Kaskö

Nyhetsbild

Om det blir kommunfusion - Kaskö kan bli tredje kapellförsamling

En större, tvåspråkig församling med cirka 8.000 medlemmar och högre kyrkskatt i Närpes. Det kan bli verklighet om Kaskö och Närpes går ihop. En möjlighet är att Kaskö blir en kapellförsamling inom Närpes församling.

Nyhetsbild

Församlingsvalet engagerar i Närpes - redan nu har fler röstat än förra gången

Ett livligare och mera spännande församlingsval än vanligt har förutspåtts i Närpes. Så blir det också. Det står redan klart att valdeltagandet stiger. När förhandsröstningen är avslutad har fler röstat än i hela valet för fyra år sedan.

Nyhetsbild

Hundfysioterapeuten har fler ben att hålla reda på – men det viktigaste är helheten

Kaskö Grundidén bakom fysioterapi är den samma oavsett om det är människa eller hund som behandlas. Det viktigaste är att se till helheten, säger Hanna Gkizi som jobbar med både två- och fyrbenta klienter.

Nyhetsbild

Zonta jobbar för fler flickor inom matematik och naturvetenskap

Zontorna sätter fokus på kvinnor och flickor, deras ställning och rättigheter. Det handlar om hälsa, utbildning, att motverka våld, barnäktenskap och människohandel. De jobbar också för att flickor ska satsa på matematik och naturvetenskap. Nu firar den lokala klubben 40 år.

Nyhetsbild

Debatten gick het om sparprogram i Kaskö

Förslagen på sparåtgärder för de kommande tre åren blev en het potatis i Kaskös fullmäktige. Sparprogrammet krävde flera omröstningar.

Mörskom tog inte stadsdirektören av Kaskö

KASKÖ Mörskom valde ny kommundirektör i måndags. Och namnet är inte Nikander.

Nyhetsbild

Fusion Närpes-Kaskö kan bli av tidigast 2021 – "nya" staden får fullmäktige med 35 platser

Tidigast 1 januari 2021 kan Kaskö bli en del av Närpes. I juni nästa år ska fullmäktigeförsamlingarna ta ställning till ett konkret samgångsavtal.

Nyhetsbild

Dermoshop ohotad etta i inkomsttoppen

Dermoshop i Korsnäs fortsätter att prenumerera på första platsen i topplistan över de bästa skattebetalarna i Sydösterbotten. Färre företag hade över 200.000 i beskattningsbar inkomst i Kristinestad, Kaskö och Korsnäs i fjol medan de blev fler i Närpes jämfört med 2016.

Nyhetsbild

Sparförslag i Kaskö: Bibliotek i stadshuset, inget fullmäktige i teve

En flytt av biblioteket till stadshuset och att avsluta televiseringen av stadsfullmäktiges möten är två av många sparförslag i Kaskö.

Kaskös Nikander knappast aktuell för direktörsjobb i Mörskom

Det blir knappast något nytt jobb i östnyländska Mörskom för Kaskös stadsdirektör Minna Nikander. Hon fick inget stöd när stadsstyrelsen gav sitt förslag på vem som ska väljas till ny kommundirektör.

Nyhetsbild

Radikala sparförslag förs fram i Kaskö – Sälj ut andelar i hamnen

Kaskös beslutsfattare grunnar febrilt på hur man ska få mera inkomster och mindre utgifter. Ett radikalt förslag förs fram: Sälj ut 49 procent av aktierna i idag helt kommunalägda Kaskö Hamn Ab till närliggande kommuner.

Nyhetsbild

Kaskö höjer fastighetsskatterna – ska ge 250 000 euro till i inkomster

KASKÖ De som äger bostadshus, fritidshus eller andra byggnader i Kaskö får bereda sig på att betala mera i fastighetsskatt nästa år. Staden räknar med en kvarts miljon mera i inkomster i fastighetsskatt.

Nyhetsbild

Jarmo Latikka söker jobb som kommundirektör i Vindala

Kaskös tekniska direktör Jarmo Latikka vill bli kommundirektör i Vindala (Vimpeli). Han är den andra ledande tjänstemannen som nu söker annat jobb. Stadsdirektör Minna Nikander söker jobb som kommundirektör i Mörskom.

Nyhetsbild

Antalet arbetslösa i Sydösterbotten fortsätter minska – på ett år har de blivit 91 färre

107 personer – eller 2,4 procent – var arbetslösa i Närpes i slutet av september.

Nyhetsbild

Trafiken över Kaskö ökar i år - "Når över en miljon ton"

Hamnbolaget i Kaskö kommer att visa starka tillväxtsiffror för i år. Trafiken och de godsmängder som importeras och exporteras över hamnen ökar. Två nya fraktlinjer kan bli verklighet nästa år.

Nyhetsbild

SRVA sköts på frivillig basis: "Vi gör det för djurens skull"

SRVA-verksamheten upprätthålls av jaktvårdsföreningarna och utan frivilliga jägare vore den omöjlig att sköta.

Nyhetsbild

Strömmingsförädlare i Kaskö fick ny ägare

Uppdaterad. Företaget Kuivaniemen Kala i Kaskö, som är specialiserat på att filea strömming, får ny ägare. Bröderna Reijo och Jari Suutari har sålt företaget till Kalaneuvos-koncernen som fortsätter med verksamheten i fiskehamnen. Och en nysatsning i Kaskö kan bli aktuell.

Nyhetsbild

Fullt hus i Kaskö – då får äldre flytta till boenden i grannstaden

Tidvis finns det inte rum för alla klienter på äldreboendet Mariehemmet i Kaskö. Då måste man köpa platser på boenden i grannkommunerna. Nu behövs ett tilläggsanslag för köptjänster.

Nyhetsbild

Utredaren: Kaskö får behålla service vid en fusion

Frågan är inte om Kaskö ska ha en skola, utan hurdan skola det ska vara. Det säger fusionsutredaren Göran Honga.

Nyhetsbild

Rustar upp både gammal affär och fiskrökeri i Kaskö

Först hittade Marja Mikkola och Seppo Eriksson ett gammalt affärshus i Kaskö. Inom kort köpte de också ett gammalt fiskrökeri. Att båda måste renoveras avskräckte inte. De trivs i Kaskö och är glada för den uppmuntran de får av Kasköborna.

Nyhetsbild

Kristinestad och Närpes stöder räddningsprojektet för Kasköbanan

Uppdaterad. Kristinestad och Närpes ansluter sig till järnvägsföreningen som ska rädda banavsnittet Seinäjoki-Kaskö. Stadsdirektör Mila Segervall ville prioritera den lokala infrastrukturen och föreslog ett nej till medlemskap, men styrelsen i Kristinestad ville annat.

Nyhetsbild

Kaskös stadsdirektör Nikander en av fyra som intervjuas i Mörskom

Minna Nikander är en av fyra sökande som kallas till intervju när Mörskom ska välja ny kommundirektör. Jag vill testa mina chanser, säger Nikander som sedan december varit stadsdirektör i Kaskö.

Nyhetsbild

Strömmingsämbaren slut redan första marknadsdagen i Kaskö

Ett nytt rekord sattes vid strömmingsmarknaden i Kaskö. Alla de tre ton strömmingar som såldes ämbarvis gick åt redan första dagen.

Nyhetsbild

Marknadsdomstolen gav K5 bakläxa om upphandling

Nej, det vill sig inte med samkommunen K5:s upphandling av distansläkartjänster. Det blev underkänt i Marknadsdomstolen – och nu får man börja om från början.

Nyhetsbild

"Inga problem i bankhuset i Kaskö"

Problem med inomhusluften har lett till att både tandvården och hälsocentralen i Kaskö måste överge det hus vid torget där de varit verksamma. Däremot är det inga problem i det intilliggande huset där banken verkar. Husen ingår i samma fastighetsbolag, Torgeken.

Nyhetsbild

Små kvoter drabbar yrkesfiskarna – men på marknaden ska färsk strömming erbjudas

Kaskö. Läget är bekymmersamt för yrkesfiskarna. Till veckoslutets strömmingsmarknad i Kaskö utgår yrkesfiskaren Gustav Granfors ändå från att de får tillräckligt med strömming för att svara mot efterfrågan hos marknadsbesökarna.

Mikkola och Eriksson får årets kulturpris

Kaskö Kaskö stad har delat ut sitt kulturpris för 2018. Personerna som står bakom placeringen av Emil Cedercreutz-statyn och renoveringen av det gamla rökeriet på Sjöbobacken prisbelönas.

Nyhetsbild

Kaskös nya stadsdirektör söker nytt jobb i Mörskom

Minna Nikander är en av sexton som söker jobbet som kommundirektör i nyländska Mörskom.

Nyhetsbild

Tiotals nya tomter när Lillsågen planeras till bostadsområde

Kaskö Sågen lades ner redan på 1950-talet, men namnet Lillsågen lever kvar. Nu detaljplaneras området i nordöstra Kaskö till ett nytt havsnära boende. Det blir även nya strandtomter som väntas gå åt som smör i solsken.

Nyhetsbild

Höststormen fällde träd och kapade strömmen

Över 600 hushåll i Kristinestad var utan el på torsdag förmiddag. Räddningsverket har varit fullt sysselsatt med att röja omkullblåsta träd.

Nyhetsbild

Idrottshallen är en hälsorisk – skolbarnen hålls borta

I en ny rapport betecknar myndigheterna Kaskö idrottshalls skick som en sanitär olägenhet. Staden beslöt att skolbarnen inte ska vistas där. Nu är de utan gymnastiksal.

Nyhetsbild

Gun Granlund håller fast vid sitt förslag: Närpesborna måste få säga sitt om Kasköfusion

NÄRPES En rådgivande folkomröstning eller enkätundersökning behövs för att höra folkets åsikt om Närpes och Kaskö ska slås ihop, anser fullmäktigeledamoten Gun Granlund (SFP) i Närpes. Hon föreslog det redan i juni och håller fast vid att befolkningen bör höras. På något sätt.

Nyhetsbild

Kaskö går med i ny järnvägsförening – kostar 5000 euro per år

Södra Österbottens järnvägsförening ska jobba för att bevara och uppgradera järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö. Och givet är att Kaskö blir medlem i den nya föreningen, som nu ska övertyga beslutsfattarna om att rädda Kasköbanan från nedläggning.

Nyhetsbild

Kaskö syr ihop nytt sparpaket - "Nu lånar vi till driften"

Kaskö Inom kort ska ledande politiker och tjänstemän i Kaskö föreslå åtgärder som ska få stadens ekonomi i balans. Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) säger att verkligheten just nu är att staden lånar till driften.

Nyhetsbild

Närpes upp i sysselsättningstopp – färre arbetslösa och fler lediga jobb

Antalet arbetslösa fortsätter att minska medan de lediga jobben blir fler. Det är kontentan av sysselsättningsöversikten för augusti månad.

Nyhetsbild

Här är kandidaterna i församlingsvalet – 21 ställer upp på lista för kvinnliga präster

Här är namnen på kandidaterna i församlingsvalet i Sydösterbotten. Undantaget är den finska församlingen, vars kyrkoherde valde att hemlighålla de offentliga uppgifterna. I Närpes blir valet högintressant, listan som talar för kvinnliga präster har 21 kandidater av totalt 41 nominerade.

Nyhetsbild

Nu tillsattes gruppen som ska träda in om epidemier bryter ut

KRISTINESTAD Vid misstanke om en matförgiftningsepidemi, eller då befolkningen smittats av dricksvatten eller badvatten, är det speciellt en grupp i kommunen som aktiverar sig. Epidemiarbetsgrupppens viktigaste uppgifter är att förhindra att smittan sprider sig och att utreda varifrån den härstammar.

Nyhetsbild

Husproblemen tornar upp sig i Kaskö – biblioteket näst i tur att evakueras?

Det tycks inte vara någon ände på eländet med kommunala hus med dålig inomhusluft i Kaskö. Nu oroar man sig även över inomhusluften i biblioteket - och i stadshusets källare finns hussvamp.

Nyhetsbild

Flera listor också i Kristinestad och Korsnäs

I Kristinestads svenska församling är åtminstone två olika kandidatlistor på gång till församlingsvalet. I Korsnäs kan det, som det brukar, bli fyra olika listor.

Nyhetsbild

Vägen till trean öppen för KaIK

Kaskö IK får ta steget upp till trean. Det är så gott som klart efter att laget säkrat sin andraplats i serien, eftersom det lag som troligen vinner serien kommer att tacka nej till avancemang.

Nyhetsbild

Sedu kunde ha utbildat närvårdare i Kristinestad

Vi hade kunnat ordna utbildning för närvårdare i Kristinestad om vi blivit tillfrågade. 15-20 intresserade hade räckt för start, säger vicerektor Hellevi Lassila vid Sedu, utbildningssamkommunen i Seinäjoki, som har utbildning även i Kauhajoki.

Nyhetsbild

Fusionsutredning Närpes-Kaskö kostar 50 000 euro

Utredningen om en eventuell fusion mellan Närpes och Kaskö beräknas kosta sammanlagt cirka 50.000 euro. Förutredning kostade cirka 25.000 euro. Den andra fasen eller den så kallade utredningen som nu ska inledas väntas kosta lika mycket.

Nyhetsbild

Stationsmästaren: "Man är imponerad"

I Sydösterbotten finns över 100 frivilliga eller så kallade halvordinarie brandkårister. De gör, enligt stationsmästaren Kalle Svedjebäck, en ovärderlig insats.

Nyhetsbild

Hektisk sommar för räddningsverket: "Extrem på alla sätt och vis"

Sommaren har varit hektisk för räddningsverket. Nästan hälften av markbränderna skulle ha kunnat undvikas eftersom de uppstått på grund av oaktsamhet och slarv, säger riskhanteringschefen Thomas Nyqvist på Österbottens räddningsverk.

Nyhetsbild

På återvinningsstationen blir äpplena till ny jord

Om man lämnar in äpplen på återvinningsstationen räknas de som krattningsavfall. I dagsläget samlar man inte in så kallat bioavfall.

Nyhetsbild

Vibriobakterier längs hela kusten – bekräftat också i Sydösterbotten

Också i vattnen längs den sydösterbottniska kusten har det varma badvattnet givit upphov till vibriobakterier.

Nyhetsbild

Får bygga hall för havreexport i Kaskö hamn

KASKÖ Cewal Grains Oy fick bygglov för en drygt 4.000 kvadratmeter stor lagerhall i Kaskö hamn.

Nyhetsbild

Christoffer Östberg sköter Kasköbornas byggärenden

KASKÖ Kaskö börjar köpa byggnadstillsynstjänster av Närpes. Tekniska nämnden godkände på måndagen kostnadsförslaget från Närpes. Byggnadsinspektör Christoffer Östberg kommer att finnas på plats i Kaskö på tisdagar.

Nyhetsbild

Hälsocentralen i Kaskö nästa att flytta in i baracker

KASKÖ I november flyttar hälsocentralen i Kaskö till baracker. Tandvården flyttade redan i våras till Hamnhuset. Barackerna blir en tillfällig lösning för hälsocentralen.

Nyhetsbild

Bina har jobbat flitigt i sommar – honungsskörden större än normalt

Inhemsk honung kommer att finnas i år, men den räcker inte till för att utmanövrera den utländska importen. Odlarna är allt för få. Konsistensen är dessutom ofta en avgörande faktor i honungsköpet.

Logga in för att följa orten