Mona Söderman

mona.soderman@sydin.fi

En studerande får Ulf Malms stipendium

I år går stipendium ur Ulf Malms stipendiefond i Närpes till en mottagare.

Fastighetsskötare i Närpes går i pension

En av fastighetsskötarna vid Närpes skolcentrum går i pension.

Nyvald städare på Solbacken i Närpes

En tf. anställd städare på Solbacken i Närpes har fått fast anställning.

Nyhetsbild

Lärknäsbygge väntas komma igång nästa höst

KORSNÄS Byggandet av Lärknäs är den största investeringen i Korsnäs under de närmaste åren. Nya Lärknäs och Annahemmet beräknas kosta 5,8 miljoner euro.

Transportfirma sköter Kyrkobyvägen i Korsnäs

Samma entreprenör som tidigare fortsätter att underhålla Kyrkobyvägen i Korsnäs i vinter.

Närpesskola får stipendium för nytt arbetssätt

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt belönas med stipendium ur Gunvor Skogmans stipendiefond.

Två nya köksbiträden i Närpes

Två nya köksbiträden har valts i Närpes. De jobbar i köket på Närpes vård- och servicecenter.

Ny IT-ansvarig vald i Korsnäs

En befattning som it-ansvarig för Korsnäs kommuns verksamhet lockade sammanlagt tolv sökande efter förlängd ansökningstid. Två personer drog senare tillbaka sin ansökan.

Nyhetsbild

Svanar i Rangsby blev örnmat – "De var ett lätt byte"

Det gick dåligt för tre av de fyra svanar som var strandsatta på isen i Rangsby på torsdagen. De blev ett byte för havsörnar.

Nyhetsbild

Nämpnäs och Tjärlax tvistade om rådragningen under nästan hela 1700-talet

Nämpnäsborna var på onsdagen i tur att på ett lättsamt sätt få tal del av sin bys historia tillsammans med Rainer Böling. Ett 20-tal personer kom. De fick bland annat höra hur Nämpnäs och grannbyn Tjärlax tvistat om rådragningen.

Nyhetsbild

Han gör Närpes historia lättillgänglig: "Det är ett bra fritidsintresse"

Bölebon Rainer Böling har tagit sig an ett stort projekt. Han ser till att Närpes lokalhistoria finns tillgänglig på nätet. På det viset hoppas han kunna locka också yngre läsare.

Nyhetsbild

Fler lärare och dagisplatser behövs i Närpes

Närpes kan framöver räkna med fler barn inom dagvården och även fler elever i både förskolan och skolorna. Ökningarna syns också i bildningsnämndens budgetförslag för nästa år.

Nyhetsbild

Närpes företagare gick sin egen väg – "Vi är bra på gång"

I våras beslöt Närpes företagare att man fortsätter som fristående förening. Nu, ett halvt år senare, tycker ordförande Rune Bertell att det funkar bra med självständig verksamhet.

Nyhetsbild

Korsnäs motsätter sig tvångsinlösning av mark vid Hinjärv träsk

Det är aktuellt att tvångsinlösa markområden söder om Hinjärv träsk. Markägarna har inte kommit överens om en inlösning med NTM-centralen, som nu vänt sig till Korsnäs kommun.

Nyhetsbild

Pälsfarmarna har det fortsatt kämpigt – men ser även nya möjligheter

På minksidan har farmarna redan fem tuffa år bakom sig. Minknäringen lider fortsättningsvis av låga priser. Men branschen ser också möjligheter, skugghus kunde få solpaneler och av djurkroppar kan ekodiesel utvinnas.

Ny timanställd på tekniska verket i Korsnäs

Niklas Sjödahl, som har varit arbetande arbetsledare på tekniska verket i Korsnäs, har slutat. Nu har en ny fältarbetare valts.

Nyhetsbild

För fem år sedan väcktes tanken på en hängbro i Pörtom – nu är det dags att söka pengar

Ända sedan 2014 har det varit aktuellt med att bygga en cykel- och gångbro över Närpes å i Pörtom. Nu avancerar projektet genom en anhållan om utomstående finansiering.

Nyhetsbild

Ekobonden tycker köttproduktionen görs till syndabock för klimathotet: "Situationen är absurd"

Mjölk- och nötköttsproducenten Jussi Murto-Koivisto i Pjelax säger inte nej till grönsaker på tallriken. Han tycker inte heller att vi ska äta kött fyra gånger per dag. Däremot tycker han det känns snedvridet att försöka styra köttkonsumtionen via klimatagendan.

Nyhetsbild

Närpes fortsätter att servera kött

I Närpes har det inte förts några diskussioner om att minska kött- eller mjölkanvändningen inom kosthållet. Förhoppningen är att kunna servera en allsidig kost i daghem, skolor och boenden även i framtiden.

Nyhetsbild

Tvist om lärarlön fortsätter i Närpes

En före detta anställd på Söff i Yttermark nöjer sig inte med korrigerade beslut om bland annat lönen. Det blir en ny omgång i Vasa förvaltningsdomstol kring den arbetsrättsliga tvisten.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet