Lokalt 19.7.2021

Kasköherden ordinarie i augusti

Pastor Pirjo Lyytinen tillträder som ordinarie kyrkoherde i Kaskö i början av augusti. Fram till dess fortsätter hon som tf. kyrkoherde.

Lokalt 18.7.2021

Församlingspastor fick förlängt i Storå

Församlingspastorn i Storå har fått sitt förordnande förlängt till slutet av september. Beslutet har fattats av domkapitlet i Lappo stift.

Lokalt 15.7.2021

Färdigt portionerade läkemedel testas i Kristinestad

Ett försök med färdiga läkemedelsdoser inleds i Kristinestad i höst. I första skedet gäller det Kristinahemmet och utvalda klienter inom halva hemvården.

Lokalt 12.7.2021

Ny röntgenappartur installeras i Kristinestad

Ny röntgenapparatur ska installeras på Bottenhavets sjukhus i Kristinestad. Samtidigt renoveras de rum som sjukvårdsdistriktet hyr för röntgen.

Lokalt 10.7.2021

Matservicen utökas till fem dagar i Kristinestad – ska stödja hemmaboende

Nu är det bestämt vem som sköter hemtransporten av måltider i Kristinestad de närmaste tre åren. Samtidigt utvidgas servicen från tre till fem dagar i veckan.

Lokalt 9.7.2021

Dessa sköter transporter till skolorna i Kristinestad

Tre trafikföretag sköter elevtransporterna i Kristinestad de närmaste två åren. Svenskspråkiga utbildningsnämnden har antagit de förmånligaste anbuden.

Lokalt 9.7.2021

Kristinestad säljer virke

De högsta anbuden godkändes när det bestämdes vem staden Kristinestad ska sälja virke åt. Anbud inbegärdes av sex entreprenörer.

Lokalt 9.7.2021

SE SKISSER: Så här kan Inre hamnen förvandlas till bostadsområde – "Ett område med många möjligheter"

Ett nytt bostadsområde med cirka 200 invånare och omkring 100 bostäder. Det är visionen då Inre hamnen i Kristinestad ändras till bostadsområde. De flesta bostäderna är småhus, men även radhus och höghus ingår. Se här skisser och grafik på hur arkitekten tänkt sig området här.

Lokalt 7.7.2021

Fortsätter utveckla Kaskö hamn och järnvägen – ”Fullt med vita fläckar på kartan”

Vårt mål är forfarande att både utveckla hamnen i Kaskö och få järnvägen mellan Kaskö och Seinäjoki förbättrad. Så säger hamnbolagets vd Patrik Hellman. Han var inte förvånad då järnväg och farled saknades i utkastet till statligt investeringsprogram.

Ekonomi 7.7.2021

Nya rekord att vänta i Kaskö hamn – Tillväxten 19 procent under första halvåret

Kaskö hamn ser ut att gå mot ett nytt rekordår. Första halvåret visar tillväxt på 19 procent, jämfört med fjolåret som också var ett rekordår.

Lokalt 5.7.2021

Fortkörare åkte fast i Lålby

En bilist som hade för bråttom åkte fast i Lålby natten mellan fredagen och lördagen.

Lokalt 5.7.2021

Sommarmarknad på ingång i Kristinestad – "Avbokas om det kommer andra direktiv"

Med försäljare utbredda över ett större område och satsningar på säkerhet räknar arrangörerna att sommarmarknaden i Kristinestad kan genomföras. Till marknaden 15-18 juli väntas över 250 försäljare.

Lokalt 5.7.2021

Hemsjukhus ny vårdform i Kristinestad – "Vi hoppas på start i september"

Kristinestad får hemsjukhus som alternativ till vård på institution. Hemsjukhusvård ges i klientens eget hem eller till exempel på serviceboende. Verksamheten inleds i höst.

Ekonomi 2.7.2021

Ömossabaren stänger efter sommaren – inbrotten fick hyresgästerna bestämma sig

Som det nu ser ut kommer den anrika Ömossabaren att stänga efter sommaren. Ägarna hoppas hitta en ny hyresgäst eller någon som vill köpa fastigheten.

Lokalt 1.7.2021

Kristinestad svarar JO om finskspråkig läkarservice

Kristinestadsbon Seppo Kuusinen sände i april en klagan till JO om bristande språkkunskaper vid vårdföretaget Bottenhavets hälsa. Nu har stadsstyrelsen gett sitt utlåtande till JO.

Lokalt 1.7.2021

Nya beslutsfattarna får Kristinestads problemhus på sitt bord – "Gamla dagis och kanslihuset mest brådskande"

Gamla daghemmet och kanslihuset är de mest brådskande av de fastigheter som måste åtgärdas i Kristinestad. Det anser både Markku Niskala som är tf. teknisk direktör och stadsstyrelsens ordförande Patrick Ragnäs (SFP). De nya beslutsfattarna får ta ställning till vad som ska göras med fastigheterna.

Hittade du inte artikeln du sökte?

Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv.

Till arkivet

Läs Sydin digitalt i fyra månader för 25 €

Normalpris 47,60 €

Hämta erbjudande