Lotta Sjöblad

lotta.sjoblad@sydin.fi

Nyhetsbild

Kristinestad fortsätter ansvara för vården vid Ulrika-hemmet

Verksamheten vid Ulrika-­hemmet fortsätter tills vidare i Kristinestads regi. Det är klart efter ett möte på måndagen. Staden har haft ansvar för vården från slutet av januari.

Nyhetsbild

Problem också med finska skolans tak i Kstad

Finska skolan i Kristinestad har inte bara rumsbrist. Också yttertaket kräver brådskande åtgärder. Det framkom då stadsfullmäktige före sitt möte bekantade sig med skolan.

Nyhetsbild

Nu gör han comeback på den politiska spelplanen

17 juni 2018: Hans Ingvesgård förs med ambulans till centralsjukhuset. 17 juni 2019: Ingvesgård är tillbaka på den politiska arenan och deltar i sitt första fullmäktigesammanträde på ett år. Ett år som patient inom vården har gett perspektiv. Nu har han mycket ”i pajazzon” som borde få komma ut.

Ketonen arrenderar mera mark i Kristinestad

Lauri Ketonen får arrendera mark direkt väster om den tomt han äger vid Ringvägen i Kristinestad. Det handlar om ett område på 5 000 kvadratmeter på Östra sidan.

Nyhetsbild

Större exportandel nästa mål för Nordautomation

Fortsatt tillväxt och att nya exportmarknader är målet för Nordautomations nya vd Timo Kuusisto har. Företaget är störst i Norden på anläggningar för timmerhantering och ser tillväxtmöjligheter bland annat i Tyskland och Österrike.

Nyhetsbild

Ny fiskodling planeras utanför Kristinestad

Ett företag, som är under grundande, får arrendera två vattenområden av staden för fiskodling. Båda är 5.000 kvadratmeter stora.

Två söker jobb som lantmäteriingenjör i Kstad

Ingen av de båda som söker jobb som lantmäteriingenjör i Kristinestad uppfyller alla krav. Därför har ansökningstiden nu förlängts.

Nyhetsbild

Åldersro kan få tillbyggnad – men bygget startar tidigast 2021

Utbyggnaden av Åldersro servicecenter i Lappfjärd framflyttas och inledes tidigast 2021. Skissritningar finns och planeringen fortsätter. Men först måste finansieringen ordnas.

Politiker tog inte ännu ställning till havsvind utanför Sideby

Turerna har varit många och åsikterna går isär kring planerna på havsbaserad vindkraft i Skaftung-Sideby. Ett förslag om att ändra tidigare beslut i Kristinestad har bordlagts efter omröstning.

Nyhetsbild

Fortsatt krav på bättre utredningar om oljelager

Bättre utredningar behövs då planerna på ett bränslelager i bergrummet under Björnön i Kristinestad fortskrider, påpekar NTM-centralen, som bekymrar sig för risken för olyckor samt för transporterna.

Stöd för examensarbeten om tvåspråkighet i Kstad

Två examensarbeten om två språk i småbarnsfostran stöds av staden Kristinestad. Det ena arbetet är på svenska och det andra på finska.

Nyhetsbild

Förenkla snårigt vårdnätverk

Ledare tisdag 11 juni. Fler läkare räcker inte, vårdstrukturerna måste också ses över.

23 konfirmander i Kristinestad

I Kristinestads svenska församling konfirmerades på söndagen 23 ungdomar. Konfirmationsmässan hölls i Kristinestads kyrka.

Nyhetsbild

Mangs och Båssar fortsätter leda ordet i vårdsamkommun

Carl-Gustav Mangs, Kaskö, fortsätter som fullmäktigeordförande i vårdsamkommunen K5. Styrelseordförande Christina Båssar, Korsnäs, återvaldes också.

Häggblom bankjurist i Kristinestad

Linda Häggblom är ny jurist vid Närpes sparbanks kontor i Kristinestad. Hon kom i bankens tjänst i slutet av maj och jobbade före det på en advokatbyrå.

Nyhetsbild

Svarar mot önskemål från församlingsbor – Minneslund anläggs

En minneslund ska anläggas på Gamla begravningsplatsen i Kristinestad. Klartecken har getts för planerna.

Nyhetsbild

Gymnasiets rektor sköter även högstadiet

Rektorn för Kristinestads gymnasium är också högstadierektor nästa läsår. Samtidigt utreds hur rektorsuppgifterna i framtiden ska skötas, om det ska bli en gemensam rektor eller två skilda rektorstjänster.

Nyhetsbild

Hjältegravarna i Lappfjärd sätts i skick med fondpengar

Nu sätts hjältegravarna i skick vid Lappfjärds kyrka. Stenar rätas ut och belysningen förnyas. Initiativet kommer från krigsänkebarnen och arbetet finansieras med fondmedel.

Nyhetsbild

Nordmaling fick tips för samspel mellan skola och företagsliv

Nordmaling i svenska Västerbotten kan hämta idéer för samarbete mellan skola och företagsliv i Kristinestad. Det anser kommunalrådet Madelaine Jakobsson, som besökt Kristinestad.

Nyhetsbild

Storåfirma startade ny busslinje - kör även via Närpes centrum

En ny busstur mellan Vasa och Åbo avviker från mönstret - bussen viker av från riksåttan och kör via busstationen i Närpes.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet