Lotta Sjöblad

lotta.sjoblad@sydin.fi

Nyhetsbild

Luftproblem i Attendos lokal i Kristinestad - "Tappar rösten och får huvudvärk"

Problem med inomhusluften finns i den lokal som vårdbolaget Attendo hyr i Bottenhavets sjukhus i Kristinestad. Symptom som förekommer är att man tappar rösten och får huvudvärk.

LEDARE: Rosa band stöder viktig forskning om cancer

Rosa bandet ger nu stöd för forskning om alla cancerformer.

Val av finsk rektor omprövas inte i Kristinestad

En begäran om att ett val av tf. rektor omprövas föranleder inga åtgärder i Kristinestad.  Begäran hade lämnats in av en annan sökande till tjänsten.

Socialarbetare i Kaskö sköter sysselsättningsuppgifter

Få långtidsarbetslösa leder till att Kaskö inte väljer att söka ny sysselsättningskoordinator just nu. Uppgifterna sköts på annat sätt.

Nyhetsbild

Kristinestad satsar på digital växelverkan med invånarna

Kristinestad går med i ett nytt digitalt projekt. Tanken med en invånarportal är att förbättra kommunikationen med invånarna och göra förvaltningen öppnare.

Nyhetsbild

Redan för trångt i nya dagiset i Kaskö – förskolan får rum i skolan

Väggarna kommer redan emot i nya daghemmet Ankaret i Kaskö. Det är fullbelagt, där finns för stora grupper och dessutom står barn i kö. Därför flyttas en del barn nu över till skolan.

Lärare i pension i Kaskö

En lärare i Kaskö slutar vid årsskiftet. Hon går då i pension.

Nyhetsbild

Nytt hamnavtal skulle ge Kaskö rejält mindre i hyresinkomster

Hamnbolaget i Kaskö anser att den hyra man betalar till staden är så hög att den hindrar dem att göra investeringar som krävs i hamnen. Nu diskuteras en justering, som för staden betyder minskade hyresintäkter.

Nyhetsbild

Hantverk och film kombineras på ny festival – "Hoppas att folk vågar möta upp från när och fjärran"

Hantverk lyfts fram i Kristinestad den 10–11 oktober. Det är röd tråd i de filmer som då visas. Workshoppar, där man kan lära sig hantverk, och utställningar ordnas också.

Nyhetsbild

LEDARE: Boende och natur ok men förbättra servicen

God boendemiljö, service och natur nära vill invånarna ha.

Kökspermitteringar riskerade äventyra måltidsservice i Kaskö

Kökspersonalen i Kaskö permitteras inte i år. Ett ökat behov av måltidsservice och att servicen är sårbar är motiveringar till att återkalla ett tidigare beslut om permittering.

Kasköbesvär om högre lön för chef förkastades

Ett besvär beslut att ge lönepåslag åt en ledande tjänsteman i Kaskö har förkastats. Förvaltningsdomstolen säger att stadsstyrelsen kunde fatta beslut och att det skedde i rätt ordning.

Nyhetsbild

Kyrklig rättelseyrkan tas inte upp i Kristinestad – den riktades till fel instans

En rättelseyrkan över ett kyrkligt beslut i Kristinestad tas inte upp eftersom den riktats till fel instans. Samma person har också inlämnat ett kyrkobesvär till förvaltningsdomstolen.

Kyrklig skatteprocent ändras inte i Kristinestad

Den kyrkliga skatteprocenten i Kristinestad nästa år är den samma som detta år. Det har kyrkofullmäktige bestämt.

Nyhetsbild

Finska församlingen betalar två gamla lån med ett nytt – jurister reder fortfarande ut lånehärvan

Turerna fortsätter kring finska församlingens lån i Kristinestad. Det var fel då församlingen lyfte ett lån på eget bevåg. Nu tas ett nytt lån med vilket gamla betalas av.

Nyhetsbild

LEDARE: Mindre svinn då vi ser över våra matvanor

Vi kan bli bättre på att minska på matsvinn och miljöbelastning.

Nyhetsbild

Lång process göra Carlsro till ett stadsmuseum – och inte är det billigt heller

Rekordmånga besökare kom i sommar till Carlsro museum i Kristinestad. Herrskapsvillan fyller 125 år nästa sommar och nu jobbar staden för att Carlsro ska få status som stadsmuseum. Det kräver nyanställning.

Nyhetsbild

LEDARE: Minskat understöd från spelpengar en kalldusch

Nya spelvindar ger mindre pengar att dela ut i understöd.

Nyhetsbild

De hittade drömhus att renovera vid Badhusparken

TEMA: Hus & hem. I ett gammalt trähus vid Badhusparken trivs Katja Lintula och Erkki Päkkilä med sonen Tatu. De har sitt andra hem i Kristinestad.

Sjukskötare valdes i Kaskö

Tre personer var intresserade av en tjänst som sjukskötare i Kaskö. Nu har grundtrygghetsnämnden valt sjukskötare.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet