Lotta Sjöblad

lotta.sjoblad@sydin.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Vaccinet tog slut innan alla hann få skydd

Alla som vill borde ha getts möjlighet att få influensavaccin.

Nyhetsbild

Motionstrappan i Kaskö: Ja till Kvarnudden – men på andra sidan

Kvarnudden passar bäst för den motionstrappa som planeras i Kaskö. Men inte på den plats som föreslagits utan på andra sidan. En trappa vid Hemträsket fick inget stöd i bildningsnämnden.

Nyhetsbild

Turismsamarbete utreds i sydligaste Österbotten

Kaskö och Kristinestad korsar landskapsgränsen i jakten på fler turister. Nu inleds samarbete med grannkommunerna i Suupohja-området.

Nyhetsbild

Stadsdirektören vill blicka framåt – "Vårt mål är att alla ska jobba för Kaskö"

Två veckor har gått sedan Kasköfullmäktige röstade om förtroende för stadsdirektör Minna Nikander. Stadsdirektören har händerna fulla med budgetarbetet och vill nu se framåt.

Nej till tomtköp i Kaskö då prislista saknas

Det blev back på en ansökan om att få köpa arrendetomt i Kaskö då den behandlades i stadsstyrelsen.

30 000 till krävs för utredningar om hur Kaskö ska spara

De utredningar för att effektivera verksamheten som gjorts i Kaskö blir betydligt dyrare än beräknat. Nu behövs 30 000 euro till för tjänster som köpts av sakkunniga.

Nyhetsbild

Kristinestad valde ny ICT-ansvarig – Tidigare anställd återvänder

Kristinestad inrättar en egen enhet för informations- och kommunikationsteknik. En ICT-ansvarig har nu valts och tillträder vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Kristinestad yrkar på att hallbesvär förkastas – motiverar 75 000 som omkostnader

Det nya besväret om de så kallade Dagsfood-hallarna ska förkastas, anser Kristinestad. Staden förklarar skillnaden på 75 000 euro med företagets omkostnader.

Nyhetsbild

Rektor välkomnar initiativ om farthinder på Repslagaregatan

Farthinder behövs vid Repslagaregatan, påpekas i ett initiativ i Kristinestad. Gatan är farlig och trafiken livlig då där finns två skolor och ett daghem. I området rör sig över 350 barn.

Nyhetsbild

Kristinestad fortsätter köpa vårdtjänster av Sydmedi

Kristinestad utnyttjar ett optionsår för tjänster inom företagshälsovård till arbetsgivare och företag. Sydmedi står för tjänsterna.

Nyhetsbild

Kaskö lockar med program i coronatider – "Här är lätt att röra sig och hålla avstånd"

Olika aktiviteter ute, kaffe eller lunch och möjlighet att shoppa – i en liten stad där det går att hålla avstånd i coronatider. Nu lanseras ett nytt söndagsprogram för besökare i Kaskö.

Nyhetsbild

LEDARE: Seniorernas tur att få en egen röst i samhället

Det ska vara tryggt att åldras och då måste någon ryta till.

Förvaltningschef fortsätter året ut i Kristinestad

Förordnandet för tf. förvaltningschefen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad har förlängts fram till årsskiftet.

Nyhetsbild

Nej till att flytta folkhögskola och få ny sektion i Kristinestad

Nuvarande modell där Lappfjärds folkhögskola hör till välfärdsområdet är den bästa möjliga. Det påpekar svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad. Den säger också nej till en skild sektion för småbarnspedagogik.

Vikariat för fysioterapeut förlängdes i Kristinestad

Ett vikariat har förlängts vid vård- och omsorgscentralens fysioterapiavdelning i Kristinestad. Ett beslut om tillsvidare anställning och ett om tidsbunden har också fattats.

Dagvårdare och barnskötare i pension i Kristinestad

En familjedagvårdare och en barnskötare inom småbarnpedagogiken i Kristinestad slutar. Båda har sagt upp sig då de går i pension.

Sjukskötare valda till Kristinahemmet och hemvården

Två sjukskötartjänster har besatts i Kristinestad.

Nyhetsbild

Specialsjukvården blir över en miljon dyrare för Kristinestad

Mera pengar behövs för specialsjukvård i Kristinestad. En del kostnader kan täckas genom besparingar men därtill krävs nästan 460 000 euro.

Buss tar över efter Blomstedt

Två förtroendevalda har beviljats befrielse från sina uppdrag i Kristinestad.

Tomterna i det så kallade Buttsarvet i Lålby är sålda

Två tomter i Lålby som Kristinestad fått i arv byter ägare. Klartecken har getts av stadsfullmäktige.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet