Lotta Sjöblad

lotta.sjoblad@sydin.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Vårdskandal med många förgreningar

Ledare lördag 24 augusti. Bra vård och god ekonomisk vinst är mycket svårt att kombinera.

Behov av extra hjälp i köket utreds i Kaskö

Fler utredningar krävs innan stadsstyrelsen i Kaskö tar ställning till en anhållan om anslag för extra resurs i centralköket. De ska göras under hösten.

Nyhetsbild

Ingen efterfrågan på våra tjänster, säger Esperi – Oklart vad som sker med huset

Verksamheten vid Ulrika-hemmet i Kristinestad upphör. Men enligt Arne Köhler vid vårdbolaget Esperi Care kommer man att utvärdera läget på nytt i början av nästa år. Bolaget har ett mångårigt hyreskontrakt med fastighetsägaren.

Nyhetsbild

Kristinahemmet blir fullsatt då Ulrika töms – "Ett gemensamt beslut att flytta de boende"

Ulrikahemmet på Östra sidan i Kristinestad töms på måndag. De sista boende flyttar till Kristinahemmet vid Salavägen. Där blir då fullt hus.

Nyhetsbild

Kaskö stad visar intresse för verkstadsbyggnader

Byggnaderna på Tähkä-området säljs nu på auktion. Tillgångarna realiseras efter att Tähkä försatts i konkurs i oktober 2018 och Kaskö stad vill vara med på ett hörn.

Nyhetsbild

Viktig mix av trender och traditioner

Ledare torsdag 11 juli Marknader ska både bygga på traditioner och kunna anpassa sig.

Medvetna konsumenter ställer nya krav

Ledare lördag 6 juli Kvalitetskrav ökar efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel.

Fler ska tillfrågas på Tjöckön om ändring av plan

Alla ägare till byggplatser på området ska tillfrågas innan planen för Tjöckön revideras. Ärendet sänds därför tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden i Kristinestad.

Nyhetsbild

Kristinestads bostäder köper tre lägenheter i nytt radhus

Kristinestads fastighetsbolag köper tre bostäder i radhus som ska byggas. Därmed kan det kommunalägda bolaget något råda bot på bristen på hyresbostäder.

Nyhetsbild

Tre konstklubbar firar med gemensam utställning

Verk med tre teman visar sydösterbottniska konstnärer från tre städer på en gemensam utställning i Kristinestad. Med det nya grannsamarbetet firar de också bildkonstens dag. Utställningen öppar på lördag.

Pedersöreföretag bygger avloppsledning i Kaskö

Tryckavloppsledningen i Kaskö ska anslutas till Aqua Botnicas nätverk. Stadsstyrelsen har valt vem som ska bygga ledningen.

Nyhetsbild

Åldersroplaneringen går vidare då man ordnat finansiering

Skisserna för utbyggnad av Åldersro servicecenter i Lappfjärd har godkänts av stadsstyrelsen i Kristinestad. Planeringen fortsätter men byggstart blir det tidigast 2021 – eller då finansiering ordnats.

Nyhetsbild

Skaftung kan få ny träffpunkt

En ny träffpunkt planeras i Skaftung. Ungdomsföreningen ska flytta en kiosk intill uf-lokalen och hoppas att den blir träffplats av något slag.

Möbler för 50.000 köps till nya dagis i Kristinestad

Möbler och andra inventarier till nya daghemmet i Kristinestad köps från Tevella Oy. Offerten för den möbleringsplan som nu godkänts slutar på nästan 50.000 euro.

Kasköstyrelsen hoppas få en miljon i "fattigstöd"

Summan höjdes till en miljon när stadsstyrelsen i Kaskö beslöt ansöka om kommunalt "fattigstöd".  Det kan beviljas kommuner med ekonomiska svårigheter, som försöker få ekonomin i balans.

Nyhetsbild

Nytt beslut om folkomröstning på måndag i Kaskö

Förslaget att ordna folkomröstning inför en eventuell fusion med Närpes tas på nytt upp i Kasköfullmäktige måndagen den 7 juli. Ett formfel begicks senast och det måste korrigeras.

Nyhetsbild

Kaskö ger klartecken för daghem och kök – men resten ska utredas

Ett nytt daghem och centralkök behövs men hur är det med alla andra funktioner som planeras få nya lokaler intill skolan i Kaskö. Det bör utredas innan byggbeslut fattas anser stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Delgeneralplan för packeritomt i Dagsmark ändras

Packeriet Lappfjärds potatis planerar för framtiden och skapar ett enhetligt industriområde i Dagsmark. En planändring gör det möjligt bygga ut verksamheten.

Åsa Blomstedt leder personalsektion i Kristinestad

KRISTINESTAD Styrelseordförande Åsa Blomstedt (SFP) leder också stadsstyrelsens personalsektion i Kristinestad. Henrik Antfolk (SFP) är vice ordförande och Pauliina Andlin (C) medlem.

Nyhetsbild

Fel rättas då bränslelager på Björnön får förord

Kristinestad förordar att bolaget Alfa Oil får lagra flytande bränslen och petrokemiska produkter i bergrummet på Björnön. Då det gäller vem som äger vad finns det många fel i handlingarna och dem rättar staden i sitt utlåtande.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet