Lotta Sjöblad

lotta.sjoblad@sydin.fi

Nyhetsbild

Större exportandel nästa mål för Nordautomation

Fortsatt tillväxt och att nya exportmarknader är målet för Nordautomations nya vd Timo Kuusisto har. Företaget är störst i Norden på anläggningar för timmerhantering och ser tillväxtmöjligheter bland annat i Tyskland och Österrike.

Nyhetsbild

Ny fiskodling planeras utanför Kristinestad

Ett företag, som är under grundande, får arrendera två vattenområden av staden för fiskodling. Båda är 5.000 kvadratmeter stora.

Två söker jobb som lantmäteriingenjör i Kstad

Ingen av de båda som söker jobb som lantmäteriingenjör i Kristinestad uppfyller alla krav. Därför har ansökningstiden nu förlängts.

Nyhetsbild

Åldersro kan få tillbyggnad – men bygget startar tidigast 2021

Utbyggnaden av Åldersro servicecenter i Lappfjärd framflyttas och inledes tidigast 2021. Skissritningar finns och planeringen fortsätter. Men först måste finansieringen ordnas.

Politiker tog inte ännu ställning till havsvind utanför Sideby

Turerna har varit många och åsikterna går isär kring planerna på havsbaserad vindkraft i Skaftung-Sideby. Ett förslag om att ändra tidigare beslut i Kristinestad har bordlagts efter omröstning.

Nyhetsbild

Fortsatt krav på bättre utredningar om oljelager

Bättre utredningar behövs då planerna på ett bränslelager i bergrummet under Björnön i Kristinestad fortskrider, påpekar NTM-centralen, som bekymrar sig för risken för olyckor samt för transporterna.

Stöd för examensarbeten om tvåspråkighet i Kstad

Två examensarbeten om två språk i småbarnsfostran stöds av staden Kristinestad. Det ena arbetet är på svenska och det andra på finska.

Nyhetsbild

Förenkla snårigt vårdnätverk

Ledare tisdag 11 juni. Fler läkare räcker inte, vårdstrukturerna måste också ses över.

23 konfirmander i Kristinestad

I Kristinestads svenska församling konfirmerades på söndagen 23 ungdomar. Konfirmationsmässan hölls i Kristinestads kyrka.

Nyhetsbild

Mangs och Båssar fortsätter leda ordet i vårdsamkommun

Carl-Gustav Mangs, Kaskö, fortsätter som fullmäktigeordförande i vårdsamkommunen K5. Styrelseordförande Christina Båssar, Korsnäs, återvaldes också.

Häggblom bankjurist i Kristinestad

Linda Häggblom är ny jurist vid Närpes sparbanks kontor i Kristinestad. Hon kom i bankens tjänst i slutet av maj och jobbade före det på en advokatbyrå.

Nyhetsbild

Svarar mot önskemål från församlingsbor – Minneslund anläggs

En minneslund ska anläggas på Gamla begravningsplatsen i Kristinestad. Klartecken har getts för planerna.

Nyhetsbild

Gymnasiets rektor sköter även högstadiet

Rektorn för Kristinestads gymnasium är också högstadierektor nästa läsår. Samtidigt utreds hur rektorsuppgifterna i framtiden ska skötas, om det ska bli en gemensam rektor eller två skilda rektorstjänster.

Nyhetsbild

Hjältegravarna i Lappfjärd sätts i skick med fondpengar

Nu sätts hjältegravarna i skick vid Lappfjärds kyrka. Stenar rätas ut och belysningen förnyas. Initiativet kommer från krigsänkebarnen och arbetet finansieras med fondmedel.

Nyhetsbild

Nordmaling fick tips för samspel mellan skola och företagsliv

Nordmaling i svenska Västerbotten kan hämta idéer för samarbete mellan skola och företagsliv i Kristinestad. Det anser kommunalrådet Madelaine Jakobsson, som besökt Kristinestad.

Nyhetsbild

Storåfirma startade ny busslinje - kör även via Närpes centrum

En ny busstur mellan Vasa och Åbo avviker från mönstret - bussen viker av från riksåttan och kör via busstationen i Närpes.

Nyhetsbild

Ekopunkt saknar fortfarande kärl för returpapper

Ett kärl för returpapper har i flera veckor saknats i Dagsmark efter att ekopunkten flyttades. Men snart ska det åtgärdas.

Nyhetsbild

Millenniekullen är nu studenter - "Ni har lärt er att man åstadkommer mer tillsammans"

Studenterna har lärt sig att man åstadkommer mera tillsammans, hur olika människor och personligheter kompletterar varandra och att ingen är perfekt, sade lektor Elisabeth Nybacka i sitt tal till femton studenterna i Kristinestads gymnasium. Kristiinankaupungin koulu dimitterade 12 studenter. Se bilder här.

Två lärare fick jobb i Kristinestad

Jenni Nyström och Sinikka Mylläri har valts till lärare i Kristinestad nästa läsår.

Nyhetsbild

Gratis datorer för båda gymnasierna i Kristinestad

Också de svenska gymnasieettorna i Kristinestad bör få gratis datorer som de kan använda under hela sin gymnasietid. Det anser utbildningssektorn som nu vill inför jämlik praxis, eftersom de finska eleverna får gratis datorer.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet