Kerstin Nordman

kerstin.nordman@sydin.fi

Nyhetsbild

Veterantraktorföreningen avslutar året med att plöja – nästa sommar börjar den också krossa sten

MALAX På lördag avslutar föreningen Malax veterantraktor sin säsong med den traditionsenliga höstplöjningen. Men den ser redan fram emot nästa sommar, då den nyinköpta, över 100 år gamla stenkrossen ska vara i gång.

Nyhetsbild

Malax ser på specialklass, vikariepool inom pedagogiken och pengar till biblioteket

En specialklass i Högstadiet i Petalax, ökad arbetstid för ena skolkuratorn, en vikariepool inom småbarnspedagogiken och mera bokpengar till biblioteken. Det är en del av de punkter bildningsnämnden i Malax vill ha med i budgeten 2019. Nämnden gjorde sina förslag på tisdag kväll.

Nyhetsbild

Vindkraftverken i Harrström måste renoveras

Sedan slutet på juli har vindkraftverken i Harrström stått stilla nästan hela tiden. Ett har varit i gång en dag. Det andra har inte fungerat sedan i våras. Kraftverken håller nu på att renoveras, uppger projektchefen Alan Senkel, som också är styrelseordförande i Harrström Vindparks moderbolag, estniska Kaspervik Vind.

Nyhetsbild

Malax kräver att riksåttan ska höra till stomnätet – ger utlåtande på eget initiativ

MALAX Malax kommun sällar sig till dem som kräver att riksåttan ska tas med i stomnätet för landsvägar. Kommunen motiverar sin ståndpunkt med att kustområdet har stor betydelse för samhällsekonomin och att det är särskilt viktigt med tanke på exporten.

Malax kommun stöder bergvärme i Solhem?

Malax ska betala ett stöd på 12 000 euro för installationen av bergvärme i Solhem, föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige.

Nyhetsbild

Håll koll på kommunalpolitiken med ny app – Malax först med att testa

Universitetslärarna Janne Berg och Jenny Lindholm har en idé om hur kommunalpolitiken kunde bli mera lättillgänglig. Via en app i telefonen ska det gå att följa till exempel hur politiker röstar, vad som sker i olika sakfrågor och olika kommundelar.

Nyhetsbild

Camilla slutar med sitt fiskföretag – men recepten och kunnandet för hon gärna vidare

Efter 25 år som företagare håller Camilla Backlin-Björkqvist på att avsluta verksamheten i Camillas Fiskdelikatess. Det har varit en otrolig resa, säger hon, men nu vill hon göra något annat.

Nyhetsbild

Gymnasiet i Petalax är i dåligt skick – kommunen överväger att bygga nytt

MALAX

På sikt står Gymnasiet i Petalax inför ett stort renoveringsbehov. I dag fyller inomhusluften normvärdena, men riskkonstruktioner i byggnaden bäddar för problem förr eller senare.

Nyhetsbild

Michaela, bordercollien Sune och fårflocken får sitt samarbete att se ut som en dans

KORSNÄS – Huii! Sune! Höger! Med några få visslingar och rop dirigerar Michaela Wikberg vallhunden Sune att samla ihop ett tjugotal får på en äng i Träskvik och flytta dem dit hon vill. Sune kilar glatt och fokuserat kring flocken, utan att ge ifrån sig minsta skall.

Nyhetsbild

Korsnäs församling invigde och firade dagen lång

KORSNÄS – En festens och glädjens dag, sade biskop Björn Vikström, som vigt hela söndagen åt tre invigningar och en installation i Korsnäs församling. Vid högmässan återinvigdes den nyrenoverade kyrkan och installerades kyrkoherde Janne Heikkilä. Före invigdes minneslunden i kyrkbyn, efter hölls motsvarande ceremoni vid minneslunden i Molpe.

Nyhetsbild

Herdeinstallation och tre invigningar i Korsnäs på söndag

KORSNÄS Biskop Björn Vikström har ett fullspäckat program på söndag, då han besöker Korsnäs församling. Vid högmässan installeras Korsnäs nya kyrkoherde Janne Heikkilä. Då återinvigs också Korsnäs kyrka, som var tagen ur bruk under renoveringen förra vintern och våren.

Malax uppmanar K5 att banta sitt budgetförslag

Malax ber K5 banta sitt budgetförslag för 2019. Nu bygger det på en kostnadsökning med 6,2 procent eller närmare 250 000 euro totalt. För Malax, som använder rätt mycket av samkommunens tjänster, skulle ökningen bli 9,1 procent eller nästan 60 000 euro.

Lotten gav Christina Nygård ordinarie plats i världsarvsdelegationen

MALAX Kommunstyrelsen röstade om vem som ska representera Malax i världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård. Beslutet blev att Christina Nygård (SFP) fortsätter som ordinarie medlem medan Britt-Marie Söderholm (SDP) är ny ersättare.

Nyhetsbild

Malax ska börja behandla motioner och initiativ snabbare än nu

En del motioner och initiativ hänger med i decennier utan att förklaras slutbehandlade. I Malax föreslår en arbetsgrupp nu att beslut ska kunna fattas senast tolv månader från att ärendet väckts.

Nyhetsbild

Malax kritiskt till morotspengar för fusioner – i synnerhet om de naggar statsandelarna i kanten

Regeringen vill återinföra morotspengar för kriskommuner som fusioneras. Malax kommun tycker inte det är en bra idé, i synnerhet som pengarna skulle tas från statsandelarna för den kommunala basservicen.

Nyhetsbild

Besvär mot Ribäcken vindkrafts reviderade plan

MALAX En privatperson ifrågasätter om markägare och andra berörda parter fått tillräckligt med information om revideringen av delgeneralplanen för Ribäcken vindkraft. Han har lämnat in besvär mot Malaxfullmäktiges beslut att godkänna planen.

Malax kommun och kyrkliga samfälligheten betalar hälften var för restaurering av plattorna på krigargravarna

MALAX Malax kommun betalar hälften då namn och texter på gravplattorna och monumenten på krigargravarna i Bergö och Petalax bättras på. Kostnadsförslaget slutar på 5200 euro.

Att installera bergvärme i skola blev dyrare än väntat

MALAX Skolfastigheten i Övermalax har fått bergvärme i sommar. Det budgeterade anslaget, 90 000 euro, visade sig vid upphandlingen vara 46 500 euro för lågt, så pengarna måste tas någon annanstans.

Planen för Söderfjärdsbackens bostadsområde kan behandlas i fullmäktige

MALAX Det första egentliga förslaget till detaljplan för det nya bostadsområdet på Söderfjärdsbacken läggs nu fram till påseende. Planen innehåller 132 tomter. Malaxstyrelsen gjorde inga ändringar då den behandlade den på måndag kväll. Om inga hinder uppenbarar sig kan den behandlas i fullmäktige i november.

Nyhetsbild

Ingen utredning om skolcentrum – de flesta i Korsnäsfullmäktige vill ha kvar byskolorna

De flesta i Korsnäsfullmäktige ser de tre byskolorna som en tillgång och en konkurrensfördel då det gäller att locka inflyttare till kommunen. Roger Bergströms (SFP) och Mirza Hodzics (SFP) motion om ett skolcentrum vann därför föga gehör.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet