Jenny Björklund

jenny.bjorklund@sydin.fi

Nyhetsbild

Bennäsbor vill behålla Tornberget orört – samlar namn mot marktäktsplaner

PEDERSÖRE Med ett invånarinitiativ hoppas bybor få stopp på marktäktsplanerna i närheten av Tornberget. På marktäktsbolaget tar man det med ro.

Nyhetsbild

Vägplaner i Holm går framåt – mer cykelväg aktuellt i höst

LARSMO Gatuplanen för området kring Arenavägen godkändes utan anmärkningar. Samtidigt tar kommunen över statliga vägar för att kunna förverkliga kortare cykelvägar.

Nyhetsbild

Larsmotrafiken ska utredas: "Korsningen vid Furuholmen är besvärlig"

LARSMO I år görs en vägnätsutredning i Larsmo. Målet är att lyfta fram problematiska vägavsnitt och diskutera åtgärder.

Nyhetsbild

Snart börjar de nya Pedersöreskolorna ritas – huvudplanerare väljs i mars

PEDERSÖRE Våren 2023 ska två nya skolbyggnader stå klara för inflyttning i Pedersöre. Nu letar kommunen efter de rätta planerarna för jobbet.

Nyhetsbild

Efter ett rikt yrkesliv går Jim Östman i pension – men stannar i skolan

PEDERSÖRE "En pensionär på motorped, glider fram mot friheten" sjunger Purmoeleverna så det ekar i den festsalen. Pensionären i fråga är skolgångsbiträdet Jim Östman som den här dagen avtackas med besked.

Nyhetsbild

Bokslutsprognos sämre än väntat i Larsmo – vården över en miljon euro dyrare

LARSMO Larsmos vårdkostnader för år 2019 blev betydligt högre än budgeterat. Kostnaderna från Social- och hälsovårdsverket i Jakobstads tjänster är högst.

Nyhetsbild

Delade åsikter kring Sundby skola: "Känslan säger ju heja Sundby"

PEDERSÖRE Både föräldrar och andra Sundbybor slöt upp för att diskutera sin skola på tisdagskvällen. Både för- och nackdelar med småskolan lyftes fram.

Nyhetsbild

Två vindparker på gång nära Purmo – bara kilometer från kommungränsen

Vindkraftsplanerna i Pedersöre är ännu i ett tidigt skede. På andra sidan kommungränsen i Kauhava är man längre fram i planeringen av två vindparker bara några kilometer från Purmoområdet.

Nyhetsbild

Tillverkare av fiskstaty vald – förväntas vara klar i sommar

LARSMO 45 000 euro kostar det att låta tillverka konstverket "Perca navicula" som ska pryda framsidan av Equity i Larsmo. Kommunstyrelsen beslöt om anbudet i måndags.

Nyhetsbild

Efter missnöje – dagvattenavgifter ses över i Larsmo

LARSMO I stället för att klubba igenom beslöt kommunstyrelsen i Larsmo att skjuta upp beslutet om dagvattenavgifter för år 2020.

Nyhetsbild

Efter snöbristen – även Vinterkarnevalen ställs in

LARSMO Det är inte bara Barnens vasalopp som ställs in i Larsmo. På grund av vädret ställs nu också kommunens evenemang Vinterkarnevalen in.

Nyhetsbild

Bolag kan få krossa berg invid Tornberget – ordförandes röst avgjorde

PEDERSÖRE R&R Frostdahl kan få tillstånd att bryta och krossa berg invid Tornberget i Bennäs. Det beslöt miljö- och byggnadsnämnden på sitt möte i måndags.

Nyhetsbild

Bo Hejlskov Elvén: Lydiga barn är ingen bra målsättning

PEDERSÖRE En del av den beteendeproblematik som ses i skolan kan förklaras av att skolan inte hänger med i samhällets utveckling. Det säger Bo Hejlskov Elvén som föreläste i Pedersöre i tisdags.

Nyhetsbild

Byamöte i Sundby skola nästa vecka – skolans framtid diskuteras

Som en del i servicenätsutredningen kallas allmänheten till byamöte i Sundby skola på onsdag kväll. Senare i vinter hålls ett dylikt möte i Esseområdet.

Nyhetsbild

Pedersöre inrättar grupp för elevhälsa – större utmaningar en orsak

PEDERSÖRE Sedan tidigare finns en regional styrgrupp för elevhälsa. Nu startar Pedersöre också en egen.

Nyhetsbild

Samlingshuset i Bennäs rivs i vinter – bostäder planeras på tomten

PEDERSÖRE Pedebygg har fått lov av kommunen att riva Bennäs samlingshus. Rivningen inleds snart.

Nyhetsbild

Bollhallens arrendetomt krymps – gränsen till ishallstomten justeras

PEDERSÖRE Bolaget Pedersöre ishall säger upp en del av sin arrendetomt för att underlätta placeringen av den planerade bollhallen.

Nyhetsbild

Initiativ om cykelväg diskuterades – politiker efterlyste planering

PEDERSÖRE Invånarinitiativet om en cykelväg till Purmo diskuterades på måndagens fullmäktige. Ärendet tas upp i höstens budgetbehandling.

Nyhetsbild

Byaråd fick undantagslov – föreningshus får byggas på museiområde

PEDERSÖRE Byggandet av det nya föreningshuset i Bennäs strider mot detaljplanen. Men kommunstyrelsen beviljade undantag på måndagens möte.

Nyhetsbild

Projekt med korttidsjobb fortsätter – trots brist på intresse från företagen

NYKARLEBY Pilotprojektet med korttidsjobb i Nykarleby intresserar många unga, men inga företagare. Staden förlänger projektet med hopp om mer engagemang från företagarhåll.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet