Anders Bergvik

anders.bergvik@sydin.fi

Nyhetsbild

Hämtade hem prestigefyllt pris från Wien och fick utbyta kontakter

Läraren Margita Engelholm och bildningsdirektör Maarit Söderlund hämtade plaketten för Årets entreprenöriella skola i Wien och odlade kontakter.

Nyhetsbild

Trots Kristinestads nej – havsvinden utanför Sideby valsas igen

Redan 2015 sade Kristinestad nej till 80 vindkraftverk utanför Sidebykusten. Men landskapet velar och vet tydligen inte ut eller in. Det är stora bolag bakom som med alla medel ska ha med Sideby, menar Kaj Kärr (SFP) som representerar Kristinestad i landskapsfullmäktige.

Nyhetsbild

Ve du gräsliga Norrfjärden

Ledare lördag 10 november. Visitkortet Norrfjärden växer igen.

Nyhetsbild

Kristinestad sätter ner foten och kräver restaurering av Norrfjärden

2013 avslutades upprensningen av Flybäcken i Norrfjärden i Kristinestad som skulle underlätta fiskens vandring. Men grundproblemet åsidosattes – utloppet jämte omgivningar och idag är det bara flygfiskar som kan ta sig upp i bäcken menar vägmästaren. Nu kräver fiskekommittén att Forststyrelsen restaurerar fjärden.

Nyhetsbild

Knepigt område, tycker skyddsbiolog om Norrfjärden

Skötsel- och användningsplanen ålägger Fortsstyrelsen att skydda naturtyperna, men några större åtgärder är inte aktuella. Det är ett knepigt område, konstaterar skyddsbiolog Carina Järvinen.

Nyhetsbild

Staten låter Fortum ta mark av Kristinestad för ny ledningsgata

Föga förvånande låter statsrådet Fortum tvångsinlösa mark för den nya ledningsgatan från Pjelax till elstationen i Kristinestad. Det blir alltså nya höga kraftledningar på stadens mark.

Nyhetsbild

Kstadsskatterna bibehålls på samma nivå nästa år

Inkomstskattesatsen bibehålls på 21,50 procent i Kristinestad nästa år. Även fastighetsskatterna är de samma. Ytterligare utredningar krävs för vad som ska hända med gamla daghemmet.

Nyhetsbild

Företagsfostraren har tagit Kristinestad till riksframgångar på UF-scenen i tolv år

På fredagen firade Kristinestads högstadieskola utmärkelsen Årets entreprenöriella skola med tårta och tal. Att se hur ungdomarna utvecklas under processen är belöning nog för mig, säger företagarfostraren Margita Engelholm.

Nyhetsbild

Politiker betalade arrende för stadens jordbruksmark för sent – nu häver Kristinestad avtalet

SFP-politikern Henrik Antfolks arrendeavtal för 9,74 hektar jordbruksmark hävdes av samhällsbyggnadsnämnden på grund av försummelse med betalningarna.

Nyhetsbild

Dermoshop ohotad etta i inkomsttoppen

Dermoshop i Korsnäs fortsätter att prenumerera på första platsen i topplistan över de bästa skattebetalarna i Sydösterbotten. Färre företag hade över 200.000 i beskattningsbar inkomst i Kristinestad, Kaskö och Korsnäs i fjol medan de blev fler i Närpes jämfört med 2016.

Nyhetsbild

Dans och drama kan hjälpa till att trygga framtiden för Lafo

Utökat innehåll och intensivare samarbete. Lafo söker nya verksamhetsformer med staden Kristinestad som ny ägare och Annika Ekholm som projektledare.

Invånarna får hjälpa till när Kristinestad gör om sin webbplats

Stadens webbplats är tungrodd och användarovänlig. Nu snickras en ny som ska ge bilden av Kristinestad som "en kommun i tiden".

Nyhetsbild

Incident på skolgården ledde till diskussion om otryggare klimat

KRISTINESTAD En incident mellan två elever på skolgården som ledde till att ambulans tillkallades ledde till diskussioner om klimatet i Kantakaupungin koulu, som föräldrar upplever blivit otryggare. Rektor Arto Leppiniemi vill ha större utrymmen och mer lekredskap.

Nyhetsbild

Kristinestad belönas för företagsamhetsfostran som enda skola i Finland

Tolv år på raken har Kristinestad kvalificerat sig för riksfinalerna i Ung Företagsamhet där skolan även skördat stora framgångar. Nu premieras svenska högstadiet som en av 17 europeiska skolor för det betydelsefulla arbetet skolan gjort inom företagsamhetsfostran.

Nyhetsbild

Kstadsborna betalar samma skatt nästa år

Det finns inget tryck att höja skatterna i Kristinestad. Såväl inkomstskatten som fastighetsskatterna föreslås bibehållas på dagens nivå.

Nyhetsbild

Museiverket: Brandskadat hus i så gott skick att det kan restaureras

KRISTINESTAD Skyddade objekt är guld värda, även de halvt nedbrända i Norrstan i Kristinestad. Kaj Palmberg rev så mycket han fick av bagarstugan och i vår restaureras den oförsäkrade byggnaden, på inrådan av Museiverket.

Nyhetsbild

Tomterna på Östra sidan kostar 5,50 per kvadratmeter

Kristinestad säljer tomterna på det nya bostadsområdet på Östra sidan till självkostnadspris. Nu har tomtpriset fastställts, 5,50 euro per kvadratmeter.

Nyhetsbild

Ringåsvägens bro snart klar – utan harvar och hästskor som armering

Som moppepojke skyfflade Håkan Antfolk sand i blandaren för Ringåsvägens bro i Stangbränn, Tjöck. Drygt 40 år senare kan han betrakta tillkomsten av ny, ersättande bro med maximal bärighet – utan harvar och hästskor som armering.

Nyhetsbild

Alfa Oil ska lagra olja medan andra köper och säljer

KRISTINESTAD Bolaget som köpt det underjordiska oljelagret i Kristinestad ska endast syssla med lagring. Det framkom på torsdagens möte.

Nyhetsbild

Alfa Oil ska bara lagra – andra köper och säljer bränslet ur berget

När Alfa Oil inleder verksamhet under Björnön betyder det nya arbetsplatser, skatteinkomster, mer och större trafik till kolkajen. Några namn på finansiärer gavs inte, men muskler finns bland annat genom ett svenskt börsbolag uppger företaget.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet