Mats Ekman

mats.ekman@sydin.fi

Nyhetsbild

HFD gav Forststyrelsen rätt att besvära sig mot muddringsbeslut om Tjöck å

Forststyrelsen får rätt att besvära sig över det muddringslov som beviljades för Tjöck å redan i fjol. HFD säger att Regionförvaltningsverket missade i sin delgivning av besutet. Därmed blir det ingen muddring i vår.

Nyhetsbild

Konkursboet börjar realisera egendom i Tähkäs konkurs

Det finns inte ännu en klar bild över skulderna och tillgångarna i Kasköföretaget Tähkäs konkurs.

Misstankar om mässling i Närpes visade sig vara falska

För några veckor sedan förelåg misstankar om ett mässlingsfall i Närpes – som lyckligtvis visade sig vara falska. Inga fall av mässling har rapporterats i Finland under mars månad.

Nyhetsbild

Grönsakspackeriet fick mest i lantbruksstöd även i fjol

Också i fjol var det packeriet Närpes grönsaker som fick mest lantbruksstöd i Sydösterbotten. En dryg miljon euro i marknadsstöd landade hos det odlarägda andelslaget, framgår av Livsmedelsverkets färska sammanställning. Ytterligare tio företag i regionen fick över 300.000 euro i lantbruksstöd 2018.

Nyhetsbild

Backström favorit i biskopsvalet i Sydösterbotten

Harry S. Backström kom på fjärde plats i biskopsvalet i Borgå stift. Men i Närpes prosteri är han nummer ett.

Nyhetsbild

Även näringsombudet i Kaskö slutar

I snart två års tid har Kaskö haft ett eget näringsombud. Men Johanna Peltoniemi har meddelat att hon inte längre står till förfogande när hennes arbetsavtal upphör.

Nyhetsbild

Ledande tjänsteman slutar i Kaskö

Turbulensen inom stadsförvaltningen i Kaskö fortsätter. Nu har en ledande tjänsteman igen sagt upp sig, efter bara ett knappt år på posten.

Nyhetsbild

Det våras för kommunfusioner?

Ledare lördag 16 mars. Efter 50 års diskussion: Är det dags för Närpes-Kaskö?

Företagare dömdes för miljöförstöring - Saknade lov för marktäkt

Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom: Två företagare från Bötom döms till villkorligt fängelse för miljöförstöring. De bedrev i många års tid marktäkt på ett grundvattenområde i Tjöck utan att ha tillstånden i skick.

Nyhetsbild

Närpes äggpackeri fick ny ägare - "Kan utveckla verksamheten"

Uppdaterad. Närpes äggpackeri Ab har nu en storkoncern som ny majoritetsägare.

Nyhetsbild

Kaskö musiksommar får två konstnärliga ledare

Kaskö musiksommar får nya konstnärliga ledare.  Raili Peltonen ger efter flera år vid rodret nu över till sina barn Samuli och Anna-Mari Peltonen, som flera gånger uppträtt på festivalen.

Nyhetsbild

Kolkraftverk förpassas till historien

Ledare lördag 23 februari. Nu försvinner ett landmärke vid Kristinestads västkust.

Nyhetsbild

Kaskö säljer industritomt och går i borgen

Företaget Jelmabox får köpa industritomten där Weekend Snacks produktionshall ligger. Kasköfullmäktige beslöt sälja tomten för 10.000 euro. Och ingick även en borgensförbindelse för ett lån på 300.000 till stadens värmeverk.

Nyhetsbild

Närvårdaren som slog larm om Ulrika talar ut

Situationen på vårdhemmet Ulrika var tröstlös, närmast kaotisk. Det säger den närvårdare som slog larm om missförhållandena på Esperi Cares boende i Kristinestad. Tarja Parkatti talar ut i närvårdarfacket Supers webbtidning.

Nyhetsbild

Hus i trä på frammarsch

Ledare torsdagen 21 februari. Närpes bör ge massivträ en ärlig chans när ny skola ska byggas.

Nyhetsbild

Folksams skylt ersätts nästa vecka med Fennias

Den nya ägaren Fennia skadeförsäkring har övertagit Folksams kontor i Närpes. Skyltningen byts nästa vecka.

Närpes får ny kommun­strategi

Ledare tisdag 19 februari. Styrkor och svagheter listas i Närpes stads strategi.

Nyhetsbild

Kaskö Energi får borgen för sanering

Det kommunalägda fjärrvärmebolaget Kaskö Energi ska inleda en sanering av stamledningen. Staden ombeds gå i borgen för lån.

Nyhetsbild

Kaskö stänger av värmen i gamla skolhuset - rivning nästa

Rivning väntar den gamla skolfastigheten i Kaskö. Därför stängs nu värmen av.

Nyhetsbild

Weekend Snacks utvidgar - Kaskö beredd sälja industritomten

Tekniska nämnden i Kaskö var beredd sälja en industritomt för 10.000 euro. Men stadsstyrelsens ordförande beslöt föra ärendet till fullmäktige, eftersom prisskillnaden är för stor i förhållande till nivån i det nyligen fastställda markpolitiska programmet.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet