Senaste nytt

Här listas alla artiklar som publicerats det valda datumet. Bläddra bland de senaste datumen eller välj ett datum i kalendern för att se vilka artiklar som publicerades då.

En dag bakåt

24.1.2020

En dag framåt
Nyhetsbild

Flyttrörelser ger plus i Närpes – Kristinestad är den största förloraren

Flyttrörelserna är ganska livliga i Sydösterbotten, både inom landet och till och från utlandet. För Närpes och Kaskö landade saldot på plus i fjol, medan Kristinestad och Korsnäs hade en större utflyttning än inflyttning.

Nyhetsbild

Rekordfå asylsökande i Kristinestad – "Visst är de anställda oroliga för sina arbetsplatser"

Allt färre asylsökande hotar verksamheten vid mottagningscentralerna som stänger i allt tätare takt. I Kristinestad är beläggningsgraden historiskt låg.

Nyhetsbild

Affärslokaler får ändras om för församlingsverksamhet

Nu ska lokaler ändras om inför Närpes församlings flyttning till Torghuset i centrum. Målsättningen är att de nya loka­lerna  ska kunna tas i bruk i vår.

Nyhetsbild

Planering krävs inte för växthus i Pjelax

Utbyggnaden fortgår inom växthusnäringen i Närpes. Nu är ett projekt aktuellt i Pjelax.

Bibliotekschef går i pension i Lappfjärd

Bibliotekschefen vid Lappfjärds bibliotek blir pensionär i slutet av året. Hon är den enda som jobbar vid biblioteket i Lappfjärd.

Ledare måste också betala simhallsavgift i Kristinestad

Det blev avslag på en begäran om befrielse från simhallsavgift i Kristinestad. Pensionärer anhöll om att deras gruppledare inte skulle behöva betala avgiften.

Nyhetsbild

Revisionsnämnden utan ordförande – Gröna vägrar ta emot platsen

Efter kommunalvalet enades partierna i Kaskö om att ordförandeposten i revisionsnämnden tillhör De gröna. Men de grönas nya ledamot vill inte ta emot uppdraget.

Nyhetsbild

Nya fiskodlingar längre ut till havs – "Skulle ge fiskehamnen ett uppsving"

När staten uppmuntrar till nya odlingar tar företagarna lyra. Därför ska åtminstone en ny stor fiskodling etableras på öppet hav drygt tio kilometer från Kaskö. Det ska ge fler arbetstillfällen och nytt liv åt fiskehamnen.

Nyhetsbild

Fiskodlaren från Pjelax blickar också mot havet – men byråkratin gör honom betänksam

Fiskodlaren Kjell Råtts från Pjelax är med i Kalavaltio-projektet som utreder möjligheterna till fiskodling längre ut till havs. Han är intresserad – men den långsamma och kostsamma tillståndsbyråkratin gör honom betänksam.

Kraft står över cupspel denna säsong – ”Det blev lite för tufft i fjol”

Bara ett lag från regionen deltar i regioncupen i fotboll. Kaskö IK är med, medan Kraft står över denna säsong.

Nyhetsbild

Kristinestad får mest statsandelar i Sydösterbotten, Kaskö minst

Kristinestad ligger i topp i Sydösterbotten i fråga om skattefinansiering. Kristinestad får mest statsandelar och samtidigt har Kristinestad hyfsat bra skatteinkomster per invånare.

Nyhetsbild

Fem närvårdare valda till Villa Rosa

Fem närvårdare har fått ordinarie anställning på Villa Rosa i Närpes. Arbetet har tidigare skötts med hjälp av vikariat. Här är namnen.

Nyhetsbild

Trenden bruten – arbetslösheten ökar i Österbotten

I december ökade antalet arbetssökande för första gången sedan 2016. Samtidigt är antalet lediga jobb många och hälften av företagen rapporterar om brist på arbetskraft.

Nyhetsbild

Färre arbetslösa i Kristinestad och Kaskö

För första gången på tre år har antalet arbetslösa ökat i Österbotten. I Sydösterbotten har antalet arbetslösa minskat i två kommuner och ökat i två.

Nyhetsbild

Hus med fyra våningar kan byggas på Starören – men markägaren överlåter byggandet åt någon annan

Två flervåningshus kan byggas på bostadsområdet Starören i Korsnäs i framtiden. Det är möjligt tack vare en ändring av detaljplanen, men markägaren H­enry Backlund har själv inga byggplaner.

Nyhetsbild

Ulrika tomt ett år efter vårdskandalen – framtiden för huset oklar

För ett år sedan började en vårdskandal nystas upp i Kristinestad. Den gav eko i hela landet och ledde till att Ulrika-hemmet stängdes. Husets framtida öde är ännu oklart.