Senaste nytt

Här listas alla artiklar som publicerats det valda datumet. Bläddra bland de senaste datumen eller välj ett datum i kalendern för att se vilka artiklar som publicerades då.

En dag bakåt

9.11.2018

En dag framåt
Nyhetsbild

Tränare för framgångsrikt B-juniorlag tackar för sig

Närpes Tony Hellman har lotsat Krafts B-flickor till ett av landets bästa lag i åldersklassen. Nu tackar han för sig.

Nyhetsbild

Glada miner då vindkraftsparken börjar ta form – om ett år ska de 18 kraftverken snurra

Närpes Första markarrendeavtalet undertecknades 2012 – nu är skogsavverkningen i full gång. Redan nästa år ska kraftverken snurra i Hedet vindkraftspark.

Nyhetsbild

Polisen ordnar auktion – Säljer hel älg

NÄRPES Polisen auktionerar ut en älg som skjutits i samband med ett jaktbrott på fredagen. Jaktbrottet inträffade på Kallmossen i Närpes.

Nyhetsbild

Ve du gräsliga Norrfjärden

Ledare lördag 10 november. Visitkortet Norrfjärden växer igen.

Nyhetsbild

Innoväxthus vann projekttävling – identifierade problem i växthusklustret

Innoväxthus i Närpes är en av fyra vinnare i NTM-centralens projekttävling i Österbotten. Projektet vann kategorin Nätverkaren.

Nyhetsbild

Knepigt område, tycker skyddsbiolog om Norrfjärden

Skötsel- och användningsplanen ålägger Fortsstyrelsen att skydda naturtyperna, men några större åtgärder är inte aktuella. Det är ett knepigt område, konstaterar skyddsbiolog Carina Järvinen.

Nyhetsbild

Kristinestad sätter ner foten och kräver restaurering av Norrfjärden

2013 avslutades upprensningen av Flybäcken i Norrfjärden i Kristinestad som skulle underlätta fiskens vandring. Men grundproblemet åsidosattes – utloppet jämte omgivningar och idag är det bara flygfiskar som kan ta sig upp i bäcken menar vägmästaren. Nu kräver fiskekommittén att Forststyrelsen restaurerar fjärden.

Nyhetsbild

Misstänkt jaktbrott i Närpes – älgtjur skjuten

Närpes Polisen har uppdagat ett misstänkt jaktbrott som inträffat på Kallmossen i Närpes.

Nyhetsbild

Ger inget förslag för att rädda filialbibliotek: "Får bättre service med bokbuss"

Det blir tydligen inget förslag om tilläggsanslag för att rädda filialbiblioteken i Yttermark och Töjby. Byarnas politiker är nöjda med att bokbussen istället börjar trafikera. Därmed tyder allt på att biblioteken stängs.

Nyhetsbild

Staten låter Fortum ta mark av Kristinestad för ny ledningsgata

Föga förvånande låter statsrådet Fortum tvångsinlösa mark för den nya ledningsgatan från Pjelax till elstationen i Kristinestad. Det blir alltså nya höga kraftledningar på stadens mark.