Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

LEDARE: Nyckel till frihet eller diskriminering

Coronaintyget välkomnas av hårt trängda branscher, och ökar trycket på ovaccinerade.

Nyhetsbild

LEDARE: Ett rosa band som stöder viktig forskning

Många rosa band-inslag syns snart igen i vår omgivning.

LEDARE: Matsvinn tyder på dålig uppskattning av maten

När maten ses som en självklarhet och inte ges tillräcklig uppskattning blir det också lätt att kasta bort den.

Nyhetsbild

LEDARE: Helt rätt att satsa på hobbyer för barn och unga

Det kan vara skönt med en hobby som inte bygger på prestation och som är gratis dessutom.

LEDARE: Klimatåtgärderna fick plats i budgeten men mer behövs

Klimatkrisen kom att prägla höstens budgetförhandlingar även om alla ännu inte insett allvaret.

Nyhetsbild

LEDARE: Oklar strategi för att öppna upp efter coronatiden

Många frågor är obesvarade i den nya coronastrategin i Finland.

Nyhetsbild

LEDARE: Lyft fram cykeln – den är bra på många sätt

Det finns många temaveckor. Nu firas cykelveckan, som påminner om cykelns många fördelar.

Nyhetsbild

LEDARE: Läkarupproret får inte viftas bort

För sent att backa – och då gasar sjukvårdsdistriktet på, utan att riktigt veta vad som väntar under resan. Ett gott råd: Ta läkaruppropet på allvar.

Nyhetsbild

LEDARE: Snack avhjälper inte bristen på arbetskraft i Finland

Det är dags att göra något och inte bara prata om brist på arbetskraft.

Nyhetsbild

LEDARE: Nu får seniorerna en egen intressebevakare

Våra seniorer får äntligen eget ombud som bevakar deras rättigheter. Men är namnet det rätta?

Nyhetsbild

LEDARE: Fattigdomen finns, men syns inte alltid

Den osynliga fattigdomen döljs i renoverade egnahemshus från 1970-talet. Men även om den inte syns, finns fattigdomen i de sydösterbottniska gårdarna. Pensionärerna är en särskilt utsatt grupp.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi ska röja undan hinder, inte skapa nya

Den blev onödigt besvärlig, huvudingången till Närpes servicecenter.

LEDARE: Sorgligt om intern kritik hindrar Kaskö från att blomstra

Ängarna i Kaskö har gett mycket positivt och kan ge mer om man ger dem en ordentlig chans.

LEDARE: Det som skulle bli prima blev pannkaka

Snabba och oväntade beslut sätter käppar i hjulen för kulturen. Kan coronapassen vara branschens räddning?

Nyhetsbild

LEDARE: Snart ska landskapet få egna folkvalda

Det kan bli hård konkurrens om en plats på kandidatlistan – men i vallokalerna blir det knappast någon trängsel. Ja, snart är det val igen.

LEDARE: Sommaren då verkligheten kom ikapp oss

Vi går mot en mörk framtid om det inte genast vidtas rejäla åtgärder.

Nyhetsbild

LEDARE: Låt ljud och skratt göra gott i stället

Ungas ofog kan vara en fråga efter gränser. Det är de vuxnas skyldighet att ta den på allvar.

LEDARE: Trägen vinner – fler flyttar in än ut

Flytta till Kristinestad – det kan vara ditt livs bästa beslut, ljuder lockropet. Det är fler som lyssnar.

Nyhetsbild

LEDARE: Ibland går det vägen

Åtgärder för att förbättra vägnätet borde prioriteras mera. Det är viktigt att bemöta det lokala engagemanget.

LEDARE: Negligera inte lokalt producerat biobränsle

Bekymmersamt att bara satsa på elektrifiering – bioavfall kan bli biogas, även i Sydösterbotten.

Nyhetsbild

LEDARE: Nu har du din chans Kristinestad – som fortsätter rusta för framtiden

Kristinestad visar upp kommunens nya bostadsområden inför vallfärdare till årets största veckoslut.

Nyhetsbild

LEDARE: Pandemin viktig vändpunkt inom turismen

Nya vindar blåser för både hemestrare och dem som reser utrikes.

Nyhetsbild

LEDARE: Närproducerat har en viktig plats på våra matbord

Närmatens väg från producent till bord är kort. Den är också ett alternativ som vinner terräng.

Nyhetsbild

LEDARE: I samma hus betyder inte tvåspråkig skola

Efter ett stort antal skolindragningar ska Kristinestad nu faktiskt utreda en ny finsk byskola. Fast någon "tvåspråkig skola" handlar det inte om.

Nyhetsbild

LEDARE: Plastdirektiv ett litet steg mot mindre problemavfall

Plast är visserligen billigt, hållbart och lättskött men också en stor miljöbov.