Opinion

Kolumn

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

KOLUMN: Vi måste skapa framtidstro för unga

Riksdagen. Genom att tackla problemen med psykisk ohälsa kan vi också skapa en framtidstro för den yngre generationen, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Sannfinländarna har fel – svenskan behövs

Riksdagen. Sannfinländarnas program är inget annat än en direkt attack mot det svenska i Finland. Ett ytterst klart bevis på hur det partiet lever i en fantasivärld där tanken om ett folk och ett gemensamt språk är det enda saliggörande, skriver Anna-Maja Henriksson, partiordförande, SFP.

Nyhetsbild

KOLUMN: Budgetarbete och energi

Riksdagen. Vi har alla förutsättningar att tillsammans klara vintern och se fram emot ljusare tider, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Italienska val … och våra

De opportunistiska höger- eller vänsterpartierna måste leta efter sina lösningsförslag just där de traditionella partierna har lämnat flanken öppen, skriver Nils Torvalds, Europaparlamentariker, SFP.

Nyhetsbild

KOLUMN: Riktade åtgärder stöder människorna i energikrisen

Trots kriserna har vi lyckats minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Också coronakrisen och dess svackor har vi tagit oss ur och sysselsättningen är på rekordhög nivå, skriver riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vi behöver en analytisk och saklig energidebatt

Riksdagen. I nuläget ter sig målet om att Finland ska vara koldioxidneutral redan 2035 som ytterst ambitiöst, emedan EU har år 2050 som mål, skriver Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Ljusglimtar i synnerligen tuffa tider

Pengarna till Kasköbanan nästa år är viktiga, likaså fortsätter lobbningen för Kaskö hamns status vid EU-borden, skriver Mikko Ollikangas med anledning av Metsä Boards aviserade fabriksplaner.

Nyhetsbild

Maria Grundvall: Måtte elbristen ta våra telefoner

Kulturkolumn. Vi håller telefonen lika nära oss som en snuttefilt. Ska bara googla lite, ska bara kolla lite på Facebook. Många av oss kan inte längre vänta i en kö eller sitta fem minuter i en buss utan att gå in på telefonen för en snabb sil, skriver Maria Grundvall.

Nyhetsbild

KOLUMN: Gorba – några eftertankar

EU-parlamentet. Ett samhälle består av ett ofantligt antal hårda, men ofta osynliga strukturer. Varje reform, varje förändring borde följaktligen klara av att se de myriader av följder en reform tvingar fram, skriver Nils Torvalds. 

Nyhetsbild

KOLUMN: Putins krig

Putins soldater tillåts genomföra de mest bestialiska krigsförbrytelser för vilka han som Rysslands president måste stå till svars. Det kommer att återverka länge på Rysslands internationella relationer, skriver Nils Torvalds, SFP, Europaparlamentariker.

Nyhetsbild

Kolumn: Närpes – spökstaden där allt är möjligt

Kolumn. Jag upplever att det finns en lucka mellan ungdomsåren och det vuxna livet som de unga vuxna i Närpes lätt hamnar i, skriver Medina Söderlund.

Nyhetsbild

KOLUMN: Ett filosofiskt stolpskott

Det är bara Jürgen Habermas och en del av vänsterpartiet Die Linke som lever kvar i en för länge sedan svunnen värld, skriver europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Naturen och vår närmiljö väcker lätt känslor

Riksdagen. Naturen och vår närmiljö väcker lätt känslor, så också hos mig. Jag är tydlig i min åsikt men försöker även sträva efter att upprätthålla en dialog, och öka förståelsen för varandra, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Arbete ska alltid löna sig

Riksdagen. Det ska alltid vara lönsamt att arbeta. Det är samtidigt det bästa socialskyddet och ger besparingar på utgiftssidan i statskassan, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Handelsjättarna och konsumenterna kan stå utan inhemska livsmedel en dag

Riksdagen. Det är dags för regeringen och minister Kurvinen att lösa problemet. Annars kommer handelsjättarna och de finländska konsumenterna en dag att stå utan inhemska livsmedel. Då är det för sent, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Stark framtidstro i Österbotten

Österbotten har en oerhört mångsidig näringsstruktur och bland annat otaliga fina familjeföretag som investerar, nyanställer och mår bra, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Med förenade krafter tryggar vi yrkesutbildningen

Yrkesutbildningen är viktig och behövs för att trygga tillgången på kunnig arbetskraft. Satsningarna på yrkesutbildningen under nuvarande regeringsperiod är betydande, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vi vill maximera vår egen säkerhet, inte vara ett hot mot någon

Det var mycket viktigt att Finlands riksdag med en förkrossande majoritet röstade för att Finland ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato, skriver Anna-Maja Henriksson, partiordförande, SFP.

Nyhetsbild

KOLUMN: Regeringen ordentligt på gång med att höja sysselsättningsgraden

Jobbkanalen är en mycket viktig reform, eftersom den erbjuder möjligheter för dem som är i en svår situation på arbetsmarknaden och har svårt att hitta jobb,  skriver riksdagsledamot Kim Berg.

Nyhetsbild

Kolumn: Samma systematiska lögner som på Stalins tid

EU-parlamentet. Den överlägset största kolonialmakten genom tiderna är Sovjetunionen. Ändå har kolonialismforskarna – av någon obegriplig finkänslighet – låtit bli att granska Sovjet, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

Maria Grundvall: Vem är värd dina skattepengar?

Kolumn. Bibliotekarierna ligger enligt uppgift näst längst ner i akademikerfacket Akavas lönestatistik, snuvad på jumboplatsen endast av småbarnspedagogerna som enligt vad jag förstår får betalt i låtsaspengar från dagisets hemleksvrå, skriver Maria Grundvall.

Nyhetsbild

KOLUMN: Den säkerhetspolitiska diskussionen är nu i full gång

Att våra grannländer driver snabba ratificeringsprocesser inom Natoländerna är av stor betydelse. Ju kortare medlemsprocessen blir, desto kortare tid behöver vi vara på vår vakt, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Försörjningsberedskapen är en av grundstenarna i vår säkerhetspolitik

En förutsättning för en hållbar försörjningsberedskap i framtiden är att livsmedelsproduktionen görs lönsam. Maten finns inte i butikerna per automatik. Om den inte kan produceras lönsamt så finns den inte, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Världen behöver hoppfulla handlingar

Vi kan inte rädda världen, vi kan inte stoppa kriget men det vi kan göra är hoppfulla handlingar, skriver biskop Bo-Göran Åstrand i sin påskhälsning.

Nyhetsbild

KOLUMN: Betalningsanmärkningar, bensin och säkerhet

I skrivande stund håller regeringen just på att avge sin uppdaterade säkerhetspolitiska lägesbild. Ett historiskt papper, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).