Opinion

Kolumn

Mest läst senaste veckan

Opinion

Maria Grundvall: Sent ska syndaren vakna

Kulturkolumnen. Som vanligt var det inte helt okej att medge att man behövde vila, för en riktig österbottning arbetar från soluppgång till solnedgång och vilar på sin höjd i graven (utifall att man inte behöver rotera i den, till exempel på grund av sina ättlingars lathet), skriver Maria Grundvall.

KOLUMN: Skarv, dödsdans och klimat

EU-parlamentet. I den något tjatiga diskussionen om skarvens berättigande har många försökt påvisa, att skarven sedan urminnes tider har funnits i våra vatten, men bevisen är något haltande, skriver Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP, Renew Europe).

Nyhetsbild

KOLUMN: I coronans fotspår

EU-parlamentet. Renlighet är en dygd, fick vi lära oss. Men renlighet är också en konkurrensfördel. Det hjälper våra jordbrukare och våra företag på traven, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Tre historiska månader

Riksdagen. Ett är säkert, vi är många som aldrig kommer glömma den här exceptionella tiden, riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Solidariteten bör sträcka sig längre i tiden än enbart till i dag

Riksdagen. Tidigare generationer hade som princip att överlämna ett arv till följande generation. Men jag är orolig för det arv vi överlämnar, skriver riksdagsledamoten Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Fredlig protest och stora pengar i rörelse

Riksdagen. Just nu krävs stimulans för att hålla hjulen i rullning,  Samtidigt vet vi att utmanande tider väntar efter detta – men vi fixar det, precis som vi gjort tidigare också, skriver riksdagsledamoten Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Genomgång av vårens händelser

Riksdagen. EU-kommissionen föreslår en återhämtningsfond efter coronakrisen. Ett solidariskt paket behövs, men oberoende kontrollanter, gärna från nettobetalande länder, borde granska hur pengarna används, anser riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Österbotten visar vägen

Riksdagen. Kvarkenregionens nya projekt kring elflyg ger framtidstro åt mindre flygfält och stärker vår profil inom energi och elektrifiering – och ger nya förutsättningar för investeringar och arbetstillfällen, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vår i coronatider

EU-parlamentet. Efter en arbetsvecka i Bryssel firas karantän i skärgården med kroppsarbete – det gör riktigt gott, men gör dessutom ont, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Maria Grundvall: Shakespeare gjorde inga mellanmål åt barnen

Kulturkolumnen. Håll dig hemma, gå inte ut om du inte måste, jobba på distans, säg ajöss till hobbyer och evenemang. Vårens samtliga aktiviteter är inställda på grund av coronan. Det var avgjort inte så här jag menade när jag önskade mig lite mer ledig tid i kalendern, skriver Maria Grundvall.

Nyhetsbild

KOLUMN: Glada vi till skolan gå

RiksdagenUppvaktning på mors dag via videosamtal, distansarbete och -undervisning... Tekniken ger möjligheter men inget går upp mot det personliga mötet i levande livet, skriver riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vi kommer att klara av det här – men hur?

Riksdagen. Restaurangbranschen har beräknat att stödbehovet är  350 miljoner euro, men regeringen erbjuder bara 120 miljoner. Det tycker jag är fel, speciellt då man poängterar att vi ska klara det här tillsammans, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vi måste se barn och unga

Vi kommer att se effekterna av coronatiden en lång tid framöver. Det väsentliga nu är att inte göra samma misstag som under lågkonjunkturen i början av 1990-talet, skriver riksdagsledamoten Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Coronadrabbade företag ska stödjas – regeringens kurs bör korrigeras

Riksdagen. Ett hett diskussionsämne är stödpengarna till företag. Bilden i offentligheten är delvis missvisande, men visst finns exempel som fått många i riksdagen att fråga sig om stöden riktats dit där det största behovet finns, skriver riksdagsledmoten Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Skrämmande siffror i nyhetsflödet

Större företag investerar med sikte på minska produktionens kolavtryck. Det är ofta för småföretag en lyxplanering. De behöver statens och kommunernas hjälp – för att kunna göra den ekonomiska återhämtningen ekologiskt hållbar, skriver Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Österbotten kan visa vägen

Riksdagen. Österbotten har alla möjligheter att på olika sätt positivt visa vägen för såväl den nya vardag som de nya samhällsekonomiska modeller världen har framför sig, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Viruset har också visat hur starka vi finländare är

RiksdagenJag trodde aldrig att jag som minister skulle behöva säga att Finland befinner sig i undantagstillstånd. Vi har blivit plågsamt påminda om att inte ta något för givet, skriver riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), som samtidigt berömmer finländarnas förmåga till nytänkande.

Nyhetsbild

KOLUMN: När har presidentens yttrandefrihet begränsats?

Riksdagen. När presidenten föreslår en operativ grupp för coronakrisen förklarar statsministern att regeringen fattar egna beslut. Plötsligt uppstår en debatt om presidenten överskridit sina maktbefogenheter. Men man kan fråga sig när presidentens yttrandefrihet har begränsats, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Nu måste vi trygga självförsörjningen på livsmedel

RiksdagenI Finland ligger självförsörjningen på livsmedel över 70 procent. Det är ändå viktigt att försäkra sig om att alla länkar i matkedjan fungerar och att vi kan trygga tillgången på säsongsarbetskraft inom lantbruket, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: En vecka som går till historien

Den akuta ekonomiska politiken måste gå ut på att rädda så många företag och arbetsplatser som möjligt, skriver riksdagsledamoten Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Teorierna om när det började gå snett i Mellanöstern är många

EU-parlamentet. Det bådar inte gott när Recep Tayyip Erdogan försöker rädda sig ur en intern kris genom att medvetet skärpa flyktingkrisen, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vänd blicken mot Österbotten – vi är bäst i test

Riksdagen. Österbotten är bäst i test. Det är ingen slump, utan orsakerna kan säkert kopplas till en tradition av företagsamhet och hårt arbete, skriver justiteminister och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Politisera inte coronaviruset

RiksdagenIngen har alla fakta på hand om coronaviruset. Därför är det viktigt med en god dialog och transparent och tydlig information. Om frågan politiseras skapar det bara utrymme för panik och hysteri, skriver riksdagsledamoten Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Skillnaden mellan kommunerna kommer att öka

Riksdagen. På sikt kan den låga nativiteten äventyra vår välfärd. Därför är det viktigt att vi funderar på smarta lösningar för våra landsbygdssamhällen och småstäder, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) med anledning av befolkningsminskning och åldersstruktur.

Nyhetsbild

KOLUMN: Utländsk arbetskraft bör fås lättare och snabbare

Riksdagen. Arbetet för att för snabba tillståndsprocesserna för utländsk arbetskraft har påbörjats. SFP anser också att vi borde testa slopad behovsprövning i regioner med stor efterfrågan på arbetskraft. Det vore speciellt viktigt för Österbotten, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).