Opinion

Kolumn

Nyhetsbild

KOLUMN: Lantbruket tar klimatfrågan på allvar

Riksdagen. Medvetet eller i okunskap har det i viss mån skapats en bild att jordbrukarna inte skulle vilja göra något eller inte tar klimatutmaningen på tillräckligt allvar. Alla som jag träffar och som är verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn är beredda på att ta ansvar i klimatarbetet, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Kvann ska vi ta fåltche?

Riksdagen. En bekant fras som hörs just nu inom fler branscher i Österbotten är ”Kvann ska vi ta fåltche?”. Bristen på arbetskaft sätter hinder för fortsatta investeringar, utvidgnings- eller tillväxtpotential, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Skriv dagbok – utan den skulle jag inte minnas att mamma hade hård mage hösten 1998

Jag har skrivit dagbok i snart 23 år och utan den skulle många minnen ha fallit i glömska. Därför uppmanar jag just dig att skriva i dag. Om så bara några rader.

Nyhetsbild

KOLUMN: Afghanistan ett halvt sekel senare

EU-parlamentet. Terrorangreppen mot Förenta Staterna 2001 ledde till krig i Afghanistan. 20 år senare har vi nått slutet på nästan ett halvt sekel av moderniseringskrig. Men i alla skeden har det varit lätt att mobilisera moderniseringens förlorare, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Sandra Herrmans: Jag har lyckats lura mig själv till att tro på framtiden

Dagligen påminns vi om att allt håller på att gå åt pipan. Hetta i Kanada, översvämningar i Tyskland, bidöden, vattenbrist… Listan är lång och i bakgrunden lurar klimatförändringen, skriver Sandra Herrmans i sin kolumn.

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

Maria Grundvall: På spaning efter den lök som flytt

Kulturkolumnen. I hemlighet önskar sig nog många sommarfåglar att barndomsstaden av ren artighet ska sluta förändras, så att det blir lättare att hitta Alko när man kommer på besök. Samtidigt vill man såklart se utveckling och liv i stället för stagnation, skriver Maria Grundvall.

Nyhetsbild

KOLUMN: Utdöende, rykten och lite fakta

Den sjätte vågen av utdöende är ett globalt fenomen. Vågen drabbar områden som är långt fattigare och långt sämre administrerade. Det är där våra insatser behövs, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Äntligen – vårdreformen går i mål till slut

Riksdagen. Alla behövs, men den offentliga sektorn måste ha huvudansvaret. Med reformen sätter vi hinder för de privata vårdjättarnas vinstbegär, skriver riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Spännande tider för de nya kommunalpolitikerna

RIKSDAGEN. När vårdreformen träder i kraft blir kommunernas stora utmaning blir att omforma sin verksamhet, där också centrala uppgifter måste utvärderas, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP)

Nyhetsbild

KOLUMN: I silvermedaljens skugga – tråkig defensiv hockey

EU-parlamentet. Den lätt frampressade belåtenheten över att ändå till slut få en silvermedalj och skadeglädjen över att ärkerivalen Sverige inte tog sig vidare till slutspelen skymde bort den kanske mest avgörande förändringen i världens ishockey: övergången till tråkig defensiv hockey, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

KOMMENTAR: Ledaren får fler vilodagar – också på Sydin

De som läser Sydin på papper eller som e-tidning har sett att ledaren fått en ny utformning, i en liten omgörning med ny layout som presenterades 27 maj. Nu gör vi en ny förändring: Vi minskar antalet ledare per vecka, från tre till två. Men vid behov har vi ledare i veckans alla tidningar.

Nyhetsbild

KOLUMN: Inför obligatorisk testning på alla gränskontroller och flygplatser

Riksdagen. Vi ska ha obligatorisk testning på alla gränskontroller och flygplatser, samt krav på att resenären är i karantän tills man kan uppvisa ett negativt testresultat, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: EU efter pandemin – plötsligt stormar hela havet

EU-parlamentet. Om Berlinmurens fall innebar någonting som skakade om Europa och de invanda positionerna är parallellen till dagens värld mer än uppenbar. Pandemin har skakat om oss, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Svart tisdag – men mot ljusare dagar

Riksdagen. Under tisdagen kom vi till en sådan punkt att det var mycket nära att vi skulle ha varit utan en regering på onsdagen, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Nu gäller det att orka lite till

Riksdagen.  Jag har märkt att en allt större ”pandemitrötthet” har spridit sig i samhället. Vi blir mer benägna att fundera över varför vissa grupper eller områden gör si eller så, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vaccin vår väg ut – och vi borde överväga att köpa från världsmarknaden

Riksdagen. Med tanke på kommande pandemier bör vi i Österbotten allvarligt överväga att själva införskaffa vaccin direkt från världsmarknaden, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

KOLUMN: Finland behöver en fungerande lagstiftning stark nog i krissituationer

Riksdagen. Vems vistelse kan förbjudas och på vilka grunder? Hur övervakas detta och hur bestraffas möjligtvis brott mot reglerna?  Att begränsa vad som får göras i var och ens hem är ett mycket utmanande scenario, skriver riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Beredskap att läsa av virusets egenskaper

EU-parlamentet. Vi kanske får en fjärde pandemivåg med den sydafrikanska varianten av viruset. Men igen finns det en beredskap att läsa av virusets egenskaper och skapa nya varianter av vaccinet nästan i takt med mutationerna, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Nystart och exitplan

Riksdagen. En miljon finländare har vaccinerats mot covid-19. Vi behöver alltså våga börja tala om en ambitiös exitstrategi, skriver minister, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Folk måste förstå vem, hur, när och varför?

Riksdagen. Du får gå till Alko och köpa brännvin. Men inte till kyrkan på nattvard.  Folk har svårt att förstå logiken. Därför är regeringen nu i en betydligt mera utmanande situation när det gäller att få gehör för restriktionerna, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Företagsamheten ger hopp i kristid

Riksdagen. Lägre levnadskostnader och det i dagsläget socialt accepterade distansjobbandet motiverar att söka sig bort från stadslivet. Här finns absolut en möjlighet för de sydösterbottninska kommunerna, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Det var inte lätt beslut att skjuta upp valet

Riksdagen. I en demokrati är tröskeln att flytta ett val oerhört hög. Men med tanke på riskerna för att kommunalvalet i april skulle misslyckas var det säkrare att skjuta upp valet till 13 juni, skriver justitieminister, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

KOLUMN: En obunden är okänd i vallagen

Kolumn. Ställer upp som obunden på partiets lista … Är obunden kandidat … Ja, de obundna dyker upp inför varje val. Men även om partibok saknas tillfaller rösterna partiet, och i officiella sammanhang noteras de obundna överhuvudtaget inte.

Nyhetsbild

KOLUMN: Ett starkt Europa gynnar Finland

Riksdagen. Naturligtvis behöver man inte applådera alla beslut som tas i Bryssel, men genom att stå utanför vore Finland garanterat ensam och svagt. Återhämtningspaketet kommer att ge tillväxt och nya jobb, skriver riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: De offentligt ägda bolagens verksamhet behöver tryggas

Riksdagen. Det viktigaste målet med social- och hälsovårdsreformen är att stärka den grundläggande vården och omsorgen, skriver riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Vägen med de goda föresatserna…

EU-parlamentet. Den bekymrade medborgaren kunde ändå tänkas få större rättigheter än den obekymrade eller bekymmerslösa, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: EU:s återhämtningspaket positivt för landsbygden

Riksdagen. EU:s stimulanspaket kommer att ha positiva effekter även för landsbygden, skriver riksdagsledamot Anders Norrback (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Det var inte ett sådant EU jag gick med i

Riksdagen. Det behövs nyinvesteringar och stödåtgärder i spåret av coronan, men jag är inte intresserad att ge bort finländarnas skattepengar till andra EU-länder utan motprestation, skriver riksdagsledamot Peter Östman (KD).

Nyhetsbild

KOLUMN: Målet är en lag om stamvårdande jakt i höst

Riksdagen. Det har varit mycket diskussion kring vargarnas antal den senaste veckan. Målet är att lagen kring stamvårdande jakt ska stå klar i höst, skriver riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

Nyhetsbild

KOLUMN: Från Abraham Lincoln till Donald Trump

EU-parlamentet. Varför har det gått så här i amerikansk politik och hur kunde Donald Trump komma till makten? Det är en av våra stora samtidsfrågor och det finns inte riktigt enkla eller lätta förklaringar, skriver EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP).