Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

DEBATT: Vad vore Finland utan oss svenskspråkiga

Att lära sig rikets andra nationalspråk är inte en börda utan ger en värdefull kunskap, skriver Anna Caldén med flera i FSD.

DEBATT: Vi ska slå vakt om vården

Lokalt finns ingen att vända sig till. Vi saknar den överblick av till exempel kostnaderna som våra förtroendevalda en gång hade. Vi svävar i ett tomrum. En anonym överhet bestämmer över oss och den lokala vården, skriver medborgarpanelen i Kristinestad.

DEBATT: Ett land, ett språk …

Båda nationalspråken ska läsas i skolorna – åtminstone i de tvåspråkiga landskapen. Pratet om ”tvångsvenskan” måste sluta, skriver Seppo Kuusinen.

DEBATT: Handlingens tid för att få vårdpersonal

Närpes var först ute med att skicka en lobbyist till Bryssel. Nu gäller det att skicka en lobbyist till S:t Petersburg eller hyra en lokal förmåga att kolla in utbildningen av sjukskötare och skapa kontakter, skriver Tom Degerstedt.

DEBATT: Kriget har ett högt pris – därför behövs enighet

Kriget har ett högt pris. Både för individ och stat. Vår uppgift som beslutsfattare är att hitta så rättvisa lösningar som möjligt, skriver Peter Östman, KD.

DEBATT: Som man sår får man skörda

Jag ifrågasätter även det kloka i att börja frakta ännu mera mat till Europa när maten dels behövs i länder som lider av svält och när tanken med den gröna given är att minska på klimatavtrycket, skriver David Pettersson, KD.

DEBATT: Sannfinländarnas tabbe

Sannfinländarnas lindrigt sagt klumpiga språkprogram ger inte många stilpoäng, skriver sannfinländaren Jorma Malinen.

DEBATT: Energikrisen – också elbolagen har ett samhällsansvar

Har vi faktiskt i Finland elbolag som år efter år delat ut bonusar och dividender i miljon och mångmiljonklassen som nu står på ruinens brant? undrar Mats-Johan Kaars, FSD.

DEBATT: Energi ger liv

Vi har miljoner prylar, stora som små. Dessa har människan under många år utvecklat för att tillfredsställa sina behov och andras, skriver Almer Vidberg.

DEBATT: Sammetsliknande havregrynsgröt med mindre el

Seppo Kuusinen bjuder på sina egna spartips från mattillredningen.

DEBATT: Energislöseri i Kristinestad?

Springbrunnen är den i särklass mest energikrävande (och dyrast i drift) donationen som Kristinestad mottagit, skriver Bo-Göran Lindh.

DEBATT: Sannfinländarna har stor respekt för Finlands nationella identitet

Sannfinländarnas nya finskhetsprogram har skapat flitig debatt inte minst i den finlandssvenska pressen, skriver Riikka Purra, ordförande för Sannf.

DEBATT: Sannfinländarnas brist på ammunition

I och med utspelet på måndagen har Riikka Purra dumförklarat de finska barnen – liksom deras föräldrar, tycker May-Gret Axell, KD.

DEBATT: I (el)nöden prövas vännen

Jag  vill påminna beslutsfattarna i Vasa Elektriska och Vasa stad om att även inkludera invånare från övriga regionen utanför bolagets ledningsnätsområde i besluten, skriver Peter Sjökvist.

DEBATT: Inhemskt virke borde uppskattas mer

Under de senaste åren har Finland importerat 9–10 miljoner kubikmeter virke från Ryssland, av detta är drygt hälften massaved, skriver Hans Ingvesgård.

DEBATT: Bolaget HSH vatten under hot

Vi motsätter oss denna omotiverade kapning av HSH vatten. Styrelsen i ett aktiebolag ska bevaka ägarnas intressen och i detta fall är det erbjudna priset 100 euro per aktie alltför lågt, skriver Bo-Göran Lindh.

DEBATT: Enhetspriset är avgörande då du köper mat

Den som äter hemma kommer billigast undan med att laga mat själv. Dyrast blir det om man köper en del färdigmat eller konserver, skriver Seppo Kuusinen.

DEBATT: En fri och ostörd horisont i Åback

Jag startar nu ett upprop via denna skrivelse och hoppas invånare i Lappfjärd och Tjöck uppvaktar våra förtroendevalda, personligen, telefonledes eller per e-post, skriver Kennet Ingves.

DEBATT: Vi riskerar mista en behövlig yrkeskår

Skillnaden i sjukskötarnas löner i de nordiska länderna får inte bli för stor, annars är risken att utflyttningen blir för stor och vi går miste om denna behövliga yrkeskår., skriver Almer Vidberg.

DEBATT: Korsnäs behöver centrumpuls

I kommunens absoluta centrum behövs puls. Detta är troligen inte ett ”dött gruslass eller fler” på tomten efter kommungården, skriver Roger Bergström.

DEBATT: Det behövs fler händer i vården

Coronapandemin startade en rad händelser och åtgärder som medfört att vi, som det nu verkar, har permanent brist på vårdare inom vården och omsorgen, skriver Förbundet Svenska seniorer i Finland.

DEBATT: Konkurrensutsättning viktigare än någonsin

Ta alltid kontakt personligen och begär pris från flera elfirmor. Det fick jag lära mig då jag konkurrensutsatte elpriser första gången, skriver Seppo Kuusinen.

DEBATT: Låt systemet med husläkare bli pilotprojekt i Kristinestad

På sjukhusbacken skulle ett pilotprojekt med husläkare kunna prövas i Bottenhavets regi, skriver Äldrerådet i Kristinestad.

DEBATT: Dags att föreslå kandidater till Årets Närpesbo 2022

Deadline för inlämnande av förslag är 31.10.2022.

DEBATT: Apropå Åback vindkraftsprojekt

Vindkraften har en plats i vår energimix, javisst, men däremot har vindkraftsindustrin inget att göra i närheten av områden där folk bor, skriver Rasmus Holm.