Lokalt

Vårdreformen

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Österbottens välfärdsområde kan tvingas skära ner nästa år – "Osthyvel räcker inte"

Österbottens välfärdsområde har inte pengar nog för sin verksamhet nästa år. Då ska det skäras ner och stuvas om. En gammaldags osthyvel räcker inte för att få bort över 20 miljoner, säger ekonomidirektören. 

Nyhetsbild

Välfärdsområdet har 480 hus och lokaler att hålla reda på – men nu ska man utreda var och hur service ska ges

Servicen är viktigare än väggarna. Så kan man sammanfatta välfärdsområdets nya lokalitetsstrategi. Hyresavtalen med kommunerna är i kraft i tre år, men från 2026 kan det gallras bland de 480 hus och lokaler som i dag finns för vården och omsorgen. Mindre hyresutgifter ska ge mer pengar för servicen.

Nyhetsbild

Nu bestämt: Kinnunens nya lön fastställd – tre ville avvakta med beslutet

Nu är det definitivt bestämt att välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen får en månadslön på 15 000 euro. Tre av politikerna ville avvakta med beslutet i väntan på vårdsektorns kollektivavtal, men det blev ingen omröstning om lön eller avgångsvederlag.

Nyhetsbild

Välfärdsområdet inrättar 40-tal nya tjänster – "Vi måste ha någon som utför arbetsuppgifterna"

Mellan 45 och 49 nya befattningar och tjänster inrättas och ledigförklaras vid Österbottens välfärdsområde. Bland annat socialarbetare, HR-sakkunniga, förvaltningschef och lagerarbetare behövs. Det här beror på att Kårkulla, Eskoo och Kronoby snart ansluts till välfärdsområdet. Nyrekryteringar krävs när arbetsuppgifter överförs utan att personal flyttar med.

Nyhetsbild

Korsnäs godkände intentionsavtal – vill bilda bolag för mat- och städtjänster med grannkommunerna

Tillsammans med Närpes, Kristinestad, Kaskö och Österbottens välfärdsområde vill Korsnäs bilda ett bolag som producerar stödtjänster till vården.

Nyhetsbild

Nya rutiner vid laboratoriet – "Blir nog bra bara man vänjer sig"

Det är nytt, men det blir nog bra bara man vänjer sig, tycker Karita Dalkvist från Pörtom, som på onsdagen besökte Fimlabs laboratorium i Närpes.

Nyhetsbild

Kaskö får 168 000 euro i hyra för välfärden – Mariehemmets höga ålder påverkar hyresnivån

Kaskö stad får inte några riktigt stora summor i hyresintäkter för de lokaler som av Österbottens välfärdsområde hyr. Staden äger endast Mariehemmet. De övriga ägs av fastighetsbolag.

Nyhetsbild

"Korsnäs har endast det ena benet inne" – Välfärdsområdet hyr fastigheter som är samägda med Malax

Lärknäs och Buketten hör inte till Österbottens välfärdsområde – än. Korsnäs hyr endast ut de fastigheter som hör till vården, som ägs gemensamt med Malax.

Nyhetsbild

Endast en sökande till topptjänsten – ingen ville utmana Kinnunen

Sex sökande i Satakunta, nio i Norra Savolax – men med bara en sökande skiljer sig Österbotten från mängden. Ansökningstiden har gått ut och Marina Kinnunen är enda sökande till välfärdsområdesdirektör i Österbotten.

Nyhetsbild

Välfärdsområdet ger 300 skötare fast anställning och rekryterar personal till socialvården

Totalt 300 vikariejobb omvandlas till anställningar och sjutton till tjänster skapas inom socialvården.

Nyhetsbild

Så röstade byarna i Kristinestad – I stort sett samma namn toppade i alla byar

Patrick Ragnäs fick flest röster i fem av sju röstningsställen i Kristinestad i välfärdsområdesvalet. Endast den sydliga kommundelen röstade annorlunda.

Nyhetsbild

Så här röstade byarna i Närpes – Lindqvist etta i nio av tretton byar men Borg etta i kommunen

Samma kandidater i topp i de flesta röstningsområden i Närpes. Här kan du kolla toppkvintetten för varje röstningsområde!

Nyhetsbild

Närpes ser ut att få 5 invalda, Kristinestad 3 och Kaskö ingen alls

Närpes tar hem storslam i välfärdsvalet. Med 80 procent av rösterna är räknade verkar Närpes få 4 SFP:are och 1 SDP:are i välfärdsområdets fullmäktige. För Kristinestad går det också bra, med sannolikt 3 ledamöter, medan Kaskö inte får någon invald alls.

Nyhetsbild

Hans-Erik Lindqvist: Jag är ödmjuk, det här var över förväntan

Närpes före detta stadsdirektör och nuvarande styrelseordförande Hans-Erik Lindqvist gjorde ett strålande val.

Nyhetsbild

Anhöriga rasar över prishöjningar inom äldreomsorgen – "Det här var nog jättedåligt"

Matservice och trygghetstelefoner är dyrare i det nya Österbottens välfärdsområde. Det kom som en överraskning för Susanne Leppänen, som sköter om sin pappas ekonomi.

Nyhetsbild

LYSSNA: Den österbottniska vårdjätten – så funkar den

PODCAST Ett år före alla andra genomför Österbotten en egen vårdreform. Men vad är egentligen Österbotten välfärdsområde och vad blir annorlunda?

Nyhetsbild

Över 500 byter arbetsgivare i Sydösterbotten vid årsskiftet – och det finns många saker kvar att reda ut

Verksamheten ska fortsätta oförändrad till en början, men bakom kulisserna pågår ett enormt arbete med vårdreformen. Totalt 7 000 anställda, varav över 500 i Sydösterbotten, får ny arbetsgivare. Och många kommer att få högre lön. Närservicen betonas, men i framtiden kanske den erbjuds digitalt.

Nyhetsbild

Personalen hoppas de får jobba inom samma enhet som nu – "Det finns en liten oro för omflyttningar"

Mycket är oklart i fråga om hur det praktiska arbetet börjar löpa vid övergången till det nya välfärdsområdet. Ann-Christine Ekroos och Tove Guldén i Tehys fackavdelning i Närpes har ändå inte märkt någon större oro bland medlemmarna. Men det finns en viss oro för omflyttningar.

Nyhetsbild

Den privatiserade vården i Kristinestad fortsätter oförändrad också nästa år – men på sikt ger ett privat avtal inga garantier

De vårdanställda i Kristinestad som jobbar för ett privat bolag förs inte över till Österbottens välfärdsområde med all annan vårdpersonal i landskapet.

Nyhetsbild

Vårdpersonalen byter arbetsgivare – hälften av de kommunalt anställda berörs

Vid årsskiftet byter cirka hälften av de kommunalt anställda i Österbotten arbetsgivare. Enbart i Närpes gäller det cirka 450 anställda.

Nyhetsbild

Ny grupp breddar vägen för Österbottens välfärdsområde

Här är namnen på de ledande tjänstemän som bereder ärenden till den nya samkommunen för välfärden.

Nyhetsbild

Äldreomsorgschef får tjänstledigt för tredje året – ses som ett specialfall

Äldreomsorgschefen i Närpes har varit tjänstledig två år i rad. Hon har efter avvägning fått fortsatt tjänstledighet också under kommande år. Samma vikarie som tidigare fortsätter.

Nyhetsbild

K5 går mot upplösning - Söker ny värd för landsbygdsfrågorna

Det finns ingen plats för samkommunen K5 i nya Österbottens välfärdsområde - men delägarna hoppas verksamheten ska kunna fortsätta. En öppen fråga är vem som tar ansvar för landsbygdsförvaltningen.

Nyhetsbild

Christina Båssar: Korsnäs ser inte fördelarna med att avstå äldreomsorgen

Det bästa är att finansieringsmodellen ändrat till Österbottens fördel. Det anser Korsnäs kommundirektör Christina Båssar om förslaget till vårdreform. Traumat över den förlorade kurscentralen gör att Korsnäs som enda kommun avvaktar med att föra över äldreomsorgen till nya samkommunen.

Nyhetsbild

Mila Segervall: "Avtalet med Pihlajalinna borde inte stå i strid med vårdreformen"

Kristinestads avtal med den privata vårdproducenten Pihlajalinna borde kunna ses som ett komplement i den nya välfärdsmodellen, anser stadsdirektör Mila Segervall. Hon bedömer att det i vårdreformens spår kan bli aktuellt med nya kommunfusioner.

Nyhetsbild

Minna Nikander i Kaskö: "Välfärdsområdet ger oss muskler att ordna service"

Vi vet inte hur det kommer att bli för Kaskö i det nya välfärdsområdet. Det är en helt ny situation som är svår att föreställa sig, säger stadsdirektör Minna Nikander, som hoppas närservicen kan bevaras i Kaskö.

Nyhetsbild

Vårdjätten ska inte bli en byråkratijätte – "Det finns inga onödiga direktörstjänster"

Före utgången av det här året kommer den nya vårdsamkommunen i Österbotten att ha 18 anställda. Idel direktörer, vilket allmänheten reagerat på.

Nyhetsbild

Närpes stadsdirektör om vårdreformen: "Vi borde kunna bygga upp något som fungerar"

Regeringens nya förslag till vårdreform, som presenterades i tisdags, är bättre än det ursprungliga förslaget, anser Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund. Men det blir stora utmaningar för staden då ansvaret för en stor del av verksamheten flyttas över på välfärdsområdet.

Nyhetsbild

Förändringar inom vården i Kristinestad – "Många frågor är öppna"

De som jobbar inom vård och omsorg i Kristinestad får snart ny arbetsgivare, antingen samföretaget med Pihlajalinna eller det nya välfärdsområdet. Nu ska staden utreda vilka effekter det får på stadens organisation och service.

Korsnäsnämnd vill inte överföra äldreomsorgen

Korsnäs är tveksamt till att överföra all sin vård till nya samkommunen Österbottens välfärdsområde. Vård- och omsorgsnämnden vill för sin del fortsätta med socialvården i egen regi.

Nyhetsbild

Närpes vill överföra all vård till nya välfärdsområdet

Överför social- och primärvården till Österbottens välfärdsområdet. Det föreslår en enhällig stadsstyrelse i Närpes för fullmäktige.

Korsnäs vill räta ut frågetecken inför vårdbeslut

Det blev inget beslut om Österbottens välfärdsområde i kommunstyrelsen i Korsnäs i måndags. Ärendet bordlades för att de förtroendevalda ska hinna få mera information i frågan.

Nyhetsbild

Fullt hus när folk fick fråga om privat och offentlig vård i Kristinestad

Viktigt är att bra vård finns nära den som behöver, underordnat vem som ger den. Det budskapet framfördes vid en välbesökt diskussion i Kristinestad. Det blev frågor och svar om privatiseringen av hälsocentralen – och sjukvårdsdistriktet väntar på officiella initiativ från Kristinestad.

Sydösterbotten godkände avtal för välfärdsområdet

Kommunerna ska senast i mitten av december fatta beslut om huruvida de vill vara med i Österbottens välfärdsområde. Styrelserna i alla fyra sydösterbottniska kommuner har nu godkänt grundavtalet.

Nyhetsbild

Korsnäs vill sköta äldreomsorgen själv

Det är viktigt att äldreomsorgen finns kvar i kommunens regi. Det säger man i Korsnäs och anser dessutom att en nytt österbottniskt välfärdsområde bör byggas upp stegvis.

Nyhetsbild

Närpes stad sköter gärna äldreomsorg själv

Ett nytt arrangemang får inte rasera den goda vård och omsorg som kommunerna byggt upp, säger Närpes som vill ha möjlighet att sköta till exempel äldreomsorg själv i en ny österbottnisk samkommun. Och staden varnar för brådska. Man bör inte heller ha för bråttom med hela omorganiseringen av social- och hälsovården.

Nyhetsbild

Så gott som all vård under samma paraply

I stort sett all vård och omsorg kan samsas under samma hatt om medlemskommunen så önskar. Det är strävan med nya Österbottens välfärdsområde, som kommunerna nu ska ge utlåtande om.

Nyhetsbild

Närpes vill veta hur servicenätet ska se ut

Hur kommer servicenätet att vara uppbyggt i Österbotten? Det skulle vård- och omsorgsnämnden i Närpes vilja veta mera om innan grundavtalet för Österbottens välfärdsområde slås fast. Då det gäller vad som ska överföras till en samkommun tycker många i personalen att det ska vara allt eller inget.

Nyhetsbild

Vårdbeslut i början av nästa år i Kristinestad

Vem som tar över delar av vården i Kristinestad bestäms i början av nästa år. Planerna är att cirka 30 procent av vården, mätt i utgifter, läggs ut på entreprenad. Men det blir från 2021, inte från 2020, som privatiseringen ska verkställas.

Nyhetsbild

Politiska styrgruppen för landskapsreformen valdes – nu representeras alla partier

Den nyvalda politiska styrgruppen för landskapsreformen fyller en viktig uppgift i Österbotten om reformen drivs igenom. Därför är det enligt gruppmedlemmen Mikaela Björklund (SFP) viktigt att den är partipolitiskt förankrad.

Nyhetsbild

Privatisering ska garantera nära hälsovård i Kristinestad

Ett eller flera privata företag kan ta över en del av vården i ett sambolag med staden som minoritetsägare. Staden vill trygga närservice och arbetsplatser säger välfärdsnämndens ordförande Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad (SFP).

Nyhetsbild

Henriksson: "Det ser bättre ut för läkarhelikoptern"

SFP-ordförande Anna-Maja Henriksson vill se verkställighet när det gäller läkarhelikoptern i Österbotten. Just nu jobbar man för en modell där helikoptern kopplas till sjöräddningen.

Nyhetsbild

"Irriterande att svaren uteblev"

Det positiva med riksdagsdebatten var att minister Rehula faktiskt var där. Men det irriterar att han inte kunde svara på frågorna, säger Kim Berg.

Nyhetsbild

Över 1700 namn föll bort i granskningen

Medborgarinitiativet för Vasa centralsjukhus har nu granskats och godkänts.