Lokalt

Vårdreformen

Nyhetsbild

K5 går mot upplösning - Söker ny värd för landsbygdsfrågorna

Det finns ingen plats för samkommunen K5 i nya Österbottens välfärdsområde - men delägarna hoppas verksamheten ska kunna fortsätta. En öppen fråga är vem som tar ansvar för landsbygdsförvaltningen.

Nyhetsbild

Christina Båssar: Korsnäs ser inte fördelarna med att avstå äldreomsorgen

Det bästa är att finansieringsmodellen ändrat till Österbottens fördel. Det anser Korsnäs kommundirektör Christina Båssar om förslaget till vårdreform. Traumat över den förlorade kurscentralen gör att Korsnäs som enda kommun avvaktar med att föra över äldreomsorgen till nya samkommunen.

Nyhetsbild

Mila Segervall: "Avtalet med Pihlajalinna borde inte stå i strid med vårdreformen"

Kristinestads avtal med den privata vårdproducenten Pihlajalinna borde kunna ses som ett komplement i den nya välfärdsmodellen, anser stadsdirektör Mila Segervall. Hon bedömer att det i vårdreformens spår kan bli aktuellt med nya kommunfusioner.

Nyhetsbild

Minna Nikander i Kaskö: "Välfärdsområdet ger oss muskler att ordna service"

Vi vet inte hur det kommer att bli för Kaskö i det nya välfärdsområdet. Det är en helt ny situation som är svår att föreställa sig, säger stadsdirektör Minna Nikander, som hoppas närservicen kan bevaras i Kaskö.

Nyhetsbild

Vårdjätten ska inte bli en byråkratijätte – "Det finns inga onödiga direktörstjänster"

Före utgången av det här året kommer den nya vårdsamkommunen i Österbotten att ha 18 anställda. Idel direktörer, vilket allmänheten reagerat på.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Närpes stadsdirektör om vårdreformen: "Vi borde kunna bygga upp något som fungerar"

Regeringens nya förslag till vårdreform, som presenterades i tisdags, är bättre än det ursprungliga förslaget, anser Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund. Men det blir stora utmaningar för staden då ansvaret för en stor del av verksamheten flyttas över på välfärdsområdet.

Nyhetsbild

Förändringar inom vården i Kristinestad – "Många frågor är öppna"

De som jobbar inom vård och omsorg i Kristinestad får snart ny arbetsgivare, antingen samföretaget med Pihlajalinna eller det nya välfärdsområdet. Nu ska staden utreda vilka effekter det får på stadens organisation och service.

Korsnäsnämnd vill inte överföra äldreomsorgen

Korsnäs är tveksamt till att överföra all sin vård till nya samkommunen Österbottens välfärdsområde. Vård- och omsorgsnämnden vill för sin del fortsätta med socialvården i egen regi.

Nyhetsbild

Närpes vill överföra all vård till nya välfärdsområdet

Överför social- och primärvården till Österbottens välfärdsområdet. Det föreslår en enhällig stadsstyrelse i Närpes för fullmäktige.

Korsnäs vill räta ut frågetecken inför vårdbeslut

Det blev inget beslut om Österbottens välfärdsområde i kommunstyrelsen i Korsnäs i måndags. Ärendet bordlades för att de förtroendevalda ska hinna få mera information i frågan.

Nyhetsbild

Fullt hus när folk fick fråga om privat och offentlig vård i Kristinestad

Viktigt är att bra vård finns nära den som behöver, underordnat vem som ger den. Det budskapet framfördes vid en välbesökt diskussion i Kristinestad. Det blev frågor och svar om privatiseringen av hälsocentralen – och sjukvårdsdistriktet väntar på officiella initiativ från Kristinestad.

Sydösterbotten godkände avtal för välfärdsområdet

Kommunerna ska senast i mitten av december fatta beslut om huruvida de vill vara med i Österbottens välfärdsområde. Styrelserna i alla fyra sydösterbottniska kommuner har nu godkänt grundavtalet.

Nyhetsbild

Korsnäs vill sköta äldreomsorgen själv

Det är viktigt att äldreomsorgen finns kvar i kommunens regi. Det säger man i Korsnäs och anser dessutom att en nytt österbottniskt välfärdsområde bör byggas upp stegvis.

Nyhetsbild

Närpes stad sköter gärna äldreomsorg själv

Ett nytt arrangemang får inte rasera den goda vård och omsorg som kommunerna byggt upp, säger Närpes som vill ha möjlighet att sköta till exempel äldreomsorg själv i en ny österbottnisk samkommun. Och staden varnar för brådska. Man bör inte heller ha för bråttom med hela omorganiseringen av social- och hälsovården.

Nyhetsbild

Så gott som all vård under samma paraply

I stort sett all vård och omsorg kan samsas under samma hatt om medlemskommunen så önskar. Det är strävan med nya Österbottens välfärdsområde, som kommunerna nu ska ge utlåtande om.

Nyhetsbild

Närpes vill veta hur servicenätet ska se ut

Hur kommer servicenätet att vara uppbyggt i Österbotten? Det skulle vård- och omsorgsnämnden i Närpes vilja veta mera om innan grundavtalet för Österbottens välfärdsområde slås fast. Då det gäller vad som ska överföras till en samkommun tycker många i personalen att det ska vara allt eller inget.

Nyhetsbild

Vårdbeslut i början av nästa år i Kristinestad

Vem som tar över delar av vården i Kristinestad bestäms i början av nästa år. Planerna är att cirka 30 procent av vården, mätt i utgifter, läggs ut på entreprenad. Men det blir från 2021, inte från 2020, som privatiseringen ska verkställas.

Nyhetsbild

Politiska styrgruppen för landskapsreformen valdes – nu representeras alla partier

Den nyvalda politiska styrgruppen för landskapsreformen fyller en viktig uppgift i Österbotten om reformen drivs igenom. Därför är det enligt gruppmedlemmen Mikaela Björklund (SFP) viktigt att den är partipolitiskt förankrad.

Nyhetsbild

Privatisering ska garantera nära hälsovård i Kristinestad

Ett eller flera privata företag kan ta över en del av vården i ett sambolag med staden som minoritetsägare. Staden vill trygga närservice och arbetsplatser säger välfärdsnämndens ordförande Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad (SFP).

Nyhetsbild

Henriksson: "Det ser bättre ut för läkarhelikoptern"

SFP-ordförande Anna-Maja Henriksson vill se verkställighet när det gäller läkarhelikoptern i Österbotten. Just nu jobbar man för en modell där helikoptern kopplas till sjöräddningen.

Nyhetsbild

"Irriterande att svaren uteblev"

Det positiva med riksdagsdebatten var att minister Rehula faktiskt var där. Men det irriterar att han inte kunde svara på frågorna, säger Kim Berg.

Nyhetsbild

Över 1700 namn föll bort i granskningen

Medborgarinitiativet för Vasa centralsjukhus har nu granskats och godkänts.