Lokalt

Vård, omsorg & sjukdomar

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Ingen rusning efter munskydd – "Jag väntade mig en lång kö"

Det var ingen stor efterfrågan då munskydd på tisdagen delades ut under en timmes tid i Övermark. Anja Rimpiläinen var den första och enda som då hämtade munskydd på hälsostationen.

Nyhetsbild

Inga nya coronafall i Sydösterbotten – Förkylningsvågen fick folk att testa sig

Inga nya fall av corona har konstaterats i Kristinestad eller Närpes, två veckor efter att en coronasmittad person befann sig på läktaren under en fotbollsmatch i Kristinestad.

Halv miljon dyrare vård och omsorg i Kristinestad

Vården och omsorgen i Kristinestad kostade över en halv miljon mera än budgeterat i fjol. Det visar revisionsnämndens utvärdering.

Nyhetsbild

Eskoos dyrare pris accepteras inte - Kristinestad utreder billigare servicealternativ

Billigare alternativ söks också här då Kristinestads kostnader ökar för service från Stöd- och kunskapscentret Eskoo. Hur mycket dyrare servicen blir är ännu oklart.

Nyhetsbild

Kristinestad vill trygga tjänster för äldre och patienter inom psykiatrin

Behovet av tjänster för äldre och patienter på den psykosociala sidan ökar. Kristinestad poängterar att servicen måste bevaras då vårdorganisationen förändras.

Nyhetsbild

Kristinestad sväljer inte Kårkullas prishöjning - billigare service utreds

Kristinestad godkänner inte prishöjningen i Kårkullas ekonomiplan. Därför ska det utredas vilken service som kan produceras förmånligare i egen regi.

Nyhetsbild

Närpes slår vakt om psykosociala centret – antas minska behovet av tyngre vård

För Sydösterbottens del är det viktigt att den psykosociala enhetens verksamhet fortsätter. Det minskar behovet av tyngre psykiatrisk vård, framhåller vårdnämnden i Närpes.

Närpes efterlyser elektroniska klientjournaler inom Kårkulla

Dokumentationen av klienternas hälsotillstånd skulle kunna förbättras inom Kårkulla samkommun. Av den åsikten är vård- och omsorgsnämnden i Närpes.

Nytt försök rekrytera ledande läkare till hälsocentralen

Närpes gör ett nytt försök att hitta en ledande läkare. Under tiden förlängs Anna-Maria Sandbergs förordnande.

Nyhetsbild

Myndighet varnar för coronatrötthet: "Följ restriktionerna för att undvika att de skärps"

Att många börjat tumma på reglerna ses som en orsak till det ökade antalet coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Folk är coronatrötta och det kan bli en utmaning för myndigheterna.

Nyhetsbild

Hemvården ska få tre nya bilar – men staden måste göra ny upphandling

Tre nya bilar ska köpas till hemvården i Närpes. Staden har redan valt den bilfirma som ska leverera fordonen, men affären verkställs inte. En ny upphandling med precisering av garantikraven måste göras.

Nyhetsbild

Fondmedel gör nytta inom vården – två nya medicinvagnar kan köpas

Två nya medicinvagnar för dosetter köps till äldreomsorgen i Närpes. Anskaffningen görs med fondmedel.

Nyhetsbild

Reglerna för folksamlingar skärps trots allt – specialåtgärder krävs för fler än 50 personer

CORONA Först sa ministeriet 50, sedan rättade man till 500. Men Regionförvaltningsverket bestämmer ändå att offentliga evenemang med över 50 personer kräver specialarrangemang.

Vårdjobb besattes i Kaskö

En närvårdare och en vikarie för sjukskötare har valts i Kaskö.

Nyhetsbild

Solbacken i Närpes med i demensprojekt – "Vi hoppas sprida idéerna till andra enheter"

Solbacken har fått fler redskap för att utveckla vården och ge klienterna det "lilla extra". Nu vill de sprida viktiga insikter om hur vården blir mer personcentrerad till de andra enheterna.

Nyhetsbild

Närpes kör i gång med coronatester – också Kasköborna kan testa sig vid egen vårdcentral

Nu kan också Närpes hälsovårdscentral köra igång med coronatester. Från och med måndag kommer de att skötas från hälsovårdscentralens sida. Också i Kaskö görs tester vid den egna vårdcentralen.

Nyhetsbild

Kaskö först ut med gratis munskydd i Sydösterbotten – "Först engångsskydd, sedan skydd av tyg"

Kaskö börjar del ut gratis munskydd till mindre bemedlade. Närpes och Kristinestad fattar beslut inom de närmaste dagarna.

Nyhetsbild

Covid-19-test görs nu på vårdcentralen i Kristinestad – "Du blir mottagen av personal som bär skyddskläder"

Nu görs provtagningar för covid-19-test också vid hälsovårdscentralen i Kristinestad. De som har misstänkta symptom behöver alltså inte åka till Vasa centralsjukhus för att bli testad, eller vänta på den mobila enheten från Vasa.

Nyhetsbild

Nu tillåts promenader med äldre i Närpes – mera strikt i Kristinestad

I Närpes har man lättat lite på restriktionerna då det gäller besök på äldreboenden. Nu kan anhöriga gå ut på promenad med sina närstående. På hvc-sjukhuset tillåts besök i rummen. I Kristinestad ser man ingen orsak att lätta på restriktionerna då antalet smittade åter ser ut att öka.

Nyhetsbild

Klienter behöver inte bära munskydd – "Vi följer med och ser hur situationen utvecklas "

I Närpes har det diskuterats om inte bara besökaren utan även klienten i vissa fall bör bära munskydd då de träffas. Beslutet blev att krav på munskydd för boende under promenader inte införs i detta skede.

Nyhetsbild

Munskydden måste användas rätt – här kan du se hur du ska göra

Munskydd kan vara ett bra verktyg i motverkandet av smittospridning, men bara om det används på rätt sätt. Här kan du se en bildguide för hur du använder munskydd korrekt.

Nyhetsbild

Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderar munskydd

Däremot gäller rekommendationen om distansarbete inte Österbotten i nuläget.

Nyhetsbild

Oro över utebliven karantän efter semesterresan – Inget "straff" för dem som inte följer rekommendationer

Struntar personal i Statsrådets rekommendation om frivillig karantän efter semesterresan? Det är inget som har nått mina öron, säger dagvårdschefen Ann-Christin Häggblom från Närpes stad. Men det är också stor skillnad på karantän beordrad av myndigheter och frivillig karantän.

Nyhetsbild

Restriktionerna lindras, riskerna ökar – "Glöm inte följa rekommendationerna"

Finland har lättat på de restriktioner man satte in i syfte att bromsa coronaviruset. Men att lätta på restriktioner medför också risker, konstaterar Peter Riddar, K5:s ledande läkare. Följ rekommendationerna, är hans råd.

Nyhetsbild

Tester för covid-19 snart också i Närpes och Kristinestad – "Tanken är att det blir verklighet inom kort"

Nu är en utökning av testningskapaciteten aktuell, där hälsovårdscentraler själva kan få börja ta prover för covid-19.

Nyhetsbild

Nya direktören får flytta in i nytt – "Bra med allt under samma tak"

Det blev en kort semester för Kita Westerlund i sommar. Hon är mitt uppe i flyttbestyr och på onsdagen var det också dags att tillträda det nya arbetet som grundtrygghetsdirektör i Kaskö. Även här väntar inom kort flyttning till den nybyggda servicecentralen.

Nyhetsbild

Kaskö valde ny grundtrygghetsdirektör – "Vi valde en som kan och vill utveckla"

Förmågan och viljan att utveckla avgjorde valet av grundtrygghetsdirektör i Kaskö.

Nyhetsbild

Vasa sjukvårdsdistrikt: Alla som kommer från Sverige bör hålla sig i karantän

UPPDATERAD Turismen från Sverige är ett orosmoment i Österbotten. Vasa sjukvårdsdistrikt påminner om vikten av att alla resenärer håller sig i frivillig karantän i 14 dagar.

Nyhetsbild

Visst går det bra att träffa mamma också på avstånd – fast det kan vara lite svårt att höra

Att få besök av sina nära och kära är en höjdpunkt för Vesta Skomars på Bostället och att det råder besöksförbud på äldreboenden är inget hinder. Så länge träffarna sker på ett tryggt sätt är anhöriga välkomna – men inte innanför enheternas dörrar.

Duschsäng köps för fondmedel i Närpes

Villa Alina och Efraim i Närpes behöver en duschsäng till. Anskaffningen görs med fondmedel.

Nyhetsbild

Nya överläkaren Charlotte Grönvik: "Fortsätt tvätta händerna också efter corona"

Kristinestads ansvariga överläkare Charlotte Grönvik hoppas att vi fortsätter att sköta vår handhygien. Den här våren har vi varit friskare än vanligt, noterar hon.

Nyhetsbild

Endast enstaka coronafall inom K5-området – "Sommaren och hösten en öppen fråga "

Endast några enstaka coronafall har konstaterats i K5-området. I Kaskö har inte ett enda fall förekommit och situationen torde vara densamma i Korsnäs.

Nyhetsbild

Närpestillägg lockar inte – svårt få läkare trots extra lönepåslag

Det har i många år varit svårt att få läkare till Närpes hälsovårdscentral. För ett antal år sedan infördes ett så kallat Närpestillägg, men inte heller det individuella tillägget på läkarlönerna verkar ha effekt.

Nyhetsbild

Ingen sökte läkartjänster på Närpes hvc

Två läkartjänster har varit lediganslagna på Närpes hälsovårdscentral. Ingen av dem lockade sökande.

Mera tid och info behövs för vårdbeslut i Kaskö

Det blev inget beslut om Österbottens välfärdsområde då stadsfullmäktige i Kaskö samlades på onsdagen. De förtroendevalda önskar få mera information och vill därför få mer tid innan beslutet.

Nyhetsbild

Enhälligt i Kristinestad för mera vård till välfärdsområdet

Överför också social- och primärvården till Österbottens välfärdsområde. Det föreslår en enhällig stadsstyrelse i Kristinestad. Stadsfullmäktige bestämmer hur det blir.

Nyhetsbild

Nu ska kommunerna bestämma sig om vården ska överföras till ny samkommun

Det österbottniska välfärdsområdet behandlas i styrelserna i Kristinestad och Kaskö nästa vecka. I Närpes torde ärendet komma upp den 2 juni. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet om man ska överföra social- och hälsovården från kommunen till det nya området.

Nyhetsbild

Vasa sjukvårdsdistrikt får statligt stöd för att utveckla patientsäkerheten

Statsunderstödet på 3 miljoner euro ska beviljas i etapper.

Två närvårdare valda till Villa Rosa

Till det effektiverade serviceboendet Villa Rosa i Närpes har två nya närvårdare valts.

Nyhetsbild

Befarar mera arbete i höst: "Coronakrisen sätter sina spår i familjer"

Coronakrisen påverkar välmåendet i en del familjer. Det kommer att synas till hösten. Det befarar Tiia Krooks, som i måndags tillträdde sitt nya jobb som familjeomsorgschef i Närpes.

Nyhetsbild

Vårdnämnd tog timeout om mera vård till välfärdsområdet

Det blev timeout då beslut skulle fattas om primär- och socialvården i Kristinestad överförs till nya Österbottens välfärdsområde. Ett avtal om specialsjukvård kräver också finslipning.

Sjukskötare valda i Kristinestad

Två sjukskötare har fått jobb i Kristinestad. Den ena anställdes till Kristinahemmet och den andra till rehabiliteringsavdelningen.

Nyhetsbild

Expert om sekretessavtal som staden ingått: "Dålig avtalsjuridik"

Dålig avtalsjuridik  då det finns motstridiga förpliktelser i samma avtalsklausul, säger professorn i förvaltningsrätt Olli Mäenpää om sekretessavtalet mellan staden Kristinestad och Pihlajalinna.

Nyhetsbild

Ber ministeriet utreda om Kristinestad kringgått lagen då hälsocentralen privatiseras

Journalisten Sture Riissanen, tidigare lokalpolitiker i Kristinestad, ser stora frågetecken kring staden Kristinestads avtal med vårdjätten Pihlajalinna. Han ber nu ministeriet utreda om staden kringgått begränsningslagen, som ska förhindra kommunerna från att privatisera vård i sådan utsträckning att landskapets vård drabbas.

Nyhetsbild

Kristinestad köper specialsjukvård av bolag – när den är förmånligare än sjukvårdsdistriktets

Det rör på sig inom vården i Kristinestad. Utöver att den öppna vården upphandlats finns också ett avtal om köp av privata tjänster inom specialsjukvård.