Lokalt

Vård, omsorg & sjukdomar

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Skolor, dagvård, äldre: Alla berörs nu då beredskapslagen börjar tillämpas

ÖPPEN ARTIKEL. Sanna Marins regering kommer med nitton åtgärder som aldrig förut har införts i Finland under fredstid. Bland annat stängs skolorna på onsdag.

Nyhetsbild

Nu är det tillfälligt slutlånat och -simmat i Närpes

I Närpes stänger biblioteken från och med tisdag, liksom simhallen och gymnastiksalar som kunnat bokas av allmänheten.

Nyhetsbild

Justitieminister Henriksson: "Utesluter inte att beredskapslagen kan behövas"

ÖSTERBOTTEN Finlands beredskapslag har aldrig använts i fredstid. Snart kan det ändå bli aktuellt att ta den i bruk för att stoppa coronaviruset.

Nyhetsbild

Inget jobb på två veckor för vårdare som varit utomlands

Eftersom en stor grupp av de äldre hör till riskgrupperna för coronaviruset uppmanar Närpes stad till försiktighet då det till exempel gäller besök på äldreboenden. De anställda som varit utomlands bör stanna hemma från jobbet ett par veckor.

Nyhetsbild

Alla barn hemma i två veckor efter utlandsresa

Alla inom skola och dagvård måste vara hemma i två veckor efter en utlandsresa. De här begränsningarna görs i Närpes för att minimera risken för att sprida coronavirussmitta.

Nyhetsbild

FSG-festivalen i Närpes inställd – den blir nästa sommar i stället

Sommarens stora gymnastikfestival i Närpes är inställd. Festivalen skulle ha samlat 1500 personer i alla åldrar från hela Svenskfinland. Besvikelsen är stor på det lokala planet, liksom förståelsen.

Nyhetsbild

Församlingens anställda skakar inte hand längre – blir det riktigt illa hålls gudstjänsten för tomma läktare och sänds i tv

De anställda i Närpes församling slutar tills vidare skaka hand med dem de träffar å arbetets vägnar. Besökare i kyrka och församlingshem får möjlighet att sprita händerna. Om smittan sprider sig riktigt mycket kan antalet gudstjänster inskränkas.

Nyhetsbild

Inga resor och besök för NTM – "Vi vill minimera riskerna att drabbas av coronavirus" 

Inga arbetsresor utomlands och inga besök på fabriken. NTM i Närpes hör till de företag som vidtagit försiktighetsåtgärder på grund av coronaviruset.

Nyhetsbild

ÖPPEN ARTIKEL: Regeringens besked påverkar resande, möten och arbete

ÖSTERBOTTEN Du ska inte hälsa på hos gamla och sjuka. Folksamlingar på över 500 personer förbjuds. Personer som varit i epidemiområden måste stanna hemma.

Nyhetsbild

Mikaela från Träskböle bor i coronadrabbade Italien: "Man behöver inte göra allt som man alltid har gjort"

För tillfället har läget med coronaviruset förvärrats i norra Italien. Antalet smittade har ökat hela tiden och nu har antalet satta i karantän utökats till 16 miljoner. I den provins där Mikaela Pintarelli, som ursprungligen är från Närpes, bor gäller inte karantänen.

Nyhetsbild

GALLUP: Vad tycker du om seminariet om ensamhet?

Vasa Vi frågade vad publiken tyckte om Akademiforums seminarium om ensamhet som ordnades i Academill på tisdag kväll.

Nyhetsbild

Psykologen Anna Bennich besökte Vasa för att tala om ensamhet: "Vi måste minska tabun"

Tillsammans mot ensamhet gick över 200 österbottningar för att lyssna till den svenska psykologen Anna Bennich. Och ingen av oss gick hem tomhänt.

Nyhetsbild

Coronaläget i Österbotten: Elva prover har tagits, fyra har redan fått svaren

VASA Åtta misstänkta fall på måndag, ytterligare tre på tisdag. Första provresultaten kommer på onsdag morgon. Fyra fall är vanlig influensa.

Nyhetsbild

Cancerföreningens nya ordförande Aino Pihlajamäki: "Att möta patienterna ger oerhört mycket"

Den stressfria atmosfären i vården i livets slutskede fick primärskötaren Aino Pihlajamäki att utbilda sig till stödperson inom palliativ vård. Sedan dess har hon varit frivilligarbetare och är ny ordförande för Österbottens cancerförening.

Nyhetsbild

Undervisningen måste skötas även vid epidemi – Staten ger kommuner direktiv

Skolorna är skyldiga att upprätthålla undervisningen även om spridningen av coronaviruset skulle leda till en epidemi. I Närpes ska man nu ta itu med frågorna om hur undervisningen ska skötas om många elever och många i personalen skulle bli sjuka.

Nyhetsbild

Munskydden slutsålda redan innan det blev aktuellt med viruset

Munskydd används som ett sätt att skydda sig mot coronaviruset, även om de inte skyddar fullt ut. På vissa ställen i Närpes var munskydden slutsålda redan innan det blev aktuellt med viruset hos oss.

Nyhetsbild

Beredda på misstänkta fall av coronavirus

På Närpes hälsovårdscentral tror man inte coronaviruset kommer att gå helt obemärkt förbi hos oss. Med tanke på hur flitigt folk reser i dag gäller det att vara beredd. Om man misstänker sig ha smittats ska man ringa vårdbedömningen och undvika folksamlingar.

Nyhetsbild

Italienresan inställd för lärare – skulle på utbyte till region där coronaviruset finns

Coronaviruset stoppar en planerad resa till norra Italien för en grupp lärare från Närpes. De skulle på lärarutbyte till region där smittan finns.

Nyhetsbild

Kristinestad behöver åtminstone tio boendeplatser till: "Det fungerar inte utan privata"

Bristen på serviceboendeplatser i Kristinestad får återverkningar på hela den så kallade vårdtrappan. Det behövs åtminstone tio platser till. Nu är inte alla klienter alltid på rätt plats.

Nyhetsbild

Minnesstörningar ökar med stigande ålder – men också yngre kan drabbas

Hög ålder är en riskfaktor för att drabbas av minnesstörning, men även folk i arbetsför ålder kan insjukna. K5:s minnesskötare påpekar att minnesproblem i sällsynta fall kan ligga bakom upplevt utmattningssyndrom.

Nyhetsbild

Nu tar ett helt team hand om den minnessjuka – "De drabbade ska fortsätta att göra saker som håller dem aktiva"

En minnesstörning är inte bara den drabbades sjukdom. Också de anhöriga berörs. På samma sätt är det inte bara minnesskötarna som kopplas in då minnet försämras. K5 har ett helt team som kan hjälpa de drabbade.

Nyhetsbild

Tre minnesskötare behövs inom K5

Det är ett stort distrikt som vårdsamkommunen K5 täcker. Tre minnesskötare behövs i de fem kommunerna.

K5-direktören får vara tjänstledig – borta till slutet av nästa år

Jarkko Pirttiperä får tjänstledighet från sitt jobb som direktör för vårdsamkommunen K5. Han är borta i nästan två års tid.

Nyhetsbild

Fler låter bli att vaccinera i regionen jämfört med hela landet

Vaccinationstäckningen är i vissa fall betydligt lägre i Sydösterbotten än i landet som helhet. I fråga om vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund når Kristinestad, Närpes och Korsnäs inte riktigt upp till gränsen för flockimmunitet.

Enda sökande valdes till överläkare i Kristinestad – efter omröstning

Med rösterna 7–2 har enda sökande valts till ansvarig överläkare vid Kristinestads hälsocentral. Motförslaget var en ny ansökningsrunda.

Nyhetsbild

Läkare slutar i Kaskö – "Bättre tjänster med nytt koncept"

Kaskö måste under våren bestämma hur läkartjänsterna ska ordnas i framtiden. Nuvarande läkare slutar då avtalet går ut i slutet av maj. Mera läkartjänster är målet.

Nyhetsbild

Över 4 200 besök från Sydösterbotten hos jouren i Vasa

Jourbesöken i Vasa under veckosluten från Sydösterbotten minskade i fjol jämfört med året innan.

Nyhetsbild

Egna läkare och köptjänster ska trygga helgjour – 2000 besök i fjol

Veckoslutsjouren fortsätter i Kristinestad. Från början av mars ser hälsocentralens egna läkare och köpläkare till att jouren fungerar. Jouren hade i fjol nästan 2 000 besök.

Närpes kan hyra in lokal vårdpersonal

Vid behov har Närpes stad kunnat hyra in vårdpersonal. Arrangemanget med två lokala firmor fortsätter också det här året.

Närpes utser ny familjeomsorgschef under våren

Familjeomsorgschefen i Närpes blir pensionär. Hennes efterträdare väljs i mars.

Solbacken får stålift för fondmedel

Vårdbehovet ökar på Solbacken i Närpes. Fler hjälpmedel behövs där.

Nyhetsbild

Närpes hvc får pengar för ytterligare en läkare – men kan bli svårt få tjänsten tillsatt

En ny läkartjänst inrättas vid Närpes hälsovårdscentral.  I nuläget är två av sex läkartjänster obesatta – men lyckligtvis har man pensionerade läkare att ty sig till.

Nyhetsbild

Hjälpmedel som talande våg underlättar vardagen vid synnedsättning

Eftersom vi lever i ett informationssamhälle har alla rätt att kunna ta del av samma information som alla andra. För dem som har en synnedsättning finns hjälpmedel som kan underlätta och hjälpa till att klara vardagen. En talande våg är ett exempel på ett hjälpmedel.

Nyhetsbild

Snart hittas hjärtstartare i 112-appen – "Ett viktigt, stort steg"

Registret över hjärtstartare tas med i nödcentralens 112-app i vår. Men än är det inte aktuellt för nödcentralerna att börja använda registret.

Nyhetsbild

Ulrika tomt ett år efter vårdskandalen – framtiden för huset oklar

För ett år sedan började en vårdskandal nystas upp i Kristinestad. Den gav eko i hela landet och ledde till att Ulrika-hemmet stängdes. Husets framtida öde är ännu oklart.

Nyhetsbild

K5-direktör vill vara tjänstledig under två års tid

Jarkko Pirttiperä vill ha tjänstledigt från sitt jobb som direktör för vårdsamkommunen K5. Han ska jobba med ett projekt inom sjukvårdsdistriktet.

Nyhetsbild

Även äldre ute i byarna får egna träffar – en ledare till anställdes

Nu ska fler äldre i Närpes som bor hemma och kanske känner sig ensamma få möjlighet att träffa andra. Under våren utvidgas dagverksamheten till Övermark, Pörtom och Rangsby.

Nyhetsbild

Vårdbolag sade upp jouravtal med Kristinestad – ”Svårt att hitta läkare”

Svårigheter att hitta läkare har fått vårdföretaget som sköter veckoslutsjouren i Kristinestad att säga upp avtalet. Det är ännu oklart hur jouren ska skötas från 1 mars till årets slut.

Nyhetsbild

Privatisering av vården oroar – "Kommer vi att få behålla jobbet?"

Personalen är orolig inför den förestående privatiseringen av den öppna vården i Kristinestad: Hur skall det bli när Pihlajalinna tar över? De anställda övergår till ett nytt kollektivavtal.

Nyhetsbild

Linda har varit cancerpatient i ett år: "Kolla dina bröst regelbundet, det kan rädda ditt liv"

Cancer. Du är sjuk eller har varit sjuk. En nära anhörig är drabbad eller någon du känner. De flesta av oss har ett förhållande till cancer. Linda Strengell är cancerpatient och berättar hur du kan stödja den som är sjuk.

Nyhetsbild

Privatisering av vård i Kristinestad fick klartecken

Ännu ett steg mot privatisering av vård har tagits i Kristinestad. Det skedde på vård- och omsorgsnämndens möte på onsdagen.

Nyhetsbild

Avtal om privatisering av vård kan godkännas ännu i år

Ett avtal för privatisering av delar av vården kommer på måndagskvällen upp i Kristinestad. Om avtalet godkänns undertecknas det före årsskiftet.

Ingen ville vikariera sjukskötare i Närpes

Tre vikariat som sjukskötare i Närpes lockade inga sökande.

Nyhetsbild

Nästan alla frontveteraner i Närpes tackar ja till service

Från november har frontveteranerna enligt lag rätt till avgiftsfria tjänster som stöder boendet i hemmet. De allra flesta frontveteraner i Närpes vill ha någon form av den gratis service som erbjuds.

Nyhetsbild

Närpes valde tandläkare – men köper även tjänster av Vasaföretag

Närpes har valt en ny tandläkare. Men tandläkarbristen är fortfarande svår. Därför har man nu ingått ett nytt avtal om köp av tjänster, som blir betydligt dyrare för staden än att ha egna tandläkare.