Lokalt

Skarv

Nyhetsbild

Fiskeriområden fick nog – Klagar hos JK om långa väntetider på skarvbeslut

Kristinestad-Storå fiskeriområde finns med bland en grupp österbottniska fiskeorganisationer i Österbotten och Åboland som nu har vänt sig till Justitiekansler. Orsak: Det tar allt för länge att få beslut om undantagstillstånd för åtgärder mot skarv.

Nyhetsbild

Vill ha snabbare process för åtgärdstillstånd mot skarv

En uppdatering av den regionala åtgärdsplanen för skarv är aktuell i Österbotten och Mellersta Österbotten. Syftet med den uppdaterade planen är bland annat att stödja den som söker om undantagstillstånd för att att bekämpa skarv.

Nyhetsbild

Den vita ön är numera den gröna ön – "Vi har alltid kallat Storgrynnan för fågel-öjen"

Livet återvänder till Storgrynnan i Pjelaxfjärden. Nu står ön i full grönska och sjöfåglarna med sina ungar simmar omkring vid strandbrynet. Det är nu tredje sommaren som Storgrynnan är skarvfri.

Nyhetsbild

Kristinestad ratar strategi – "Det måste bli lättare att jaga skarv"

Förslaget till ny skarvstrategi duger inte för staden Kristinestad. Staden vill att det ska bli lättare att få tillstånd att bekämpa skarv och att Finland ska ta modell av Danmark i det här fallet.

Nyhetsbild

Kristinestad kritiserar skarvstrategi: "Svagt resultat"

Resultatet är svagt. Vi borde fått till stånd en landsomfattande skötselplan för skarven, kommenterar Paavo Rantala som varit Kristinestads ersättare i den nationella arbetsgruppen och är missnöjd med slutrapporten.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Endast två sändare spyddes upp på Norrgåsin – lägre salthalt kan leda till minskad predation

40 havsöringsmolt märktes, antagandet var att hälften skulle bli skarvföda. Endast två märken påträffades på Norrgåsin i Sideby. Men holmen är lika förstörd i alla fall.

Nyhetsbild

Avhandling: Inget juridiskt hinder för undantagslov för skarvjakt

Där EU-kommissionen säger "förebygg allvarlig skada", kräver Finland att "allvarlig skada" ska uppstå innan den förhindras. Skadan ska därtill bevisas. Skarvförvaltningen i Finland skiljer sig tydligt från övriga Europa.

Nyhetsbild

Kristinestad stöder hans examensarbete om skarv och öring

Linus Lähteenmäki får stöd för sitt examensarbete av staden Kristinestad. Han studerar vid Åbo Akademi och stödet ges för en pro gradu-avhandling.

Nyhetsbild

Nils Torvalds: Nationella skarvarbetsgruppen måste komma till skott

Eu-parlamentariker Nils Torvalds (sfp) har en förhoppning att den nationella skarvarbetsgruppen ska komma till skott vad gäller skyddsjakt på skarv.

Nyhetsbild

Oreda när skarvgrupp höll presskonferens i Vasa: "Man stångar pannan blodig"

VASA Ordförande Satu Pääkkönen tog ett steg tillbaka och gav ordet fritt under presskonferensen där oenigheten lyste igenom då kritiska frågor ställdes.

Nyhetsbild

Skarvarna minskar i Finland men ökar lite i Sydösterbotten

I Sydösterbotten finns två kolonier – båda i Kristinestad. De tros ha blivit större för att skarvarnas häckning störts i Kvarken.

Nyhetsbild

Skarven sprider sig – men havsörnen har fått smak för skarvungarna

På Norrgårdens i Sideby räknade man i fjol till 805 bon. Nu har även havsörnen hittat till holmen, och de festar på skarvungarna.

Nyhetsbild

Unikt projekt nästan i mål – "Forskningen har sin plats i skarvdiskussionen"

I april inleddes försöket att bevisa att skarven äter öringssmolt även i våra trakter. Forskningen är unik i Finland och kan komma att påverka skarvens framtid i nejden.

Nyhetsbild

Fiskeriområdet hoppas resultaten gör det lättare få lov att bekämpa skarven

För Kristinestad-Storå fiskeriområde som förtvivlat kämpat för att få lov att bekämpa skarven är smoltprojektet efterlängtat.

Nyhetsbild

Fiskarförbundets ordförande: Skarvfrågan måste få en lösning

Markus Norrback, ordförande för Österbottens fiskarförbund, efterlyser en nationell förvaltningsplan för hur Finland ska hantera skarvstammen. Han tycker att Finland kunde ta modell av Danmark och Sverige som tacklats med skarvproblemen långt innan de växte sig stora i Finland.

Nyhetsbild

Medlemmar i skarvarbetsgrupp: "Det är för mycket ältande"

Den nationella skarvarbetsgruppen väcker missnöje. Kristinestads representant Mila Segervall och hennes ersättare Paavo Rantala upplever att arbetet inte framskrider som de önskar. De tycker att arbetet går alldeles för långsamt.

Nyhetsbild

Sidebyskarvarna breder ut sig och blir fler – ortsborna hoppas på en förändring

Det måste göras något åt skarvkolonin utanför Kilen, det är sommarstugeägare i Sideby övertygade om. Farhågan är att skarvarna blir fler och sprider sig – något som redan verkar ha skett. Se videon från Norrgårdens skarvkoloni här.

Nyhetsbild

Fiskeriområde ger sig inte – ber domstol pröva skarvbekämpning i Sideby

Kristinestad-Storå fiskeriområde nöjer sig inte med avslaget mot skarvbekämpning. Man anser att NTM-centralen inte tagit alla relevanta delar i ansökan i beaktande.

Nyhetsbild

Skarvarna betraktar inte längre Storgrynnan som sitt hem

Storgrynnan i Pjelaxfjärden verkar inte vara intressant längre som boplats för skarven. Olav Sjögård, som bor i Pjelax, har inte sett en enda skarv där i vår. Det verkar alltså bli en andra skarvfri sommar på grynnan.

Nyhetsbild

Fritidsfiskarnas röst saknas i skarvgrupp – "Svagare förankring till fältet"

KRISTINESTAD Kristinestad är med, men ingen representant för fritidsfiskarna eller de regionala skarvarbetsgrupperna, i den nya skarvarbetsgruppen. Det förvånar Österbottens fiskarförbund, som befarar att förankringen till fältet nu blir svagare.

Nyhetsbild

Kristinestad enda kommunen i ny skarvarbetsgrupp – "En unik möjlighet"

KRISTINESTAD En ny skarvarbetsgrupp ska utarbeta en strategi för att begränsa skarvskadorna. Kristinestad är en av gruppens 12 representanter och också den enda kommunen.

Nyhetsbild

Skarvgrupp vänder sig till miljöministern – "Få framsteg har gjorts"

Den regionala skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten kräver åtgärder och riktar frågor till miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i ett öppet brev.

Nyhetsbild

Träd höggs ner på Storgrynnan – "Nu blir det garanterat färre skarvar"

NÄRPES Skarvbekämpningen på Storgrynnan i Pjelax har börjat. På lördagen fälldes största delen av träden på holmen. Nästa steg är oljning av äggen.

Nyhetsbild

Besvär mot skarvbeslutet – "Ingrepp behövs på större område"

Närpes-Kaskö fiskeområde är inte nöjt med beslutet om vad som får göras för att reducera skarvarna. Besvär ska lämnas in.

Nyhetsbild

"Orimliga villkor för skarvbekämpning"

Att något får göras åt den växande skarvstammen är positivt. Men villkoren för oljebehandling och skyddsjakt är orimliga, kommenterar fiskarförbundets projektchef Marina Nyqvist beslutet, som även förvånar sig över att ansökan från Kristinestad förkastades.

Nyhetsbild

Skarvägg får oljas i Närpes

Det blev nej till storskalig skyddsjakt på skarv i Pjelax, Närpes, men däremot ger NTM-centralen lov att oljebehandla skarvägg och störa häckningen på Storgrynnan under våren de närmaste fem åren.

Nyhetsbild

Tiilikainen lovar hantera skarvproblematiken

En sydösterbottnisk delegation vädjade på fredagen till miljöminister Kimmo Tiilikainen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att vidta åtgärder för att stoppa skarvens framfart i Sydösterbotten. Delegationen överräckte en appell med sammanlagt 4238 underskrifter till ministrarna.

Natur och Miljö: Ensidig och halvfärdig skarvplan

Miljöorganisationen Natur och Miljö är besviken på åtgärdsplanen för skarv som presenterades på måndagen och meddelar att man inte står bakom den.

Nyhetsbild

Omstridd skarvplan nu klar

På lång sikt ska skarvstammen i Österbotten reduceras till 25 procent av 2016 års nivå.

Nyhetsbild

Skarvstammen stagnerar

En av landets största kolonier finns i Närpes dit skarvar flydde efter att skarvkolonin ska ha trakasserats i Korsholm.

Nyhetsbild

Skarvarna hittade ny holme i Pjelax

PJELAX. Villaägarna försöker hålla skarvarna borta genom att röra sig på holmen.

Läs Sydin digitalt i fyra månader för 25 €

Normalpris 47,60 €

Hämta erbjudande