Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kvarnen i Yttermark försvann och det fick byborna att reagera – den låg på oplanerat område och var inte skyddad

Många Yttermarkbor reagerade då en kvarn och några bodar fördes bort från byn. Stadens planläggningsingenjör förklarar regelverket. En viktig poäng är om en byggnad ligger på planerat eller oplanerat område.

Nyhetsbild

Botniarosk börjar samla in textilier – ännu är frågan om hur de ska sorteras obesvarad

Från årsskiftet börjar textilier för återvinning samlas in inom avfallsbolaget Botniarosks område. I en enkom insamlingsbytta ska alla sorters textilier tas emot medan det ännu är en öppen fråga hur sorteringen av de avlagda textilierna sedan ska ordnas.

Nyhetsbild

Caféföretagare i Tjöck belönas för hållbarhetsarbete – "Ofta naturligt tänk på landsbygden"

För första gången har årets hållbarhetsföretag belönats i Kristinestad. Priset går till ett av de fem företag i staden som fått Sustainable Travel Finland-märket. I december blir det tolv år sedan företaget startade.

Nyhetsbild

Husbolag röjer sig en utsikt till Närpes å – också Kårkulla trycker på för röjning längs åkanten

Huset där Kårkullas dagverksamhet i Närpes finns ligger precis vid ån, men någon vy över ån har de inte. Stora träd skymmer utsikten. Servicetagarna skulle gärna vilja se ån och har därför tryckt på om röjning till staden, som nu lovar att den ska bli av.

Nyhetsbild

Skogsägare skulle vinna på att sluta kalhugga säger svensk expert – "Lönsamheten ökar"

Det finns alternativ till att kalhugga skogen och både skogsägaren och miljön skulle vinna på det. Det säger den svenska författaren och skogsexperten Mikael Karlsson.

Nyhetsbild

Att sortera bioavfall redan en vana för Christine – "Jag tycker att det fungerar bra"

För Christine Mannfolk, som bor i ett flervåningshus i Närpes centrum, är det redan en vana att sortera bioavfall. Bananskal, potatisskal och kaffesump åker ner i bioavfallskärlet. Vi gör det här för miljön, säger hon.

Nyhetsbild

Får börja krossa berg i Back – materialet används i vindkraftspark

Bolaget Ilmatar Kristiinankaupunki har fått tillstånd att bryta och krossa sten i Back i Kristinestad. Verksamheten hänför sig till en kommande vindkraftspark som bolaget äger.

Nyhetsbild

Pörtombor behöver inte längre koka vattnet – det är drickbart och kan användas normalt

Vattnet i Pörtom är nu fritt från skadliga bakterier och kan användas normalt, utan att kokas, meddelar Västkustens miljöenhet.

Nyhetsbild

Marksubstanser får deponeras i Tjöck – tillståndet gäller för tre år framåt

En bergtäkt i Tjöck som tömts på stenmaterial ska fyllas med marksubstans. Under tre års tid fylls den en och en halv hektar stora gropen med morän och ytjord. Miljötillstånd har nu getts för verksamheten.

Nyhetsbild

Nya provsvar på Korsnäsvattnet – har testats för tre former av bakterier

Kranvattnet i Korsnäs hade en konstig lukt och smak i början av veckan. Nu är alla provsvar klara.

Nyhetsbild

Inga bakterier i ledningsnätet i Pörtom – men vattnet ska fortsättningsvis kokas

Vid de uppföljningsprov som togs av vattnet i Pörtom på måndagen påträffades inga bakterier i ledningsnätet, men fortsättningsvis gäller att dricksvattnet ska kokas.

Nyhetsbild

Dricksvattnet smakar mögel i Korsnäs – "Vi hade liknande problem på vintern och våren"

Det syns inte, men smaken och lukten är inte som de ska. Det här är ett återkommande problem med dricksvattnet i Korsnäs.

Nyhetsbild

Pörtomvattnet måste fortfarande kokas – nya vattenprover togs i dag

Nyhetsbild

Fortfarande bakterier i vattnet – dricksvattnet i Pörtom ska kokas

De nya vattenprover som togs på torsdagen visar till en del på fortsatt bakterieförekomst i dricksvattnet i Pörtom. För konsumenterna gäller det att fortsätta att koka dricksvattnet tills vidare.

Nyhetsbild

Pörtomborna ska fortsätta koka vattnet: "Nya vattenprover togs i dag"

Pörtomvattnet har klorerats och nya prover har tagits. Men tills man fått provsvaren gäller det att fortsätta koka vattnet.

Nyhetsbild

Uppmaning till Pörtomborna: Koka dricksvattnet – bakterier har upptäckts i vattenprov

Allt dricksvatten och vatten som används till matlagning inom Pörtom vattenandelslags distributionsområde måste kokas.

Nyhetsbild

"Bryggor och strand ger slarvigt intryck" – pengar finns inte för att röja i Badhusparken

Varför tar Kristinestad inte bort vass och gräs som växer vid stranden av Badhusparken, frågar sig många stadsbor. Budgeten begränsar är svaret. Frivilliga får därför gärna hjälpa till och röja.

Nyhetsbild

Små mängder cyanobakterier söder om Kaskö – observationerna har minskat

Det förekommer ännu lite cyanobakterier i vattnet runt Kaskö.

Nyhetsbild

Kristinasällskapet: Skydda tullkammaren, magasinen och dasset i inre hamnen

Fyra gamla byggnader i inre hamnen i Kristinestad bör skyddas omedelbart. Det påpekar Kristinasällskapet i en skrivelse till stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Musslorna lyckades föröka sig – över 100 000 små flodpärlmusslor har nu fått komma hem till Lappfjärds å

Den utrotningshotade flodpärlmusslan i Lappfjärds å ser ut att ha räddats. I sommar har 118 000 små flodpärlmusslor återbördats till ån.

Nyhetsbild

Det blev inga blommande ängar i Kaskö i år – nämndordförande hoppas ärendet tas upp igen

Av blomsterängarna i Kaskö som skulle gynna den biologiska mångfalden finns bara klippta gräsmattor kvar. Huruvida det kan bli aktuellt att anlägga blomsterängar i framtiden är inte klart.

Nyhetsbild

Experten förklarar: Därför är algblomningen riklig just nu – "En oroande utveckling"

Augusti innebär högsäsong för algblomning. Bottenhavet har de senaste åren drabbats av stora algbälten. Anna Bonde på NTM-centralen förklarar varför.

Nyhetsbild

Fritt fram att bada i Harrström

Det är på nytt fritt fram att bada vid badstranden i Harrström.

Nyhetsbild

"Så här ska du uppföra dig i skogen" – vi träffar biologen bland blåbärsris och ruttna träd

Mitt bland blåbärsris och svampar träffar Sydin biologen Torgny Backman. Blåbärsriset är en tålig sort, säger han, men bryt inte av stammen! Utöver oss människor som gillar blåbär används riset av 20 fågelarter och 77 större fjärilsarter.

Nyhetsbild

Bada inte vid Harrströmsstranden – uppmanar miljöenheten

Nya testresultat tag vid Harrströms badstrand visar förhöjda enterkockvärden.

Nyhetsbild

Cyanobakterier vid flera badplatser i Sydösterbotten

Cyanobakterier, eller blågröna alger, har konstaterats vid flera sydösterbottninska badstränder i veckan, uppger Västkustens miljöenhet.

Nyhetsbild

Uppdaterad: Avrådan från bad vid flera sydösterbottniska stränder – nya prover tas på torsdagen

Uppdaterad. Västkustens miljöenhet avråder nu från bad vid flera sydösterbottniska stränder.

Nyhetsbild

Blågröna alger siktade på flera platser i Österbotten

Antalet algobservationer har ökat något under den senaste veckan, meddelar NTM-centralen.

Nyhetsbild

Växthusägare anammar cirkulär ekonomi – samlar regnvatten i stor bassäng och återvinner gödsel

Också växthusägarna börjar tänka mera på cirkulär ekonomi. Ett steg i den riktningen är att ta tillvara regnvatten som används som bevattningsvatten. Också näringsämnen i bevattningsvattnet återvinns.

Nyhetsbild

Hoppets Stjärna säljer en knapp femtedel av kläderna som doneras – och nu har även yngre börjat hitta till loppisen

Hoppets Stjärna tar emot donationer av kläder, möbler och husgeråd. Majoriteten av textilerna skänks vidare till behövande och en knapp femtedel säljs på organisationens loppis.

Nyhetsbild

Dina gamla kläder kan återvinnas – i augusti ordnar Botniarosk ännu en jippodag

Från och med nästa år ska hela landet återvinna sina textilier. Botniarosk ordnar redan nu jippodagar där det är möjligt att lämna in avlagda textilier. Men de får inte vara i vilket skick som helst.

Nyhetsbild

Små mängder blågröna alger utanför Kaskö

Under den gångna veckan observerades små mängder blågröna alger i havsområdet utanför Kaskö.

Nyhetsbild

De söker efter hotade undervattensarter i Sydösterbotten – ännu har de inte hittat något

Växt- och djurlivet i grunda strandvatten är dåligt undersökt, men nu ska det bli ändring på det. I sommar undersöks stränderna längs kusten och en grupp håller till i Österbotten.

Nyhetsbild

Sophanteringsföretagare positiva till sorteringen av bioavfall – "Vi kör gärna"

Sorteringen av bioavfall innebär nya rutter för avfallshanterarna i Närpes, men det är inget problem. Att det hela blir kommunalt upphandlat nästa år är de däremot inte lika positivt inställda till.

Nyhetsbild

Nu har de en tunna till i sitt soprum – och hoppas också andra börjar sortera rätt

Sedan 1 juli har bostadsbolag som finns i tätorter och har fler än fem lägenheter möjlighet att sortera bioavfall. Kurt Rösgren är en av dem som sorterar. Han hoppas att andra också engagerar sig. Disponenten Johan Mickels är förvånad över att han inte fått några frågor.

Nyhetsbild

Österbotten förhållandevis skonat från algblomning – värre är det i södra Finland

Det verkar vara lugnt på algfronten för tillfället. Men bäst är det ändå att alltid kontrollera algläget innan du hoppar i plurret.

Nyhetsbild

Badvattnet i skick i regionen – lite blågröna alger i Molpe

Det är bara att bada lugnt vid de flesta sydösterbottniska badstränder.

Nyhetsbild

Pengar för att planera översvämningsskyddet i Tjöck å och för att reparera ras i bifåran

I sommar ska över 30 vattendrag i de österbottniska landskapen restaureras. Tjöck å är ett av dem. Projekten finansieras med statliga medel.

Nyhetsbild

Låt gräsklipparen stå så blir humlor, bin och andra småkryp glada – eller varför inte bygga en blomflugelagun?

NÄRPES Ett insektshotell, lite död ved och kanske en blomflugelagun? Vi ger tips på hur man enkelt hjälper pollinatörer och andra insekter.

Nyhetsbild

Naturinventering för elöverföringslinjer påbörjas i Korsnäs – Biologer kan röra sig nära gårdsplaner

I mitten av juni börjar biologer röra sig i terrängen för att söka de lämpligaste platserna för elledningar från Korsnäs havsvindkraftspark. Inventeringen är ett led i processen för miljökonsekvensbedömning.

Nyhetsbild

Ville producerar egen diesel hemma i garaget för 1,10 per liter – men det hann bli ett hundratal testflaskor innan han var nöjd

Suget efter Ville Erämaavirtas konstruktion stiger i takt med bränslepriset. Med hjälp av stekfett producerar han biodiesel för 1,10 euro per liter.

Nyhetsbild

Bioavfallet ska tas bättre hand om – kompostering alternativ till insamling

Det är ännu oklart om alla hushåll ska börja samla in bioavfall i Sydösterbotten eller inte. Men åtminstone de som bor i hus med fler än fem bostäder får börja sortera på ett nytt sätt från och med nästa månad.

Nyhetsbild

Kristinestad frågar ungdomar om råd hur Badhusparken ska utvecklas

Hur ska Badhusparken i Kristinestad utvecklas och bli mer användarvänlig? Ungdomsfullmäktige kan sitta på lösningen.

Nyhetsbild

Snart avgörs det om blir blomsterängar i Kaskö också i sommar – i fjol väckte de känslor både för och emot

Får blomsterängarna i Kaskö vara kvar också i år? Beslut om det ska småningom tas.

Nyhetsbild

Närpes bibliotek lånar ut frön för odling – "Mikrober tycker om när det finns en buffé av mat och inte bara en rätt"

Gapar det tomt i trädgårdslandet eller i blomrabatten? På stadsbiblioteket i Närpes finns från och med i vår ett fröbibliotek, där man kan låna hem frön, påta ner dem i jorden och hoppas på det bästa.