Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Bioavfallet ska tas bättre hand om – kompostering alternativ till insamling

Det är ännu oklart om alla hushåll ska börja samla in bioavfall i Sydösterbotten eller inte. Men åtminstone de som bor i hus med fler än fem bostäder får börja sortera på ett nytt sätt från och med nästa månad.

Nyhetsbild

Kristinestad frågar ungdomar om råd hur Badhusparken ska utvecklas

Hur ska Badhusparken i Kristinestad utvecklas och bli mer användarvänlig? Ungdomsfullmäktige kan sitta på lösningen.

Nyhetsbild

Snart avgörs det om blir blomsterängar i Kaskö också i sommar – i fjol väckte de känslor både för och emot

Får blomsterängarna i Kaskö vara kvar också i år? Beslut om det ska småningom tas.

Nyhetsbild

Närpes bibliotek lånar ut frön för odling – "Mikrober tycker om när det finns en buffé av mat och inte bara en rätt"

Gapar det tomt i trädgårdslandet eller i blomrabatten? På stadsbiblioteket i Närpes finns från och med i vår ett fröbibliotek, där man kan låna hem frön, påta ner dem i jorden och hoppas på det bästa.

Nyhetsbild

Närpes har kapat nästan en tredjedel av sina klimatutsläpp på ett år – men de ska ner med 80 procent till under detta årtionde

Klimatutsläppen minskar i hela Sydösterbotten men det är långt till en bra nivå. Närpes behöver minska utsläppen med över 80 procent under 20-talet.

Nyhetsbild

Ny vandringsled går genom regionen – S:t Olav Österbotten följer färdiga stigar och vägar

En ny vandringsled håller på att skapas i Österbotten. Leden S:t Olav Österbotten går genom både Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsnäs.

Nyhetsbild

Markägarens ansvar att sanera marken efter oljeläckaget

Omkring 1 000 liter spillolja rann ut i marken på onsdag kväll. Läckaget är begränsat och nu är det markägarens ansvar att städa upp allt.

Nyhetsbild

Återvinning och minskad konsumtion läsarnas vanligaste miljögärningar

En mycket stor majoritet i vår läsarenkät tycker att klimat- och miljöåtgärder är viktiga. Många har också gjort förändringar i sitt eget liv.

Nyhetsbild

Läsarna ger tips på vad Sydösterbotten kan göra för miljön – vår läsarenkät fick 90 svar

De som svarade på vår läsarenkät vill ha mer ängar, förnybar energi, närodlat och återvinning i Sydösterbotten. Och mindre kalhyggen och gräsmattor.

Nyhetsbild

Alvina får två nya värmepannor – övergår till mera miljövänligt bränsle

Till hösten ska två nya värmepannor vara installerade vid Alvinahemmet i Övermark. Då kommer äldreboendet att värmas upp med flis och pellet, som är mera miljövänligt än olja.

Nyhetsbild

Hon vill öka intresset för hållbarhet i Sydösterbotten – "Alla behöver inte stå på barrikaderna"

Vad går folk igång på när det gäller hållbar utveckling, det vill Magdalena Lindroos veta.

Nyhetsbild

Läsarförslag: Låt städerna tävla om att göra något för miljön

Låt Närpes, Kaskö och Kristinestad tävla mot varann om vem som är bäst på att ta vara på miljön, föreslår en Kasköbo i vår läsarenkät.

Nyhetsbild

Linnea Strand vill att Närpes gör mer för hållbarhet: "Vi är på rätt väg, men bättre kan vi"

Sopsorteringen är en konkret sak som kunde bli mer hållbar i Närpes. Linnea Strand vill att hållbarhet ska genomsyra hela kommunen.

Nyhetsbild

Över 70 kommuner har klimatplan – snart måste alla ha

Lagstiftning är på gång som ska göra klimatplaner obligatoriska i kommuner. De som redan gjort en klimatplan frivilligt ser många fördelar med den.

Nyhetsbild

Närpes lägger mer fokus på hållbarhet – vill inspirera invånare och näringsliv

Samtliga kommuner i Sydösterbotten saknar en uttalad strategi för klimatarbetet, men det blir allt viktigare för dem att jobba med hållbar utveckling. Snart kommer lagstiftningen också att ställa högre krav.

Nyhetsbild

Sällsynt med issåg på besök i Lappfjärds å – rännor ska minska risken för översvämningar

Med två rännor i isen försöker man minska risken för att isproppar bildas under vårflödet i Lappfjärds å. Rännorna finns i närheten av båthusen nere vid åmynningen.

Nyhetsbild

Vad kan Sydösterbotten göra för klimatet och miljön? Och vad gör du själv? – svara på vår enkät

Vi vill veta hur våra läsare tänker kring miljö- och klimatfrågor och vilka förändringar ni gjort i era liv.

Nyhetsbild

Nej, Kristinestad går inte med i förening för historiska städer – orsak: staden är redan medlem

Kristinestad är redan med i Föreningen för historiska städer i Finland. Det svarar stadsdirektör Mila Segervall på ett initiativ om att staden skulle ansluta sig till föreningen. Staden saknas om man bara snabbkollar vem som är med.

Nyhetsbild

Vattnet både luktar och smakar illa – men proven visar ingenting

Konsumenter har reagerat på att dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet i Korsnäs både luktar och smakar illa. Vattenverket har därför tagit flera prover, men de visar inte på några onormala värden eller förekomst av bakterier.

Nyhetsbild

Över 600 reflexflaggor hängs upp i elledningar – ska hindra fåglar från att krocka

Fåglar som kolliderar med elledningar har blivit ett allt vanligare fenomen under de senaste åren. Därför hänger Vasa elnät nu upp över 600 reflexflaggor i elledningar i fyra österbottniska kommuner.

Nyhetsbild

Förslag: Kristinestad ska gå med i Föreningen för historiska städer

Ett initiativ om att staden ska ansluta sig till Föreningen för historiska städer i Finland har tagits i Kristinestad. Av Finlands gamla städer har Kristinestad den bäst bevarade gamla helheten, säger initiativtagarna.

Nyhetsbild

Ålänningar bekantade sig med österbottnisk hållbarhet – "Vi bara bubblar av idéer"

Sydösterbotten visade upp sina bästa exempel på miljövänlig verksamhet när en busslast med ålänningar kom för att inspireras.

Nyhetsbild

Förbundet ser stor potential för solenergi i Österbotten

Nu ska utredas om områden för solenergi kunde anvisas i landskapsplanen, enligt liknande modell som vindkraftsområdena.

Nyhetsbild

Flera byar i Närpes "befriade" från kommunalt avlopp – räknas inte som tätort

I flera års tid pågick en stor utbyggnad av det kommunala avloppsnätet till byarna i Närpes. Det är möjligt att ansluta största delen av alla fastigheter i staden till avloppsnätet, men efter en lagändring är det i många fall inte längre tvång utanför tätortsområden.

Nyhetsbild

Nya reningskrav ledde till uppsving – avloppsnätet byggs ut till strandområden

Många husägare i Närpes som måste ansluta sig till det kommunala avloppsnätet har ännu inte gjort det. Däremot fick Närpes vatten en ny kundgrupp då även fastighetsägare på strandområden måste ha avloppssystemet i skick.

Nyhetsbild

Cirkulär ekonomi inget nytt på Weekend Snacks – "Våra tankegångar passar bra ihop med det konsumenten efterfrågar"

TEMA: Sydösterbottniskt näringsliv. Förnybar energi, elektrifierad produktion och återvinningsbar plast är några av åtgärderna för att göra verksamheten mer hållbar på Weekend Snacks. Och mer planeras.

Nyhetsbild

Hon försöker få företagen att ta tag i sina klimatavtryck – "Reaktionerna har varit positiva"

TEMA: Sydösterbottniskt näringsliv. Hållbarhet och minskade klimatutsläpp blir allt viktigare för företagen men ibland kan de behöva lite hjälp på traven. Det försöker man bidra med i Kaskö.

Nyhetsbild

Staten gör nytt försök freda delar av Storbådan – den här gången utan markägarens medgivande

Som del i förverkligandet av skyddsprogrammen vill NTM-centralen inrätta naturskyddsområde på Storbådan, utanför Sideby. Fiskargillets ordförande motsätter sig.

Nyhetsbild

Projektexpert utsedd för vindkraftsprojekt i Korsnäs

En projektexpert har tillträtt för Forststyrelsens havsbaserade vindkraftsprojekt i Korsnäs. Experten arbetar vid kontoren i Korsnäs och Vasa.

Nyhetsbild

Landskapsplanen fastställd – vindkraftsparken i Sideby togs bort efter utslag i domstol

Österbottens landskapsplan 2040 har vunnit laga kraft. Den vindkraftspark som fanns inritad utanför Sideby tas bort ur planen 2040. Förvaltningsdomstolen upphävde den delen av planen.

Nyhetsbild

Forststyrelsen konkurrensutsätter samtliga havsvindsprojekt – enskilda avtal inte längre möjliga

Forststyrelsen planerar och utvecklar samtliga potentiella havsvindområden som sedan säljs genom auktionsförfarande – enskilda bolag kan inte muta in egna.

Nyhetsbild

Stamvårdande jakt på 20 vargar nästa år – naturskyddsförbund fördömer

På tisdagen fastställdes förordningen som tillåter stamvårdande jakt på varg.  Jakt med dispens kan inledas från början av nästa år. Naturskyddsförbundet fördömer beslutet och aviserar att besvär mot beviljade lov kan inlämnas.

Nyhetsbild

Fagerö båthamn och farled i området får muddras – hänsyn ska tas till åkergrodan

Grönt ljus har getts för att utvidga Fagerö småbåtshamn genom muddring. Dessutom har tillstånd getts för att muddra en farled till Fagerö. Muddringen får inte störa lekande åkergrodor.

Nyhetsbild

Nu ska markägare tycka till om Västerfjärden – finns önskemål om att höja vattennivån

Ska regleringen av vattennivån i Västerfjärden i Närpes ändras? Det får nu markägarna tycka till om. Klimatförändringen är en orsak till att staten nu ser om vattenståndet kunde höjas.

Nyhetsbild

4H i Kristinestad och Närpes överlägsna i säckinsamling

4H-föreningarna i Kristinestad och Närpes var överlägset bäst i Svenskfinland i årets säckinsamling.

Nyhetsbild

Förorenad mark intill Ämbetsverkshuset ska undersökas – görs med jämna mellanrumn

Ännu på 1950- och 1960-talen verkade Närpes såg och kvarn på den tomt där Ämbetsverkshuset står i dag.    Staden är ålagd att med jämna mellanrum följa upp hur det ligger till med den förorenade marken där. Därför ska en ny undersökning göras nu.

Nyhetsbild

Satsningarna på Lillån får harr och öring att trivas – men kräftan är på tillbakagång

I femton års tid har Övermark jaktklubb jobbat för att få fisk och kräftor att föröka sig i Lillån. Nu börjar arbetet ge resultat. Fast med kräftorna blev det bakslag.

Nyhetsbild

Ny täkt öppnas i Kallträsk – "Tryggar vattenförsörjningen för lång tid framåt"

Tryggandet av vattenförsörjningen i södra Kristinestad framskrider. Tillstånd har getts för en ny täkt i Kallträsk, där 300 kubikmeter vatten per dygn kan pumpas.

Nyhetsbild

Kaskö slog fast att det var ok att anlägga blomsterängar – och nu har de slagits

De blomsterängar som i sommar funnits på Fisktorget och Hötorget i Kaskö har väckt livlig diskussion. Nu har tekniska nämnden slutligen godkänt att ängarna fick anläggas. Fast nu är de redo för vintervila.

Fina tider väntar fiskar när Roliggropen restaureras – ska bli lättare att leka där

Roliggropen är namnet på ett glo i naturligt tillstånd i Korsnäs kyrkby. Nu ska det restaureras för att förbättra lekvandringen för de vårlekande fiskarna.

Nyhetsbild

Nu ska det bli fart på vattnet igen – muddringen vid Sandbanken startade

Muddringen som ska ge bättre vattenflöde och bättre förhållanden för badgästerna vid Sandbankens badstrand i Kristinestad har inletts.

Nyhetsbild

Husägare i Antila önskar få köpa strandområdet – och om åkergrodan bor i närheten ska klarläggas

Det är aktuellt att ändra en del av detaljplanen för Antila i Kristinestad. Flera fastighetsägare vill lösa in strandområden av staden. Eftersom man även vill flytta en väg skulle det innebära att de skulle äga området mellan nuvarande tomt ner till stranden.

Nyhetsbild

Hon ger framtidshopp mitt i all klimatångest: "Regeneration är det nya, starka, stora"

Hur kan jag göra världen bättre och inte bara undvika att göra den sämre? Det är en grundtanke inom det regenerativa tankesättet som nu vinner terräng inom matproduktion, säger Patricia Wiklund. I jordbruket är jordhälsan det viktigaste – jorden ska störas så lite som möjligt.

Nyhetsbild

Skogsfredning kan bli aktuell i Sideby – men församlingen hoppas på högre ersättning

Förhandlingar pågår om att freda gammelskog som svenska församlingen äger i Sideby. Det handlar om nästan 23 hektar. Församlingen är inte helt nöjd med det bud som erhållits.

Nyhetsbild

Även på det här sågområdet finns gifter i marken – "Vi har varit här i 30 år och inte lidit av det"

Precis som i inre hamnen i Kristinestad har sågverksamhet i Boberget medfört att marken innehåller förhöjda halter av furaner och dioxin.