Lokalt

Miljö

Nyhetsbild

Reningen av Korsnäsvattnet har lyckats bra – men än märker inte konsumenterna av förbättringen

Sedan mitten av november har ett mobilt vattenreningsverk installerats och testats i Korsnäs. Höga halter järn är ett problem i dricksvattnet och redan nu har det visat sig att den nya tekniken effektivt reducerar järnet.

Nyhetsbild

Snön lyser med sin frånvaro – nu väntar Theo och Signe på lite kyligare dagar

På onsdag eftermiddag uppgick temperaturen till fem plusgrader i Näsby och ingen snö fanns i sikte. Theo och Signe Malm är två – av säkert många – som nu väntar på lite kyligare dagar, och mest av allt på snön. Se bilder från en snöfattig vinterdag här.

Nyhetsbild

Nu ska badvattnet vid Sandbanken förbättras – men muddringen sker först i höst

Snart ska äntligen badgästerna vid campingplatsen i Kristinestad få blöta ner sig i vatten av bättre kvalitet efter att området mellan Högholmsbron och Hemgrund muddras. Tillståndet kom på fredagen men projektet inleds först i september.

Nyhetsbild

Vägsaltet tränger ner till grundvattnet på två ställen i Sydösterbotten

De flesta grundvattenområden i Sydösterbotten har god status, visar den klassificering som NTM-centralen har gjort, men det finns två riskområden och ett objekt som borde utredas.

Nyhetsbild

Testkörning pågår i Hedet – snart väntas elproduktionen vara i full gång

Än pågår testkörning av vindkraftverken i Hedet, Övermark. Men snart har tillverkaren gjort sitt och då kan vindkraftsparken producera el med full kapacitet.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Grönt i Kristinestad för ny skogsbruksplan

En ny skogsbruksplan har godkänts i Kristinestad. Det omdiskuterade förslaget bearbetades innan det kom upp i fullmäktige.

Nyhetsbild

Spillvatten från fiskföretag återanvänds – "Vansinne att pumpa till reningsverket i Kaskö"

Jordbrukaren Ralf Wilson i Nämpnäs nappade direkt då han fick nys om planerna att bevattna åkermark med processvatten från fiskförädlingen.

Nyhetsbild

Får lära sig hur man sorterar sopor – "Barn är miljömedvetna"

Nu ska dagisbarnen i Dagsmark lära sig sortera sopor. Plast hit och papper dit. Metall där och matrester dit. Det är mycket att lära på en och samma dag. Men det är bra att man börjar i tid, tycker både personal och Botniarosks informatör.

Nyhetsbild

Korsnäs prövar mobil rening för att få bort järn i vattnet – "Vi bör få reningen i skick"

Konsumenter har reagerat på missfärgat vatten i Korsnäs. Orsaken är den höga järnhalten i vattnet. Nu ska ett mobilt vattenreningsverk testas under ett år.

Bjurbäckfamilj hämtade vatten från Molpe – men avdrag på vattenavgiften får de inte

Bjurbäckbon Marianne Granqvist berättar att det kommunala vattenledningsnätet både har haft dålig färg och smakat illa. De har valt att köra sitt dricksvatten från Molpe.

Nyhetsbild

Närpes vill utvidga handeln på Högback

Högback-Nixback affärsområde i Finby är redan utbyggt till största delen. Nu siktar Närpes stad in sig på en utvidgning av området.

Nyhetsbild

Miljösektionen: Undvik lagring av bensinprodukter på Björnön

Företaget Alfa Oils miljötillståndsansökan får mothugg av miljösektionen som anser att lagring av lättflyktiga bränslen, såsom bensin, helt bör undvikas i bergrummet på Björnön i Kristinestad.

Nyhetsbild

"Vi måste få vattnet i skick" – Korsnäs kollar på nya lösningar i kampen mot järnet

Korsnäs vill få bukt med järnhalten i vattnet. Filtreringssystemet Filtralite skulle testas. Nu föreslås i stället ett mobilt vattenreningsverk.

Nyhetsbild

Grundvattenområden får nya gränser och klassificeringar – "Enklare att hålla koll på allting"

Efter en ny lag om skydd av grundvatten kommer grundvattenområden i Finland nu att avgränsas och klassificeras enligt ett nytt system – och nästa i tur står Korsnäs.

Nyhetsbild

Bra men svalt badvatten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten på alla stränder i Kristinestad är god.

Nyhetsbild

Bakteriehalten fördubblades vid Verkan - badförbudet fortsätter

Det råder ännu badförbud vid Verkan i Norrnäs. Det finns ännu för mycket tarmbakterier i vattnet.

Badförbud vid Verkan i Norrnäs

NORRNÄS Halterna av tarmbakterier överstiger rejält det tillåtna vid badstranden i Norrnäs.

Nyhetsbild

Fisk i Kasköskog och oljefat i Närpes å – varje år uppdagas flera fall av nedskräpning

Det är svårt att utreda vem som är skyldig när avfall dumpas i naturen. Hittas ingen gärningsman faller det på markägaren att städa upp.

Nyhetsbild

Håkan driver motorbåten med roterande solpaneler – "Jag är verkligt förtjust i solel"

Storö i Pjelax verkar vara ett tillhåll för flera solälskare. Då villagrannarna kopplade upp sig till elnätet installerade Håkan Juthman sina första solpaneler på sommarstugan. Men det som de allra flesta lägger märke till är inte solpanelerna på hustaket, utan dem som han har placerat på sin båt.

Nyhetsbild

Solenergi ligger Bo Juslin varmt om hjärtat: "Jag var såld direkt"

Hur ska vi lösa energifrågan? Svaret är att det inte finns någon enskild lösning, men Bo Juslin är säker på sin sak och han efterlyser mer solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Nyhetsbild

Fiskodlingarnas miljöpåverkan har minskat – "Det är något som branschen jobbat länge med"

PJELAX Inhemsk odlad forell har blivit ett betydligt miljövänligare val än för några decennier sedan. Det har branschen jobbat hårt för.

Nyhetsbild

För mycket järn i Korsnäsvattnet – men nu ska kommunen investera i nya reningssystem

KORSNÄS Varför är vattnet så missfärgat, undrade Korsnäsborna. För att vattenreningsverkets sandfilter inte klarar av att filtrera bort järnet, svarade kommunen. Nu ska nya investeringar göras, säger Ulf Granås, teknisk chef.

Nyhetsbild

På återvinningsstationen är det rusning första timmen – rekordet är hundra bilar

EN DAG PÅ: Återvinningsstationen. Sydin tillbringade en eftermiddag på återvinningsstationen i Närpes – och den allra första timmen efter att portarna öppnades var minst sagt hektisk. Men så är det alltid, enligt Markus Björses som jobbar där.

Nyhetsbild

Badförbudet hävdes – fritt fram för dopp vid badstranden i Töjby igen

Badförbudet vid badstranden i Töjby hävs från och med måndagen. Alla simstränder i Sydösterbotten har nu god vattenkvalitet.

Nyhetsbild

Nu ska sopcontainrarna tömmas var fjärde vecka

Från och med måndag förnyas rutinerna gällande tömning av metall- och glasavfall vid Rinkis ekopunkt i centrum av Närpes. Det här uppger Harri Patana som är företagets områdeschef i Västra och Norra Finland.

Inga blågröna alger har påträffats ännu i sommar

Hittills i sommar har inga blågröna alger observerats. På måndagen kontrollerades stränderna i Närpes och Kaskö.

Nyhetsbild

Grundvattnet i Korsnäs har återhämtat sig: "Det har sjunkit sedan juni men ligger inom det normala"

I fjol somras uppmanade man invånarna i Korsnäs att vara sparsamma med vattenförbrukningen. I år är läget mycket bättre, trots små regnmängder.

Nyhetsbild

Fortsatt badförbud i Töjby trots låga bakterievärden

Bakterienivåerna vid Töjby badstrand ligger nu under gränsvärdet, men tills vidare råder ännu badförbud. Nästa provresultat avgör om förbudet ska hävas eller inte.

Nyhetsbild

Tömningsintervallet blev längre – då blev sopkärlen överfulla

Att sopkärl snabbt blir fulla och sopor ställs bredvid är ett återkommande problem vid återvinningsstationen i Närpes centrum. Som bäst är det containrarna med metall som är överfulla.

Nyhetsbild

Bakterier sätter stopp för dopp vid badstranden i Töjby

Det är nu förbjudet att bada vid badstranden i Töjby. Där finns ännu e-kolibakterier i vattnet. Badförbudet gäller tills bakteriehalterna har sjunkit under gränsvärdet.

Nyhetsbild

Fel rättas då bränslelager på Björnön får förord

Kristinestad förordar att bolaget Alfa Oil får lagra flytande bränslen och petrokemiska produkter i bergrummet på Björnön. Då det gäller vem som äger vad finns det många fel i handlingarna och dem rättar staden i sitt utlåtande.

Nyhetsbild

Ser till att fladdermössen får trygga bon

SOMMARLÄSNING – UR SYDINS ARKIV. Av en slump korsade sig deras vägar, biologens och finsnickarens. Med gemensamma krafter hjälper de fladdermössen att få trygga daggömslen.

Nyhetsbild

NTM-centralen undersöker: Vilka kulturlandskap finns kvar i Österbotten?

ÖSTERBOTTEN NTM-centralen ska kartlägga värdefulla kulturlandskap i Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Vörå, Närpes och Malax under de närmaste veckorna.

Nyhetsbild

Stormskadorna i skogarna mer omfattande än väntat – Dags att få bort vindfällena

Det är hög tid att börja få ut vinterns liggande vindfällen ur skogen. Enligt lagen måste liggande träd föras bort innan slutet juni – annars är risken stor att skogen drabbas av skadeinsekter.

Nyhetsbild

Ny fiskodling planeras utanför Kristinestad

Ett företag, som är under grundande, får arrendera två vattenområden av staden för fiskodling. Båda är 5.000 kvadratmeter stora.

Politiker tog inte ännu ställning till havsvind utanför Sideby

Turerna har varit många och åsikterna går isär kring planerna på havsbaserad vindkraft i Skaftung-Sideby. Ett förslag om att ändra tidigare beslut i Kristinestad har bordlagts efter omröstning.

Nyhetsbild

Fortsatt krav på bättre utredningar om oljelager

Bättre utredningar behövs då planerna på ett bränslelager i bergrummet under Björnön i Kristinestad fortskrider, påpekar NTM-centralen, som bekymrar sig för risken för olyckor samt för transporterna.

Nyhetsbild

Ekopunkt saknar fortfarande kärl för returpapper

Ett kärl för returpapper har i flera veckor saknats i Dagsmark efter att ekopunkten flyttades. Men snart ska det åtgärdas.

Nyhetsbild

Större volym och mindre energiåtgång – det gör tomaten mer klimatsmart

Marknadsmekanismerna tvingade odlarna till nya lösningar – i dag är brännoljan så gott som borta, uttaget per kvadratmeter betydligt högre. Tomaten har blivit klimatsmart.

Nyhetsbild

Växthusodlingen halverade sitt kolavtryck och blev klimatvänligare

Den inhemska växthusproduktionen blir allt mer klimatvänlig. Användningen av brännolja har minskat med 85 procent sedan 2004 visar färska siffror. Växthustomatens kolavtryck har halverats sedan 2004.

Nyhetsbild

Jaktchef om vitsvanshjort: Kust-Österbotten inget problemområde

De starkaste stammarna i Kust-Österbotten ligger på mindre än omkring tio vitsvanshjortar per tusen hektar. Det är lite i jämförelse med läget längre söderut, säger jaktchefen Stefan Pellas med anledning av utspelet om att slopa licensförfarandet vid vitsvanshjort.

Nyhetsbild

Önskemål: "Fri" jakt på vitsvanshjort på samma sätt som på rådjur

Vitsvanshjortarna blir allt fler och ställer till med problem i trafiken och i jord- och skogsbruket. Nu hoppas jägare och markägare på förändring för att tillväxten ska begränsas. Att slopa licenssystemet vore den snabbaste lösningen, anser ÖSP.

Nyhetsbild

Ungdomar bildade städpatrull – "Närpes stad borde sätta upp fler skräpkorgar"

Efter att ha pratat om nerskräpning med Alicia Duong och Ngoc Luu var det som att ögonen inte såg annat: godispapper, plastflaskor, tomburkar … Det var också den insikten som fick trettonåriga Alicia Duong i Näsby att agera. De bildade en städpatrull.

Nyhetsbild

Plastinsamling från fastigheterna inleds i Sydösterbotten – "Det finns ett krav på sådana här tjänster"

NÄRPES Det ska nu bli möjligt att sortera sitt plastavfall och få det hämtat hemifrån utan att behöva föra det till någon insamlingsplats. Ett privat bolag står bakom den avgiftsbelagda plastinsamlingen.

Nyhetsbild

Nu flyger nässefjärilarna och tussilagon blommar – se läsarnas vårbilder!

Nu blommar våren på ängar och åkrar. Se alla fina vårbilder som våra läsare har skickat in.

Nyhetsbild

Närpes är ett nordiskt exempel på attraktiv landsbygdsort

Vad gör en landsbygdsort så attraktiv att folk flyttar dit? För att söka svar på den frågan kom forskaren Michael Kull till Närpes.

Nyhetsbild

Grundvattennivån i Korsnäs fortfarande låg – "Vi hoppas ändå vi ska klara av det"

KORSNÄS I slutet av juli uppmanades Korsnäsborna vara sparsamma med hushållsvattnet. Orsaken var den låga grundvattennivån som sjönk varje dag. Nivån är i dag fortfarande låg och vattenverksskötaren Roland Westerback hoppas på regn ännu i augusti. – Men vi är så att säga nog på den vinnande sidan.

Nyhetsbild

Låg grundvattennivå i Korsnäs – invånare uppmanas spara på vatten

KORSNÄS Sommartorkan ställer till det i Korsnäs. Grundvattnet i Boviksanden och Mobacken har sjunkit undan på grund av värmen. Nu hoppas man på regn, för det finns ingen vattenreserv.

Nyhetsbild

Blågröna alger vid Molpe badstrand

KORSNÄS Enligt en mätning gjord den 16 juli förekommer det blågröna alger vid badstranden i Molpe. Det är inte rekommenderat att simma i vatten med blågröna alger.

Nyhetsbild

UPPROP: Än hinner ni skicka bilder på Österbottens lador

Tiotals bilder har skickats in på lador runtom i Österbotten. Uppropet fortsätter ännu och vi vill gärna se vilka lador ni fångar på bild.