Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Bävern har en viktig plats i naturens kretslopp – till och med döda träd har betydelse

Bävern har en nyckelroll för naturens mångfald, samtidigt som den av många anses göra skada. En ny handlingsmodell för den europeiska bävern i Lappfjärds ådal tar hänsyn till bägge aspekterna.

Nyhetsbild

Lappfjärds å är en oas för människor och djur – "Här har jag tillbringat många timmar"

Paul Hautaviita kunde tala om tjusningen med fiske tills solen går ner. Bättre avkoppling finns inte, tycker han. Oavsett om han får napp eller ej.

Nyhetsbild

Miljötillstånd finns – nu får företaget hyresavtal med staden

Ett arrendeavtal mellan Kaskö stad och företaget Revisol är nu klart för godkännande i fullmäktige. Bolaget ska inleda behandling av avfall som kan återvinnas.

Nyhetsbild

Bilarna är Vasas största klimatutmaning – men lösningar finns

Mika Hakosalo har en central roll i Vasas målsättning att vara en koldioxidneutral stad i slutet av det här årtiondet. Klicka här för att lyssna på podden Bakom rubrikerna. 

Nyhetsbild

Carlströms trädgård återskapas – ska ge inblick i herrskapslivet

Parken är en viktig del då Carlsro museum i Kristinestad restaureras. Målet är att skapa en träffpunkt, där besökarna kan lära sig nytt eller bara av njuta av den gamla kulturmiljön.

Fiskargille får stöd för att plantera ut yngel

Kaskö fiskargille får ett bidrag på 1 000 euro av staden. Gillet planterar ut fiskyngel i stadens fiskevatten.

Nyhetsbild

Snart ska flerfamiljshus börja sortera bioavfallet skilt

Det blir fler soptunnor vid rad- och flervåningshus i Sydösterbotten då den nya avfallslagen träder i kraft. Och vissa avfallstransporter ska kommunerna upphandla.

Nyhetsbild

Närpeshotell första företaget i Österbotten som får hållbarhetsmärke

Hotell Red & Green i Närpes är det första hotellet på kuststräckan mellan Åbo och Torneå som tilldelas det så kallade Sustainable Travel Finland-märket. Det här för sitt miljöarbete för att främja hållbar turism.

Nyhetsbild

Nästan alla våra sopor återvinns – nästa steg blir att samla bioavfall

Det årliga sopberget är inget berg längre. Snarare en liten hög. Bara ynka 0,6 procent av det avfall hushållen i Sydösterbotten producerar hamnar på tippen.

Nyhetsbild

Metallskrotet blir nya bestick, kartongen blir hylsor i toapappersullar

Nästan 30 procent av allt avfall sydösterbottningarna slänger går till materialåtervinning.

Nyhetsbild

Österbottniska företag ska bli hållbara – ny färdplan ger konkreta tips

Nu ska österbottniska företag börja tänka mera på hållbarhet och cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Målet: att Österbotten är Nordens mest hållbara landskap 2030.

Nyhetsbild

Hållbarhetstänket genomsyrar allt i Linnea Strands företag – och gynnar också andra

Hållbarhet är inget nytt för företagaren Linnea Strand på Livsvinn i Närpes. Hela hennes företagsidé bygger på att minska matsvinnet. Men hållbarhetstänket genomsyrar företaget också på andra sätt.

Kristinestads svar om 5G-initiativ: "Myndigheterna övervakar, inte kommunerna"

Ett invånarinitiativ har inlämnats om att förbjuda byggandet av 5G-nätet inom Kristinestad. Nu svarar stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Rekordmånga besökare på återvinningsstationerna

Fjolåret var ett livligt år på återvinningsstationerna i Sydösterbotten. Besökarantalet ökade markant, och det finns en trolig förklaring.

Nyhetsbild

Näsbybo gillar stadsbilden som växt fram

Hon har bott i Näsby hela sitt liv och handlade i Oskar Hagas lanthandel som barn. Hon har sett centrum förvandlas och hon tycker om det hon ser.

Nyhetsbild

Harrström ådal blir inte kulturlandskap – Härkmeriområdet förstoras

Det har varit aktuellt att Harrström ådal skulle klassas som ett nationellt värdefullt landskapsområde, men nu finns det inte längre med i förslaget. Däremot är förslaget fortfarande att området i Härkmeri förstoras att omfatta hela Härkmerifjärden.

Nyhetsbild

Växthusägare ska få bättre koll på avfallshanteringen – "Allt i ett infopaket"

Växthusnäringen producerar mycket avfall, och det mesta kan återanvändas. Nu ska växthusföretagarna få tydliga instruktioner för hur de ska ta hand om sitt avfall.

Nyhetsbild

Närpes 4H samlade mest gödselsäckar i Svenskfinland

I år samlade Närpes 4H in cirka 15 100 kilo gödselsäckar. Med det resultatet är föreningen i topp inom Finlands svenska 4H. Kristinestad kom på tredje plats i Svenskfinland.

Nyhetsbild

UV-ljus ska rena vattnet i Pörtom – klorerar tills vidare

I början av november hittades koliforma bakterier vid en rutinkontroll av vattnet i Pörtom. Sedan dess har Pörtom vattenandelslag varit tvungna att klorera vattnet innan det pumpas ut till hushållen. Nu tänker andelslaget investera i en mer långsiktig lösning.

Bergtäkt på Mattberget i Finby utvidgas

Ett Närpesföretag får utvidga en befintlig bergtäkt på Mattberget i de östra delarna av Finby.

Kristinestadsföretag får utvidga marktäkt – konstgjord sjö bildas

Den bergsbrytnings- och krossningsverksamhet som pågått på västra sidan om riksåttan i Tjöck sedan 2013 får fortsätta.

Grönt ljus för marktäkt i Harrström – "Vattentäkten används inte"

Alf Hermans får tillstånd att ta sand i Harrström, trots närheten till en gammal vattentäkt. Tekniska nämnden i Korsnäs förordade inte ansökan, men Västkustens miljösektion var av annan åsikt.

Nyhetsbild

Planerad marktäkt i Harrström förordas inte – vill skydda grundvattenområde

En planerad marktäkt i Harrström förordas inte. Orsaken är att täkten ligger i närheten av Helenelunds grundvattenområde.

Inga bakterier, men klorering fortsätter i Pörtom

Inte heller de nya provtagningen i onsdags visar någon förekomst av koliforma bakterier eller E coli-bakterier i hushållsvattnet i Pörtom. Men kloreringen fortsätter ändå.

Nyhetsbild

Överfulla sopkärl blev motion i fullmäktige – "De ger inte ett representativt första intryck av Kristinestad"

Problemen med överfulla sopkärl vid Repslagaregatans ekopunkt i Kristinestad tas nu också upp i en motion. Nina Jolkkonen-Porander (C) har lämnat in den.

Nyhetsbild

Pörtomvattnet fritt från bakterier, men kloreringen fortsätter

Nya provsvar visar att hushållsvattnet i Pörtom nu är fritt från bakterier. Kloreringen fortsätter ändå för säkerhets skull.

Nyhetsbild

Nu återvinns det som aldrig förr – "Nästan inget hamnar på avstjälpningsplatsen i dag"

En stor del av det avfall som förr fördes till förbränning kan i dag recirkuleras. Och materialåtervinning är rätt väg att gå säger vd Rasmus Sigg vid Retex i Pjelax. För att hanteringen ska löpa effektivt har branschföretag valt att nätverka.

Nyhetsbild

Korsnäs höjer vattenavgiften – "Så här bra vatten har vi inte haft tidigare"

KORSNÄS Korsnäsvattnet blir dyrare för andra året i rad. Det här hänger ihop med en investering som fått bukt med den höga järnhalten i vattnet.

Nyhetsbild

Årets tredje flödestopp – men inte så allvarligt som befarat

På tisdagseftermiddagen och onsdagsmorgonen inföll årets tredje flödestopp i åarna i Sydösterbotten, rapporterar NTM-centralen.

Nyhetsbild

Vindkraft i Tjöck framåt – inget snack om planen i fullmäktige

Fortums planer på vindkraft i Tjöck är ett steg närmare förverkligande. Utan diskussion har planen för området godkänts av stadsfullmäktige.

Nyhetsbild

Muddringen av Långvik hamn i full gång – hoppas på fler användare

I snöslasket på onsdagen var det fullt pådrag med att förbereda för en ny båtsäsong i Långvik hamn i Rangsby. Från en ponton utrustad med grävmaskin lyftes muddermassor ur sjön. Tack vare att hamnen fördjupas ska även större båtar kunna förtöja där i framtiden.

Henrik Backa slog larm: "Glyfosat bör inte användas i skärgården"

Henrik Backa i Kalax rör sig gärna ute i skärgården. Han var den som slog larm om att Forststyrelsen använt glyfosat för att bekämpa vresrosor på holmar och skär. Även havtornsbuskar förgiftades. Han kan godta användningen av giftet inom jordbruket men inte ute vid havet.

Nyhetsbild

Glyfosatanvändningen upprör i Norrnäs – "Forststyrelsen verkar ha helt andra regler"

Folk som rör sig i skärgården är upprörda över att Forststyrelsen bekämpar den invasiva vresrosen med ogräsgiftet glyfosat. I Sydösterbotten har giftet använts på holmar utanför Korsnäs, Närpes och Kaskö. Vissa byar godkänner användningen medan andra fördömer den.

Nyhetsbild

KARTA: Här har Forststyrelsen använt glyfosat i skärgården

NATUR I Närpes reagerade man kraftigt på att Forststyrelsen använt glyfosat i skärgården. Men allra flest vresrosbuskar har förgiftats på Valsörarna.

Nyhetsbild

70-tal objekt på lista med förfallna byggnader i Närpes – vissa av dem finns det redan rivningsanmälan på

I somras gjorde byggnadstillsynen i Närpes en inventering av förfallna byggnader. Nu pågår en klassificering av de sjuttio objekten.

Nyhetsbild

Skolorna i Kristinestad får övervakningskameror – ännu öppet vem som ska sköta dem

Kameraövervakning införs i skolorna i Kristinestad. Lågstadierna står först i tur att få övervakningskameror.

Transportföretag får lov att ta jord på gammal åkermark

Sabine Nygrund har anhållit om marktäktstillstånd för att ta jord på en del av en fastighet de äger i Korsbäck, Korsnäs. Området, som har varit gammal åkermark, är cirka 2,5–3 hektar stort.

Stenbrytning får ske i Övermark

Det är aktuellt med marktäktsverksamhet i Övermark.

Regionförvaltningsverket får marktäkt på sitt bord

Det finns planer på fortsatt marktäkt på ett område i närheten av Korsbäck vattentäkt i Kristinestad. Miljösektionen hänför nu ärendet till Regionförvaltningsverket.

Nyhetsbild

Översvämningsrisken i Närpes å minskar då dammen i Kivi- och Levalampi sjö renoveras

Översvämningsskyddet i Närpes å ska förbättras. Staten satsar 1,25 miljoner euro på att renovera dammen som reglerar vattennivån i ån.

Nyhetsbild

CPC planerar för 29 vindkraftverk i Åback – "Allt för många" säger Kristinestad

CPC Dagsmark vill bygga 29 vindkraftverk inom projektområdet Åback. Stadens planläggningssektion vill se betydligt färre, av rädsla för de värdefulla grundvattenområdena. Bolagets vd är inte förtjust.

Nyhetsbild

Som mest fanns 20 000 väderkvarnar – "Rädda de som finns kvar”

Väderkvarnarna är en viktig del av vårt kulturlandskap men många har på ett sekel försvunnit. Krigsåren, då det var förbjudet att använda privata kvarnar, blev en vändpunkt. För att bevara det som finns kvar pågår Rädda väderkvarnarna-projektet.

Nyhetsbild

Små mängder cyanobakterier vid flera stränder – men inget badförbud

Uppdaterad. Cyanobakterier (blågröna alger) har observerats på flera stränder i Sydösterbotten, informerar Västkustens miljöenhet.

Nyhetsbild

Sämre fiskfångst på grund av algmattor: "I år har det varit särskilt besvärligt"

Sälar och skarvar är ett ständigt återkommande problem för yrkes- och hobbyfiskare. Det är också övergödningen av Östersjön. Stora algmattor driver runt och försvårar fisket.

Nyhetsbild

Nu råder badförbud på Vedholmen i Sideby – gäller tills vidare

Gränsvärdet för intestinala enterokocker har överskridits vid Sidebystranden i Kristinestad.