Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kloreringen av dricksvattnet fortsätter i Övermark – under tiden kan det lukta och smaka illa

Kloreringen av dricksvattnet fortsätter tills vidare på Övermark vattenandelslags distributionsområde. Däremot råder ingen rekommendation om att vattnet ska kokas.

Nyhetsbild

Bara omkring 2 procent av Sydösterbottens skogar är riktigt gamla

Tallskog och skog som är yngre än 60 år är klart vanligast i Sydösterbotten, visar statistik.

Nyhetsbild

Bakterieförekomst i dricksvattnet i Övermark – men det behöver inte kokas

På fredagen hittades en liten förekomst av bakterier i dricksvattnet i centrumområdet i Övermark. Klorering av vattnet har inletts, men det behöver inte kokas.

Nyhetsbild

Pälsfarmerna har upphört för flera år sedan – nu avslutas tillstånden

Två farmer i Töjby och två i Pörtom avslutas formellt då Västkustens miljösektion upphäver tillstånden.

Nyhetsbild

Betande kor och får ger nytt liv åt gammal strandäng – "Det kommer att bli en regionalt värdefull biotop på sikt"

Betesmarker är viktiga för många arter men livsmiljön är hotad. Med betande djur återställs värdefulla ängar.

Nyhetsbild

De flyttade till Österrike för att kunna satsa ännu mer på fotboll och tennis – men visst var det tufft att lämna Finland

I juni begav sig hela familjen Bogesic till sitt nya hem i staden Mondsee i Österrike. Där ska barnen David och Elena få bättre möjligheter att lyckas inom fotboll och tennis.

Nyhetsbild

Jakt på spöknät i Östersjön – treårigt projekt ska minska mängden skräp i havet

Övergivna fiskenät och fiskeredskap som försvunnit är ett problem för miljön och en risk för fåglar, fiskar och däggdjur. Ett treårigt projekt ska avlägsna skräpet från havet.

Nyhetsbild

Fritt fram bada på Närpesstränder igen – vattenkvaliteten uppfyller de krav som ställs

Nu kan alla badsugna ta sig dopp på de stränder i Närpes där avrådan om bad rådde förra veckan.

Nyhetsbild

Dåligt badvatten på ytterligare två stränder i Närpes – halten tarmbakterier för hög

Tre badstränder i Närpes är inte lämpliga för bad just nu. På fredagen gick Västkustens miljöenhet ut med en varning för höga halter av tarmbakterier vid Tjärlax badstrand och vid Verkan i Norrnäs.

Nyhetsbild

Västkustens miljöenhet avråder från bad vid Vargholmens badstrand

På grund av förhöjt antal tarmbakterier ska man undvika att bada vid Vargholmen i Kalax.

Nyhetsbild

THL: Fågelinfluensan har muterat på pälsfarmer i Södra och Mellersta Österbotten – en risk för folkhälsan

Fågelinfluensa har spridit sig till 21 pälsfarmer i Finland, skriver Institutet för hälsa och välfärd.

Nyhetsbild

Växthusodlare bör återvinna vatten enligt NTM-centralen – men det är inget nytt för Närpesodlare

Det mest effektiva sättet att minska näringsutsläppen är genom att återvinna bevattningsvatten i ett slutet system, enligt NTM-centralen. Det gör Närpesodlaren Jonathan Nordberg redan.

Nyhetsbild

Bra kvalitet på badvattnet vid de flesta stränder – Harrström enda undantaget

Provtagning visar att det finns E-colibakterier vid en strand och cyanobakterier vid en annan, men inget badförbud har utfärdats.

Nyhetsbild

Nu har Korsnäs fått bättre vattenkvalitet – och två jobbar heltid på vattenverket

Det har då och då varit problem med att vattnet i Korsnäs smakar och luktar illa. Ännu har man inte riktigt hittat roten till det onda, men tekniska chefen Ulf Granås tror att många olika faktorer inverkade så att vattenkvaliteten blev lidande.

Nyhetsbild

Badvattnet av god kvalitet – men simskolan i Molpe måste flytta på grund av cyanobakterier

Vattnet vid badstränderna i Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsnäs är av god kvalitet. Det visar de prover som tagits. I Molpe visade det sig finnas rikligt med cyanobakterier och det ledde till att simskolan måste flytta till Vägvik.

Nyhetsbild

Buketten får trädgårdar – Korsnäs lionsklubb anlägger dem med talkokrafter

Fyra trädgårdar planeras vid omsorgscentret Buketten i Korsnäs. Lionsklubben anlägger dem med hjälp av bidrag och frivilligt arbete.

Den här veckan har cyanobakterierna gjort entré – men mätpunkterna i Sydösterbotten är fortfarande fria från dem

Läget med cyanobakterier har försämrats betydligt vid kusten, även i havsområden finns rikligt av dem, skriver Finlands miljöcentral. Men mätpunkterna i Närpes och Kaskö är fortfarande rena.

Nyhetsbild

Märigrund skräpades ner under midsommaren – "Var och en borde använda sunt förnuft i naturen"

Engångstallrikar, plastförpackningar och engångsbestick. Det hittade Hampus Lytz på marken när han besökte Märigrund utanför Norrnäs på söndagen. Patrik Norrbo vid Närpes skepparklubb säger att de som skräpar ner borde fråga sig vem som ska städa efter dem.

Nyhetsbild

Dagvattenledningar byggs i Näsby – Töndergränden i tur för nästan 50 000

Hanteringen av dagvatten ska förbättras längs Töndergränden i Närpes centrum. Nu har entreprenör för arbetet valts.

Nyhetsbild

Torka ja, men lågt grundvatten nej – "De stora vattenreserver vi har i Sydösterbotten påverkas inte märkbart"

Grundvattennivåerna i Sydösterbotten är normala. Men visst gäller det att använda den värdefulla resursen klokt även här.

Nyhetsbild

Boende vill inte ha en vandringsled nedanför sina hus – tycker den kunde byggas på andra sidan ån

De som bor i Seniorhuset och i flervåningshuset Åstranden tycker inte om planerna på en vandringsled längs deras sida av ån i Närpes centrum. De befarar att leden kan leda till allehanda störande trafik. Deras förslag är att allt kan byggas på den andra sidan av ån.

Nyhetsbild

Valsbergsbladet tecknar bild av ond bråd död på Kvarken – och tiden när det krävdes körkort för att få cykla

Det 25:e numret i ordningen av Valsbergsbladet lyfter bland annat upp ett nattligt morddrama på Kvarken. Men det innehåller också berättelser om butiksbilar, körkort för velocipeder och gammal folktro.

Nyhetsbild

Under två somrar pågår "jakten" på den hotade och fridlysta sotnätfjärilen i Närpes och Kristinestad

Sotnätfjärilen är både fridlyst och klassad som särskilt skyddskrävande. Nu ska forskare ta reda på hur många som finns i bland annat Närpes och Kristinestad.

Nyhetsbild

I sommar ska byggnader som hotas av flödvatten i Lappfjärds å mätas ut

Fastighetsägare i Lappfjärd och Dagsmark kan få besök i sommar. Det är NTM-centralen som mäter ut höjdnivåerna för de byggnader som hotas vid översvämningar.

Nyhetsbild

Två fastigheter i Närpes måste anslutas till allmänt avloppsnät – fem får befrielse för kortare eller längre tid

Sju fastighetsägare i Närpes har anhållit om att inte behöva ansluta fastigheten till allmänt avloppsnät. Två av dem är tvungna att ansluta byggnaden.

Nyhetsbild

Sänkningen av vattennivån i Västerfjärden ska bli mer flexibel – för att mota effekterna av klimatförändringen

En mindre sänkning av vattennivån under vårar och under kortare tid ska få positiva effekter på Västerfjärden. Grundorsaken till regleringsändringen är klimatförändringen.

Nyhetsbild

Hur trevligt har abborren det i Roliggropen? – Det tar man reda på i ett stort havsmiljöprojekt

Fiskyngel i en sydösterbottnisk flada blir en kugge i Finlands största projekt för att skydda den biologiska mångfalden i havet.

Nyhetsbild

Leppikorpi ny miljö- och hälsoinspektör i Kristinestad – och i Närpes ledigförklaras två tjänster

Kristinestad får en ny hälsoinspektör, och Närpes kan få två nya.

Nyhetsbild

Den gröna omställningen syns i rekordmånga miljökonsekvensbedömningar – nu är över 60 projekt aktuella

Från färre än tio per år till över 60, så många fler har projekt kopplade till den gröna omställningen blivit i de österbottniska landskapen. Och det syns i arbetsbördan på NTM-centralerna.

Nyhetsbild

Allergiker kan vänta sig en tuff vecka: "Björken börjar blomma med ett brak i Österbotten"

Nu väntas mycket höga halter av björkpollen i Österbotten. Det varma vädret inleder björkblomningen med ett brak, säger pollenexpert. Detta efter ett par lugna veckor på pollenfronten.

Nyhetsbild

Nya konstgräset på Mosedal blir fritt från gummigranulat – "Vi utgick från de hårdaste kraven som finns"

Det blir en ny typ av fyllnadsmaterial när konstgräset förnyas i Mosedal. Gummigranulat frångås nu helt.

Nyhetsbild

Snart dags samla in jordbrukets plastsäckar igen – som ger unga sysselsättning och miljön en tjänst

En betydande gärning för de ungas sysselsättning, och för den cirkulära ekonomin. Det är den årliga säckinsamlingen i ett nötskal.

Nyhetsbild

Sommarstugeägare i Töjby motsatte sig placering av vattenledning – domstol avgjorde frågan

Placeringen av en avlopps- och vattenledning i Töjby skärgård för två år sedan har varit föremål för överklagande. Nu är frågan avgjord. Närpes vatten hade rätt att dra ledningen över en sommarstugetomt, säger förvaltningsdomstolen.

Nyhetsbild

Det blir inget tillstånd för marktäkt i Dagsmark – orsaken är Korsbäck grundvattenområde

Det blir inget av planerna på att ta marksubstans på ett markområde i Dagsmark. Det beror på att marktäkten skulle finnas på Korsbäck grundvattenområde.

Nyhetsbild

Sandtäkt i Svartbäcken ska fyllas igen – skog planteras på området

Under en lång tid har marktäktsverksamhet bedrivits på ett område i Svartbäcken. Nu avslutas sandtäkten. Gropen fylls igen och sedan planteras skog på området.

Nyhetsbild

Ja till utvidgat stenbrott i Övermark – hela täktområdet omfattar cirka två hektar

Ett marktäktsområde i Övermark ska förstoras. Miljösektionen har gett grönt ljus för att ta mera sten på området, som efter utvidgningen kommer att bli cirka två hektar stort.

Nyhetsbild

Talkokrafter öppnar upp för vandringsleden vid Närpes å – nu fortsätter röjningsarbetet på östra sidan

Med motorsågar i högsta hugg går medlemmar från Lionsklubben loss i åslänten. Nästa steg är en vandringsled.

Nyhetsbild

Jakob sopar vägarna fria från damm och sand – men visst har folk synpunkter på att det dammar när han far fram

Våren är här och det ska sopas bort damm och sand från statens vägar. Jakob Sjöström sköter arbetet i en del av Närpes och i Kristinestad. Han tycker sig ha märkt att det är lite mindre sand än vanligt som ska städas bort i år.

Nyhetsbild

Dagsmark dagis deltar i städkampanjen "En miljon soppåsar" – att samla ihop de nio första var en enkel match

För barnen på Dagsmark dagis är det inte någon nyhet att man ska plocka upp skräpet efter sig, och efter andra om det behövs. De utmanar nu också andra daghem att delta i kampanjen "En miljon soppåsar".

Nyhetsbild

Det torra och varma vädret rör upp gatudammet mer än normalt – och nåt uppfriskande regn är inte heller i sikte

Det dammar mer än normalt just nu, innan allt grus efter vintern städats bort.

Nyhetsbild

Olika bud om vad sopsorteringsreform innebär – finns både löften om förbättring och farhågor om försämring

Möjligheterna att sopsortera förbättras snart i fastigheter med flera bostäder. Men blir det bättre, sämre eller oförändrat för övriga hushåll?

Nyhetsbild

Arboristen Joonas satte sågbladet i det äldsta trädet han fällt – nu ska 1800-talseken säljas till högstbjudande

Arboristen Joonas Sten fällde en ek från förrförra seklet. Nu ska den säljas på auktion.

Nyhetsbild

Forskaren Patrik ska räkna regionens humlor i sommar– då önskar han sig soligt och vindstilla väder, och bra hörsel

I sommar ska det undersökas hur humlorna i Sydösterbotten mår. Senast i början av maj börjar de räknas inom ramen för ett projekt. Nu är det speciellt förekomsten på åkrarna som intresserar forskaren Patrik Byholm.

Nyhetsbild

Växthusföretagare bygger takförsedda kompostplattor för sitt avfall – enligt samma modell som gödselplattor

Också för växthusföretagare gäller det att se till så att verksamheten inte förorenar miljön. Nu löser två växthusägare i Närpes frågan genom att bygga kompostplattor.

Nyhetsbild

EU vill uppmuntra konsumenter att reparera saker i stället för att köpa nytt – och ställer högre krav på tillverkarna

För att dämpa slit och släng-mentaliteten och minska spillet inför EU regler som gör det mer lockande att reparera datorn eller dammsugaren än att köpa en ny.