Lokalt

Miljö

Nyhetsbild

Matsvinnet minskade genom självbetjäning: "Det är inte riktigt mycket som slängs"

I Finland slängs nästan en miljon kilo mat om dagen. I skolköket på Mosebacke i Finby strävar personalen efter att minska matsvinnet och det har gett resultat. Att eleverna själva tar åt sig bidrar till att relativt små mängder mat skrapas av tallrikarna och hamnar i avfallskärlen.

Nyhetsbild

Inget beslut om blomsterängar i Kaskö – för få på plats

Det är ännu oklart hur det blir med blomsterängarna i Kaskö i framtiden. När ett rättelseyrkande kom upp i tekniska nämnden kunde det inte behandlas.

Nyhetsbild

Vattenledning i Töjby behöver inte dras om – det billigaste alternativet gäller

Placeringen av en avlopps- och vattenledning i Töjby skärgård har blivit en tvistefråga. Markägare och Närpes vatten har olika åsikter om var den ska gå. Sektionen för byggnadstillsyn håller på den dragning som det kommunalägda vattenbolaget valt.

Nyhetsbild

Sjöfåglarna i Nämpnäs ska få bättre livsmiljö – vass och kaveldun rensas bort

Gorrfjärden i Nämpnäs befrias som bäst från sin täta växtlighet. Målet med det pågående våtmarksprojektet är att förbättra livsmiljön för sjöfåglarna. Bjarne Hedkrok, som leder projektet, är nöjd med arbetet.

Nyhetsbild

Närpes har minskat rejält på sina klimatutsläpp – vindkraftsel kompenserar

Klimatutsläppen ligger fortfarande över landets medeltal i alla sydösterbottniska kommuner. Nya vindkraftsparker bidrar till att de i alla fall sjunker, eftersom vindel ger kompensation.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Olaglig tipp täcktes in – "Ett bekymmer mindre"

Den olagliga avstjälpningsplatsen nära Kristinestads högstadieskola är nu täckt och de skadliga ämnena bortförda.

Nyhetsbild

Det blev inte så mycket blommor han hade hoppats på – men till stor hjälp för pollinatörerna

Blomsterprakten blev inte riktigt vad de hoppades på, men för biodiversiteten blev ängarna i Kaskö ett lyft. Och med tiden blir de också finare.

Nyhetsbild

Biologen tipsar: Så här gör du din gräsmatta till en blomsteräng

Trött på att klippa gräsmattan och vill göra en insats för miljön? Vill du kanske hellre ha ett blomsterhav än en jämn grön matta? Kanske du funderar på en äng? Här kommer några tips.

Nyhetsbild

Förhöjda värden vid simstranden i Verkan – men ännu ingen avrådan från bad

Senaste provtagning visade allmänt god badvattenkvalitet i Kaskö och Närpes. Med undantag för Verkan i Norrnäs.

Nyhetsbild

Frivilliga från Pörtom och Övermark deltar i släckningsarbetet i Kalajoki

Fyra frivilliga brandmän från Pörtom och Övermark deltar i släckningsarbetet vid skogsbranden i Kalajoki.

Nyhetsbild

Algblomningen har fått fotfäste – "Ta gärna kontakt vid misstanke om blågröna alger"

Veckans hittills varma väder satte fart på algblomningen i Kristinestad. Nu rekommenderar Västkustens miljöenhet att ta kontakt vid misstanke om blågröna alger vid allmänna badstränder.

Nyhetsbild

Blågröna alger vid badstränder i Kristinestad

Cyanobakterier finns vid två badstränder i Kristinestad. Observationer har också gjorts i vattnen utanför Kaskö och Närpes.

Nyhetsbild

Ingen vattenbrist ännu i sommar – "Men vi hoppas förstås snart på regn"

Grundvattnet i Sydösterbotten ligger på goda nivåer trots den soliga och regnfattiga sommaren. Både i Kristinestad och Närpes är läget bättre i år än i fjol.

Nyhetsbild

Svalare väder fick algblomningen att minska – men vibrio-bakterier förekommer fortfarande

Badvattenkvaliteten i regionen är fortsättningsvis god. Algblomningen tros ha minskat till följd av vädret, men vibrio-bakterier kan fortfarande förekomma längs hela kusten.

Nyhetsbild

Renare utsläpp krävs för offentliga transporter – "Viktigt att satsa på rätt drivmedel"

Nya utsläppskrav ger nya utmaningar för transportföretagen. Kommer dagens moderna bussar att vara värdelösa om fem år, frågar sig Kennet Svanbäck på trafikbolaget Ingves & Svanbäck.

Nyhetsbild

”Fit for 55” slår mot Granskogs  IFA -53 – "Vi ska vara försiktiga med att förutspå förbränningsmotorns död"

Christer Granskogs IFA F8 från 1953 ligger i skottgluggen när bilparken i EU ska bli utsläppsfri –  Jag fortsätter att köra så länge jag får liv i bilen, säger Granskog som hoppas framtiden inte låses enbart vid elbilar. För det finns alternativa lösningar.

Nyhetsbild

Det varma vädret är gynnsamt för blågröna alger – stora massor just nu i Bottenhavet

UPPDATERAD. Precis när badstranden behövs som bäst i hettan, är det orsak att se upp för blågröna alger. Bottenhavet invaderas just nu av en stor ansamling blågröna alger.

Nyhetsbild

Yttergrund får ett lyft med hjälp av talkoinsatser – "Bra att många hjälps åt"

Äntligen händer det på Yttergrund i Sideby. En ny flytbrygga har ersatt den som sjönk, en kiosk har öppnat och röjning av sly pågår. Nu ser det ljust ut för Yttergrund, tycker företrädare för Solrutten och Kristinestads segelförening.

Kristinestad säljer virke

De högsta anbuden godkändes när det bestämdes vem staden Kristinestad ska sälja virke åt. Anbud inbegärdes av sex entreprenörer.

Nyhetsbild

Förekomst av blågröna alger i Molpe – bad ska undvikas

Det förekommer enligt visuell kontroll blågröna alger vid badstranden i Molpe. Anslag om att alger förekommer har lagts upp där.

Nyhetsbild

Elen försvann i Närpes – två gånger

NÄRPES Det har varit strömavbrott i Närpes på torsdagskvällen, i två omgångar. Ett tag var över 800 hushåll utan el.

Nyhetsbild

Skärgårdens Naturaområde inventeras – målet att hitta gemensam linje

Naturtyper och fågelbestånd på Natura 2000-området Kristinestads skärgård inventeras i sommar. Det ska leda till en skötsel- och användningsplan. Många grupper med olika intressen ska jämkas, säger chefen för naturskyddsenheten.

Marktäkt i Övermark utvidgas – gropen blir också djupare

I fjol inleddes täktverksamhet i nordöstra Övermark. Nu har nytt tillstånd getts för stenbrytning i samma område. Marktäkten blir både större och djupare. Tillstånd ges även för marktäkt i Pörtom.

Träavfall, betong och tegel får lagras i Korsnäs

Det är fritt fram att lagra och flisa träavfall samt sålla jord på ett område i Korsnäs. Samma företag har fått grönt ljus för krossning och lagring av betong- och tegelavfall i området.

Nyhetsbild

Sannfinländare sticker ut – vill inte att österbottniska kommuner satsar klimatsmart om det kostar: "Helt väntat"

ÖSTERBOTTEN Tre av fyra kandidater i kommunalvalet vill att kommunen satsar klimatsmart även om det kostar mer. Sannfinländarna gillar inte den här tanken.

Nyhetsbild

Planer på större hamn på Fagerö och muddring av farled – ska på sikt förbättra vattenkvaliteten

Det finns planer på en ny småbåtshamn på Fagerö. Dessutom skulle småbåtsleden mellan Långvikfjärden och Fagerö båthamn muddras. Rangsby samfälligheter står bakom projektet, som ännu är i sin linda.

Nyhetsbild

Kaskö fick stöd för klimatsmart projekt – företag kan samarbeta kring lösningar

Ett projekt för koldioxidneutrala och resurssmarta lösningar för industriföretag drar i gång i Kaskö. Stödpengar från ERUF-programmet täcker 80 procent av kostnaderna.

Nyhetsbild

Muddringsprojekten blir fler när standardkraven ökar – "Antalet anmälningar ökar från år till år"

Landhöjningen, övergödningen samt kraven på standardhöjning leder till allt fler muddringsprojekt framför sommarstugorna.

Nyhetsbild

Efter 40 år slutar de med pappersinsamlingen: "Vi har förenat nytta med nöje"

Ända sedan tidigt 1980-tal har folk en gång per år kunnat bli av med sina sparade tidningspappershögar. Nu har pappersmängderna minskat i Närpes och vårens insamlingsrunda blir den sista för Kraft hockey. En liten inkomstkälla försvinner för föreningen.

Nyhetsbild

Bävern har en viktig plats i naturens kretslopp – till och med döda träd har betydelse

Bävern har en nyckelroll för naturens mångfald, samtidigt som den av många anses göra skada. En ny handlingsmodell för den europeiska bävern i Lappfjärds ådal tar hänsyn till bägge aspekterna.

Nyhetsbild

Lappfjärds å är en oas för människor och djur – "Här har jag tillbringat många timmar"

Paul Hautaviita kunde tala om tjusningen med fiske tills solen går ner. Bättre avkoppling finns inte, tycker han. Oavsett om han får napp eller ej.

Nyhetsbild

Miljötillstånd finns – nu får företaget hyresavtal med staden

Ett arrendeavtal mellan Kaskö stad och företaget Revisol är nu klart för godkännande i fullmäktige. Bolaget ska inleda behandling av avfall som kan återvinnas.

Nyhetsbild

Bilarna är Vasas största klimatutmaning – men lösningar finns

Mika Hakosalo har en central roll i Vasas målsättning att vara en koldioxidneutral stad i slutet av det här årtiondet. Klicka här för att lyssna på podden Bakom rubrikerna. 

Nyhetsbild

Carlströms trädgård återskapas – ska ge inblick i herrskapslivet

Parken är en viktig del då Carlsro museum i Kristinestad restaureras. Målet är att skapa en träffpunkt, där besökarna kan lära sig nytt eller bara av njuta av den gamla kulturmiljön.

Fiskargille får stöd för att plantera ut yngel

Kaskö fiskargille får ett bidrag på 1 000 euro av staden. Gillet planterar ut fiskyngel i stadens fiskevatten.

Nyhetsbild

Snart ska flerfamiljshus börja sortera bioavfallet skilt

Det blir fler soptunnor vid rad- och flervåningshus i Sydösterbotten då den nya avfallslagen träder i kraft. Och vissa avfallstransporter ska kommunerna upphandla.

Nyhetsbild

Närpeshotell första företaget i Österbotten som får hållbarhetsmärke

Hotell Red & Green i Närpes är det första hotellet på kuststräckan mellan Åbo och Torneå som tilldelas det så kallade Sustainable Travel Finland-märket. Det här för sitt miljöarbete för att främja hållbar turism.

Nyhetsbild

Nästan alla våra sopor återvinns – nästa steg blir att samla bioavfall

Det årliga sopberget är inget berg längre. Snarare en liten hög. Bara ynka 0,6 procent av det avfall hushållen i Sydösterbotten producerar hamnar på tippen.

Nyhetsbild

Metallskrotet blir nya bestick, kartongen blir hylsor i toapappersullar

Nästan 30 procent av allt avfall sydösterbottningarna slänger går till materialåtervinning.

Nyhetsbild

Österbottniska företag ska bli hållbara – ny färdplan ger konkreta tips

Nu ska österbottniska företag börja tänka mera på hållbarhet och cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Målet: att Österbotten är Nordens mest hållbara landskap 2030.

Nyhetsbild

Hållbarhetstänket genomsyrar allt i Linnea Strands företag – och gynnar också andra

Hållbarhet är inget nytt för företagaren Linnea Strand på Livsvinn i Närpes. Hela hennes företagsidé bygger på att minska matsvinnet. Men hållbarhetstänket genomsyrar företaget också på andra sätt.

Kristinestads svar om 5G-initiativ: "Myndigheterna övervakar, inte kommunerna"

Ett invånarinitiativ har inlämnats om att förbjuda byggandet av 5G-nätet inom Kristinestad. Nu svarar stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Rekordmånga besökare på återvinningsstationerna

Fjolåret var ett livligt år på återvinningsstationerna i Sydösterbotten. Besökarantalet ökade markant, och det finns en trolig förklaring.

Nyhetsbild

Näsbybo gillar stadsbilden som växt fram

Hon har bott i Näsby hela sitt liv och handlade i Oskar Hagas lanthandel som barn. Hon har sett centrum förvandlas och hon tycker om det hon ser.

Nyhetsbild

Harrström ådal blir inte kulturlandskap – Härkmeriområdet förstoras

Det har varit aktuellt att Harrström ådal skulle klassas som ett nationellt värdefullt landskapsområde, men nu finns det inte längre med i förslaget. Däremot är förslaget fortfarande att området i Härkmeri förstoras att omfatta hela Härkmerifjärden.

Nyhetsbild

Växthusägare ska få bättre koll på avfallshanteringen – "Allt i ett infopaket"

Växthusnäringen producerar mycket avfall, och det mesta kan återanvändas. Nu ska växthusföretagarna få tydliga instruktioner för hur de ska ta hand om sitt avfall.

Nyhetsbild

Närpes 4H samlade mest gödselsäckar i Svenskfinland

I år samlade Närpes 4H in cirka 15 100 kilo gödselsäckar. Med det resultatet är föreningen i topp inom Finlands svenska 4H. Kristinestad kom på tredje plats i Svenskfinland.

Nyhetsbild

UV-ljus ska rena vattnet i Pörtom – klorerar tills vidare

I början av november hittades koliforma bakterier vid en rutinkontroll av vattnet i Pörtom. Sedan dess har Pörtom vattenandelslag varit tvungna att klorera vattnet innan det pumpas ut till hushållen. Nu tänker andelslaget investera i en mer långsiktig lösning.

Bergtäkt på Mattberget i Finby utvidgas

Ett Närpesföretag får utvidga en befintlig bergtäkt på Mattberget i de östra delarna av Finby.

Kristinestadsföretag får utvidga marktäkt – konstgjord sjö bildas

Den bergsbrytnings- och krossningsverksamhet som pågått på västra sidan om riksåttan i Tjöck sedan 2013 får fortsätta.