Lokalt

Miljö

Nyhetsbild

Vindkraft i Tjöck framåt – inget snack om planen i fullmäktige

Fortums planer på vindkraft i Tjöck är ett steg närmare förverkligande. Utan diskussion har planen för området godkänts av stadsfullmäktige.

Nyhetsbild

Muddringen av Långvik hamn i full gång – hoppas på fler användare

I snöslasket på onsdagen var det fullt pådrag med att förbereda för en ny båtsäsong i Långvik hamn i Rangsby. Från en ponton utrustad med grävmaskin lyftes muddermassor ur sjön. Tack vare att hamnen fördjupas ska även större båtar kunna förtöja där i framtiden.

Henrik Backa slog larm: "Glyfosat bör inte användas i skärgården"

Henrik Backa i Kalax rör sig gärna ute i skärgården. Han var den som slog larm om att Forststyrelsen använt glyfosat för att bekämpa vresrosor på holmar och skär. Även havtornsbuskar förgiftades. Han kan godta användningen av giftet inom jordbruket men inte ute vid havet.

Nyhetsbild

Glyfosatanvändningen upprör i Norrnäs – "Forststyrelsen verkar ha helt andra regler"

Folk som rör sig i skärgården är upprörda över att Forststyrelsen bekämpar den invasiva vresrosen med ogräsgiftet glyfosat. I Sydösterbotten har giftet använts på holmar utanför Korsnäs, Närpes och Kaskö. Vissa byar godkänner användningen medan andra fördömer den.

Nyhetsbild

KARTA: Här har Forststyrelsen använt glyfosat i skärgården

NATUR I Närpes reagerade man kraftigt på att Forststyrelsen använt glyfosat i skärgården. Men allra flest vresrosbuskar har förgiftats på Valsörarna.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

70-tal objekt på lista med förfallna byggnader i Närpes – vissa av dem finns det redan rivningsanmälan på

I somras gjorde byggnadstillsynen i Närpes en inventering av förfallna byggnader. Nu pågår en klassificering av de sjuttio objekten.

Nyhetsbild

Skolorna i Kristinestad får övervakningskameror – ännu öppet vem som ska sköta dem

Kameraövervakning införs i skolorna i Kristinestad. Lågstadierna står först i tur att få övervakningskameror.

Transportföretag får lov att ta jord på gammal åkermark

Sabine Nygrund har anhållit om marktäktstillstånd för att ta jord på en del av en fastighet de äger i Korsbäck, Korsnäs. Området, som har varit gammal åkermark, är cirka 2,5–3 hektar stort.

Stenbrytning får ske i Övermark

Det är aktuellt med marktäktsverksamhet i Övermark.

Regionförvaltningsverket får marktäkt på sitt bord

Det finns planer på fortsatt marktäkt på ett område i närheten av Korsbäck vattentäkt i Kristinestad. Miljösektionen hänför nu ärendet till Regionförvaltningsverket.

Nyhetsbild

Översvämningsrisken i Närpes å minskar då dammen i Kivi- och Levalampi sjö renoveras

Översvämningsskyddet i Närpes å ska förbättras. Staten satsar 1,25 miljoner euro på att renovera dammen som reglerar vattennivån i ån.

Nyhetsbild

CPC planerar för 29 vindkraftverk i Åback – "Allt för många" säger Kristinestad

CPC Dagsmark vill bygga 29 vindkraftverk inom projektområdet Åback. Stadens planläggningssektion vill se betydligt färre, av rädsla för de värdefulla grundvattenområdena. Bolagets vd är inte förtjust.

Nyhetsbild

Som mest fanns 20 000 väderkvarnar – "Rädda de som finns kvar”

Väderkvarnarna är en viktig del av vårt kulturlandskap men många har på ett sekel försvunnit. Krigsåren, då det var förbjudet att använda privata kvarnar, blev en vändpunkt. För att bevara det som finns kvar pågår Rädda väderkvarnarna-projektet.

Nyhetsbild

Små mängder cyanobakterier vid flera stränder – men inget badförbud

Uppdaterad. Cyanobakterier (blågröna alger) har observerats på flera stränder i Sydösterbotten, informerar Västkustens miljöenhet.

Nyhetsbild

Sämre fiskfångst på grund av algmattor: "I år har det varit särskilt besvärligt"

Sälar och skarvar är ett ständigt återkommande problem för yrkes- och hobbyfiskare. Det är också övergödningen av Östersjön. Stora algmattor driver runt och försvårar fisket.

Nyhetsbild

Nu råder badförbud på Vedholmen i Sideby – gäller tills vidare

Gränsvärdet för intestinala enterokocker har överskridits vid Sidebystranden i Kristinestad.

Nyhetsbild

Solrutten har skrivit arrendeavtal om Yttergrund – nu ska ön lyftas upp med gemensamma krafter

Ett stort kliv framåt, säger John Erickson, andelslaget Solruttens ordförande, då Forststyrelsen har ingått ett femårigt avtal med Solrutten och dess andelsägare. Nu blir Yttergrund en naturstation.

Nyhetsbild

Samuel tar till vara solenergi i Österfjärden: "Senaste elräkningen var lite över 1 euro"

Först var det bara för varmvattnet, nu också för vanlig el. Nämpnäsbon Samuel Häggblom tar vara på solenergi med solpaneler.

Nyhetsbild

Lars har Hedet vindkraftspark som granne: "När vi är utomhus på kvällen är det ett konstant muller"

Inför slutgranskningen av Hedet vindkraftspark görs bullermätningar som bäst. För Lars Forsén, granne med parken, har bullret inte minskat – snarare ökat.

Nyhetsbild

Nu snurrar Hedets vindkraftverk i Övermark för fullt – elen levereras till Google

Nu är elproduktionen i full gång i vindkraftsparken Hedet i Övermark.

Nyhetsbild

Inte längre någon algblomning i Molpe

Tack vare helgens väder och vind är det fritt fram att bada vid Molpe badstrand.

Nyhetsbild

Muddringen i Härkmerifjärden är olaglig, konstaterar NTM-centralen – men det blir inga repressalier

Visst är muddringen i Härkmerifjärden olaglig, slår NTM-centralen fast – som ändå väljer att inte föra ärendet vidare.

Nyhetsbild

Badvattenkvaliteten god i Kristinestad

Samtliga stränder i Kristinestad som kvalitetsgranskas av Västkustens miljöenhet visar att inga skadliga bakterier sätter stopp för badandet.

Nyhetsbild

Inga skadliga bakterier i Kaskö och Närpes badvatten

Provtagningarna från Västkustens miljöenhet ger klartecken för badsugna i Kaskö och Närpes. Men resultaten från provtagningarna i Kristinestad hade ännu inte på fredagen publicerats.

Nyhetsbild

Här jagar Elsa jättebalsaminen vid Närpes å – allt för att bekämpa växter som försämrar vattnet

Ogräs som tar över och förstör vattenkvaliteten ska bekämpas längs med Närpes å. Området runt ån från Kurikka till Närpes kartläggs nu.

Nyhetsbild

Grundvattnet i Kallträsk har aldrig gått åt så mycket tidigare – men än råder ingen vattenbrist

Värmen har varit påtaglig i flera veckor, och likaså torkan. Kallträsk grundvattentäkt har i flera dagars tid överskridit den mängd vatten som KRS-vatten har tillstånd att pumpa.

Nyhetsbild

Muddring kan göra badvattnet i Fagerö bättre – förhoppningen är att det kan ske nästa år

Allt är ännu i planeringsskedet och inget beslut inom styrelsen är fattat. Men nästa år hoppas Rangsby samfälligheter på att kunna muddra utanför Fagerö folkpark.

Nyhetsbild

Österbottniska vattendrag rustas upp för en miljon – fem av dem finns i Sydösterbotten

De österbottniska vattendragen ska restaureras och få bättre vattenskydd. Det här tack vare understöd på strax över en miljon euro. Flera projekt i Kristinestad och Närpes fick bidrag.

Nyhetsbild

"Snygga och stabila" – det betyget får Närpes centrums nya bänkar

Det är dags för något behändigare och stiligare anser Närpes stad när man nu införskaffar sig nya bänkar till centrum. Två bänkar finns redan på plats och får godkänt betyg.

Nyhetsbild

Företagare får ta emot uttjänta soffor och madrasser i stället för träavfall: "Det är mycket som inte hör hemma här"

Kaj-Oscar Yrjans vill endast ha träavfall till sitt flisupplag i Finby, men folk använder ändå stället som en allmän avstjälpningsplats. Här hittar han allt från soffor och madrasser till olika sorters burkar.

Fuktskador också i biblioteket: "Fler undersökningar krävs"

Tecken på fuktskador finns i Kaskö bibliotek. Det visar de mätningar av inomhusluften som gjordes i maj.

Nyhetsbild

Då fotbollen tog paus fick Frida tid för fältarbete i naturen: "Jag har lärt mig mycket"

Det blev gummistövlar i stället för fotbollsskor för Frida Lähteenmäki i vår. Under träningspausen har hon inventerat fiskarnas lekplatser i Sydösterbotten.

Nyhetsbild

Bönder uppskattar 4H:s säckinsamling – Närpes brukar höra till toppskiktet

Björn Haga är en av de många jordbrukare i Närpes som blir kvitt sina gödselsäckar tack vare 4H:s säckinsamling. Han uppskattar insamlingen, som samtidigt är en insats för miljön.

Nyhetsbild

Isak samlar säckar från ett stort distrikt – och fler kunder får höra av sig

Isak Hertsbacka i Rangsby är en av dem som är engagerade i Närpes 4H:s säckinsamling. Han har ett stort distrikt.

Nyhetsbild

Närpes ska inventera förfallna byggnader – "Vi får många klagomål av invånare"

Förfallna byggnader, som förfular miljön och skräpar ner, är något som Närpesborna irriterar sig på. Nu tar byggnadstillsynen tag i saken och inventerar alla ruckel.

Nyhetsbild

Uppdaterad översvämningskarta för Lappfjärds å – "Håller inte måttet"

Enligt NTM-centralen är 15 bostadshus hotade vid nya eventuella översvämningar i Lappfjärds å. Enligt tf tekniska direktören Niklas Brandt är de noll. Inga-Lisa och Anders Nygård är i alla fall trygga med muren som gränsar mot ån.

Nyhetsbild

Närpes centraltätort växer åt alla håll – och har halva folkmängden

Närpes centrum är vidsträckt och spänner över flera bygränser. Här kan du se en karta över vilket område som i dag räknas till Närpes centraltätort – och en karta som visar hur Tjöck kan växa samman med Kristinestads centraltätort.

Nyhetsbild

Kaskö har högsta tätortsgraden – åtta i landet med sina 99,5 procent

Föga förvånande bor nästan hela Kaskös befolkning inom tätortsområde. Staden finns trots allt på en ö med begränsad yta. Men andelen har faktiskt sjunkit på senare år.

Nyhetsbild

Elva tätorter i Sydösterbotten – Kristinestad har gått förbi Kaskö och är nu folktätast

En har fallit bort och nu återstår elva områden i Sydösterbotten som klassas som tätort. Kommuncentra är givna tätorter, men det finns några mindre byar som överraskar.

Nyhetsbild

Liksom snön lyste planeterna med sin frånvaro i vinter – men Venus är ett lysande undantag

Venus är ett strålande undantag på kvällshimlen denna vår.

Nyhetsbild

Museiverket backar om krav på vrakundersökning för plan

Projektet att samla sjöfartsmuseet i Kristinestad på en plats tar nu tar ett steg framåt. Christer Norrvik är glad för att Museiverket lindrat sitt krav på en vrakundersökning.  

Nyhetsbild

Livat på Norrfjärden: "Svanarna mår bra men arterna blir färre"

Norrfjärden i Kristinestad sjuder nu av liv. För det står hundratals flyttande vårfåglar. Stadsbor stannar gärna upp och kollar in fågellivet.

Nyhetsbild

Kasköbor motsätter sig avverkningar på Sälgrund: "Naturens mångfald lider"

Ställ in de avverkningar som planeras på Sälgrund krävs det i ett initiativ riktat till Kaskö stad. Det har undertecknats av 106 personer.

Nyhetsbild

Läget stabiliserat i Dagsmark – 3 500 ton bergskross säkrar åkanten

Stig Rosengren säkrar tomten med totalt 3 500 ton sprängsten till en kostnad om 20 000 euro för att stoppa vidare ras. Någon finansiell hjälp får han inte – hade även grannen drabbats skulle NTM-centralen bidragit.

Nyhetsbild

Instabilt i Dagsmark – "Det blöta undre lagret håller inte"

Det är fortfarande instabilt och inga åtgärder har fungerat hittills. Så säger Stig Rosengren i Dagsmark om läget efter att delar av tomten rasade ner i Lappfjärds å. Arbetena måste han betala själv.

Nyhetsbild

Lappfjärds å får ny vattenvision – "Tar sikte på tjugo år framåt i tiden"

Öka dragningskraften och bevara och ta hand om tillgångarna. Det är två mål för Lappfjärds å. Här görs även planer med tanke på översvämningsriskerna.

Nyhetsbild

Test med ozonvatten ger goda resultat – "Vi vill inte övergå till att städa med kemikalier igen"

Nina Nygård blev överraskad och förvånad när hon märkte att det går att städa rent med i princip bara vatten. Hon är lokalvårdare på Kantakaupungin koulu i Kristinestad, där de har tagit i bruk en apparat som förvandlar vanligt kranvatten till aktivt vatten, eller ozonvatten, som ersätter kemikalier i städning.

Nyhetsbild

Lappfjärds åmynning listas som ekologiskt värdefull undervattensmiljö

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) har kartlagts. Ett område i Sydösterbotten kvalar in bland de 87 objekten på listan – åmynningsområdet i Lappfjärd.

Nyhetsbild

Del av tomten försvann ut i ån – "Det var ett tusans liv när björkarna föll mot plåttaket"

UPPDATERAD. På fredagen inspekterade NTM-centralen förödelsen hos Stig och Inga-Britt Rosengren i Dagsmark, resultatet av lördagskvällens jordras, då en del av deras tomt rasade ner i Lappfjärds å och träden i sluttningen föll över plåttaket på den intilliggande hallen.

Nyhetsbild

Potatisföretag planterar ny skog för att kompensera klimatavtrycket

Det klimatavtryck som potatisens resa från åkern till matbordet orsakar vill Kristinestadsföretaget Potwell kompensera genom att plantera skog.