Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Harrström ådal blir inte kulturlandskap – Härkmeriområdet förstoras

Det har varit aktuellt att Harrström ådal skulle klassas som ett nationellt värdefullt landskapsområde, men nu finns det inte längre med i förslaget. Däremot är förslaget fortfarande att området i Härkmeri förstoras att omfatta hela Härkmerifjärden.

Nyhetsbild

Växthusägare ska få bättre koll på avfallshanteringen – "Allt i ett infopaket"

Växthusnäringen producerar mycket avfall, och det mesta kan återanvändas. Nu ska växthusföretagarna få tydliga instruktioner för hur de ska ta hand om sitt avfall.

Nyhetsbild

Närpes 4H samlade mest gödselsäckar i Svenskfinland

I år samlade Närpes 4H in cirka 15 100 kilo gödselsäckar. Med det resultatet är föreningen i topp inom Finlands svenska 4H. Kristinestad kom på tredje plats i Svenskfinland.

Nyhetsbild

UV-ljus ska rena vattnet i Pörtom – klorerar tills vidare

I början av november hittades koliforma bakterier vid en rutinkontroll av vattnet i Pörtom. Sedan dess har Pörtom vattenandelslag varit tvungna att klorera vattnet innan det pumpas ut till hushållen. Nu tänker andelslaget investera i en mer långsiktig lösning.

Bergtäkt på Mattberget i Finby utvidgas

Ett Närpesföretag får utvidga en befintlig bergtäkt på Mattberget i de östra delarna av Finby.

Kristinestadsföretag får utvidga marktäkt – konstgjord sjö bildas

Den bergsbrytnings- och krossningsverksamhet som pågått på västra sidan om riksåttan i Tjöck sedan 2013 får fortsätta.

Grönt ljus för marktäkt i Harrström – "Vattentäkten används inte"

Alf Hermans får tillstånd att ta sand i Harrström, trots närheten till en gammal vattentäkt. Tekniska nämnden i Korsnäs förordade inte ansökan, men Västkustens miljösektion var av annan åsikt.

Nyhetsbild

Planerad marktäkt i Harrström förordas inte – vill skydda grundvattenområde

En planerad marktäkt i Harrström förordas inte. Orsaken är att täkten ligger i närheten av Helenelunds grundvattenområde.

Inga bakterier, men klorering fortsätter i Pörtom

Inte heller de nya provtagningen i onsdags visar någon förekomst av koliforma bakterier eller E coli-bakterier i hushållsvattnet i Pörtom. Men kloreringen fortsätter ändå.

Nyhetsbild

Överfulla sopkärl blev motion i fullmäktige – "De ger inte ett representativt första intryck av Kristinestad"

Problemen med överfulla sopkärl vid Repslagaregatans ekopunkt i Kristinestad tas nu också upp i en motion. Nina Jolkkonen-Porander (C) har lämnat in den.

Nyhetsbild

Pörtomvattnet fritt från bakterier, men kloreringen fortsätter

Nya provsvar visar att hushållsvattnet i Pörtom nu är fritt från bakterier. Kloreringen fortsätter ändå för säkerhets skull.

Nyhetsbild

Nu återvinns det som aldrig förr – "Nästan inget hamnar på avstjälpningsplatsen i dag"

En stor del av det avfall som förr fördes till förbränning kan i dag recirkuleras. Och materialåtervinning är rätt väg att gå säger vd Rasmus Sigg vid Retex i Pjelax. För att hanteringen ska löpa effektivt har branschföretag valt att nätverka.

Nyhetsbild

Korsnäs höjer vattenavgiften – "Så här bra vatten har vi inte haft tidigare"

KORSNÄS Korsnäsvattnet blir dyrare för andra året i rad. Det här hänger ihop med en investering som fått bukt med den höga järnhalten i vattnet.

Nyhetsbild

Årets tredje flödestopp – men inte så allvarligt som befarat

På tisdagseftermiddagen och onsdagsmorgonen inföll årets tredje flödestopp i åarna i Sydösterbotten, rapporterar NTM-centralen.

Nyhetsbild

Vindkraft i Tjöck framåt – inget snack om planen i fullmäktige

Fortums planer på vindkraft i Tjöck är ett steg närmare förverkligande. Utan diskussion har planen för området godkänts av stadsfullmäktige.

Nyhetsbild

Muddringen av Långvik hamn i full gång – hoppas på fler användare

I snöslasket på onsdagen var det fullt pådrag med att förbereda för en ny båtsäsong i Långvik hamn i Rangsby. Från en ponton utrustad med grävmaskin lyftes muddermassor ur sjön. Tack vare att hamnen fördjupas ska även större båtar kunna förtöja där i framtiden.

Henrik Backa slog larm: "Glyfosat bör inte användas i skärgården"

Henrik Backa i Kalax rör sig gärna ute i skärgården. Han var den som slog larm om att Forststyrelsen använt glyfosat för att bekämpa vresrosor på holmar och skär. Även havtornsbuskar förgiftades. Han kan godta användningen av giftet inom jordbruket men inte ute vid havet.

Nyhetsbild

Glyfosatanvändningen upprör i Norrnäs – "Forststyrelsen verkar ha helt andra regler"

Folk som rör sig i skärgården är upprörda över att Forststyrelsen bekämpar den invasiva vresrosen med ogräsgiftet glyfosat. I Sydösterbotten har giftet använts på holmar utanför Korsnäs, Närpes och Kaskö. Vissa byar godkänner användningen medan andra fördömer den.

Nyhetsbild

KARTA: Här har Forststyrelsen använt glyfosat i skärgården

NATUR I Närpes reagerade man kraftigt på att Forststyrelsen använt glyfosat i skärgården. Men allra flest vresrosbuskar har förgiftats på Valsörarna.

Nyhetsbild

70-tal objekt på lista med förfallna byggnader i Närpes – vissa av dem finns det redan rivningsanmälan på

I somras gjorde byggnadstillsynen i Närpes en inventering av förfallna byggnader. Nu pågår en klassificering av de sjuttio objekten.

Nyhetsbild

Skolorna i Kristinestad får övervakningskameror – ännu öppet vem som ska sköta dem

Kameraövervakning införs i skolorna i Kristinestad. Lågstadierna står först i tur att få övervakningskameror.

Transportföretag får lov att ta jord på gammal åkermark

Sabine Nygrund har anhållit om marktäktstillstånd för att ta jord på en del av en fastighet de äger i Korsbäck, Korsnäs. Området, som har varit gammal åkermark, är cirka 2,5–3 hektar stort.

Stenbrytning får ske i Övermark

Det är aktuellt med marktäktsverksamhet i Övermark.

Regionförvaltningsverket får marktäkt på sitt bord

Det finns planer på fortsatt marktäkt på ett område i närheten av Korsbäck vattentäkt i Kristinestad. Miljösektionen hänför nu ärendet till Regionförvaltningsverket.

Nyhetsbild

Översvämningsrisken i Närpes å minskar då dammen i Kivi- och Levalampi sjö renoveras

Översvämningsskyddet i Närpes å ska förbättras. Staten satsar 1,25 miljoner euro på att renovera dammen som reglerar vattennivån i ån.

Nyhetsbild

CPC planerar för 29 vindkraftverk i Åback – "Allt för många" säger Kristinestad

CPC Dagsmark vill bygga 29 vindkraftverk inom projektområdet Åback. Stadens planläggningssektion vill se betydligt färre, av rädsla för de värdefulla grundvattenområdena. Bolagets vd är inte förtjust.

Nyhetsbild

Som mest fanns 20 000 väderkvarnar – "Rädda de som finns kvar”

Väderkvarnarna är en viktig del av vårt kulturlandskap men många har på ett sekel försvunnit. Krigsåren, då det var förbjudet att använda privata kvarnar, blev en vändpunkt. För att bevara det som finns kvar pågår Rädda väderkvarnarna-projektet.

Nyhetsbild

Små mängder cyanobakterier vid flera stränder – men inget badförbud

Uppdaterad. Cyanobakterier (blågröna alger) har observerats på flera stränder i Sydösterbotten, informerar Västkustens miljöenhet.

Nyhetsbild

Sämre fiskfångst på grund av algmattor: "I år har det varit särskilt besvärligt"

Sälar och skarvar är ett ständigt återkommande problem för yrkes- och hobbyfiskare. Det är också övergödningen av Östersjön. Stora algmattor driver runt och försvårar fisket.

Nyhetsbild

Nu råder badförbud på Vedholmen i Sideby – gäller tills vidare

Gränsvärdet för intestinala enterokocker har överskridits vid Sidebystranden i Kristinestad.

Nyhetsbild

Solrutten har skrivit arrendeavtal om Yttergrund – nu ska ön lyftas upp med gemensamma krafter

Ett stort kliv framåt, säger John Erickson, andelslaget Solruttens ordförande, då Forststyrelsen har ingått ett femårigt avtal med Solrutten och dess andelsägare. Nu blir Yttergrund en naturstation.

Nyhetsbild

Samuel tar till vara solenergi i Österfjärden: "Senaste elräkningen var lite över 1 euro"

Först var det bara för varmvattnet, nu också för vanlig el. Nämpnäsbon Samuel Häggblom tar vara på solenergi med solpaneler.

Nyhetsbild

Lars har Hedet vindkraftspark som granne: "När vi är utomhus på kvällen är det ett konstant muller"

Inför slutgranskningen av Hedet vindkraftspark görs bullermätningar som bäst. För Lars Forsén, granne med parken, har bullret inte minskat – snarare ökat.

Nyhetsbild

Nu snurrar Hedets vindkraftverk i Övermark för fullt – elen levereras till Google

Nu är elproduktionen i full gång i vindkraftsparken Hedet i Övermark.

Nyhetsbild

Inte längre någon algblomning i Molpe

Tack vare helgens väder och vind är det fritt fram att bada vid Molpe badstrand.

Nyhetsbild

Muddringen i Härkmerifjärden är olaglig, konstaterar NTM-centralen – men det blir inga repressalier

Visst är muddringen i Härkmerifjärden olaglig, slår NTM-centralen fast – som ändå väljer att inte föra ärendet vidare.

Nyhetsbild

Badvattenkvaliteten god i Kristinestad

Samtliga stränder i Kristinestad som kvalitetsgranskas av Västkustens miljöenhet visar att inga skadliga bakterier sätter stopp för badandet.

Nyhetsbild

Inga skadliga bakterier i Kaskö och Närpes badvatten

Provtagningarna från Västkustens miljöenhet ger klartecken för badsugna i Kaskö och Närpes. Men resultaten från provtagningarna i Kristinestad hade ännu inte på fredagen publicerats.

Nyhetsbild

Här jagar Elsa jättebalsaminen vid Närpes å – allt för att bekämpa växter som försämrar vattnet

Ogräs som tar över och förstör vattenkvaliteten ska bekämpas längs med Närpes å. Området runt ån från Kurikka till Närpes kartläggs nu.

Nyhetsbild

Grundvattnet i Kallträsk har aldrig gått åt så mycket tidigare – men än råder ingen vattenbrist

Värmen har varit påtaglig i flera veckor, och likaså torkan. Kallträsk grundvattentäkt har i flera dagars tid överskridit den mängd vatten som KRS-vatten har tillstånd att pumpa.

Nyhetsbild

Muddring kan göra badvattnet i Fagerö bättre – förhoppningen är att det kan ske nästa år

Allt är ännu i planeringsskedet och inget beslut inom styrelsen är fattat. Men nästa år hoppas Rangsby samfälligheter på att kunna muddra utanför Fagerö folkpark.

Nyhetsbild

Österbottniska vattendrag rustas upp för en miljon – fem av dem finns i Sydösterbotten

De österbottniska vattendragen ska restaureras och få bättre vattenskydd. Det här tack vare understöd på strax över en miljon euro. Flera projekt i Kristinestad och Närpes fick bidrag.

Nyhetsbild

"Snygga och stabila" – det betyget får Närpes centrums nya bänkar

Det är dags för något behändigare och stiligare anser Närpes stad när man nu införskaffar sig nya bänkar till centrum. Två bänkar finns redan på plats och får godkänt betyg.

Nyhetsbild

Företagare får ta emot uttjänta soffor och madrasser i stället för träavfall: "Det är mycket som inte hör hemma här"

Kaj-Oscar Yrjans vill endast ha träavfall till sitt flisupplag i Finby, men folk använder ändå stället som en allmän avstjälpningsplats. Här hittar han allt från soffor och madrasser till olika sorters burkar.

Fuktskador också i biblioteket: "Fler undersökningar krävs"

Tecken på fuktskador finns i Kaskö bibliotek. Det visar de mätningar av inomhusluften som gjordes i maj.