Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Livat på Norrfjärden: "Svanarna mår bra men arterna blir färre"

Norrfjärden i Kristinestad sjuder nu av liv. För det står hundratals flyttande vårfåglar. Stadsbor stannar gärna upp och kollar in fågellivet.

Nyhetsbild

Kasköbor motsätter sig avverkningar på Sälgrund: "Naturens mångfald lider"

Ställ in de avverkningar som planeras på Sälgrund krävs det i ett initiativ riktat till Kaskö stad. Det har undertecknats av 106 personer.

Nyhetsbild

Läget stabiliserat i Dagsmark – 3 500 ton bergskross säkrar åkanten

Stig Rosengren säkrar tomten med totalt 3 500 ton sprängsten till en kostnad om 20 000 euro för att stoppa vidare ras. Någon finansiell hjälp får han inte – hade även grannen drabbats skulle NTM-centralen bidragit.

Nyhetsbild

Instabilt i Dagsmark – "Det blöta undre lagret håller inte"

Det är fortfarande instabilt och inga åtgärder har fungerat hittills. Så säger Stig Rosengren i Dagsmark om läget efter att delar av tomten rasade ner i Lappfjärds å. Arbetena måste han betala själv.

Nyhetsbild

Lappfjärds å får ny vattenvision – "Tar sikte på tjugo år framåt i tiden"

Öka dragningskraften och bevara och ta hand om tillgångarna. Det är två mål för Lappfjärds å. Här görs även planer med tanke på översvämningsriskerna.

Nyhetsbild

Test med ozonvatten ger goda resultat – "Vi vill inte övergå till att städa med kemikalier igen"

Nina Nygård blev överraskad och förvånad när hon märkte att det går att städa rent med i princip bara vatten. Hon är lokalvårdare på Kantakaupungin koulu i Kristinestad, där de har tagit i bruk en apparat som förvandlar vanligt kranvatten till aktivt vatten, eller ozonvatten, som ersätter kemikalier i städning.

Nyhetsbild

Lappfjärds åmynning listas som ekologiskt värdefull undervattensmiljö

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) har kartlagts. Ett område i Sydösterbotten kvalar in bland de 87 objekten på listan – åmynningsområdet i Lappfjärd.

Nyhetsbild

Del av tomten försvann ut i ån – "Det var ett tusans liv när björkarna föll mot plåttaket"

UPPDATERAD. På fredagen inspekterade NTM-centralen förödelsen hos Stig och Inga-Britt Rosengren i Dagsmark, resultatet av lördagskvällens jordras, då en del av deras tomt rasade ner i Lappfjärds å och träden i sluttningen föll över plåttaket på den intilliggande hallen.

Nyhetsbild

Potatisföretag planterar ny skog för att kompensera klimatavtrycket

Det klimatavtryck som potatisens resa från åkern till matbordet orsakar vill Kristinestadsföretaget Potwell kompensera genom att plantera skog.

Initiativ vill förbjuda 5G i Kristinestad – "Men det är fastighetsägarnas sak"

Ett initiativ gällande förbud för byggande och användning av 5G har inlämnats i Kristinestad. Det har samlat 69 namn.

Nyhetsbild

Per-Erik i Övermark har ån på sin bakgård: "Förr var det högt vatten bara om vårarna"

Vattennivån i ån är ovanligt hög för årstiden, konstaterar Övermarkbon Per-Erik Forsström med Närpes å på sin bakgård. I Pörtom var en bit av Laplomvägen översvämmad på tisdagen.

Nyhetsbild

Högt vatten i våra åar – "Det finns risk för översvämningar"

Det är högt vatten i våra åar och risk för översvämningar finns. Den milda vintern och nederbörden natten till måndagen höjde vattennivåerna i åarna – i Lappfjärd och Tjöck närmar man sig nivån översvämningshösten 2012.

Nyhetsbild

Det finns outnyttjad potential i näringslivets avfall – "Vi har massor av växtrester och dynga som kan bli biobränsle"

TEMA: Sydösterbottniskt näringsliv. Redan när en produkt designas borde det finnas en plan för hur den kan återanvändas när den är förbrukad. Där är definitionen på cirkulär ekonomi. Så ska också de österbottniska företagen börja tänka.

Nyhetsbild

Markägare uppmanas flytta grus från grundvattenområde – "Borde ha informerats vid första besöket"

Det är förbjudet att deponera avfall på grundvattenområde, oavsett om det handlar om sand och grus, påminner miljösektionen. En markägare måste nu köra bort gruset från området – därifrån det ursprungligen togs.

Nyhetsbild

Helmi kan sätta fart på restaureringen av Norrfjärden – "Som snart är ett träsk"

Snart är Norrfjärden ett träsk, säger Kristinestadsbon Erkki Kallio som sett förändringen komma. Men nu låter staden låter göra restaureringsplan och fräscha statliga pengar finns att sökas.

Nyhetsbild

Problem att Norrfjärden torkar upp och växer igen, tycker nu även Forststyrelsen

Statliga Forststyrelsen öppnar för att Norrfjärden i Kristinestad ska få mer öppen vattenyta. Vattenarealen kan ökas och slåtter av vass godkännas.

Nyhetsbild

"Skona oss från monstret" – fem anmärkningar mot vindkraft utanför Skaftung och Sideby

Södra delen av kommunen har redan bidragit i form av stora markområden för landbaserad vindkraft och gjort sin del, menar Skaftung skifteslag som motsätter sig vindkraft utanför kusten. Fyra andra anmärkningar har inkommit hittills.

Nyhetsbild

Reningen av Korsnäsvattnet har lyckats bra – men än märker inte konsumenterna av förbättringen

Sedan mitten av november har ett mobilt vattenreningsverk installerats och testats i Korsnäs. Höga halter järn är ett problem i dricksvattnet och redan nu har det visat sig att den nya tekniken effektivt reducerar järnet.

Nyhetsbild

Snön lyser med sin frånvaro – nu väntar Theo och Signe på lite kyligare dagar

På onsdag eftermiddag uppgick temperaturen till fem plusgrader i Näsby och ingen snö fanns i sikte. Theo och Signe Malm är två – av säkert många – som nu väntar på lite kyligare dagar, och mest av allt på snön. Se bilder från en snöfattig vinterdag här.

Nyhetsbild

Nu ska badvattnet vid Sandbanken förbättras – men muddringen sker först i höst

Snart ska äntligen badgästerna vid campingplatsen i Kristinestad få blöta ner sig i vatten av bättre kvalitet efter att området mellan Högholmsbron och Hemgrund muddras. Tillståndet kom på fredagen men projektet inleds först i september.

Nyhetsbild

Vägsaltet tränger ner till grundvattnet på två ställen i Sydösterbotten

De flesta grundvattenområden i Sydösterbotten har god status, visar den klassificering som NTM-centralen har gjort, men det finns två riskområden och ett objekt som borde utredas.

Nyhetsbild

Testkörning pågår i Hedet – snart väntas elproduktionen vara i full gång

Än pågår testkörning av vindkraftverken i Hedet, Övermark. Men snart har tillverkaren gjort sitt och då kan vindkraftsparken producera el med full kapacitet.

Grönt i Kristinestad för ny skogsbruksplan

En ny skogsbruksplan har godkänts i Kristinestad. Det omdiskuterade förslaget bearbetades innan det kom upp i fullmäktige.

Nyhetsbild

Spillvatten från fiskföretag återanvänds – "Vansinne att pumpa till reningsverket i Kaskö"

Jordbrukaren Ralf Wilson i Nämpnäs nappade direkt då han fick nys om planerna att bevattna åkermark med processvatten från fiskförädlingen.

Nyhetsbild

Får lära sig hur man sorterar sopor – "Barn är miljömedvetna"

Nu ska dagisbarnen i Dagsmark lära sig sortera sopor. Plast hit och papper dit. Metall där och matrester dit. Det är mycket att lära på en och samma dag. Men det är bra att man börjar i tid, tycker både personal och Botniarosks informatör.

Nyhetsbild

Korsnäs prövar mobil rening för att få bort järn i vattnet – "Vi bör få reningen i skick"

Konsumenter har reagerat på missfärgat vatten i Korsnäs. Orsaken är den höga järnhalten i vattnet. Nu ska ett mobilt vattenreningsverk testas under ett år.

Bjurbäckfamilj hämtade vatten från Molpe – men avdrag på vattenavgiften får de inte

Bjurbäckbon Marianne Granqvist berättar att det kommunala vattenledningsnätet både har haft dålig färg och smakat illa. De har valt att köra sitt dricksvatten från Molpe.

Nyhetsbild

Närpes vill utvidga handeln på Högback

Högback-Nixback affärsområde i Finby är redan utbyggt till största delen. Nu siktar Närpes stad in sig på en utvidgning av området.

Nyhetsbild

Miljösektionen: Undvik lagring av bensinprodukter på Björnön

Företaget Alfa Oils miljötillståndsansökan får mothugg av miljösektionen som anser att lagring av lättflyktiga bränslen, såsom bensin, helt bör undvikas i bergrummet på Björnön i Kristinestad.

Nyhetsbild

"Vi måste få vattnet i skick" – Korsnäs kollar på nya lösningar i kampen mot järnet

Korsnäs vill få bukt med järnhalten i vattnet. Filtreringssystemet Filtralite skulle testas. Nu föreslås i stället ett mobilt vattenreningsverk.

Nyhetsbild

Grundvattenområden får nya gränser och klassificeringar – "Enklare att hålla koll på allting"

Efter en ny lag om skydd av grundvatten kommer grundvattenområden i Finland nu att avgränsas och klassificeras enligt ett nytt system – och nästa i tur står Korsnäs.

Nyhetsbild

Bra men svalt badvatten i Kristinestad

Badvattenkvaliteten på alla stränder i Kristinestad är god.

Nyhetsbild

Bakteriehalten fördubblades vid Verkan - badförbudet fortsätter

Det råder ännu badförbud vid Verkan i Norrnäs. Det finns ännu för mycket tarmbakterier i vattnet.

Badförbud vid Verkan i Norrnäs

NORRNÄS Halterna av tarmbakterier överstiger rejält det tillåtna vid badstranden i Norrnäs.

Nyhetsbild

Fisk i Kasköskog och oljefat i Närpes å – varje år uppdagas flera fall av nedskräpning

Det är svårt att utreda vem som är skyldig när avfall dumpas i naturen. Hittas ingen gärningsman faller det på markägaren att städa upp.

Nyhetsbild

Håkan driver motorbåten med roterande solpaneler – "Jag är verkligt förtjust i solel"

Storö i Pjelax verkar vara ett tillhåll för flera solälskare. Då villagrannarna kopplade upp sig till elnätet installerade Håkan Juthman sina första solpaneler på sommarstugan. Men det som de allra flesta lägger märke till är inte solpanelerna på hustaket, utan dem som han har placerat på sin båt.

Nyhetsbild

Solenergi ligger Bo Juslin varmt om hjärtat: "Jag var såld direkt"

Hur ska vi lösa energifrågan? Svaret är att det inte finns någon enskild lösning, men Bo Juslin är säker på sin sak och han efterlyser mer solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Nyhetsbild

Fiskodlingarnas miljöpåverkan har minskat – "Det är något som branschen jobbat länge med"

PJELAX Inhemsk odlad forell har blivit ett betydligt miljövänligare val än för några decennier sedan. Det har branschen jobbat hårt för.

Nyhetsbild

För mycket järn i Korsnäsvattnet – men nu ska kommunen investera i nya reningssystem

KORSNÄS Varför är vattnet så missfärgat, undrade Korsnäsborna. För att vattenreningsverkets sandfilter inte klarar av att filtrera bort järnet, svarade kommunen. Nu ska nya investeringar göras, säger Ulf Granås, teknisk chef.

Nyhetsbild

På återvinningsstationen är det rusning första timmen – rekordet är hundra bilar

EN DAG PÅ: Återvinningsstationen. Sydin tillbringade en eftermiddag på återvinningsstationen i Närpes – och den allra första timmen efter att portarna öppnades var minst sagt hektisk. Men så är det alltid, enligt Markus Björses som jobbar där.

Nyhetsbild

Badförbudet hävdes – fritt fram för dopp vid badstranden i Töjby igen

Badförbudet vid badstranden i Töjby hävs från och med måndagen. Alla simstränder i Sydösterbotten har nu god vattenkvalitet.

Nyhetsbild

Nu ska sopcontainrarna tömmas var fjärde vecka

Från och med måndag förnyas rutinerna gällande tömning av metall- och glasavfall vid Rinkis ekopunkt i centrum av Närpes. Det här uppger Harri Patana som är företagets områdeschef i Västra och Norra Finland.

Inga blågröna alger har påträffats ännu i sommar

Hittills i sommar har inga blågröna alger observerats. På måndagen kontrollerades stränderna i Närpes och Kaskö.

Nyhetsbild

Grundvattnet i Korsnäs har återhämtat sig: "Det har sjunkit sedan juni men ligger inom det normala"

I fjol somras uppmanade man invånarna i Korsnäs att vara sparsamma med vattenförbrukningen. I år är läget mycket bättre, trots små regnmängder.

Nyhetsbild

Fortsatt badförbud i Töjby trots låga bakterievärden

Bakterienivåerna vid Töjby badstrand ligger nu under gränsvärdet, men tills vidare råder ännu badförbud. Nästa provresultat avgör om förbudet ska hävas eller inte.