Lokalt

Miljö

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Förorenad mark intill Ämbetsverkshuset ska undersökas – görs med jämna mellanrumn

Ännu på 1950- och 1960-talen verkade Närpes såg och kvarn på den tomt där Ämbetsverkshuset står i dag.    Staden är ålagd att med jämna mellanrum följa upp hur det ligger till med den förorenade marken där. Därför ska en ny undersökning göras nu.

Nyhetsbild

Satsningarna på Lillån får harr och öring att trivas – men kräftan är på tillbakagång

I femton års tid har Övermark jaktklubb jobbat för att få fisk och kräftor att föröka sig i Lillån. Nu börjar arbetet ge resultat. Fast med kräftorna blev det bakslag.

Nyhetsbild

Ny täkt öppnas i Kallträsk – "Tryggar vattenförsörjningen för lång tid framåt"

Tryggandet av vattenförsörjningen i södra Kristinestad framskrider. Tillstånd har getts för en ny täkt i Kallträsk, där 300 kubikmeter vatten per dygn kan pumpas.

Nyhetsbild

Kaskö slog fast att det var ok att anlägga blomsterängar – och nu har de slagits

De blomsterängar som i sommar funnits på Fisktorget och Hötorget i Kaskö har väckt livlig diskussion. Nu har tekniska nämnden slutligen godkänt att ängarna fick anläggas. Fast nu är de redo för vintervila.

Fina tider väntar fiskar när Roliggropen restaureras – ska bli lättare att leka där

Roliggropen är namnet på ett glo i naturligt tillstånd i Korsnäs kyrkby. Nu ska det restaureras för att förbättra lekvandringen för de vårlekande fiskarna.

Nyhetsbild

Nu ska det bli fart på vattnet igen – muddringen vid Sandbanken startade

Muddringen som ska ge bättre vattenflöde och bättre förhållanden för badgästerna vid Sandbankens badstrand i Kristinestad har inletts.

Nyhetsbild

Husägare i Antila önskar få köpa strandområdet – och om åkergrodan bor i närheten ska klarläggas

Det är aktuellt att ändra en del av detaljplanen för Antila i Kristinestad. Flera fastighetsägare vill lösa in strandområden av staden. Eftersom man även vill flytta en väg skulle det innebära att de skulle äga området mellan nuvarande tomt ner till stranden.

Nyhetsbild

Hon ger framtidshopp mitt i all klimatångest: "Regeneration är det nya, starka, stora"

Hur kan jag göra världen bättre och inte bara undvika att göra den sämre? Det är en grundtanke inom det regenerativa tankesättet som nu vinner terräng inom matproduktion, säger Patricia Wiklund. I jordbruket är jordhälsan det viktigaste – jorden ska störas så lite som möjligt.

Nyhetsbild

Skogsfredning kan bli aktuell i Sideby – men församlingen hoppas på högre ersättning

Förhandlingar pågår om att freda gammelskog som svenska församlingen äger i Sideby. Det handlar om nästan 23 hektar. Församlingen är inte helt nöjd med det bud som erhållits.

Nyhetsbild

Även på det här sågområdet finns gifter i marken – "Vi har varit här i 30 år och inte lidit av det"

Precis som i inre hamnen i Kristinestad har sågverksamhet i Boberget medfört att marken innehåller förhöjda halter av furaner och dioxin.

Nyhetsbild

Matsvinnet minskade genom självbetjäning: "Det är inte riktigt mycket som slängs"

I Finland slängs nästan en miljon kilo mat om dagen. I skolköket på Mosebacke i Finby strävar personalen efter att minska matsvinnet och det har gett resultat. Att eleverna själva tar åt sig bidrar till att relativt små mängder mat skrapas av tallrikarna och hamnar i avfallskärlen.

Nyhetsbild

Inget beslut om blomsterängar i Kaskö – för få på plats

Det är ännu oklart hur det blir med blomsterängarna i Kaskö i framtiden. När ett rättelseyrkande kom upp i tekniska nämnden kunde det inte behandlas.

Nyhetsbild

Vattenledning i Töjby behöver inte dras om – det billigaste alternativet gäller

Placeringen av en avlopps- och vattenledning i Töjby skärgård har blivit en tvistefråga. Markägare och Närpes vatten har olika åsikter om var den ska gå. Sektionen för byggnadstillsyn håller på den dragning som det kommunalägda vattenbolaget valt.

Nyhetsbild

Sjöfåglarna i Nämpnäs ska få bättre livsmiljö – vass och kaveldun rensas bort

Gorrfjärden i Nämpnäs befrias som bäst från sin täta växtlighet. Målet med det pågående våtmarksprojektet är att förbättra livsmiljön för sjöfåglarna. Bjarne Hedkrok, som leder projektet, är nöjd med arbetet.

Nyhetsbild

Närpes har minskat rejält på sina klimatutsläpp – vindkraftsel kompenserar

Klimatutsläppen ligger fortfarande över landets medeltal i alla sydösterbottniska kommuner. Nya vindkraftsparker bidrar till att de i alla fall sjunker, eftersom vindel ger kompensation.

Nyhetsbild

Olaglig tipp täcktes in – "Ett bekymmer mindre"

Den olagliga avstjälpningsplatsen nära Kristinestads högstadieskola är nu täckt och de skadliga ämnena bortförda.

Nyhetsbild

Det blev inte så mycket blommor han hade hoppats på – men till stor hjälp för pollinatörerna

Blomsterprakten blev inte riktigt vad de hoppades på, men för biodiversiteten blev ängarna i Kaskö ett lyft. Och med tiden blir de också finare.

Nyhetsbild

Biologen tipsar: Så här gör du din gräsmatta till en blomsteräng

Trött på att klippa gräsmattan och vill göra en insats för miljön? Vill du kanske hellre ha ett blomsterhav än en jämn grön matta? Kanske du funderar på en äng? Här kommer några tips.

Nyhetsbild

Förhöjda värden vid simstranden i Verkan – men ännu ingen avrådan från bad

Senaste provtagning visade allmänt god badvattenkvalitet i Kaskö och Närpes. Med undantag för Verkan i Norrnäs.

Nyhetsbild

Frivilliga från Pörtom och Övermark deltar i släckningsarbetet i Kalajoki

Fyra frivilliga brandmän från Pörtom och Övermark deltar i släckningsarbetet vid skogsbranden i Kalajoki.

Nyhetsbild

Algblomningen har fått fotfäste – "Ta gärna kontakt vid misstanke om blågröna alger"

Veckans hittills varma väder satte fart på algblomningen i Kristinestad. Nu rekommenderar Västkustens miljöenhet att ta kontakt vid misstanke om blågröna alger vid allmänna badstränder.

Nyhetsbild

Blågröna alger vid badstränder i Kristinestad

Cyanobakterier finns vid två badstränder i Kristinestad. Observationer har också gjorts i vattnen utanför Kaskö och Närpes.

Nyhetsbild

Ingen vattenbrist ännu i sommar – "Men vi hoppas förstås snart på regn"

Grundvattnet i Sydösterbotten ligger på goda nivåer trots den soliga och regnfattiga sommaren. Både i Kristinestad och Närpes är läget bättre i år än i fjol.

Nyhetsbild

Svalare väder fick algblomningen att minska – men vibrio-bakterier förekommer fortfarande

Badvattenkvaliteten i regionen är fortsättningsvis god. Algblomningen tros ha minskat till följd av vädret, men vibrio-bakterier kan fortfarande förekomma längs hela kusten.

Nyhetsbild

Renare utsläpp krävs för offentliga transporter – "Viktigt att satsa på rätt drivmedel"

Nya utsläppskrav ger nya utmaningar för transportföretagen. Kommer dagens moderna bussar att vara värdelösa om fem år, frågar sig Kennet Svanbäck på trafikbolaget Ingves & Svanbäck.

Nyhetsbild

”Fit for 55” slår mot Granskogs  IFA -53 – "Vi ska vara försiktiga med att förutspå förbränningsmotorns död"

Christer Granskogs IFA F8 från 1953 ligger i skottgluggen när bilparken i EU ska bli utsläppsfri –  Jag fortsätter att köra så länge jag får liv i bilen, säger Granskog som hoppas framtiden inte låses enbart vid elbilar. För det finns alternativa lösningar.

Nyhetsbild

Det varma vädret är gynnsamt för blågröna alger – stora massor just nu i Bottenhavet

UPPDATERAD. Precis när badstranden behövs som bäst i hettan, är det orsak att se upp för blågröna alger. Bottenhavet invaderas just nu av en stor ansamling blågröna alger.

Nyhetsbild

Yttergrund får ett lyft med hjälp av talkoinsatser – "Bra att många hjälps åt"

Äntligen händer det på Yttergrund i Sideby. En ny flytbrygga har ersatt den som sjönk, en kiosk har öppnat och röjning av sly pågår. Nu ser det ljust ut för Yttergrund, tycker företrädare för Solrutten och Kristinestads segelförening.

Kristinestad säljer virke

De högsta anbuden godkändes när det bestämdes vem staden Kristinestad ska sälja virke åt. Anbud inbegärdes av sex entreprenörer.

Nyhetsbild

Förekomst av blågröna alger i Molpe – bad ska undvikas

Det förekommer enligt visuell kontroll blågröna alger vid badstranden i Molpe. Anslag om att alger förekommer har lagts upp där.

Nyhetsbild

Elen försvann i Närpes – två gånger

NÄRPES Det har varit strömavbrott i Närpes på torsdagskvällen, i två omgångar. Ett tag var över 800 hushåll utan el.

Nyhetsbild

Skärgårdens Naturaområde inventeras – målet att hitta gemensam linje

Naturtyper och fågelbestånd på Natura 2000-området Kristinestads skärgård inventeras i sommar. Det ska leda till en skötsel- och användningsplan. Många grupper med olika intressen ska jämkas, säger chefen för naturskyddsenheten.

Marktäkt i Övermark utvidgas – gropen blir också djupare

I fjol inleddes täktverksamhet i nordöstra Övermark. Nu har nytt tillstånd getts för stenbrytning i samma område. Marktäkten blir både större och djupare. Tillstånd ges även för marktäkt i Pörtom.

Träavfall, betong och tegel får lagras i Korsnäs

Det är fritt fram att lagra och flisa träavfall samt sålla jord på ett område i Korsnäs. Samma företag har fått grönt ljus för krossning och lagring av betong- och tegelavfall i området.

Nyhetsbild

Sannfinländare sticker ut – vill inte att österbottniska kommuner satsar klimatsmart om det kostar: "Helt väntat"

ÖSTERBOTTEN Tre av fyra kandidater i kommunalvalet vill att kommunen satsar klimatsmart även om det kostar mer. Sannfinländarna gillar inte den här tanken.

Nyhetsbild

Planer på större hamn på Fagerö och muddring av farled – ska på sikt förbättra vattenkvaliteten

Det finns planer på en ny småbåtshamn på Fagerö. Dessutom skulle småbåtsleden mellan Långvikfjärden och Fagerö båthamn muddras. Rangsby samfälligheter står bakom projektet, som ännu är i sin linda.

Nyhetsbild

Kaskö fick stöd för klimatsmart projekt – företag kan samarbeta kring lösningar

Ett projekt för koldioxidneutrala och resurssmarta lösningar för industriföretag drar i gång i Kaskö. Stödpengar från ERUF-programmet täcker 80 procent av kostnaderna.

Nyhetsbild

Muddringsprojekten blir fler när standardkraven ökar – "Antalet anmälningar ökar från år till år"

Landhöjningen, övergödningen samt kraven på standardhöjning leder till allt fler muddringsprojekt framför sommarstugorna.

Nyhetsbild

Efter 40 år slutar de med pappersinsamlingen: "Vi har förenat nytta med nöje"

Ända sedan tidigt 1980-tal har folk en gång per år kunnat bli av med sina sparade tidningspappershögar. Nu har pappersmängderna minskat i Närpes och vårens insamlingsrunda blir den sista för Kraft hockey. En liten inkomstkälla försvinner för föreningen.

Nyhetsbild

Bävern har en viktig plats i naturens kretslopp – till och med döda träd har betydelse

Bävern har en nyckelroll för naturens mångfald, samtidigt som den av många anses göra skada. En ny handlingsmodell för den europeiska bävern i Lappfjärds ådal tar hänsyn till bägge aspekterna.

Nyhetsbild

Lappfjärds å är en oas för människor och djur – "Här har jag tillbringat många timmar"

Paul Hautaviita kunde tala om tjusningen med fiske tills solen går ner. Bättre avkoppling finns inte, tycker han. Oavsett om han får napp eller ej.

Nyhetsbild

Miljötillstånd finns – nu får företaget hyresavtal med staden

Ett arrendeavtal mellan Kaskö stad och företaget Revisol är nu klart för godkännande i fullmäktige. Bolaget ska inleda behandling av avfall som kan återvinnas.

Nyhetsbild

Bilarna är Vasas största klimatutmaning – men lösningar finns

Mika Hakosalo har en central roll i Vasas målsättning att vara en koldioxidneutral stad i slutet av det här årtiondet. Klicka här för att lyssna på podden Bakom rubrikerna. 

Nyhetsbild

Carlströms trädgård återskapas – ska ge inblick i herrskapslivet

Parken är en viktig del då Carlsro museum i Kristinestad restaureras. Målet är att skapa en träffpunkt, där besökarna kan lära sig nytt eller bara av njuta av den gamla kulturmiljön.

Fiskargille får stöd för att plantera ut yngel

Kaskö fiskargille får ett bidrag på 1 000 euro av staden. Gillet planterar ut fiskyngel i stadens fiskevatten.