Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Tjänsten som kyrkoherde i Korsnäs ledig för andra gången – så här gick det nu

Jakten på en ny kyrkoherde i Korsnäs pågår. Janne Heikkilä slutade i augusti. Guy Kronqvist vikarierar till och med oktober.

Nyhetsbild

Tvåspråkiga Kaskö församling går till val med två listor

I Kaskö församling, som hör till Lappo stift, finns det två konkurrerande listor i valet med sammanlagt 14 kandidater som tävlar om 11 platser.

Nyhetsbild

Två kandidatlistor i Närpes – sammanlagt 29 namn på dem

I Närpes församling har två kandidatlistor lämnats in. De upptar sammanlagt 29 namn.

Nyhetsbild

Det blir regelrätt val i Korsnäs församling – tjugo kandidater finns

Församlingsborna i Korsnäs får i höstens församlingsval rösta om vem som ska sitta i kyrkofullmäktige. Det finns tjugo kandidater att välja bland.

Nyhetsbild

Församlingsborna får rösta i Kristinestads svenska – finska har sämjoval igen

Församlingsborna i Kristinestads svenska får i november välja vem som ska sitta i både församlingsrådet och i kyrkofullmäktige. I Kristinestads finska församling blir det igen sämjoval.

Nyhetsbild

Jobb som byråsekreterare i församlingen lockade inte

Det kom inga sökande till ett vikariat som byråsekreterare i Närpes församling.

Nyhetsbild

Dyrare energi och mindre kyrkoskatt ger mindre klirr i kyrkans kassa

Dyrare olja och el och inflationen leder till stramare ramar för det kyrkliga budgetarbetet. I Kristinestad räknar man dessutom igen med att kyrkoskatten årligen minskar med två procent.

Nyhetsbild

Ulla-Maj Wideroos: Från kyrkan ska man få gå ut leende

"Jag har suttit i kyrkan ett antal gånger då jag har haft lust att stiga upp och gå ut", skriver Ulla-Maj Wideroos i ett brev till biskopen. Wideroos är glad över brevväxlingen: Äntligen ett nytt grepp att diskutera kyrkans framtid.

Nyhetsbild

Två listor i Kristinestads svenska församling – röstmagnet ställer upp i valet

Två valmansföreningar värvar kandidater till församlingsvalet i Kristinestads svenska församling. Avsikten är få så många kandidater att församlingsborna får rösta. Röstmagneten i senaste val hör till dem som tackat ja.

Nyhetsbild

Janne Heikkilä i Korsnäs avtackades – kyrkoherdefrågan löst för två månader framåt

På onsdagen hade kyrkoherde Janne Heikkilä sin sista arbetsdag i Korsnäs församling. På torsdagen tillträder han som kyrkoherde i Tammerfors svenska församling. Nu får Korsnäs en tf kyrkoherde för ett par månader framåt.

Nyhetsbild

Diakonin fyller 150 – i Närpes lever den som den lär och går ut i samhället och gör gott

Diakonernas mångsidiga jobb i samhället är ofta osynligt för omgivningen. Men diakonin har funnits i Finland i 150 år och det firar Närpes församling med mässa och kalas den 11 september. På diakonins dag den 1 september blir det kaffebjudning.

Nyhetsbild

Aktuellt att flytta dagklubben i Övermark – kan bli ny hyresgäst i bankhuset

Barnen som deltar i Närpes församlings verksamhet i Övermark kan eventuellt få flytta till ny lokal. I dag håller bland annat dagklubben till i församlingsstugan, men från våren kan en lokal i sparbankshuset bli deras nya ställe.

Nyhetsbild

Herdetjänsten i Korsnäs ledigförklaras på nytt

Det blir en ny ansökningsrunda för tjänsten som kyrkoherde i Korsnäs.

Jakobsson vikarierar Ingvesgård på kyrkoherdeposten

Kyrkoherde Tom Ingvesgård är tjänstledig ungefär en månad.

Nyhetsbild

Församlingsmusiker i Övermark tjänstledig – vikarie ska sökas

Församlingsmusikern i Övermark kommer att vara tjänstledig ett år. Församlingen ska försöka hitta en vikarie under tiden.

Nyhetsbild

Två kandidatlistor kan väntas i församlingsvalet i Närpes – flera på ledande poster vill fortsätta

I församlingsvalet för fyra år sedan fanns tre kandidatlistor i Närpes. Nu ser det ut att bli två listor. Både kyrkofullmäktiges ordförande och kyrkorådets viceordförande är beredda att kandidera på nytt.

Nyhetsbild

En vill efterträda Ribacka-Berg som kyrkans ungdomsledare i Kristinestad

En person är intresserad av att bli ny ungdomsarbetsledare i Kristinestads svenska församling.

Nyhetsbild

Ingen sökte kyrkoherdetjänst i Korsnäs

Tjänsten som kyrkoherde i Korsnäs församling lockar ingen sökande.

Nyhetsbild

Många ville bekanta sig med Aftonvila – gravplatsen med många historier, men som få känner till

På Sandheden i Nämpnäs finns en gravplats bland små idylliska insjöar, och det är inte många som känner till den. Närpes guideklubb ordnade en rundvandring som blev välbesökt.

Nyhetsbild

Ungdomsarbetsledare slutar i Kristinestad – församlingsråd röstade om att söka ny

En ny ungdomsarbetsledare behövs i Kristinestads svenska församling. Den nuvarande går i pension och slutar 1 december. En omröstning krävdes innan församlingsrådet bestämde sig för att ledigförklara tjänsten.

Nyhetsbild

Korsnäs kyrkoherde slutar 31 augusti – indirekt val av ny herde

Korsnäs kyrkoherde Janne Heikkilä byter jobb i september. Tjänsten är ledigförklarad.

Nyhetsbild

Planer för nytt församlingshem i Lappfjärd skjuts fram

Planeringen av ett nytt församlingshem i Lappfjärd inleds inte under detta år. De pengar som finns i budgeten används för att bygga en ny vägg.

Ledande församlingsmästare valdes i Kristinestad

En ny ledande församlingsmästare har valts i Kristinestad. Tre personer var intresserade av jobbet.

Nyhetsbild

SE LISTA: Här är midsommarens konfirmander i Närpes och Pörtom

På midsommardagen hölls konfirmation i Närpes kyrka och i Pörtom kyrka.

Nyhetsbild

24 ungdomar konfirmerades i Lappfjärd

Det var konfirmation i Lappfjärds kyrka i söndags och 24 ungdomar blev konfirmerade.

Åtta  ungdomar konfirmerades i Övermark 

Det var konfirmation i Övermark kyrka i söndags.

Nyhetsbild

Tio ungdomar konfirmerades i Korsnäs 

På söndagen blev tio ungdomar konfirmerade i Korsnäs kyrka.

Nyhetsbild

Konfirmationslägren lockar unga även från andra trossamfund – ''Vi är ingen exklusiv verksamhet som bara utvalda får vara med i"

I Närpes är konfirmationslägren något utöver det traditionella. Lägren lockar även andra än målgruppen.

Nyhetsbild

Korsnäs blir utan kyrkoherde – tjänsten ledigförklaras antagligen

Kyrkoherde Janne Heikkilä i Korsnäs har valts till motsvarande tjänst i Tammerfors svenska församling. Tjänsten i Korsnäs blir troligen ledigförklarad.

Nyhetsbild

Kremering är en ökande trend – "Den yngre generationen har inte samma intresse för gravskötsel"

I Närpes väljer en av fyra att bli kremerade, i Kaskö varannan. Kremeringen är en ökande trend som personalen på begravningsbyrån Engelqvist i Närpes märker av.

Nyhetsbild

Också Pörtom får minneslund – "Det är dagens melodi med kremeringar"

Ännu har inget spadtag tagits, men till hösten är det meningen att en minneslund ska stå klar på begravningsplatsen i Pörtom. Antalet kremeringar väntas öka och snart har Närpes församling minneslundar på tre ställen.

Nyhetsbild

Biskopen kom till Närpes för att diskutera sammanslagning: "Det framkom att Kaskö församling är i en svår situation"

Utan ekonomiskt bidrag från Kyrkostyrelsen skulle Kaskö församling klara sig max fem år till, enligt kyrkoherden Pirjo Lyytinen. Nu kan en öppen utredning bli aktuell mellan Kaskö och Närpes.

Nyhetsbild

Gravrätten måste nu förnyas för äldre gravar i Kaskö eller så tas gravstenen bort

Alla gravar äldre än 40 år ses nu över i Kaskö. Om de anhöriga inte betalar för ny gravrätt tas stenen så småningom bort.

Nyhetsbild

En konfirmerades i Närpes kyrka

En ungdom konfirmerades i Närpes kyrka på Kristi himmelfärdsdagen.

Nyhetsbild

”Fattigstöd” täcker underskott för Kaskö församling

Kaskö församling har beviljats ekonomiskt stöd av Kyrkostyrelsen. Församlingen får nästan tolv procent av det anslag på 500 000 euro som Kyrkostyrelsen delat ut.

Nyhetsbild

50-årskonfirmander från flera årgångar träffas i Närpes

Närpes konfirmander från början av 1970-talet kallas till olika träffar i sommar.

Förlängt för tf herde i Storå

Förordnandet för nuvarande tf kyrkoherden i Storå har förlängts till utgången av mars. Beslutet har fattats av domkapitlet i Lappo stift.

Nyhetsbild

Mats fräschar upp en av de bäst bevarade 1700-talskyrkorna i landet – den kräver regelbundet underhåll för att stå sig

Skyliftar avslöjar att arbete pågår vid Ulrika Eleonora-kyrkan i Kristinestad. Fasader stryks med ny rödmylla och fönster och dörrar målas också.

Nyhetsbild

Grus och gräs sköts i sommar i väntan på beslut om gravars öde

På begravningsplatserna i Kristinestad och Tjöck finns gravar som tidigare haft skötselavtal för all framtid. I väntan på beslut om vad som ska ske med gravarna sköts deras grus- och gräsytor i sommar.

Nyhetsbild

Ann-Mari Audas-Willman övergår till deltidsjobb

En av Närpes församlings fyra präster kommer att börja arbeta deltid.

Nyhetsbild

Församlingen fick mera skogsinkomster än väntat – och välkomnar vindkraft

Korsnäs församling hade räknat med ett minusresultat för fjolåret, men det blev ett plusresultat. Det är bland annat stormar som bidrar till det goda utfallet. Ett skogsskifte arrenderas ut för vindkraftverk.

Tre vill bli församlingsmästare i Kristinestad

Tre personer söker jobb som ledande församlingsmästare i Kristinestad. Befattningen blev ledig när den tidigare församlingsmästaren slutade i mars.

Nyhetsbild

Biskopar kallar till möte om Kaskö – kyrkopolitiker: "Kan inte äta hela elefanten på en gång"

Två biskopar, två jurister och fyra kyrkoherdar samt ledande förtroendevalda – de ska samlas för att diskutera framtiden för lilla och illa trängda Kaskö församling. Tidigare försök att närma sig Närpes strandade, men nu tar nya biskopen i Lappo stift initiativet.

Nyhetsbild

Fönstren i Lappfjärds kyrka granskas – kyrkostyrelsen lovat rätta till sitt beslut

Det var fel att inte ge bidrag för att granska fönstren i Lappfjärds kyrka, har kyrkostyrelsen konstaterat. Nu kan beslutet rättas till.

Nyhetsbild

Kyrkliga val väntar i höst – tre valnämnder tillsattes

Det är dags för församlingsval i höst. Valnämnder har tillsatts i Närpes församling, i Kristinestads svenska församling och i Korsnäs församling.