Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Gamla korset från Sideby klockstapel ska brännas

Det gamla träkorset från klockstapeln i Sideby ska förstöras. Korset togs ner på senhösten 2018 och ersattes i fjol med ett nytt kors.

Nyhetsbild

Påskvandring i annorlunda tappning i år – "Vi måste tänka på ett nytt sätt"

Också i år kan alla intresserade ta del av påskens händelser på kyrkbacken i Närpes, men församlingens anställda har fått lova att tänka om lite. Årets påskvandring genomförs med hjälp av en digital guide.

Ny ekonomisektion vald i Närpes församling

En ekonomisektion för de två återstående åren av mandatperioden har tillsatts i Närpes församling.

Nyhetsbild

Nya minneslunden i Övermark får rund form – i höst ska den vara klar

En överårig granhäck har sågats ner. Det var den första åtgärden då Övermark begravningsplats ska få en minneslund i år. Den nya minneslunden får en rund form.

Nyhetsbild

Omändrade tjänster lockade inte fler sökande – nu blir Pörtom utan kantor

Under de senaste åren har Närpes församling haft svårigheter med att få behöriga sökande till diakoni- och kantorstjänster. För att få en bredare kompetens bland de sökande omvandlades tjänster, men omändringen ledde inte till fler sökande. Då Övermark får en musiker blir Pörtom utan kantor.

Nyhetsbild

Finska församlingen drar in pastorstjänst i Kristinestad

Pastorstjänsten i Kristinestads finska församling dras in. Församlingen klarar sig med en präst.

Nyhetsbild

Töyry-tavla av Ulrika Eleonora-kyrkan åter i Kristinestad

En oljemålning av Ulrika Eleonora-kyrkan har donerats till den kyrkliga samfälligheten i Kristinestad. Konstnären utförde sin livsgärning som lärare i staden.

Kasködiakon vigd till ämbetet

Diakonen i Kaskö är en av de diakoner som nu vigts till sitt ämbete.

Nyhetsbild

Församlingarna avvaktar med fusionsutredning men forsätter diskussionerna

Kaskö församling och Närpes församling har haft en första sondering inför en eventuell fusion. Något beslut att utreda en fusion fattades inte, men man ska fundera på "kreativa samarbetsmodeller". Tidpunkt för nästa träff spikades.

Nyhetsbild

Färre sydösterbottningar trädde ur kyrkan i fjol

Församlingarna i Sydösterbotten fortsätter att krympa, men medlemstappet 2020 var inte lika stort som 2019 då man ser på regionen som helhet. Det var färre som skrev ut sig ur kyrkan.

Nyhetsbild

Kyrkoherde Janne Heikkilä: Det gäller att vara medveten hur ekonomin påverkas

Att medlemsantalet i församlingarna sakta men säkert minskar påverkar församlingarnas ekonomi. Vi vet åt vilket håll vi är på väg, säger kyrkoherde Janne Heikkilä i Korsnäs.

Nyhetsbild

Begravningskapell rustas upp under tre års tid – "Det är ganska noga med att följa bestämmelser"

Begravnings­kapellet i Kaskö restaureras som bäst. Församlingen har fått medel av Kyrkostyrelsen för att snygga upp kapellet både in- och utvändigt. Det sker under en treårsperiod.

Nyhetsbild

Följer biskopens budskap – Kaskö och Närpes träffas om församlingsfusion

Kyrkofullmäktige i Kaskö församling har återvalt Mirja Högstrand till ordförande. Och i den rollen har hon, liksom övriga förtroendevalda, ett uppdrag från biskopen: Att granska en möjlig fusion med Närpes församling.

Nyhetsbild

Ny vice ordförande i svenska församlingsrådet i Kristinestad

En ny vice ordförande har valts för svenska församlingsrådet i Kristinestad. Den tidigare mångåriga vice ordföranden vill koncentrera sig på andra uppdrag.

En sökande till kyrkoherdetjänsten i Kaskö

Kyrkoherdetjänsten i Kaskö församling har lockat en sökande.

Nyhetsbild

Återval för kyrkofullmäktiges ordförande i Korsnäs

Det blev förnyat förtroende för ordföranden för resten av mandatperioden då kyrkofullmäktige i Korsnäs församling samlades till årets första sammanträde. Även vice ordföranden omvaldes.

   
 

Nyhetsbild

Församlingen tveksam till frisbeegolfbana på Vargberget – "Skulle påverka skogsbruket"

Närpes församling är tveksam till att upplåta mark för en frisbeegolfbana på Vargberget. Ett stort markområde krävs för banan och det väntas påverka skogsbruket i området.

Nyhetsbild

Kyrkofullmäktige i Närpes återvalde sin ordförande

Ordförande fick förnyat förtroende för resten av mandatperioden då kyrkofullmäktige i Närpes församling samlades till årets första sammanträde. Också de båda vice ordförandena samt kyrkorådets vice ordförande återvaldes.

Nyhetsbild

Kyrkofullmäktige i Kristinestad återvalde ordföranden

Ordförande fick förnyat förtroende när kyrkofullmäktige i Kristinestad samlades till årets första möte. Fullmäktige fick ny vice ordförande medan kyrkorådets vice ordförande återvaldes.

Nyhetsbild

Kyrkofullmäktige ger sig inte: "Fanns grund att häva anställning"

De yrkanden den tidigare kyrkliga förvaltningschefen framför bör förkastas, anser arbetsgivaren i Kristinestad. Grunder fanns för att häva arbetsförhållandet under prövotiden.

Nyhetsbild

Kyrkoherde söks till Kaskö – fullmäktige väljer

Kyrkoherdetjänsten i Kaskö är ledig att sökas. Men församlingsmedlemmarna får inte välja herde. Pirjo Lyytinen har en längre tid varit tf. kyrkoherde i församlingen.

Nyhetsbild

Oklart om folkbokföring får skötas i Närpes – förhoppningar om halvtidstjänst

Folkbokföringen ska inte längre skötas av församlingarna själva utan av regionala centraler. Det är inte helt klart om Närpes får en halvtidstjänst på centralregistret.

Nyhetsbild

Korsnäs församling går på minus – färre betalar skatt

Det blir en minusbudget för Korsnäs församling nästa år. Inkomstsidan lider när kyrkskattebetalarna blir färre. Inga investeringar är aktuella.

Nyhetsbild

Kyrkdörrarna stängda i Närpes under julhelgen – Kristinestad tillåter tio i kyrkan

På grund av coronaläget kör Närpes församling med stängda dörrar under julens gudstjänster. I stället hänvisas medlemmarna till  tv-apparaten eller datorn. I Kristinestads svenska församling är kyrkan öppen för maximalt tio personer.

Nyhetsbild

Minneslund anläggs i Övermark i vår – fler gravplatser ordnas i Närpes

En minneslund har efterfrågats på begravningsplatsen i Övermark. I vår börjar den anläggas. På kyrkogården i Närpes utökas antalet kistgravar.

Nyhetsbild

Församlingshem och minneslund får pengar i kyrkliga investeringsbudgeten

Renoveringen av Lappfjärds församlingshem och Kristinestads församlingshem finns med i budgeten för nästa år. Och önskemålet om en ny sten till minneslunden i Lappfjärd tillgodoses.

Nyhetsbild

Mer skatteintäkter än väntat – då gör samfälligheten plusresultat

Kyrkoskatteinkomsterna i Kristinestad blir bättre än beräknat och det ger lite ekonomiskt spelrum. Snabba åtstramningar krävs ändå, för nästa års budget visar röda siffror. Och på grund av virkespriserna lägger man avverkningar på is.

Nyhetsbild

Klockstapeln i Sideby har äntligen ett kors igen – "Det gick till 90 procent enligt planerna"

Nu är korset på plats på klockstapeln i Sideby. Vinden spelade ett litet spratt, men annars gick det enligt planerna.

Nyhetsbild

Liten chans få med kyrkan på världsarvslista – "Nationellt bäst räcker inte"

Möjligheterna är ganska små att få med Ulrika Eleonora-kyrkan i Kristinestad på världsarvslistan. Många religiösa byggnader i Europa finns redan med och Finland föreslår inte fler sådana, säger sakkunnig på Museiverket.

Nyhetsbild

Närpes församling fick 7000 euro att dela ut till behövande

Det blir en extra guldkant för familjer och personer som har det svårt. Närpes församling fick 7 000 euro att dela ut till behövande. Korrigerad.

Nyhetsbild

Tjänster saneras bort – catering kan bli framtidens melodi vid minnesstunder

Närpesborna har varit vana vid att församlingens husmor har ansvar för serveringen vid minnesstunder i församlingshemmet. I och med att tjänster ändras om blir det ändring på det. Framöver ser catering ut att gälla inte bara i Pörtom och Övermark utan också i Närpes.

Nyhetsbild

Två ville höja skatten i Närpes församling – men sviten med 1,5 procent bryts inte

Ända sedan 1978 har Närpes församling haft en inkomstskattesats på 1,5 procent. Det fortsätter man med också nästa år – efter omröstning i kyrkofullmäktige. Två ledamöter ville höja skatten.

Nyhetsbild

Biskopen uppmanar till församlingsfusion - "Överraskning att han var så bestämd"

Biskop Simo Peura uppmanar Kaskö församling att redan nästa år börja förhandla om med fusion med Närpes församling. Så här kommenteras biskopens utspel av ett par kyrkopolitiker.

Bantat program då biskop Peura kommer på visitation till Kaskö

Många specialarrangemang behövs när det blir biskopsvisitation i Kaskö 23-25 oktober. Vi har en liten församling och nu blir det också en liten visitation, säger kyrkoherde Pirjo Lyytinen.

Nyhetsbild

Max tio på begravningar – "Kämpigt men nödvändigt"

Precis som i våras får bara tio personer närvara vid kyrkliga förrättningar i Sydösterbotten. Församlingarna förbereder sig på att fira både alla helgons dag och advent med begränsningar.

Nyhetsbild

Eldsjälarna är borta – nu ska bönehuset i västra Yttermark avyttras

Ingen tar ansvar för det evangeliska bönehuset i västra Yttermark längre. Därför ska det säljas. Även flera andra bönehus i Sydösterbotten står mestadels tomma. När eldsjälarna är borta och föryngringen svag tynar verksamheten bort.

Nu kunde musikalen äntligen genomföras

På fredagskvällen kunde äntligen musikalen ”Därför att ljuset” framföras i Korsnäs kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand var en av de drygt hundra gästerna.

Nyhetsbild

Snart åker Rut och de andra missionärerna tillbaka till Kenya: "Vi får börja arbeta på ett nytt sätt"

När Övermarkbon Rut Åbacka återvänder till Kenya i början av oktober är det till ett land som sedan mars har varit så gott som tömt på missionärer. Hur har de månne haft det i deras frånvaro, undrar hon.

Nyhetsbild

Nu kommer biskopen på nytt besök till Korsnäs

Biskopsvisitationen i Korsnäs i mars blev annorlunda än planerat. Nu återkommer biskopen med följe till Korsnäs på ett mera inofficiellt besök.

Nyhetsbild

Kyrklig rättelseyrkan tas inte upp i Kristinestad – den riktades till fel instans

En rättelseyrkan över ett kyrkligt beslut i Kristinestad tas inte upp eftersom den riktats till fel instans. Samma person har också inlämnat ett kyrkobesvär till förvaltningsdomstolen.

Kyrklig skatteprocent ändras inte i Kristinestad

Den kyrkliga skatteprocenten i Kristinestad nästa år är den samma som detta år. Det har kyrkofullmäktige bestämt.

Nyhetsbild

Finska församlingen betalar två gamla lån med ett nytt – jurister reder fortfarande ut lånehärvan

Turerna fortsätter kring finska församlingens lån i Kristinestad. Det var fel då församlingen lyfte ett lån på eget bevåg. Nu tas ett nytt lån med vilket gamla betalas av.

Nyhetsbild

Nya pastorskansliet blir dyrare än beräknat – kravet på ett brandsäkert arkiv en av orsakerna

Det behövdes bland annat ett mera brandbeständigt arkiv i anslutning till det nya pastorskansliet i Närpes. Tilläggsåtgärderna och de anskaffningar som gjorts till församlingens nya lokaliteter i Torghuset gör att det hela blir över 10 000 euro dyrare än beräknat.

Nyhetsbild

Snart är korset i Sideby på plats igen – "Hoppas få det klart före höststormarna"

Korset och kupolen börjar ta form. I oktober ska de vara klara att monteras upp på kyrkstapeln i Sideby.