Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Över hundra skrev ut sig i Kristinestad – Minus 4,4 procent i Kaskö församling

Medlemsflykten från Kristinestads svenska församling bekräftas av den statistik som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har sammanställt för fjolåret. Prästernas uttalanden om homosexualitet fick fler än vanligt att träda ur kyrkan.

Minusbudget för Korsnäs församling

Nästa års budget för Korsnäs församling visar ett minusresultat. Underskottet blir ännu större på grund av att församlingen ansluter sig till det nya centralregistret för folkbokföringen.

Nyhetsbild

Begravningskapellet ska rustas upp – Kaskö församling hoppas få pengar utifrån

Nästa års budget i Kaskö församling visar minus. Församlingen hoppas på understöd utifrån både för att täcka underskottet och för att kunna restaurera begravningskapellet och bygga en grillplats.

Nyhetsbild

Gottmans altartavla behöver restaureras

Lorens Gottmans altartavla från 1735 ska restaureras. Och klockstapeln i Sideby väntar på ett nytt kors. Då vänder sig den kyrkliga samfälligheten till Kyrkostyrelsen med hopp om bidrag.

Nyhetsbild

Kyrkklockor under jord i Skaftung bara sägen – Tron behöver goda historier

Harri Blomberg med rötterna i Ömossa fick sitt torp, mitt i Sideby, nära kyrkan och havet – men att kyrkklockor skulle ha gömts i Skaftung torde väl ej ha skett, menar den av arkeologi och historia intresserade filosofie magistern.

Nyhetsbild

Döljer Grannas storåker i Skaftung den ena av kyrkklockorna som ska ha gömts för ryssen?

Enligt en envis historia gömdes kyrkklocka och silver undan ryssen i Grannas storåker för över 300 år sedan. Nuvarande ägaren till åkern, Christer Grannas, är övertygad om att storåkern döljer hemligheten.

Nyhetsbild

Närpes hoppas fortfarande på betjäningsställe för centralregister

I framtiden ska församlingarna inte längre sköta folkbokföringen själva. Den ska i stället skötas av regionala centralregister. Nu är det oklart om det blir en betjäningspunkt i Närpes.

Nyhetsbild

Kaskö församling måste spara – Fortsätter diskussionen med grannarna

Trots att det inte blev någon fusion mellan Närpes och Kaskö fortsätter Kaskö församling att diskutera framtiden med grannarna. Den sviktande ekonomin gör att församlingen söker och är öppen för samarbete åt olika håll.

Nyhetsbild

Förklaring om kyrkligt lån godkänns inte i Kristinestad

Det var fel av finska församlingen i Kristinestad att 2018 lyfta ett lån på eget bevåg. Förklaringen om varför lånet lyftes godkänns inte av gemensamma kyrkorådet.

Nyhetsbild

Pastorskansliet i Närpes flyttar i april – nya inventarier behövs

I början av nästa år får pastorskansliet i Närpes ny adress bredvid torget. Det här blir andra gången kansliet finns invid ett torg i centrum.

Nyhetsbild

Kyrkoherden sörjer medlemsflykten: "Vi jobbar långsiktigt för att vinna tillbaka förtroendet"

I år har omkring hundra Kristinestadsbor lämnat kyrkan. Kyrkoherden Daniel Norrback sörjer medlemsflykten. Det enda vi kan göra är att vara vänliga och göra ett så bra jobb som möjligt, som annars också, säger han.

Nyhetsbild

Församlingen blöder av stort medlemstapp – Reaktion på prästernas åsikter

Närmare 100 Kristinestadsbor har hittills i år lämnat kyrkan. En betydande del av utträdena kan direkt kopplas till prästernas syn på homosexualitet. Och medlemsflykten minskar skatteinkomsterna ytterligare.

Nyhetsbild

Minneslundar planeras också i Övermark och Pörtom

Minnes- och urnlunden på begravningsplatsen i Närpes blev färdig 2006. Nu finns önskemål om minneslundar även i Pörtom och Övermark. Avsikten är att planeringen ska inledas nästa år.

Nyhetsbild

De kandiderar till kyrkomötet – Wideroos på lista som vill tillåta kyrkvigsel av samkönade

– Folk skriver ut sig ut kyrkan hela tiden. Kyrkan måste förändras om vi ska få stopp på den utvecklingen, säger Ulla-Maj Wideroos, en av kandidaterna till kyrkomötet, "kyrkans riksdag".  Hon kandiderar på en lista som vill tillåta kyrklig vigsel av samkönade par.

Nyhetsbild

Beredd ta itu med församlingshem – Säljer skog för att få startkapital

Nu reserverar församlingen anslag för renoveringen av församlingshemmet i Lappfjärd. Skog säljs och bidrag söks också för arbetena.

Nyhetsbild

Ärligt, tankeväckande och utlämnande om tiden mitt i livet

Hjälp, jag har fyllt 40! Mittlivskrisen ska omfamnas och välkomnas, det är en tid för förnyelse och pånyttfödelse. Det menar Nanna Rosengård och David Strömbäck som varvade samtal  med musik i Övermark kyrka.

Bokslut godkändes med fördröjning – Borde ha varit klart i juni

De kyrkliga boksluten för 2018 försenades rejält i Kristinestad. Arbetet drog ut då förvaltningschef saknades under ett halvt år. Nu har boksluten klubbats av.

Nyhetsbild

Inne i Arken är det skoj men gården är tråkig, tycker församlingens barnklubbar

Arken är okej men gården är tom och trist, tycker både barnen och barnledarna i Närpes församling. Nu längtar de efter beslut om flytt. Se bilder från Arken här. 

Kyrkoherden: Ingen vikarie för pastorn i Kristinestad

Kristinestads finska församling måste klara sig med en präst medan församlingspastorn är tjänstledig.

Nyhetsbild

Efterlyser skärpning inom finska församlingen – "Bristfälliga protokoll"

Förvaltningen fungerar inte som den ska, med ofullständiga beslutsförslag och bristfälliga protokoll. Domkapitlet listar flera brister inom förvaltningen i den finska församlingen i Kristinestad – och hoppas att förtroendet ska återskapas.

Nyhetsbild

Kristinestadspastor byter församling

Pastorn i Kristinestads finska församling flyttar till grannförsamlingen. Han jobbar också där som församlingspastor.

Nyhetsbild

Pengar för underhåll av gravkapell i Kristinestad

Kyrkliga samfälligheten i Kristinestad har fått en penninggåva för att sköta om ett gravkapell. En fond bildas och därifrån tas pengar för underhåll av byggnaden.

Nyhetsbild

Vindkraften förväntas stärka församlingens ekonomi

Närpes församling arrenderar ut skogsmark i området kring Vargberget till Fortum. När vindkraftsparken blir verklighet förväntar sig församlingen ett rejält tillskott i kassan årligen.

Nyhetsbild

Församlingen flyttar till Näsby city – men omröstning krävdes

Det finns en oenighet både bland personal och förtroendevalda, men slutresultatet är nu att Närpes församling ska få ny adress mitt i Näsby city. Köpet omfattar tre aktielokaler.

Nyhetsbild

Församlingsråd i Kristinestad måste förklara lånebeslut

Det inte gick rätt till då finska församlingen i Kristinestad 2018 beslöt lyfta ett lån, anser Kyrkostyrelsen. Nu krävs att finska församlingsrådet förklarar sitt agerande.

Nyhetsbild

Församlingen kan flytta till paradplats i centrum

UPPDATERAD. Närpes församling kan flytta pastorskansliet och ekonomikontoret till en paradplats i centrum. Förslaget om att köpa aktielokaler verkar ha ett brett stöd inför kyrkofullmäktiges möte, där ett timmerhus är motförslaget.

Nyhetsbild

Metodistpastor på distans igen i Kristinestad

Metodistförsamlingen i Kristinestad har igen pastor på distans efter tre år med egen pastor.

Nyhetsbild

Korset i Sideby är fortfarande borta – fiskarna får räkna med mager fångst ett tag till

Kyrkstapeln i Sideby, "stapolin", är fortfarande utan kors. Men hur gick det, påverkades sikfisket i våras som vaktmästaren befarade?

Nyhetsbild

"Medvandrare" ska följa upp kändisrapparens besök

På onsdag besöker han Närpes, Sebastian Stakset, känd som tidigare gangsterrapparen Sebbe Staxx i Kartellen. Ortens församlingar väntar sig ganska stor respons efter hans besök. Uppföljning ordnas.

Nyhetsbild

Församlingshem blir mycket dyrare – "En överraskning för oss"

Renoveringen av svenska församlingshemmet i Kristinestad blir betydligt dyrare än man tidigare uppskattat. Därför läggs planerna på is tills också kostnaderna att åtgärda Lappfjärds församlingshem utretts.

Nyhetsbild

Ny samlingslista för kyrkomötesvalet i Borgå stift – "Vi vill försvara jämställdhet"

Den 11 februari nästa år väljs kyrkomöte och stiftsfullmäktige i den evangelisk-lutherska kyrkan för fyra år framåt. I Borgå stift har kandidatlistorna hittills bildats på regional bas, nu läggs en samlingslista med kandidater från alla prosterier fram.

Nyhetsbild

De gör en talkshow där "den skeptiska syndaren" möter teologen

En helt ny satsning, med musik och samtal. Närpes församling ordnar nu talkshowen "I soffan" där Nanna Rosengård och David Strömbäck sätter sig för att diskutera stora och små frågor, där allvar och djup kryddas med humor.

Nyhetsbild

Jordfästningar centraliseras till en plats i stadskärnan

Jordfästningarna i stadskärnan koncentreras till en plats och ett kapell stängs. Beslutet gäller tills vidare och träder i kraft i höst. Det har gemensamma kyrkorådet bestämt.

Nyhetsbild

Efterlyser större öppenhet i finska församlingen

Den kyrkliga turbulensen och byte på olika poster i Kristinestad har också kraftigt försenat bokslut och verksamhetsberättelser.  Vid biskopsvisitationen i Kristinestads finska församling anmärktes även på bristen på öppenhet.

Nyhetsbild

Lappobiskopen granskar problem och spänningar i Kristinestads finska församling

Biskopsvisitation pågår i Kristinestads finska församling. Flera överläggningar ingår i programmet då Lappo stifts biskop Simo Peura med följe nu besöker församlingen.

Nyhetsbild

Bo-Göran Åstrand vigs till biskop – skolelever medverkar i festmässan

Söndagen den 29 september vigs teologie magister Bo-Göran Åstrand till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka.

Nyhetsbild

Diakoner i Närpes byter tjänstgöringsort – och kantorn i Övermark kan bli församlingsmusiker

Från och med september har det skett ommöbleringar inom diakonitjänsterna i Närpes församling. Anställda har både slutat och bytt plats.

Nyhetsbild

Nu överger också musikgrupperna Lappfjärds församlingshem – problem i den del som ännu används

Församlingens musikgrupper i Lappfjärd övar inte längre i församlingshemmet. Personer upplever problem också i den del som ännu används. Stora mögelskador ledde till att den nya delen togs ur bruk våren 2017. Nu anvisas grupperna en ny plats.

Nyhetsbild

Personalmöte, jordfästning och allsång – prästens arbetsdag är minst sagt ombytlig

EN DAG MED: Ann-Mari Audas-Willman. Att vara präst innebär inte att man bara dyker upp till kyrkan på söndagarna för att hålla gudstjänst. Det är så mycket mer än det. Sydins reporter träffade Närpes församlings nya kaplan Ann-Mari Audas-Willman för att följa henne under en arbetsdag.

Nyhetsbild

Sjunkande medlemstal oroar församlingarna – många har redan problem med ekonomin och det kan bli värre

Många församlingar kan ha svåra tider framför sig när de ska försöka få ekonomin att gå ihop med allt färre medlemmar. I fjol gick Närpes och Korsnäs på minus.

Tidigare förvaltningschefen anställdes av finska församlingen

Kyrkliga samfällighetens tidigare förvaltningschef, som processar med sin förra arbetsgivare i domstol, har nu anställts av den finska församlingen i Kristinestad.

Nyhetsbild

Tjänsteförhållande hävdes inom prövotid – blev domstolssak

Ord står mot ord då det gäller hävandet av tjänsteförhållandet med den kyrkliga förvaltningschefen i Kristinestad. Nu ligger ärendet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Åsikterna gick också isär då kyrkofullmäktige skulle bemöta besväret.

Nyhetsbild

Nya tar plats inom kyrkan i Kristinestad

Det blir byte på kyrkliga förtroendeposter i Kristinestad. Kenneth Bergqvist och Johanna Alén har båda beviljats befrielse från sina uppdrag.

Nyhetsbild

54 konfirmerades i Närpes

Det var konfirmation i Närpes församling på midsommardagen. I Närpes konfirmerades 47 ungdomar och i Övermark 7.

Nyhetsbild

Många talkojobbare krävs när fyra dagar lång evangelisk-luthersk årsfest ordnas

Omkring 500 personer väntas möta upp till Svenska lutherska evangeliföreningens årsfest i Kristinestad. Det är ett evenemang som pågår i fyra dagars tid och som samlar talkoarbetare från hela regionen.