Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Församlingen fick mera skogsinkomster än väntat – och välkomnar vindkraft

Korsnäs församling hade räknat med ett minusresultat för fjolåret, men det blev ett plusresultat. Det är bland annat stormar som bidrar till det goda utfallet. Ett skogsskifte arrenderas ut för vindkraftverk.

Tre vill bli församlingsmästare i Kristinestad

Tre personer söker jobb som ledande församlingsmästare i Kristinestad. Befattningen blev ledig när den tidigare församlingsmästaren slutade i mars.

Nyhetsbild

Biskopar kallar till möte om Kaskö – kyrkopolitiker: "Kan inte äta hela elefanten på en gång"

Två biskopar, två jurister och fyra kyrkoherdar samt ledande förtroendevalda – de ska samlas för att diskutera framtiden för lilla och illa trängda Kaskö församling. Tidigare försök att närma sig Närpes strandade, men nu tar nya biskopen i Lappo stift initiativet.

Nyhetsbild

Fönstren i Lappfjärds kyrka granskas – kyrkostyrelsen lovat rätta till sitt beslut

Det var fel att inte ge bidrag för att granska fönstren i Lappfjärds kyrka, har kyrkostyrelsen konstaterat. Nu kan beslutet rättas till.

Nyhetsbild

Kyrkliga val väntar i höst – tre valnämnder tillsattes

Det är dags för församlingsval i höst. Valnämnder har tillsatts i Närpes församling, i Kristinestads svenska församling och i Korsnäs församling.

Nyhetsbild

Mera skatteinkomster än väntat för Närpes församling – snart invigs nya minneslunden

Fjolåret gick betydligt bättre än väntat i Närpes församling. Plusresultatet beror bland annat på högre skatteinkomster än beräknat och lägre personalkostnader.

Nyhetsbild

Fyra församlingar diskuterar framtiden – "Samgångsplaner inte aktuella i detta skede"

Det utmanande ekonomiska läget i Kaskö församling är en anledning till ett möte i början av juni. Fyra församlingar är då inbjudna för att diskutera alternativ och lösningar för framtiden.

Nyhetsbild

Nina och Siv vakade hela natten då kyrkan i Sideby brann – "Jag minns att jag började skrika och gråta"

Siv Hellman och Nina Lindlöf var bara barn när kyrkan i Sideby brann. Än minns de novembernatten 1969 med tydlig skärpa.

Nyhetsbild

I Närpes kyrkor vigs inte samkönade par – kyrkoherden tycker att beslutet i Vasa sänder en konstig signal

Närpes kyrkoherde Tom Ingvesgård, tillika ordförande i kyrkorådet, är något häpen över att kyrkorådet i Vasa svenska församling beslöt tillåta vigslar av samkönade par i kyrkan. Vice ordförande Ulla-Maj Wideroos hoppas att kyrkomötet skulle fatta beslutet så att det blir fritt fram i alla kyrkor.

Nyhetsbild

Församlingens dagklubb i Närpes blir heldag – "Vi vill ta barnverksamheten till 2022"

Barnverksamheten i Närpes församling blir mer heltäckande än någonsin när de förnyar konceptet och går in för heldagsdagklubb två dagar i veckan. Barnledarna har sett behovet redan länge.

Nyhetsbild

Fem avdelningar blir en när medlemsantalet minskar – och bönehus i Pjelax och Yttermark ska avyttras

Fem små lokalavdelningar har gått ihop och bildat en enda avdelning. Nu hör alla SLEF-medlemmar inom gamla Närpes församlings område till SLEF:s avdelning i Närpes. Det är också aktuellt att sälja bönehusen i Yttermark och Pjelax.

Nyhetsbild

Önskan gick i uppfyllelse – hundraåriga Frönäs bönehus fortsätter sin verksamhet

För Else-Maj Sjöblom var Frönäs bönehus ett skötebarn. Då hon gick bort för några år sedan var hennes önskan att verksamheten skulle fortsätta. Så blev det också – bönehuset firade hundraårsjubileum med nya krafter i styrelsen.

Nyhetsbild

Fyra konfirmerades i Närpes kyrka

I söndags hölls årets första konfirmation i Närpes kyrka.

Nyhetsbild

Krigargravar i Korsnäs restaureras i sommar – kostnaderna fördelas på nytt sätt

Redan då Finland fyllde hundra år för drygt fyra år sedan var det aktuellt att krigargravarna bredvid Korsnäs kyrka skulle restaureras. Då förföll projektet, men nu ska det genomföras i sommar. Kommunen bekostar det mesta av arbetet.

Nyhetsbild

Mera skatter och sålt virke höjde kyrkans resultat – fjolåret nästan 162 800 euro på plus i Kristinestad

Mera skatter och pengar från virkesförsäljning ger ett bra resultat för den kyrkliga samfälligheten i Kristinestad. Bokslutet för fjolåret visar ett överskott på nästan 162 800 euro.

Nyhetsbild

Fond kräver långtidsplan för underhåll av gammal kyrka i Kristinestad – ”Bättre också för samfälligheten”

En tioårsplan för underhåll av Ulrika Eleonora-kyrkan ska härefter göras upp. Svenska kulturfonden vill ha en sådan plan då den kyrkliga samfälligheten i Kristinestad söker bidrag.

Nyhetsbild

Korsnäsherden kan få nytt jobb – var enda som sökte tjänsten

 UPPDATERAD. Janne Heikkilä är kyrkoherde i Korsnäs församling sedan 2018. Nu är han aktuell för ett nytt jobb.

Nyhetsbild

Ingen behörig sökte kantorstjänst – nu gäller tillfällig lösning

Kantorstjänsten på deltid i Kaskö församling lockade ingen behörig sökande. Nu har församlingen en tf. kantor under ett halvt års tid.

Fredning av gammelskog i Sideby ger församlingen 222 000

Fredandet av ett parti gammelskog som svenska församlingen äger i Sideby har tagit ett steg framåt. Det senaste höjda ersättningsanbudet har godkänts av församlingsrådet.

Markaffär i Sideby fick klartecken av Kyrkostyrelsen

Ett beslut att sälja mark som tillhör Kristinestads svenska församling har godkänts av Kyrkostyrelsen.

Nyhetsbild

Kontraktsprost fortsätter i Närpes prosteri

Närpes prosteri har samma kontraktsprost som nu också de kommande fyra åren.

Nyhetsbild

Kaskös nya diakon ser hjälpbehov – både hos lokala och hos flyktingar

Församlingens matkasseutdelning i Kaskö följer bekanta mönster. Men församlingens diakon är nyanställd och det finns nya hjälpbehövande i stan, ukrainska flyktingar.

Församlingsmästare sade upp sig i Kristinestad

Den ledande församlingsmästaren slutar i Kristinestad. Sista arbetsdag är 6 mars.

Nyhetsbild

Närpes församling samlar in för Ukraina – "Fint att märka hur många som vill hjälpa"

Närpes församling samarbetar med Finlands Ukraina-förenings insamling. Församlingssekreterare Daniella Lindström märker att folk gärna vill hjälpa. Enligt insamlingsaktiva Sergey Herasymenko behövs till exempel mediciner och saker till bebisar, som blöjor och babykläder.

Nyhetsbild

Fortsatt underskott i vårdfond i Kristinestad – avgifter för gravskötsel höjs igen

Avgifterna höjdes 2020 men ändå blir det underskott i bokslutet för Kristinestads gravvårdsfond. Därför höjs avgifterna igen.

Nyhetsbild

Åter på sin post – misshandlad fattiggubbe i Lappfjärd fick sina skador omskötta

Nu är fattiggubben igen på plats på klockstapeln vid Lappfjärds kyrka. Han råkade illa ut och måste få vård av konservatorer innan han kunde återvända till sin post.

Nyhetsbild

Det magiska datumet till trots – inga vigslar i våra kyrkor i dag

22022022. Dagens datum är extra speciellt. Därför är det många par runtom i landet som passar på och gifter sig den här tisdagen. Men i Sydösterbotten är det inte någon rusning till altaret.

Sju barn döptes i Korsnäs i fjol

Den vars namn registreras före dopet finns inte med bland döpta i den kyrkliga statistiken. Ett exempel är Korsnäs, där 7 personer döptes i fjol.

Nyhetsbild

Alla fem församlingar krympte igen – gapet mellan födda och döda fortsätter öka

Den kyrkliga åderlåtningen fortsätter i Sydösterbotten. Det beror främst på att antalet döpta är avsevärt lägre än antalet avlidna. Därtill träder fler ut än in och fler flyttar bort från än till församlingarna.

Nyhetsbild

Också Filadelfia börjar med mathjälp – nu kan behövande få matkasse varje vecka

Sedan drygt sex år tillbaka delar Närpes församling ut matkassar till behövande en gång varannan vecka. Nu drar också Filadelfiaförsamlingen i Närpes igång mathjälp varannan vecka. Det betyder att de som behöver i fortsättningen kan få en matkasse varje vecka.

Nyhetsbild

Sydösterbottning vill bli herde i Tammerfors svenska

En sydösterbottnisk kyrkoherde söker tjänsten som kyrkoherde i Tammerfors svenska församling. Han är den enda sökande.

Församling och husbolag delar på räkning för fuktskador

Kristinestads svenska församling och husbolaget delar lika på kostnaderna för renoveringen av den radhuslägenhet församlingen äger vid Skolbrinken. Fuktskador finns i lägenheten.

Nyhetsbild

Församlingen får ny sekreterare – börjar sköta kanslifunktionen

En ny församlingssekreterare har valts i Närpes församling. Tack vare den nya anställningen ska pastorskansliet enligt planen kunna hållas öppet tre dagar i veckan.

Nyhetsbild

Kasköherden blev prost

Fyra präster i Lappo stift har tilldelats titeln prost. Kyrkoherden i Kaskö är en av de nya prostarna.

Prosterigränser ritas om – flytt för två församlingar i Sydösterbotten

Två församlingar i Sydösterbotten flyttas vid årsskiftet till ett nytt prosteri. Det är en följd av att indelningen i prosterier ändras i Lappo stift.

Nyhetsbild

Mera arbeten än planerat då Övermark fick minneslund – blir billigare i Pörtom

Projektet med att anlägga en minneslund på Övermark begravningsplats växte och ledde till utökade kostnader. Däremot väntas det bli betydligt billigare då en motsvarande minneslund anläggs på Pörtom begravningsplats.

Nyhetsbild

Renovering av församlingsstugan i Övermark inte aktuell – fastigheterna kollas upp

Tiden är inte mogen för att slå ihop dagklubbarna i Övermark och Pörtom. Det är i detta skede inte heller aktuellt med renovering av församlingsstugan i Övermark som gemensam lokal för dagklubben. Det fastslår beslutsfattarna i Närpes församling.

Nyhetsbild

Malaxföretag river del av Lappfjärds församlingshem

Nu är det bestämt vem som river den nyare delen av Lappfjärds församlingshem. Endast ett företag från Malax lämnade in offert på arbetet och den har godkänts.

Nyhetsbild

Bättre skatteinkomster för kyrkan i Kristinestad – minskningsprognos justeras

Inkomsterna från kyrkoskatten är rätt stabila i Kristinestad. I slutet av september hade totalt 1,29 miljoner euro influtit i kyrkoskatt. Det är 90 procent av den summa som budgeterats för hela detta år.

Församling säljer tomt i Sideby

En tomtförsäljning har godkänts gemensamma kyrkofullmäktige i Kristinestad. Tomten finns i Sideby och ägs av svenska församlingen.

Nyhetsbild

Sångare i julkör ska visa covidpass – "Det är för allas väl och ve"

Traditionen med en julkör som sjunger de vackraste julsångerna i Närpes kyrka återupptas. Men kördeltagarna ska visa upp covidpass för att få delta i övningarna.

Nyhetsbild

Domprost Matti Salomäki vald till ny biskop i Lappo stift

LAPPO De finskspråkiga församlingarna i Österbotten har fått en ny biskop. 54,8 procent av dem som röstade ville se Matti Salomäki som biskop i Lappo stift.

Nyhetsbild

Antalet församlingsmedlemmar minskar – men dagens pensionärer betalar mera kyrkskatt

Trots att antalet medlemmar i Korsnäs församling minskar ser det inte lika dystert ut i fråga om kyrkskatten. En orsak är att dagens pensionärer bidrar med mera skatt än föregående generationer. Skatten är oförändrad för nästa år, beslöt kyrkofullmäktige.

Nyhetsbild

Ny minnessten och plan i Lappfjärd dyrare än beräknat

Det behövs 5 900 euro till för minnesstenen till Lappfjärds minneslund. Det beror på att den nya stenen är större och att en plan för minneslunden tillkommit.

Nyhetsbild

Även Pörtom ska få en minneslund – och mer plats för kistgravar i Övermark

Pörtom begravningsplats får en minneslund nästa år. Därmed finns minneslundar på församlingens alla tre gravplatser. Samtidigt utvidgas kistgravområdet i Övermark.