Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Även Pörtom ska få en minneslund – och mer plats för kistgravar i Övermark

Pörtom begravningsplats får en minneslund nästa år. Därmed finns minneslundar på församlingens alla tre gravplatser. Samtidigt utvidgas kistgravområdet i Övermark.

Nyhetsbild

Närpes rör inte kyrkskatten – på samma nivå sedan 1978

I fjol var det omröstning om att höja inkomstskattesatsen i Närpes församling. I år kom inget förslag, utan församlingen fortsätter med samma skattesats som den haft sedan 1978.

Nyhetsbild

Korsnäs församling fick ny ungdomsledare

En ny barn- och ungdomsledare har valts i Korsnäs församling.

Nyhetsbild

Församlingshemmen får pengar i kyrklig investeringsbudget

Renoveringen av församlingshemmen i Lappfjärd och Kristinestad är de stora investeringarna också nästa år. Medel har redan tidigare satsas på de båda omfattande projekten.

Nyhetsbild

Nytt centralregister har svårt att hålla leveranstiden – fem veckors väntan på ämbetsbevis

Numera sköts folkbokföringen i bland annat de sydösterbottniska församlingarna av ett nytt, regionalt centralregister. I Närpes församling klagar medlemmar på att leveranstiden numera är lång. Det gäller till exempel för ämbetsbevis i släktutredningsform.

Nyhetsbild

Församlingssekreteraren slutade – då tvingades pastorskansliet stänga dörren två dagar i veckan

Numera är pastorskansliet vid torget i Näsby öppet endast tre förmiddagar i veckan. En orsak är att församlingssekreteraren har tackat för sig. För tillfället sköts kanslifunktionen med interna krafter.

Nyhetsbild

De reparerar fattiggubben i Lappfjärd – sätts i skick i vinter

Nu är det bestämt vem som ska reparera skadorna på fattiggubben i Lappfjärd. Gubben fick stora skador då han brutalt misshandlades i maj.

Nyhetsbild

Församlingen öppnade dörrarna till kyrkan för Kasköborna – den spända stämningen lättade under dagen

Kasköbor som ville prata av sig efter tågolyckan eller bara sitta stilla kunde söka sig till kyrkan på tisdagen. Församlingen höll dörrarna öppna.

Nyhetsbild

Klartecken för att riva nya delen av Lappfjärds församlingshem – mycket öppet med gamla delen

Snart rivs den nya delen av Lappfjärds församlingshem. Rivningslov har beviljats och nästa steg blir att begära in offerter. Avsikten är att arbetet ska vara klart före våren.

Nyhetsbild

Illa tilltygad Lappfjärdsgubbe ska restaureras – polisen lade undersökning på is

Fattiggubben i Lappfjärd ska restaureras och sedan åter sättas på plats. Den 170-åriga gubben vid kyrkan råkade illa ut i maj. Nu söks en konservator som kan restaurera fattiggubben.

Nyhetsbild

Nu har barnen intagit kyrkoherdens förra kontor – där stortrivs både de och ledarna

Ett stort dockskåp och en hylla med barnböcker har tagit plats i det rum där kyrkoherden förr hade sitt kontor. Församlingens barnverksamhet har tagit över gamla pastorskansliet och trivs ypperligt.

Nyhetsbild

Församlingen anställer ny ungdomsledare – men inte på heltid

Den lediga tjänsten som barn- och ungdomsledare i Korsnäs församling ska få en ny innehavare, men den besätts inte längre på heltid. En orsak till neddragningen av arbetstiden är omsorgen om ekonomin.

Nyhetsbild

Nu vibrerar tonerna igen i Kristinestads kyrka – efter första genomgången på 43 år

Orgeltonerna ljuder igen fräscht i Kristinestads kyrka då orgeln fått en grundlig översyn. Nu sitter också tremolot som det ska. Det firas med en orgelkonsert.

Nyhetsbild

Tretton unga konfirmerades i Korsnäs kyrka

I söndags var det konfirmation i Korsnäs. Här är namnen på de 13 ungdomar som blev konfirmerade.

Nyhetsbild

Birgitta och Anders finns där för Närpesborna – "Jag kan bli riktigt förundrad över hur låga pensioner en del har"

De gick från att dela ut mellan 18 och 23 matkassar till närmare 30. Pandemin har gjort sig påmind även i diakonernas arbete. En stor del av verksamheten har gjorts per telefon eller över nätet, men nu kan de möta människor ansikte mot ansikte igen.

Nyhetsbild

Rut fortsätter som missionär i Kenya

Sedan 1991 har Rut Åbacka nästan oavbrutet varit missionär i Kenya. Nu väntar en ny arbetsperiod.

Senarelagd konfirmation i Korsnäs församling

Också i sommar skjuts konfirmationen fram i Korsnäs församling. Även nu är coronapandemin en orsak till det.

Kasköherden ordinarie i augusti

Pastor Pirjo Lyytinen tillträder som ordinarie kyrkoherde i Kaskö i början av augusti. Fram till dess fortsätter hon som tf. kyrkoherde.

Nyhetsbild

Församlingspastor fick förlängt i Storå

Församlingspastorn i Storå har fått sitt förordnande förlängt till slutet av september. Beslutet har fattats av domkapitlet i Lappo stift.

Nyhetsbild

Ny diakon vald i Närpes församling

En ny diakon har valts i Närpes församling. Det gäller från hösten.

61 konfirmander i Närpes och Övermark

Det var konfirmation i Närpes och Övermark på midsommardagen. Totalt 61 ungdomar konfirmerades. Här är namnen.

Ny församlingsmästare vald i Kristinestad

Nu är det klart vem som blir ny församlingsmästare i Kristinestad. Fyra sökande fanns men en av dessa drog tillbaka sin ansökan.

Nyhetsbild

Förvaltningsdomstol gav utslag om kyrklig tvist i Kristinestad

Tvisten mellan Kristinestads kyrkliga samfällighet och dess tidigare förvaltningschef har för andra gången behandlats i rätten. Nu har Helsingfors förvaltningsdomstol gett sitt utslag.

Nyhetsbild

Sprinkler sprang läck i Korsnäs kyrka – ledde till omfattande skador

I början av året inträffade ett läckage i rätt nyrenoverade Korsnäs kyrka, som ledde till omfattande skador. De har åtgärdats på försäkringsbolagets bekostnad.

Nyhetsbild

Söker rivningstillstånd för del av församlingshem – "Vi väntar på utlåtande från Museiverket"

Den byråkratiska processen för att få riva den nyare delen av Lappfjärds församlingshem har inletts. Nu inväntas klartecken från staden och Museiverket.

Nyhetsbild

Vikarie fortsätter inom diakoniarbetet i Kristinestad

Tre diakoniarbetare som alla jobbar deltid finns från hösten i Kristinestads svenska församling. Två heltidstjänster finns.

Nyhetsbild

Kyrkan vill ha mindre papper på sina möten – Johan läser helst handlingar elektroniskt

Ett initiativ för att minska på pappershögarna vid kyrkliga möten har tagits i Kristinestad. Om handlingar kan sändas ut elektroniskt sparar man både tid och pengar. Johan Eklöf är en förtroendevald som redan läser handlingar elektroniskt.

Nyhetsbild

Gula torgboden blir en kravlös mötesplats för församlingen – "Vi skulle gärna sätta ännu mera tid på att träffa folk"

I sommar håller Närpes församling dörren öppen till en av torgbodarna. Här bjuds det på kaffe, prat och samvaro. Den gula boden på torget i centrum ska bli en kravlös, liten mötesplats mellan församlingsborna och de anställda.

Nyhetsbild

Nu är kyrkorna öppna för femtio personer – "Det känns lite lättare då fler får komma"

Coronarestriktionerna har luckrats upp lite i församlingarna och nu får 50 personer samlas. Kyrkoherde Tom Ingvesgård i Närpes församling är glad över att församlingsborna på nytt får komma på gudstjänst och att fler nu får vara med vid jordfästningar och dop.

Nyhetsbild

Oro för församlingshemmet i Lappfjärd – allvarliga problem också i den gamla delen

Bekymren med Lappfjärds församlingshem är betydligt större man räknat med. Den nya delen är redan avstängd men allvarliga problem finns också i den gamla delen framgick vid ett allmänt möte på tisdagen. Ett förslag nu är att riva den nya delen.

Nyhetsbild

Närpes församling gjorde minusresultat i fjol – uteblivna virkesinkomster en orsak

Det blev ett minusresultat för Närpes församling i fjol, men underskottet blev mindre än väntat. Det var bland annat uteblivna virkesinkomster som påverkade resultatet. Lokalköpet för det nya pastorskansliet utgjorde den största investeringen.

Närpes församling behöver ny diakon

En ny diakon behövs i Närpes församling. Det gäller från hösten.

Nyhetsbild

Fyra söker jobb som ledande församlingsmästare i Kristinestad

Fyra personer vill bli ledande församlingsmästare i Kristinestad. En ny söks då två personer går i pension.

Nyhetsbild

Församlingscentrets läckande tak ska repareras – tänkte först låna av grannförsamlingen

Det läckande yttertaket på finska församlingshemmet i Kristinestad måste repareras i år. Ett gästrum ändras också till hyresbostad. Arbetena kostar sammanlagt 29 000 euro. De finansieras med inkomster från virkesförsäljning.

Totalt nio konfirmerades i Närpes och Pörtom

Det var konfirmation i kyrkorna i Närpes och Pörtom på Kristi himmelsfärdsdagen. Nio ungdomar konfirmerades.

Nyhetsbild

Ny kantor vald i Närpes församling – omröstning krävdes

En ny kantor har efter omröstning valts i Närpes församling. Tjänsten gäller Pörtom kapellförsamling.

Nyhetsbild

Mässhakarna synas i sömmarna – de gamla klenoderna ska konserveras och ställas ut

En röd, tre svarta. Den äldsta har 270 år på nacken, den yngsta nästan 190. Kristinestads kyrkliga samfällighet har planer på att konservera och förevisa fyra mässhakar. På tiden, anser anställda.

Nyhetsbild

Efter sex år som präst i Kaskö – nu får hon ordinarie tjänst

Hallå där … Pirjo Lyytinen, som nu blir ordinarie kyrkoherde i Kaskö efter att i snart sex års tid ha skött tjänsten som tillförordnad. Hon var enda sökande och kyrkofullmäktige ville inte heller ha fler sökande.

Nyhetsbild

Får bidrag för att renovera kyrkans orgel

Kristinestads kyrkliga samfällighet fick två mindre bidrag när Kyrkostyrelsen fördelade sju miljoner euro i byggnadsunderstöd.

Nyhetsbild

Alla insamlade glasögon har fodral då de skickas vidare – Anna-Mi syr nya på löpande band

På sitt insamlingsställe på gruvområdet i Korsnäs har Baltikumvännerna en korg där folk får lämna sina gamla glasögon. Innan de skickas vidare för att så småningom nå nya användare kollas att de är hela. Dessutom förses de par som saknar fodral med ett hemmasytt.

Nyhetsbild

Minneslund i Lappfjärd förstoras – Strömsösnickaren anlitas för skiss

En andra minnessten ska placeras i minneslunden i Lappfjärd. En helhetsplan med sammanlagt tre stenar och planteringar uppgörs samtidigt. Nu har även planerare valts.

Nyhetsbild

Gamla korset från Sideby klockstapel ska brännas

Det gamla träkorset från klockstapeln i Sideby ska förstöras. Korset togs ner på senhösten 2018 och ersattes i fjol med ett nytt kors.

Nyhetsbild

Påskvandring i annorlunda tappning i år – "Vi måste tänka på ett nytt sätt"

Också i år kan alla intresserade ta del av påskens händelser på kyrkbacken i Närpes, men församlingens anställda har fått lova att tänka om lite. Årets påskvandring genomförs med hjälp av en digital guide.

Ny ekonomisektion vald i Närpes församling

En ekonomisektion för de två återstående åren av mandatperioden har tillsatts i Närpes församling.

Nyhetsbild

Nya minneslunden i Övermark får rund form – i höst ska den vara klar

En överårig granhäck har sågats ner. Det var den första åtgärden då Övermark begravningsplats ska få en minneslund i år. Den nya minneslunden får en rund form.