Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Inne i Arken är det skoj men gården är tråkig, tycker församlingens barnklubbar

Arken är okej men gården är tom och trist, tycker både barnen och barnledarna i Närpes församling. Nu längtar de efter beslut om flytt. Se bilder från Arken här. 

Kyrkoherden: Ingen vikarie för pastorn i Kristinestad

Kristinestads finska församling måste klara sig med en präst medan församlingspastorn är tjänstledig.

Nyhetsbild

Efterlyser skärpning inom finska församlingen – "Bristfälliga protokoll"

Förvaltningen fungerar inte som den ska, med ofullständiga beslutsförslag och bristfälliga protokoll. Domkapitlet listar flera brister inom förvaltningen i den finska församlingen i Kristinestad – och hoppas att förtroendet ska återskapas.

Nyhetsbild

Kristinestadspastor byter församling

Pastorn i Kristinestads finska församling flyttar till grannförsamlingen. Han jobbar också där som församlingspastor.

Nyhetsbild

Pengar för underhåll av gravkapell i Kristinestad

Kyrkliga samfälligheten i Kristinestad har fått en penninggåva för att sköta om ett gravkapell. En fond bildas och därifrån tas pengar för underhåll av byggnaden.

Nyhetsbild

Vindkraften förväntas stärka församlingens ekonomi

Närpes församling arrenderar ut skogsmark i området kring Vargberget till Fortum. När vindkraftsparken blir verklighet förväntar sig församlingen ett rejält tillskott i kassan årligen.

Nyhetsbild

Församlingen flyttar till Näsby city – men omröstning krävdes

Det finns en oenighet både bland personal och förtroendevalda, men slutresultatet är nu att Närpes församling ska få ny adress mitt i Näsby city. Köpet omfattar tre aktielokaler.

Nyhetsbild

Församlingsråd i Kristinestad måste förklara lånebeslut

Det inte gick rätt till då finska församlingen i Kristinestad 2018 beslöt lyfta ett lån, anser Kyrkostyrelsen. Nu krävs att finska församlingsrådet förklarar sitt agerande.

Nyhetsbild

Församlingen kan flytta till paradplats i centrum

UPPDATERAD. Närpes församling kan flytta pastorskansliet och ekonomikontoret till en paradplats i centrum. Förslaget om att köpa aktielokaler verkar ha ett brett stöd inför kyrkofullmäktiges möte, där ett timmerhus är motförslaget.

Nyhetsbild

Metodistpastor på distans igen i Kristinestad

Metodistförsamlingen i Kristinestad har igen pastor på distans efter tre år med egen pastor.

Nyhetsbild

Korset i Sideby är fortfarande borta – fiskarna får räkna med mager fångst ett tag till

Kyrkstapeln i Sideby, "stapolin", är fortfarande utan kors. Men hur gick det, påverkades sikfisket i våras som vaktmästaren befarade?

Nyhetsbild

"Medvandrare" ska följa upp kändisrapparens besök

På onsdag besöker han Närpes, Sebastian Stakset, känd som tidigare gangsterrapparen Sebbe Staxx i Kartellen. Ortens församlingar väntar sig ganska stor respons efter hans besök. Uppföljning ordnas.

Nyhetsbild

Församlingshem blir mycket dyrare – "En överraskning för oss"

Renoveringen av svenska församlingshemmet i Kristinestad blir betydligt dyrare än man tidigare uppskattat. Därför läggs planerna på is tills också kostnaderna att åtgärda Lappfjärds församlingshem utretts.

Nyhetsbild

Ny samlingslista för kyrkomötesvalet i Borgå stift – "Vi vill försvara jämställdhet"

Den 11 februari nästa år väljs kyrkomöte och stiftsfullmäktige i den evangelisk-lutherska kyrkan för fyra år framåt. I Borgå stift har kandidatlistorna hittills bildats på regional bas, nu läggs en samlingslista med kandidater från alla prosterier fram.

Nyhetsbild

De gör en talkshow där "den skeptiska syndaren" möter teologen

En helt ny satsning, med musik och samtal. Närpes församling ordnar nu talkshowen "I soffan" där Nanna Rosengård och David Strömbäck sätter sig för att diskutera stora och små frågor, där allvar och djup kryddas med humor.

Nyhetsbild

Jordfästningar centraliseras till en plats i stadskärnan

Jordfästningarna i stadskärnan koncentreras till en plats och ett kapell stängs. Beslutet gäller tills vidare och träder i kraft i höst. Det har gemensamma kyrkorådet bestämt.

Nyhetsbild

Efterlyser större öppenhet i finska församlingen

Den kyrkliga turbulensen och byte på olika poster i Kristinestad har också kraftigt försenat bokslut och verksamhetsberättelser.  Vid biskopsvisitationen i Kristinestads finska församling anmärktes även på bristen på öppenhet.

Nyhetsbild

Lappobiskopen granskar problem och spänningar i Kristinestads finska församling

Biskopsvisitation pågår i Kristinestads finska församling. Flera överläggningar ingår i programmet då Lappo stifts biskop Simo Peura med följe nu besöker församlingen.

Nyhetsbild

Bo-Göran Åstrand vigs till biskop – skolelever medverkar i festmässan

Söndagen den 29 september vigs teologie magister Bo-Göran Åstrand till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka.

Nyhetsbild

Diakoner i Närpes byter tjänstgöringsort – och kantorn i Övermark kan bli församlingsmusiker

Från och med september har det skett ommöbleringar inom diakonitjänsterna i Närpes församling. Anställda har både slutat och bytt plats.

Nyhetsbild

Nu överger också musikgrupperna Lappfjärds församlingshem – problem i den del som ännu används

Församlingens musikgrupper i Lappfjärd övar inte längre i församlingshemmet. Personer upplever problem också i den del som ännu används. Stora mögelskador ledde till att den nya delen togs ur bruk våren 2017. Nu anvisas grupperna en ny plats.

Nyhetsbild

Personalmöte, jordfästning och allsång – prästens arbetsdag är minst sagt ombytlig

EN DAG MED: Ann-Mari Audas-Willman. Att vara präst innebär inte att man bara dyker upp till kyrkan på söndagarna för att hålla gudstjänst. Det är så mycket mer än det. Sydins reporter träffade Närpes församlings nya kaplan Ann-Mari Audas-Willman för att följa henne under en arbetsdag.

Nyhetsbild

Sjunkande medlemstal oroar församlingarna – många har redan problem med ekonomin och det kan bli värre

Många församlingar kan ha svåra tider framför sig när de ska försöka få ekonomin att gå ihop med allt färre medlemmar. I fjol gick Närpes och Korsnäs på minus.

Tidigare förvaltningschefen anställdes av finska församlingen

Kyrkliga samfällighetens tidigare förvaltningschef, som processar med sin förra arbetsgivare i domstol, har nu anställts av den finska församlingen i Kristinestad.

Nyhetsbild

Tjänsteförhållande hävdes inom prövotid – blev domstolssak

Ord står mot ord då det gäller hävandet av tjänsteförhållandet med den kyrkliga förvaltningschefen i Kristinestad. Nu ligger ärendet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Åsikterna gick också isär då kyrkofullmäktige skulle bemöta besväret.

Nyhetsbild

Nya tar plats inom kyrkan i Kristinestad

Det blir byte på kyrkliga förtroendeposter i Kristinestad. Kenneth Bergqvist och Johanna Alén har båda beviljats befrielse från sina uppdrag.

Nyhetsbild

54 konfirmerades i Närpes

Det var konfirmation i Närpes församling på midsommardagen. I Närpes konfirmerades 47 ungdomar och i Övermark 7.

Nyhetsbild

Många talkojobbare krävs när fyra dagar lång evangelisk-luthersk årsfest ordnas

Omkring 500 personer väntas möta upp till Svenska lutherska evangeliföreningens årsfest i Kristinestad. Det är ett evenemang som pågår i fyra dagars tid och som samlar talkoarbetare från hela regionen.

Nyhetsbild

Gammal helgedom med idyllens lutande torn

SOMMARLÄSNING – UR SYDINS ARKIV. Ulrika Eleonora kyrkas lutande torn är ett karakteristiskt inslag i Kristinestad. En folklig förklaring till varför tornet lutar är att ryssarna under Stora ofreden försökte dra ner det, utan att lyckas.

Anna Högbacka vikarierar som barnledare

Anna Högbacka har valts till vikarie för barnledare i Närpes församling. Hon var enda sökande till vikariatet.

Nyhetsbild

Ny kantor i Pörtom efter omröstning

Kyrkorådet har valt en ny tf. kantor i Närpes församling, med ansvarsområde Pörtom. Men det krävdes en omröstning.

Sextett konfirmerades i Pörtom

Det var konfirmation i Pörtom kyrka på söndagen. Sex ungdomar blev konfirmerade.

Sju konfirmerades i Korsnäs

Det var konfirmation i Korsnäs kyrka på söndagen. Sju ungdomar konfirmerades.

23 konfirmander i Kristinestad

I Kristinestads svenska församling konfirmerades på söndagen 23 ungdomar. Konfirmationsmässan hölls i Kristinestads kyrka.

Nyhetsbild

Svarar mot önskemål från församlingsbor – Minneslund anläggs

En minneslund ska anläggas på Gamla begravningsplatsen i Kristinestad. Klartecken har getts för planerna.

Vikarie vald inom diakonin i Kristinestad

Inga-Lene af Hällström vikarierar inom diakonin i Kristinestads svenska församling från början av september. Hon träder in som vikarie för diakon Erica Norrback.

Församling säljer tomt i Lålby och lägenhet i Kristinestad

En lägenhet som Kristinestads svenska församling äger säljs i höst. Inkomsterna ska användas till pågående investeringar.

Nyhetsbild

Lämnade skogsplantorna för jobb inom kyrkan

Efter nio år vid ett företag som producerar skogsplantor har agronom Metti Salminen från Närpes tagit sig an uppgiften som kyrklig förvaltningschef i Kristinestad.

Nyhetsbild

Närpes kan få Kaskö som tredje kapellförsamling

Om Närpes och Kaskö fusioneras följer församlingarna med. Det har tidigare diskuterats att Kaskö skulle bli en kapellförsamling under Närpes.

Nyhetsbild

Biskopskandidat Enckell: Bekymmersamt att många valde att inte rösta

Lisa Enckell var själv uppställd i biskopsvalet. Hon stödde sedan både Åstrand och Ekstrand, men tycker det är bekymmersamt att många inte röstade eller röstade blankt.

Nyhetsbild

Konservativ kandidat om Åstrand: "Kommer att öka splittringen inom kyrkan"

ÖSTERBOTTEN Harry S Backström hör till de som proteströstade i det avgörande biskopsvalet. "Förtroendet saknas. Inom väckelserörelserna är oron stor."

Nyhetsbild

Religionsprofessor om biskopsvalet: "Åstrand framstår som mer andlig"

ÖSTERBOTTEN Peter Nynäs, professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi, tror att Bo-Göran Åstrand vann på sin mer andliga framtoning.

Nyhetsbild

Audas-Willman: "Stiftet var inte redo för en kvinnlig biskop"

Det är fortfarande alltför få kvinnliga präster som doktorerar, säger Ann-Mari Audas-Willman, kaplan i Närpes församling. Det ligger dem i fatet när det är dags för biskopsval.

Nyhetsbild

Ingen kvinnlig biskop: Åstrand fick 198 röster, Ekstrand tvåa med 188 röster

Enligt den preliminära rösträkningen i första omgången i biskopsvalet i Borgå stift går kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och direktor Sixten Ekstrand vidare till valets andra omgång 10 april.

Nyhetsbild

Nu är allt klart – Audas-Willman blir Närpeskaplan den 1 mars

Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Ann-Mari Audas-Willman till kaplanstjänsten i Närpes församling från den 1 mars.