Lokalt

Kyrkor & samfund

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Korsnäs församling gick på plus i fjol

Det blev ett överskott för Korsnäs församling i fjol. En del av pengarna reserveras för att renovera servicehuset på begravningsplatsen.

Nyhetsbild

Konstnären nämns i dokument som hittades på kyrkvinden

Både altartavlans ålder och mästare var under många år okända i Kristinestad. I gamla dokument som för hundra år sedan hittades på kyrkvinden finns uppgifterna.

Nyhetsbild

Gudstjänster och vigslar för max 500 personer i kyrkan – "Men till bröllopsfesten efteråt kan högst 50 komma"

Nu blir det tillåtet att närvara vid gudstjänster i kyrkan igen och även restriktionerna som gällt vigslar och andra förrättningar luckras upp. Men håll avståndet i bänkarna, påminner kyrkoherde Tom Ingvesgård, som är kontraktsprost i Närpes prosteri.

Nyhetsbild

Liten församling i Kristinestad får stöd: "Nu kan kan södra kyrkgaveln sättas i skick"

Mayvor och Bengt Lindblad är två av de aktiva i lilla Kristinestads metodistförsamling som har en stor kyrka att hålla i skick. De är tacksamma för understöd som gör det möjligt att fortsätta renovera byggnaden.

Nyhetsbild

Betongsuggan har återbördats – låg bakom kyrkstallarna

Den betongsugga som under fredagsnatten försvann från kyrkparkeringen i Närpes har kommit tillbaka. På tisdagsmorgonen låg den 200 kilo tunga suggan bakom kyrkstallarna.

Nyhetsbild

Konfirmation i omgångar i Närpes – två har redan konfirmerats

Coronapandemin gör att Närpes församling får tänka om med årets konfirmationer. De skjuts fram för både vinter- och sommarskriftskolan. Men två ungdomar har redan konfirmerats.

Nyhetsbild

Pastorskansliet kan göras om för barnverksamhet – planeringen har påbörjats

En stor lokal frigörs då pastorskansliet i Närpes till hösten flyttar in i torghuset. Nu har en planering inletts för att se hur församlingskansliet i stället kan göras om för barnverksamhet.

Nyhetsbild

Församlingen höll igen med utgifterna

Det blev ett litet överskott för Närpes församling i fjol. Förklaringen är helt enkelt högre inkomster och mindre utgifter än budgeterat.

Nyhetsbild

Diakonitjänst dras in – krävde två omröstningar i fullmäktige

En diakonitjänst dras in i Närpes församling. I stället inrättas en diakonimedarbetartjänst. Kyrkofullmäktige var delat i frågan och det fordrades två omröstningar innan frågan kunde klubbas av.

Nyhetsbild

Tjänster ses över då församlingsmästare går i pension

En av församlingsmästarna i Närpes församling går i pension. Samtidigt diskuteras en minskning av personalresurserna. Det är också andra personella förändringar på gång inom församlingen.

Nyhetsbild

Nya diakonen i Kaskö: ”I en liten församling jobbar man med allt”

Arbetsfältet är brett i en liten församling. Nya diakonen Harri Mölsä i Kaskö kan också vikariera som kantor. Det var hans första jobb inom kyrkan.

Nyhetsbild

Diakonitjänst kan ändras i Närpes – krävde omröstning i kyrkorådet

Nya lösningar söks för kantors- och diakonitjänster i Närpes församling. Åsikterna är delade om en diakonitjänst, och det blev omröstning  i kyrkorådet.

Nyhetsbild

Domkapitlet berättar om byten på präststolar runtom i Österbotten

Domkapitlet har befriat Berndt Berg från uppdraget som prästassessor från den 1 september. Hans efterträdare väljs den 7 maj. Kyrkostyrelsen delade ut pengar för fastighetsinvesteringar runtom i landet.

Biskopsvisitation i Kaskö flyttas fram

Kasköborna får vänta innan de får biskopsbesök. Den visitation som skulle ha hållits i mitten av april har som väntat ställts in på grund av coronaepidemin.

Församlingsanställd i Kristinestad får nu ordinarie anställning

I flera år har han jobbat på visstidsavtal. Nu valde församlingen att tillsvidareanställa Paul Koomson.

Nyhetsbild

Skriftskola ordnas – men ovisst hur det blir med konfirmationerna

Skriftskolorna behöver också nya koncept i coronatider. Nu gäller sociala medier och fjärrundervisning. Konfirmationerna är frågetecken och där väntar församlingarna på direktiv. Förbudet mot folksamlingar är avgörande.

Nyhetsbild

Gudstjänst för tomma bänkar – men i stället kan man följa den via nätet

Församlingarna måste tänka om med sina gudstjänster i coronavirusets spår, eftersom folksamlingar på fler än tio personer inte tillåts. I till exempel Närpes är det som vanligt möjligt att ta del av gudstjänsterna via tv och på nätet, och det blir nu möjligt även i exempelvis Kristinestad.

Nyhetsbild

Högst tio personer på jordfästning – men församlingar får jämka lite

Att offentliga folksamlingar med över tio personer stoppats inverkar också på jordfästningar. Biskoparna har gått ut med att församlingarna kan tumma lite på begränsningarna, så att de allra närmast anhöriga ska kunna närvara. I Närpes håller församlingen ändå fast vid tiopersonersregeln.

Nyhetsbild

Kasköherde distansjobbar: "Tur att Anders fortsätter vikariera"

Kasköherden Pirjo Lyytinen distansjobbar till slutet av mars. Lyytinen har besökt Dubai, där coronasmittan redan fanns. Och då träder en pensionerad präst till.

Nyhetsbild

Ulf i Pörtom ville hedra sin pappa krigsveteranen – men nån klockringning blev det inte

I fem minuter skulle landets kyrkklockor ringa på fredag förmiddag för att hedra minnet av att vinterkriget tog slut just denna dag för 80 år sedan. Men i Pörtom ringde inga klockor. Ulf Enroth som skulle hedra minnet av sin far, krigsveteranen Bengt Enroth är besviken.

Nyhetsbild

Inga skolbesök när biskopen besöker Korsnäs – "Hade inte varit ansvarsfullt handlande"

Det blir en avskalad biskopsvisitation i Korsnäs församling. Efter torsdagens besked från regeringen och Kyrkostyrelsens anvisningar ställs en stor del av programmet in.

Nyhetsbild

Kvinnorna stiger fram i kyrkan på kvinnodagen – "Vi stänger inte ut karlarna"

På internationella kvinnodagen på söndag är det huvudsakligen kvinnorna som svarar för innehållet i högmässan i Närpes kyrka.

Nyhetsbild

Färre låter döpa sina barn – det vill kyrkan ändra på

Speciellt i storstäderna har antalet barn som döps minskat. Fenomenet väntas också drabba landsortsförsamlingarna. Nu får församlingarna i Närpes prosteri verktyg att försöka mota Olle i grind.

Nyhetsbild

Pensionerad präst hoppar in i Korsnäs församling

Under det här året har Korsnäs församling ingen given vikarie under den ordinarie kyrkoherdens ledigheter. Främst tidigare kyrkoherden Guy Kronqvist har hittills hoppat in.

 

Nyhetsbild

Inkomstbasen sviktar för församlingarna – ny grupp ska föreslå prioriteringar

Medlemsantalet i församlingarna minskar drastiskt i Kristinestad, enligt prognosen med en femtedel på tio år. Därför har nu en strategigrupp tillsatts med uppdraget att ge förslag på hur man ska prioritera fördelningen av allt mindre inkomster.

Nyhetsbild

Församlingen lånar 0,5 miljon för pastorskansliet

Närpes församlings pastorskansli och ekonomikontor flyttar till Torghuset i Närpes i vår enligt planerna. För att finansiera nya lokaler för administrationen tas lån.

Nyhetsbild

Wideroos inleder ny karriär: "En seger för vår programförklaring"

Jag är inte gjord för att sitta på soffan, säger Ulla-Maj Wideroos, som nu ger sig i kast med kyrkopolitik på riksnivå. Hon blev röstmagnet i Borgå stift i valet av ombud till kyrkomötet, som sannolikt får ta ställning till förslaget att kyrkan ska tillåta vigsel av samkönade par.

Kasköherde fick förordnande förlängt till årsskiftet

Förordnandet för kyrkoherden i Kaskö har förlängts att gälla till utgången av detta år. Beslutet har fattats av domkapitlet i Lappo stift.

Nyhetsbild

Wideroos och Anderssén-Löf valdes – Borgå stift representeras av två kvinnor och fyra män

UPPDATERAD 20.35: De preliminära resultaten för kyrkomötesomröstningen och röstningen i stiftsfullmäktige i Borgå Stift har klarnat.

Nyhetsbild

Hoppas att flytten till torghuset ger uppsving för församlingen – "Tröskeln att stiga in ska vara låg"

En soffhörna för spontana besökare, utomhusgudstjänster på torget, kanske ett sommarcafé… Närpes församling smider planer inför flytten till torghuset.

Nyhetsbild

Över hundra skrev ut sig i Kristinestad – Minus 4,4 procent i Kaskö församling

Medlemsflykten från Kristinestads svenska församling bekräftas av den statistik som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har sammanställt för fjolåret. Prästernas uttalanden om homosexualitet fick fler än vanligt att träda ur kyrkan.

Minusbudget för Korsnäs församling

Nästa års budget för Korsnäs församling visar ett minusresultat. Underskottet blir ännu större på grund av att församlingen ansluter sig till det nya centralregistret för folkbokföringen.

Nyhetsbild

Begravningskapellet ska rustas upp – Kaskö församling hoppas få pengar utifrån

Nästa års budget i Kaskö församling visar minus. Församlingen hoppas på understöd utifrån både för att täcka underskottet och för att kunna restaurera begravningskapellet och bygga en grillplats.

Nyhetsbild

Gottmans altartavla behöver restaureras

Lorens Gottmans altartavla från 1735 ska restaureras. Och klockstapeln i Sideby väntar på ett nytt kors. Då vänder sig den kyrkliga samfälligheten till Kyrkostyrelsen med hopp om bidrag.

Nyhetsbild

Kyrkklockor under jord i Skaftung bara sägen – Tron behöver goda historier

Harri Blomberg med rötterna i Ömossa fick sitt torp, mitt i Sideby, nära kyrkan och havet – men att kyrkklockor skulle ha gömts i Skaftung torde väl ej ha skett, menar den av arkeologi och historia intresserade filosofie magistern.

Nyhetsbild

Döljer Grannas storåker i Skaftung den ena av kyrkklockorna som ska ha gömts för ryssen?

Enligt en envis historia gömdes kyrkklocka och silver undan ryssen i Grannas storåker för över 300 år sedan. Nuvarande ägaren till åkern, Christer Grannas, är övertygad om att storåkern döljer hemligheten.

Nyhetsbild

Närpes hoppas fortfarande på betjäningsställe för centralregister

I framtiden ska församlingarna inte längre sköta folkbokföringen själva. Den ska i stället skötas av regionala centralregister. Nu är det oklart om det blir en betjäningspunkt i Närpes.

Nyhetsbild

Kaskö församling måste spara – Fortsätter diskussionen med grannarna

Trots att det inte blev någon fusion mellan Närpes och Kaskö fortsätter Kaskö församling att diskutera framtiden med grannarna. Den sviktande ekonomin gör att församlingen söker och är öppen för samarbete åt olika håll.

Nyhetsbild

Förklaring om kyrkligt lån godkänns inte i Kristinestad

Det var fel av finska församlingen i Kristinestad att 2018 lyfta ett lån på eget bevåg. Förklaringen om varför lånet lyftes godkänns inte av gemensamma kyrkorådet.

Nyhetsbild

Pastorskansliet i Närpes flyttar i april – nya inventarier behövs

I början av nästa år får pastorskansliet i Närpes ny adress bredvid torget. Det här blir andra gången kansliet finns invid ett torg i centrum.

Nyhetsbild

Kyrkoherden sörjer medlemsflykten: "Vi jobbar långsiktigt för att vinna tillbaka förtroendet"

I år har omkring hundra Kristinestadsbor lämnat kyrkan. Kyrkoherden Daniel Norrback sörjer medlemsflykten. Det enda vi kan göra är att vara vänliga och göra ett så bra jobb som möjligt, som annars också, säger han.

Nyhetsbild

Församlingen blöder av stort medlemstapp – Reaktion på prästernas åsikter

Närmare 100 Kristinestadsbor har hittills i år lämnat kyrkan. En betydande del av utträdena kan direkt kopplas till prästernas syn på homosexualitet. Och medlemsflykten minskar skatteinkomsterna ytterligare.

Nyhetsbild

Minneslundar planeras också i Övermark och Pörtom

Minnes- och urnlunden på begravningsplatsen i Närpes blev färdig 2006. Nu finns önskemål om minneslundar även i Pörtom och Övermark. Avsikten är att planeringen ska inledas nästa år.

Nyhetsbild

De kandiderar till kyrkomötet – Wideroos på lista som vill tillåta kyrkvigsel av samkönade

– Folk skriver ut sig ut kyrkan hela tiden. Kyrkan måste förändras om vi ska få stopp på den utvecklingen, säger Ulla-Maj Wideroos, en av kandidaterna till kyrkomötet, "kyrkans riksdag".  Hon kandiderar på en lista som vill tillåta kyrklig vigsel av samkönade par.

Nyhetsbild

Beredd ta itu med församlingshem – Säljer skog för att få startkapital

Nu reserverar församlingen anslag för renoveringen av församlingshemmet i Lappfjärd. Skog säljs och bidrag söks också för arbetena.