Lokalt

Kyrkor & samfund

Nyhetsbild

Tjänster saneras bort – catering kan bli framtidens melodi vid minnesstunder

Närpesborna har varit vana vid att församlingens husmor har ansvar för serveringen vid minnesstunder i församlingshemmet. I och med att tjänster ändras om blir det ändring på det. Framöver ser catering ut att gälla inte bara i Pörtom och Övermark utan också i Närpes.

Nyhetsbild

Två ville höja skatten i Närpes församling – men sviten med 1,5 procent bryts inte

Ända sedan 1978 har Närpes församling haft en inkomstskattesats på 1,5 procent. Det fortsätter man med också nästa år – efter omröstning i kyrkofullmäktige. Två ledamöter ville höja skatten.

Nyhetsbild

Biskopen uppmanar till församlingsfusion - "Överraskning att han var så bestämd"

Biskop Simo Peura uppmanar Kaskö församling att redan nästa år börja förhandla om med fusion med Närpes församling. Så här kommenteras biskopens utspel av ett par kyrkopolitiker.

Bantat program då biskop Peura kommer på visitation till Kaskö

Många specialarrangemang behövs när det blir biskopsvisitation i Kaskö 23-25 oktober. Vi har en liten församling och nu blir det också en liten visitation, säger kyrkoherde Pirjo Lyytinen.

Nyhetsbild

Max tio på begravningar – "Kämpigt men nödvändigt"

Precis som i våras får bara tio personer närvara vid kyrkliga förrättningar i Sydösterbotten. Församlingarna förbereder sig på att fira både alla helgons dag och advent med begränsningar.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Eldsjälarna är borta – nu ska bönehuset i västra Yttermark avyttras

Ingen tar ansvar för det evangeliska bönehuset i västra Yttermark längre. Därför ska det säljas. Även flera andra bönehus i Sydösterbotten står mestadels tomma. När eldsjälarna är borta och föryngringen svag tynar verksamheten bort.

Nu kunde musikalen äntligen genomföras

På fredagskvällen kunde äntligen musikalen ”Därför att ljuset” framföras i Korsnäs kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand var en av de drygt hundra gästerna.

Nyhetsbild

Snart åker Rut och de andra missionärerna tillbaka till Kenya: "Vi får börja arbeta på ett nytt sätt"

När Övermarkbon Rut Åbacka återvänder till Kenya i början av oktober är det till ett land som sedan mars har varit så gott som tömt på missionärer. Hur har de månne haft det i deras frånvaro, undrar hon.

Nyhetsbild

Nu kommer biskopen på nytt besök till Korsnäs

Biskopsvisitationen i Korsnäs i mars blev annorlunda än planerat. Nu återkommer biskopen med följe till Korsnäs på ett mera inofficiellt besök.

Nyhetsbild

Kyrklig rättelseyrkan tas inte upp i Kristinestad – den riktades till fel instans

En rättelseyrkan över ett kyrkligt beslut i Kristinestad tas inte upp eftersom den riktats till fel instans. Samma person har också inlämnat ett kyrkobesvär till förvaltningsdomstolen.

Kyrklig skatteprocent ändras inte i Kristinestad

Den kyrkliga skatteprocenten i Kristinestad nästa år är den samma som detta år. Det har kyrkofullmäktige bestämt.

Nyhetsbild

Finska församlingen betalar två gamla lån med ett nytt – jurister reder fortfarande ut lånehärvan

Turerna fortsätter kring finska församlingens lån i Kristinestad. Det var fel då församlingen lyfte ett lån på eget bevåg. Nu tas ett nytt lån med vilket gamla betalas av.

Nyhetsbild

Nya pastorskansliet blir dyrare än beräknat – kravet på ett brandsäkert arkiv en av orsakerna

Det behövdes bland annat ett mera brandbeständigt arkiv i anslutning till det nya pastorskansliet i Närpes. Tilläggsåtgärderna och de anskaffningar som gjorts till församlingens nya lokaliteter i Torghuset gör att det hela blir över 10 000 euro dyrare än beräknat.

Nyhetsbild

Snart är korset i Sideby på plats igen – "Hoppas få det klart före höststormarna"

Korset och kupolen börjar ta form. I oktober ska de vara klara att monteras upp på kyrkstapeln i Sideby.

Nyhetsbild

Övermark begravningsplats förstoras och får minneslund – samma önskas i Pörtom

En utvidgning av Övermark begravningsplats har länge varit aktuell. Nu har det också kommit initiativ om att anlägga en minneslund på det förstorade området. Den förverkligas först av allt.

Nyhetsbild

Nyrestaurerad altartavla på plats igen i Kristinestads kyrka

Nu hänger den tredelade altartavlan igen i koret i Kristinestads kyrka. Altartavlan konserverades under sommaren och kyrkan har då varit stängd.

Ny medlem i kyrkorådet ska väljas i Kristinestad

Det blir byte på några kyrkliga förtroendeposter i Kristinestad. En medlem är inte längre valbar, har finska församlingsrådet konstaterat.

Nyhetsbild

Kyrkoskatten minskar med drygt 100 000 i Kristinestad

De kyrkliga budgetramarna stramas åt i Kristinestad. År 2021 beräknas skatteinkomsterna vara drygt 107 200 euro mindre i än i fjol.

Nyhetsbild

Korsnäsbo leder stiftsfullmäktige fyra år framåt

Det nya fullmäktige i Borgå stift har hållit sitt konstituerande sammanträde. Den nyvalda ordföranden är från Korsnäs.

Nyhetsbild

Nu går församlingens flyttlass in till city – kyrkoherden hoppas på mer spontana möten

Fredagen var en intensiv flyttdag för Närpes församling som tömmer pastorskansliet på kyrkbacken och installerar sig i sin nya lokal vid torget.

Nyhetsbild

28 konfirmerades i Närpes kyrka

I söndags hölls den sista konfirmationen för årets skriftskola i Närpes församling. Här är namnen på de 28 ungdomar som blev konfirmerade i Närpes kyrka.

Nyhetsbild

Tretton konfirmerades i Korsnäs 

Det var konfirmation i Korsnäs kyrka i söndags. Tretton unga konfirmerades.

Kyrkoherden i Kaskö fick förordnande förlängt

Förordnandet för tf. kyrkoherden i Kaskö har förlängts med ytterligare ett halvt år. Beslutet har fattats av domkapitlet i Lappo stift.

Nyhetsbild

Wideroos om kyrkans oenighet i vigselfrågan: "Slå inte varandra i huvudet med Bibeln"

Kyrkan är oenig i frågan om vigsel av samkönade par. En lösning kan komma men det tar för lång tid, anser kyrkomötesombudet Ulla-Maj Wideroos. Hon anser att de präster som vill ska ha rätt att viga samkönade par.

Nyhetsbild

Nu hålls de senarelagda konfirmationerna – Övermark och Pörtom först ut

På grund av coronapandemin måste årets skriftskola i Närpes församling ändras om. Lektionerna drog ut på tiden. Även konfirmationerna blev framskjutna, men nu har flera av dem hållits.

Nyhetsbild

Hävning av tjänsteförhållande gör ny runda till domstolen

Det blev besvär också över det nya beslutet att häva tjänsteförhållandet med den kyrkliga förvaltningschefen i Kristinestad. En ny behandling i förvaltningsdomstolen väntar.

Vikarie för diakon vald i Närpes

En diakonvikarie har utsetts i Närpes församling.

Nyhetsbild

Kyrklig förvaltningschef fick sparken i Kristinestad – för andra gången

Förvaltningsdomstolen upphävde kyrkofullmäktiges beslut att häva förvaltningschefens tjänsteförhållande på grund av formfel. På tisdagen hävdes tjänsteförhållandet igen.

Nyhetsbild

Nu har också Kristinestad en minneslund – och efterfrågan ökar hela tiden

Gamla begravningsplatsen i Kristinestad har fått en minneslund. Något som det funnits en efterfrågan på, säger Olav Klemets som är församlingsmästare och disponent.

Nyhetsbild

Minneslunden upplevs stökig – därför sätter församlingen stopp för minnesartiklar

Gravljus, krukväxter och minnesartiklar huller om buller. Besökare till minneslunden på begravningsplatsen i Närpes har ibland mötts av en stökig syn. Nu sätter församlingen stopp för privata föremål i lunden.

Nyhetsbild

Kaskö församling fick 97 000 i bidrag – mest i hela landet

Kaskö församling fick en överraskande stor summa i bidrag från kyrkostyrelsen.

Konfirmation i augusti i Korsnäs

Det har på grund av coronasituationen varit oklart när konfirmation ska hållas i Korsnäs församling i år. Nu är datumet i varje fall spikat.

Nyhetsbild

Korsnäs församling gick på plus i fjol

Det blev ett överskott för Korsnäs församling i fjol. En del av pengarna reserveras för att renovera servicehuset på begravningsplatsen.

Nyhetsbild

Konstnären nämns i dokument som hittades på kyrkvinden

Både altartavlans ålder och mästare var under många år okända i Kristinestad. I gamla dokument som för hundra år sedan hittades på kyrkvinden finns uppgifterna.

Nyhetsbild

Gudstjänster och vigslar för max 500 personer i kyrkan – "Men till bröllopsfesten efteråt kan högst 50 komma"

Nu blir det tillåtet att närvara vid gudstjänster i kyrkan igen och även restriktionerna som gällt vigslar och andra förrättningar luckras upp. Men håll avståndet i bänkarna, påminner kyrkoherde Tom Ingvesgård, som är kontraktsprost i Närpes prosteri.

Nyhetsbild

Liten församling i Kristinestad får stöd: "Nu kan kan södra kyrkgaveln sättas i skick"

Mayvor och Bengt Lindblad är två av de aktiva i lilla Kristinestads metodistförsamling som har en stor kyrka att hålla i skick. De är tacksamma för understöd som gör det möjligt att fortsätta renovera byggnaden.

Nyhetsbild

Betongsuggan har återbördats – låg bakom kyrkstallarna

Den betongsugga som under fredagsnatten försvann från kyrkparkeringen i Närpes har kommit tillbaka. På tisdagsmorgonen låg den 200 kilo tunga suggan bakom kyrkstallarna.

Nyhetsbild

Konfirmation i omgångar i Närpes – två har redan konfirmerats

Coronapandemin gör att Närpes församling får tänka om med årets konfirmationer. De skjuts fram för både vinter- och sommarskriftskolan. Men två ungdomar har redan konfirmerats.

Nyhetsbild

Pastorskansliet kan göras om för barnverksamhet – planeringen har påbörjats

En stor lokal frigörs då pastorskansliet i Närpes till hösten flyttar in i torghuset. Nu har en planering inletts för att se hur församlingskansliet i stället kan göras om för barnverksamhet.

Nyhetsbild

Församlingen höll igen med utgifterna

Det blev ett litet överskott för Närpes församling i fjol. Förklaringen är helt enkelt högre inkomster och mindre utgifter än budgeterat.

Nyhetsbild

Diakonitjänst dras in – krävde två omröstningar i fullmäktige

En diakonitjänst dras in i Närpes församling. I stället inrättas en diakonimedarbetartjänst. Kyrkofullmäktige var delat i frågan och det fordrades två omröstningar innan frågan kunde klubbas av.

Nyhetsbild

Tjänster ses över då församlingsmästare går i pension

En av församlingsmästarna i Närpes församling går i pension. Samtidigt diskuteras en minskning av personalresurserna. Det är också andra personella förändringar på gång inom församlingen.

Nyhetsbild

Nya diakonen i Kaskö: ”I en liten församling jobbar man med allt”

Arbetsfältet är brett i en liten församling. Nya diakonen Harri Mölsä i Kaskö kan också vikariera som kantor. Det var hans första jobb inom kyrkan.

Nyhetsbild

Diakonitjänst kan ändras i Närpes – krävde omröstning i kyrkorådet

Nya lösningar söks för kantors- och diakonitjänster i Närpes församling. Åsikterna är delade om en diakonitjänst, och det blev omröstning  i kyrkorådet.

Nyhetsbild

Domkapitlet berättar om byten på präststolar runtom i Österbotten

Domkapitlet har befriat Berndt Berg från uppdraget som prästassessor från den 1 september. Hans efterträdare väljs den 7 maj. Kyrkostyrelsen delade ut pengar för fastighetsinvesteringar runtom i landet.

Biskopsvisitation i Kaskö flyttas fram

Kasköborna får vänta innan de får biskopsbesök. Den visitation som skulle ha hållits i mitten av april har som väntat ställts in på grund av coronaepidemin.

Församlingsanställd i Kristinestad får nu ordinarie anställning

I flera år har han jobbat på visstidsavtal. Nu valde församlingen att tillsvidareanställa Paul Koomson.

Nyhetsbild

Skriftskola ordnas – men ovisst hur det blir med konfirmationerna

Skriftskolorna behöver också nya koncept i coronatider. Nu gäller sociala medier och fjärrundervisning. Konfirmationerna är frågetecken och där väntar församlingarna på direktiv. Förbudet mot folksamlingar är avgörande.

Nyhetsbild

Gudstjänst för tomma bänkar – men i stället kan man följa den via nätet

Församlingarna måste tänka om med sina gudstjänster i coronavirusets spår, eftersom folksamlingar på fler än tio personer inte tillåts. I till exempel Närpes är det som vanligt möjligt att ta del av gudstjänsterna via tv och på nätet, och det blir nu möjligt även i exempelvis Kristinestad.