Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Utredaren: Kaskö får behålla service vid en fusion

Frågan är inte om Kaskö ska ha en skola, utan hurdan skola det ska vara. Det säger fusionsutredaren Göran Honga.

Specialbarnträdgårdsläraren får mera arbetstid i Korsnäs

Nästa år utökar Korsnäs sin specialbarnträdgårdslärares arbetstid från 20 till 40 procent av heltid. Beslutet har fattats redan tidigare men träder i kraft vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Kaskös nya stadsdirektör söker nytt jobb i Mörskom

Minna Nikander är en av sexton som söker jobbet som kommundirektör i nyländska Mörskom.

Nyhetsbild

Närpes stad ökar på utgifterna rejält nästa år

Inkomsterna väntas öka för Närpes stad nästa år. Men utgifterna ökar ännu mer. Ramarna för 2019 slogs fast av fullmäktige.

Nyhetsbild

Fritt fram att välja sophämtare själv – Stormossens önskemål fick inget gehör

Fastighetsägare i Vörå, Korsholm, Vasa, Storkyro, Malax och Korsnäs får själva välja vem som ska hämta soporna. Vasaregionens avfallsnämnd var enhällig i sitt beslut på tisdagskvällen. – Jag hoppas verkligen att inga besvär ska lämnas in, säger nämndens ordförande Michael Luther.

Nyhetsbild

Ingen utredning om skolcentrum – de flesta i Korsnäsfullmäktige vill ha kvar byskolorna

De flesta i Korsnäsfullmäktige ser de tre byskolorna som en tillgång och en konkurrensfördel då det gäller att locka inflyttare till kommunen. Roger Bergströms (SFP) och Mirza Hodzics (SFP) motion om ett skolcentrum vann därför föga gehör.

Nyhetsbild

Svenskar kan förhandsrösta i Vasa – "Många har ringt och frågat"

VASA Den 9 september är det val i Sverige. Svenskar som befinner sig i Finland kan förhandsrösta på sex olika ställen, bland annat i Vasa.

Nyhetsbild

Österbotten testplats för digital hjälp – "Allt fler ärenden förväntas skötas digitalt"

Österbotten har valts till ett av fem testområden för digitalt stöd. Målet är att se till att alla får tillgång till digitalt stöd, oberoende av modersmål eller hemort. – Bland annat de äldre är en stor målgrupp, säger planerare Sofi Sandås på Vasa centralsjukhus.

Nyhetsbild

Tekniska direktören vill ha högre lön – och nytt jobb

Jarmo Latikka begärde och fick löneförhöjning i Kaskö. Samtidigt söker han jobb i Storkyro. Kaskö förlänger uppsägningstiden.

Nyhetsbild

Efterlyser plan för integrering av invandrade arbetare

En arbetskraftsinvandrare har inte samma skyddsnät som en flykting när hen kommer till Närpes. En handlingsplan efterlyses.

Nyhetsbild

SDP vill utreda sänkt dagisavgift i Närpes

Möjligheten att få dagvård, småbarnspedagogik och att umgås med andra barn ska vara lika för alla. SDP:s fullmäktigegrupp vill utreda avgifterna.

Nyhetsbild

Närpes och Kaskö går vidare – folkomröstning tänkbar

Närpes sa enhälligt ja till fortsatt utredning med Kaskö. Gun Granlund (SFP) öppnar för att folkomröstning kan ordnas i bägge städer.

Nyhetsbild

Nytt tak på Kaskö skola kan kosta en kvarts miljon

Den nuvarande skolan i Kaskö ska få ett nytt tak, helst i sommar. Fullmäktige godkände en summa som var tänkt att hållas hemlig men som kröp fram på mötet.

Nyhetsbild

Kaskö fortsätter att utreda fusion med Närpes

Motståndarna föreslog att den fortsatta utredningen med Närpes skulle skjutas upp. Majoriteten ville annorlunda.

Nyhetsbild

Kristinestad tar över folkhögskolan i Lappfjärd

KRISTINESTAD Övertagandet av Lappfjärds folkhögskola väckte tvivel i stadsfullmäktige på måndagskvällen. Efter omröstning beslöts att Kristinestad tar över verksamheten.

Nyhetsbild

Många Kasköbor ville höra och fråga om utredningen

Ett hundratal Kasköbor samlades för att höra Göran Honga berätta om fusionsutredningen med Närpes. Bara finskspråkiga röster gjorde sig hörda.

Kaskö måste förklara beslut om flytt av tandvården

KASKÖ Dålig inomhusluft i tandvårdens utrymmen i Kaskö krävde snabba åtgärder och snabba beslut. Det fanns inte tid och möjlighet att göra kostnadsberäkningar för vad en flytt till nya utrymmen skulle innebära. Revisionsnämnden vill nu ha en redogörelse av stadsstyrelsen över beslut, kostnader och plan för flytten.

Nyhetsbild

4–3 för fortsatt utredning av fusion i Kaskös styrelse

Det gick som väntat: SFP och Samlingspartiet för, SDP och Sannfinländarna emot fortsatt utredning av en fusion med Närpes. I Närpes var styrelsen enig för en fortsättning.

Nyhetsbild

Utredning: Kaskös framtid som självständig stad är ohållbar

Det kallas en förutredning men slutsatsen är ändå tydlig. Kaskö står inför väldiga svårigheter utan en sammanslagning med Närpes.

Nyhetsbild

Problem med stadens fastigheter fortsätter i Kaskö

Nu har turen kommit till skolan som ska få nytt tak för att förhindra fler fuktskador. Och revisionsnämnden vill se en utredning kring tandvårdens flytt till Hamnhuset.

Nyhetsbild

Motion: Gör skolan i Korsnäs kyrkby till ett skolcenter för hela kommunen

KORSNÄS SFP:arna Roger Bergström och Mirza Hodzic förslår i en motion att Korsnäs skola i kyrkbyn utvecklas till ett skolcenter för hela kommunen. Det betyder i praktiken att skolorna i Molpe och Taklax skulle dras in.

Anställda får bonus i Korsnäs

KORSNÄS Alla anställda som arbetar fulltid i Korsnäs kommun får 100 euro i bonus. De som arbetar halvtid eller mindre får 50 euro.

Nyhetsbild

Närpespolitiker nöjda med svar om Pjelax daghem

Inget nytt daghem byggs i Pjelax i nuläget. Om det görs, byggs det ihop med skolan.

SFP gruppen i Kristinestad fortsätter diskutera stadsdirektörsvalet på måndag

KRISTINESTAD SFP-gruppen i Kristinestad tog inte något beslut om vem de vill se som stadsdirektör i Kristnestad. Ärendet behandlas igen på måndag.

Nyhetsbild

Styrelsen tog inte ställning i valet av stadsdirektör i Kristinestad

Åsa Blomstedt och Mila Segervall går i princip jämnstarka in i det slutliga valet av stadsdirektör i Kristinestads fullmäktige. Styrelsen föreslår att en av dem väljs.

Marja Rohula är Kaskös nya ekonomidirektör

Kaskö stads nya ekonomidirektör heter Marja Rohula. Hon jobbar i dag vid Metsä Boards enhet i Kaskö.

Nyhetsbild

Miljonerna rullar in till Kristinestad igen

KRISTINESTAD Kristinestad kan visa ännu ett lysande bokslut och koncernen visar ett överskott på 3,1 miljoner euro. Nu ska utvecklingen fortsätta, säger stadsdirektören.

Nyhetsbild

Tre intervjuas för jobbet som stadsdirektör i Kristinestad

Processen med att rekrytera en ny stadsdirektör går vidare i Kristinestad. Av de sex personer som sökt tjänsten kommer nu tre att kallas till intervju.

Nyhetsbild

Nej till gratis dopp för äldre i Kristinestad

Nej, svarade Kristinestad på initiativet om gratis simning för 70 år fyllda. Nya förslag som ökar utgifterna måste noga övervägas.

Nyhetsbild

Närpes godkände skolbyggnad – efterlyste fönster i matsal

NÄRPES Ritningar för Västra Närpes skola, förnyelse av vägbelysning och renovering av HVC fick godkänt av fullmäktige.

Nyhetsbild

Hälsocentralen ger politiker huvudbry

KASKÖ Det är en lång lista med renoveringsobjekt man har i Kaskö. Nu funderar man på vad som ska göras åt den dåliga inomhusluften i hälsocentralen.

Nyhetsbild

Kraftverk kan bli 250 meter höga

NÄRPES Fortum vill bygga högre vindkraftverk i Närpes än vad planläggningen nu tillåter. Nya planer är nära ett godkännande.

Nyhetsbild

Fyra nya söker direktörstjänst

KASKÖ Det är nu totalt åtta personer som vill bli ekonomidirektör i Kaskö.

Nyhetsbild

De är eniga: Närpes bygger nytt högstadium

Hösten 2021 får eleverna i årskurs 7–9 i Närpes flytta in i en splitterny skola. Fullmäktige var enhälligt för ett nybygge på måndagen.

Molpe påtalar brist på hyresbostäder

Det är brist på små hyresbostäder. Det anser understödsföreningen för Molpe by, som vill att kommunen initierar bygget av ett radhus i byn.

Nyhetsbild

Honga utreder – vad blir bättre om Kaskö och Närpes slås ihop?

Vad blir bättre av en fusion mellan Kaskö och Närpes? Och hur ser alternativet ut? Det är frågor Göran Honga ska leta svar på.

Nyhetsbild

Han ska måla upp olika framtidsvisioner för städerna

NÄRPES, KASKÖ Vad blir bättre av en fusion mellan Kaskö och Närpes? Och hur ser alternativet ut? Det är frågor Göran Honga ska leta svar på.

Nyhetsbild

Göran Honga utreder fusion av Kaskö och Närpes

Sjukhusrådet Göran Honga har utsetts till oberoende utredare för utredningen om en fusion mellan Kaskö och Närpes. Han inleder uppdraget omedelbart.

Ett steg närmare konstgräs i Korsnäs

Planerna på en konstgräsplan i Korsnäs avancerar. Roger Bergströms (SFP) och Mirza Hodzics (SFP) skrivelse om att Korsnäs med det snaraste ska söka bidrag för planen har dock förkastats.

Fjolåret gott i Korsnäs – kommunen får pengar från flera olika håll

Korsnäs gör ett bra bokslut för 2017. Ekonomichef Caroline Westerdahl redogjorde för några preliminära siffror på senaste fullmäktigemöte.

Nyhetsbild

Prioriterar hamnen – säger nej till skyddsområde

KASKÖ Staden säger nej till ett skyddsområde söder om Kaskö och Sälgrund. Man är rädda att det försvårar utvecklingen av hamnen.

De här ska förhandla om möjlig fusion med Närpes

KASKÖ Fyra arbetsgrupper ska bereda utredningen av en fusion med Närpes. Här är namnen på dem som valts in i grupperna.

Kaskö säljer tomter för kvarts miljon euro

Kaskö stad får ett nätt tillskott i kassan när nio arrendatorer föreslås få lösa in sina sommarstugetomter. Det ger sammanlagt 241.000 euro.

Nyhetsbild

Kristinestadspolitiker vill inte ha borgmästare

Borgmästarmodellen fick svalt mottagande av stadsstyrelsen som vill ha en tillsvidareanställd stadsdirektör i stället.

Nyhetsbild

Fyra vill bli ekonomidirektör i Kaskö

Fyra personer sökte tjänsten som ekonomidirektör i Kaskö.