Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Ingvesgård leder äldrerådet i Kristinestad: "Vi måste slå vakt om sjukhusbacken"

Hans Ingvesgård är ny ordförande för äldrerådet och Torolf Back fortsätter leda rådet för personer med funktionsnedsättning.

Nyhetsbild

Begär att stadsdirektörens beslut granskas av polis – "Jag besvarar polisens frågor"

En begäran om förundersökning mot stadsdirektör Mila Segervall i Kristinestad har lämnats in till Polisinrättningen i Österbotten. Ärendet handlar om anställningen av teknisk direktör.

Nyhetsbild

Några säger ja, några nja och några nej till kandidatur i välfärdsområdet

Åtminstone tre ledande politiker i Sydösterbotten står till förfogande då kandidater till landskapsvalet ska nomineras. Bland ledande tjänstemän är tongången en annan.

Nyhetsbild

Staden beredd satsa på Norrfjärden – strandpromenaden får fast servicehus med café

En fast servicebyggnad på Packhustorget med turistinformation och café och en restaurering av Norrfjärden – där två av satsningarna i tekniska sektorns förslag till investeringsbudget. Den landar på 4,3 miljoner euro netto.

Rätt att välja Välimäki till lektor, svarar Kristinestad förvaltningsdomstolen

Valet av lärare till finska gymnasiet och högstadiet har gått rätt till, svarar Kristinestad förvaltningsdomstolen.

Nyhetsbild

Simhallsbyggnaden blir nytt röstningsställe för Finbybor – och röstning i bokbussen fortsätter

På grund av byggarbetena på skolbacken kan Finbyborna inte rösta i gymnasiet som de brukar då det drar ihop sig till välfärdsområdesval i januari. Finbybornas vallokal blir i stället i simhallen.

Nyhetsbild

Närpes stad köpte mark i Finby – behövs när centrum växer

Uppdaterad. Närpes stad har köpt ett markområde nära Centralplan i Finby av en privatperson.

Nyhetsbild

Direktörstrio ryter till: "Välfärdsområdet måste ge bättre info till personalen"

Stadsdirektörerna i Sydösterbotten tycker att informationen till den blivande personalen i Österbottens välfärdsområde haltar. I en gemensam skrivelse efterlyser de bättring.

Nyhetsbild

Närpes överför över 30 avtal till vårdjätte

Alla kommunala avtal med utomstående serviceproducenter gällande allt från missbrukarvård till tvätt ska överföras till Österbottens välfärdsområde. Närpes för över 33 avtal.

Nyhetsbild

Befattning ändras då bokförare går i pension i Kristinestad

En tjänst som bokförare i Kristinestad föreslås blir ändrad då nuvarande innehavare går i pension. Uppgifterna ses också över.

Lärarval i Kristinestad fördes till förvaltningsdomstolen

Ett val av lärare inom det finskspråkiga skolväsendet i Kristinestad har lett till att besvär inlämnats till förvaltningsdomstolen.

Två syneförrättare valdes – träder till vid tvistefrågor

Två syneförrättare har valts inom byggnadstillsynen i Närpes. De träder till om berörda parter inte kan komma överens vid till exempel ledningsdragningar.

Nyhetsbild

Stadsjuristen söker jobb i Korsholm

Uppdaterad. Korsholms kommun har ledigförklarat en tjänst som välfärdsdirektör. Kristinestads stadsjurist är en av de sökande.

Nyhetsbild

Hoppas få nyanställa till bibliotek och medborgarinstitut

Nyanställningar till bibliotek och medborgarinstitutet – det hoppas välfärdsnämnden i Kristinestad få pengar till när budget och plan spikas.

Nyhetsbild

Het debatt om skattehöjningar i Kasköfullmäktige

Efter omröstning höll stadsfullmäktige fast vid skattehöjningar på alla fronter i Kaskö nästa år. Men det kommer inte att räcka för att få ekonomin i skick.

Nyhetsbild

Kristinestad säljer fritids- och bostadstomter för 260 000 euro

Kristinestad klubbade sju tomtaffärer till det totala priset om 260 964 euro. Den dyraste kostade legotagaren 89 196 euro. Här är de sju tomtaffärerna.

Nyhetsbild

Inget beslut om hemsjukhus i Kaskö – fullmäktige vill ha mer information

Det lovades en besparing på 180 000 euro nästa år om Kaskö går in för hemsjukhus. Men frågetecknen var för många för att politikerna skulle godkänna det.

Nyhetsbild

Kristinestad fick nytt arv – säljer stadsgård till förmån för ensamma åldringar

Kristinestad har fått ett bostadshus i stadskärnan i arv. Det ska nu säljas och inkomsterna gå till hemvården och ensamma åldringar.

Nyhetsbild

Ekonomin sväller – "Vi har tillväxt i Närpes och tillväxt kostar"

Mer pengar flyter in men staden satsar också mer på servicen nästa år. Ökningen håller inte i längden varnar styrelseordförande Hans-Erik Lindqvist.

Nyhetsbild

Landskapsdirektören lägger ribban högt: "Målet är att få Kasköbanan elektrifierad"

Då Kaj Suomela räknar upp milstolpar under sina snart fem år som landskapsdirektör i Österbotten nämner han Kasköbanan. Att avvärja nedläggningshotet som vilat över banan var oerhört viktigt för regionen. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och jobba för nästa steg.

Nyhetsbild

Norrback satsade mest på valet – en fullmäktigeordförande har inte redovisat valfinansiering

Uppdaterad. Riksdagsledamot Anders Norrback hade den dyraste kommunalvalskampanjen i Sydösterbotten. Men flera invalda och ersättare har inte lämnat in redovisning, bland dem en fullmäktigeordförande – trots att det borde ha skett för en månad sedan. Det visar Sydins granskning.

Närpes överlåter vårdens datatjänster till företag

Informationstekniken tar tjuvstart på vårdens överlåtelse till landskapet.

Nytt äldreråd har utsetts

Ett nytt äldre- och handikappråd har valts i Korsnäs.

Nyhetsbild

Politiker i Kaskö: "Ingen enkel lösning på ekonomiproblem"

Det finns ingen enkel lösning på Kaskös ekonomiska problem. Arbete krävs för problemen kan inte lösas genom att knäppa med fingrarna, säger politikern Juhani Holm (SDP).

Nyhetsbild

Byarna miste vallokaler – då görs ett försök med förhandsröstning

Valet i januari 2022blir det första då man i Korsbäck, Perus och Ömossa inte kan rösta på den egentliga valdagen. Därför testas nu ambulerande förhandsröstning i välfärdsområdesvalet. Men valfunktionärerna gör bara ett kort besök.

Nyhetsbild

Politiker vill ha tidigare möten i Närpes – "Lättare kombinera med familjeliv"

Möten under kontorstid skulle underlätta och effektivera beslutsfattandet. Det anser en grupp förtroendevalda i Närpes. Ledningsgruppen ställer sig positiv. Nu passas bollen vidare.

Nyhetsbild

Skattehöjningar föreslås i Kaskö – "Jag lyfter fram den fula katten på bordet nu"

Vi kan inte spara oss till döds, säger ekonomidirektör Esa Högnäsbacka – och föreslår nu högre kommunalskatt för Kasköborna. Han säger att han vill "lyfta den fula katten på bordet".

Nytt varv med representant till hamnstämma i Kaskö

Fler utredningar önskas innan stadsstyrelsen i Kaskö är beredd att utse stadens representant till hamnbolagets stämma.

Nyhetsbild

Postutdelningen flyttade till Lappfjärd

Posten flyttade utdelningen från posthuset i stadskärnan till Lappfjärd.

Nyhetsbild

Detaljplan ska ändras så att ny branddepå kan byggas

En ny branddepå planeras i Övermark men det kräver ändringar i detaljplanen.

Nyhetsbild

Närpes stad sponsrar Kraft hockey

Staden fortsätter stöda hockeyn. Nu är det klart hur stort bidraget är.

Nyhetsbild

Osäkerhet kring välfärdsområdet försvårar budgetarbetet

Nästa år beräknas personalkostnaderna, skatteintäkterna och statsandelarna alla öka i Närpes. Men det finns frågetecken.

Nyhetsbild

Närpes fick nytt ungdomsfullmäktige

Åtta ungdomar fick plats i nya ungdomsfullmäktige i Närpes, som utsetts för två år. Här är namnen.

Nyhetsbild

Ny byggsektion valdes – får ny ordförande

En ny sektion för byggnadstillsyn har valts i Närpes. Den består av fem medlemmar med personliga ersättare.

Nyhetsbild

Sju söker jobbet som landskapschef – två av dem har rötterna i Kristinestad

Sju personer har sökt tjänsten som landskapsdirektör i Österbotten. Bland dessa finns två personer som kommer från Kristinestad.

Nyhetsbild

Korsnäs och Kaskö söker hjälp hos staten – 20 år sedan Korsnäs senast fick extra stöd

Kaskö sökte och fick i fjol. Korsnäs har inte gjort något försök på 20 år. Men i år söker båda kommunerna om extra statsandel, det som i folkmun ibland kallas "fattigkommunstöd". Korsnäs hör till de kommuner som vädjar om mest stöd per invånare.

Nyhetsbild

Kommundirektör och kunddirektör vill bli landskapsdirektör – Suomelas femåriga period slutar i april

I det här skedet finns endast två sökande till tjänsten som ny landskapsdirektör i Österbotten, en kommundirektör och en kunddirektör. Men fler sökande väntas när ansökningstiden går ut i morgon onsdag.

Närpes stuvar om bland donationer och testamenten inför vårdreform

I framtiden blir det stadsstyrelsen som förvaltar alla de donationsfonder och testamentsmedel i Närpes som hittills skötts av vård- och omsorgsnämnden. Det sammanlagda värdet närmar sig då ett par miljoner euro.

Nyhetsbild

Vänort i Vietnam kan utredas – "Men det måste finnas ömsesidig nytta"

Vänortssamarbete mellan Närpes och en ort i Vietnam, kan det vara något? Det undrade ambassadören. Varför inte, men det måste utredas och måste ge ömsesidig nytta, säger stadsdirektören.

Nyhetsbild

Ny representant från Sydösterbotten i kulturfondens delegation

Sydösterbotten har fått en ny representant i Svenska kulturfondens delegation. Valet gäller för två år.

De representerar Närpes i samkommuner, fonder och direktioner

Här är de som ska representera Närpes stad i olika samkommunala organ, fonder och direktioner.

Kommunen ger bidrag för KoFF:s nya träningsdräkter

Korsnäs fotbollsförening får ett litet bidrag av kommunen. Medlen kommer seniorlaget till godo.

Hembygdsfond delar ut dubbelt så mycket i år – åldringshem får den största potten

I år är utdelningen ur Korsnäs kommuns hembygdsfond dubbelt så stor som under tidigare år. Åtta mottagare kan räkna med bidrag.

Nyhetsbild

Daghem och röntgenavdelning fick extra pengar i Kristinestad

Utvidgningen av Lappfjärds daghem fick sina 300 000 euro och röntgenavdelningen 190 000 euro när investeringsbudgeten sväller i Kristinestad.

Nyhetsbild

Dyrare daghemsbygge fick godkänt – men 10 000 euro för pistvakt måste tas ur nämndbudgeten

Stadsstyrelsen i Kristinestad godkände att daghemsutbyggnaden i Lappfjärd blir dyrare.