Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Slarvade bort papper – fortfarande spårlöst försvunnet

Det här är inte alls roligt och jag skäms, säger stadsjurist Niklas Granö om handlingen han slarvade bort. Politikern Pekka Eränen nöjer sig inte med ursäkten utan överväger besvär.

Nyhetsbild

Närpes uppdaterar byggnadsregister med skärpta slutgranskningar

Också Närpes jobbar på att uppdatera kommunens byggnadsregister, men går till väga på ett annat sätt än i Kristinestad. Någon heltäckande uppdatering är inte aktuell och husägarna behöver inte själva fylla i uppgifterna.

Nyhetsbild

Ännu en ledande tjänsteman söker sig bort från Kaskö

Ännu en ledande tjänsteman vill byta jobb och komma bort från Kaskö. Det är chefen för en sektor som har tuffa sparkrav.

Nyhetsbild

Noll möten på två år – sällsynt ledamot i Närpes fullmäktige

En folkvald i Närpes har inte deltagit i ett fullmäktigemöte på två år och uteblivit från 16 av 19 nämndmöten. En annan förtroendevald har deltagit i bara ett nämndmöte sedan valet 2017.

Nyhetsbild

Bostäder, pidrolokal eller förråd – före detta skolor fick nya roller

I Kristinestad blev tio skolor indragna mellan åren 2005 och 2015. En del fick nytt liv med ny ägare, andra står oanvända eller ger plats för pulkor, skidor och cyklar.

Förvaltningssekreterarjobb lockar tre i Kristinestad

Tre personer vill bli förvaltningssekreterare i Kristinestad. Sekreteraren anställs tills vidare.

Ingen vill vikariera teknisk direktör i Kristinestad

Ingen är intresserad av ett vikariat som teknisk direktör i Kristinestad. Ordinarie direktören är tjänstledig ett halvt år.

Nyhetsbild

Hon byter fullmäktigegrupp – blir obunden SFP:are från nyåret

Fullmäktigeledamoten Mirja Högstrand i Kaskö byter grupp. Hon lämnar Vänsterförbundet till förmån för Svenska folkpartiet.

Nyhetsbild

Tre kommuner krymper visar befolkningssiffror

Kristinestad, Kaskö och Korsnäs kommer att ha färre invånare vid årsskiftet än vid förra årsskiftet, enligt preliminära siffror. Närpes folkmängd är ganska oförändrad, eller lite på plus.

Nyhetsbild

Tomt skolhus kan bli daghem – föräldrar har tagit initiativ

I tolv år har skolhuset i byn stått mer eller mindre oanvänt. Nu vill föräldrar att de gamla klassrummen byggs om till daghem. En skrivelse har lämnats in till staden. Och vad har hänt med andra stängda skolor i Närpes. Se bilder här.

Nyhetsbild

Flyttade sina företag till Närpes: "Jag skäms att betala skatt till Kaskö"

Företagare protesterar mot Kaskös nej till fusion. Mats Hellström bytte sina företags hemort från Kaskö till Närpes. Och är nu även själv skriven som Närpesbo.

Nyhetsbild

Kaskö lever på kredit – och nu väntar ännu tuffare tider

Kaskö stad snurrar verksamheten med ett kreditkonto. Budgeten visar -0,6 miljoner. Nu inleds samarbetsförhandlingar. Och ingen vill leda revisionsnämnden.

Arbetsgrupp ska fundera på bostadspolitik

En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att göra upp bostadspolitiska principer för Närpes , bland annat säkerställa tillgången på hyresbostäder. Stadsstyrelsen valde medlemmarna.

Nyhetsbild

Närpes får tf. stadsdirektör för en tid

Det kommer att dröja ett tag innan Närpes får en ny ordinarie stadsdirektör efter Hans-Erik Lindqvist, som går i pension. Han har nu anhållit om avsked från sin tjänst.

Sidebyvägens vattenandelslag förlorade domstolstvist

Det ena besväret togs inte upp till prövning och det andra avslogs – därmed blir Sidebyvägens vattenandelslag utan både subvention och bidrag.

Nyhetsbild

Nya vårdområdet väcker farhågor i Närpes

Det är nu klart att Vasa sjukvårdsdistrikt ersätts av Österbottens välfärdsområde. Men frågorna är många säger politiker i Närpes.

Nyhetsbild

Sahlgren: Projektet fortsätter tills nämnden besluter annat – flexibilitet är ledordet

Nej, emigranter tvingas inte hem till Sideby för att mäta sommarstugan – flexibilitet är ledordet, säger den tekniska assistenten om de omtalade blanketterna.

Nyhetsbild

Kristinestad pausar blankettrally efter kritik – "Som att tvingas besikta en nybesiktad bil"

De första breven till husägare skickades ut för bara några dagar sedan. Men nu gör staden halt – åtminstone tillfälligt. Nästan som att tvingas besikta en nybesiktad bil, säger politiker om upplägget med tomma blanketter som husägare ska fylla i.

Nyhetsbild

SFP-gruppen överklagar inte Kaskös nej till fusion

SFP-gruppen i Kaskö möttes på måndagskvällen. Om det blir besvär mot Kaskös beslut i fusionsfrågan så är det åtminstone inte gruppen som lämnar in det.

Nyhetsbild

Kstad plockade bort saneringen av tippen för 2,6 miljoner och lade till i budget som visar svagt plus

Investeringen på 2,6 miljoner för saneringen av gamla avstjälpningsplatsen i Lålby flyttades fram. I stället plockades två nya investeringsobjekt in i budgeten som slutar på 3 673 euro plus.

Nyhetsbild

Nu var politikerna i Närpes eniga om budgeten – nästan

Det röstades om budgeten i stadsstyrelsen på grund av de stora investeringarna. Men inte i fullmäktige på måndagen trots några varningens ord.

Kristinestad sparar på bibliotek – tf. direktör också nästa år

Kristinestad sparar också nästa år inom biblioteksväsendet. Nuvarande arrangemang med tf. biblioteksdirektör fortsätter och en befattning är obesatt.

Nyhetsbild

Kaskö hyr hus för dagis och hälsovårdscentral – "praktexempel på ett dumt beslut"

KASKÖ På lång sikt kan det bli dyrt för Kaskö stad att hyra en byggnad för daghem och hälsovård. De ansåg kritikerna i en het debatt i tisdags kväll.

Nyhetsbild

Olav Sjögård: "Menade de inte allvar med förhandlingarna?"

Var den goda andan i fusionsförhandlingarna bara på låtsas? Varför sa de inget i ett tidigare skede, undrar stadsstyrelseordförande Olav Sjögård i Närpes – som inte vet vad man kunde ha gjort annorlunda för att blidka kritikerna.

Nyhetsbild

Grönas tomma stol fällde Kaskös fusion med Närpes

Det blev nej till Närpes för andra gången i Kaskö – även denna gång på något oklara grunder. Överklagande utesluts inte.

Nyhetsbild

Faller fusionen också en andra gång i Kaskö? Vi rapporterar direkt

KASKÖ Är fusionsfrågan avgjord på förhand när De grönas stol antagligen står tom? Eller kommer det en ny vändning ännu i kväll? Följ vår direktrapportering från mötet.

Nyhetsbild

Ny dramatik i Kaskö: Tom stol fäller fusionen

I kväll behandlar stadsfullmäktige i Kaskö förslaget om en fusion med Närpes. Men nu har det hela tagit en ny dramatisk vändning: Enligt Sydins/VBL:s uppgifter är ingen från De gröna med och då blir det av allt att döma nej till sammanslagning, med minsta möjliga marginal.

Nyhetsbild

Kristinestad låter vårdjätte sköta stora delar av hälsocentralen

Ett privat läkarbolag ska ta över stora delar av öppenvården i Kristinestad. Därför bildas ett nytt aktiebolag, där staden är minoritetsägare. Nu har stadsstyrelsen gett grönt ljus för samföretaget.

Nyhetsbild

Rond två för fusionen i Kaskö – Sydin/VBL rapporterar direkt

KASKÖ Lyckas man få en fusion på andra försöket i Kaskö, eller blir det nej igen? Tas beslutet utan nya kontroverser? Sydin/VBL rapporterar direkt från Kasköfullmäktiges möte i kväll.

Nyhetsbild

Minus oroar inte i Korsnäs – "Vi gör saker som är positiva för kommunen"

KORSNÄS Korsnäs har en väldigt låg skuldbörda och ett ackumulerat överskott. Därför vågar man budgetera för ett underskott nästa år.

Nyhetsbild

Brandt ny tf direktör – Myllyniemi semesterledig och redan borta

Ari-Johan Myllyniemi har tagit ut innestående semester och är inte längre på jobb. Vägmästare Niklas Brandt träder in som tf och staden inleder rekryteringsprocessen efter en teknisk direktör omgående.

Nyhetsbild

Kaskö räknar med ny förlust nästa år – nådde inte sparmål

KASKÖ Kaskö lägger nu fram ett budgetförslag som visar över en halv miljon euro minus. Samtidigt ökar skuldbördan.

Nyhetsbild

Nästa vecka behandlas fusionen igen i Kaskö

KASKÖ På tisdag får stadsfullmäktige i Kaskö ta ställning till en eventuell fusion med Närpes en andra gång.

Nyhetsbild

Toppdirektör i Kristinestad börjar jobba åt energibolag

En ledande tjänsteinnehavare i Kristinestad söker tjänstledigt för att jobba med vindkraft hos ett energibolag.

Nyhetsbild

Kaskö gör nytt försök med samarbetsförhandlingar

Det trängda ekonomiska läget får stadsstyrelsen i Kaskö att upprepa förslaget att samarbetsförhandlingar inleds med hela personalen.

Nyhetsbild

Onödigt sätta pengar på omklädningsrum vid Östra sidan, anser fotbollsfolk: "Prioritera Kristinaplan och Lappfjärd"

Att använda 40 000 euro för att bygga omklädningsrum och toaletter vid Östra sidans plan är resursslöseri, anser fotbollsfolk. Pengarna borde styras dit användningen är störst, Kristinaplan och/eller Lappfjärdsplan.

Nyhetsbild

Närpes budgetförslag godkänt efter omröstning – Två ville förkasta hela luntan

Den snabba investeringstakten fortsätter för Närpes stad, som nu satsar på både vård och skolor. Investeringskostnaderna uppfattas av en del förtroendevalda vara så pass höga att de ville förkasta hela budgetförslaget för nästa år.

Håller fast vid försäljningen av hyreshus i Kaskö

Kasköstyrelsen backar inte i sin ståndpunkt, utan håller fast vid att försäljningen av hyreshuset Kaskö Hus gick rätt till.

Fortsätter vikariera rådgivare vid servicepunkt i Kristinestad

Nuvarande vikarie fortsätter som rådgivare vid servicepunkten i Kristinestad. Den ordinarie rådgivaren är arbetsledig nästa år.

Nyhetsbild

Inget klart datum för reprisen i fusionfrågan än – "Vi får se när det blir"

Kaskös fullmäktigeordförande har inget klart besked att ge när fusionsavtalet ska tas upp i fullmäktige igen.

Nyhetsbild

Kstad återställer tippen för 2,6 miljoner – litet plus i budgetförslag med fokus på barn och unga

Största investeringen i budgetförslaget är för något som ska täckas in och gömmas bort. Bollspelarna ska även få uträtta sina behov inomhus redan 2020 i ett förslag som visar några tusenlappar plus.

OK för tekniska direktören att bli egenföretagare – på prov

Tekniska direktörens anhållan om bisyssla godkändes för sex månader – därefter utvärderas tillståndet, föreslår stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Det blir en andra omröstning i Kaskö om fusion med Närpes

KASKÖ En enhällig stadsstyrelse i Kaskö ger fullmäktige bakläxa. Fusionsfrågan måste tas om.

Nyhetsbild

Kristinestad godkände grundavtal för välfärdsområdet

Kristinestad har tagit ett steg till mot Österbottens välfärdsområde, som ska ta över den social- och hälsovård som i dag produceras av kommunerna.

Nyhetsbild

"Kommunens politiker ska bete sig värdigt – också på sociala medier"

Kan man förvänta sig särskilt korrekt beteende på sociala medier av en fullmäktigeledamot? Frågan går till en expert på Kommunförbundet med anledning av fallet i Korsnäs.