Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kaskö godkände sparprogram om nästan 4 miljoner på tre år

Vissa har farhågor kring om allt kan genomföras. Men politikerna i Kaskö var eniga om det ambitiösa sparprogrammet.

Undantagslov för garage i Rangsby förordas

En garage- och förrådsbyggnad kan få byggas på Kuggsören i Rangsby.

Nyhetsbild

Tomtköp för padelhall i Kristinestad godkändes

Propadel får köpa 4 280 kvadratmeter stor tomt för lika många euro.

Nyhetsbild

Kuusinen vill att JO och JK prövar bristande språkkunskaper vid Bottenhavets hälsa

Seppo Kuusinen i Lålby har tröttnat på att inte få svar på sina frågor om bristande språkkunskaper vid vårdföretaget Bottenhavets hälsa. Nu låter han justitiekansler och riksdagens justitieombudsman se över de påstådda bristerna.

Nyhetsbild

Kaskö når inte konsultens mål – "Sparprogrammet lever och förändras hela tiden"

Kaskö kan inte i år nå de sparmål som finns i konsultrapporten. Sparprogrammet är nog väldigt positivt uträknat och det kommer att leva och förändras, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Nyhetsbild

Ja till personalchef i Kristinestad – pussel krävdes med centralvalnämnden

Det behövdes ingen diskussion då fullmäktige gav klartecken för att inrätta en tjänst som personalchef i Kristinestad. Efter en förhandlingspaus kunde man också pussla ihop centralvalnämnden.

Nyhetsbild

Krigsveteraner får extra rehabvecka på sjukhemmet

Styrelsen för Bottenhavets sjukhems stiftelse ger krigsveteraner extra gratis rehabiliteringsvecka sitt 30-årsjubileum och den nationella veterandagen till ära.

Kristinestad godkände tomtindelning för padelhall

Kristinestad bröt ut tomt för en padelhall på Lappfjärdsvägens industriområde – nästa vecka kan Propadel bli ägare till den.

Nyhetsbild

Folkökningen fortsätter i Närpes och Kaskö – även Kristinestad visar plus första kvartalet

Den positiva befolkningsutvecklingen i Närpes och Kaskö fortsätter. Båda städerna har fått fler invånare under årets första kvartal. Även Kristinestad visar nu ett litet plus.

Nyhetsbild

Även Skaftung skifteslag vill freda havet från turbiner

Skaftung skifteslag med 600 delägare följer grannen i söder och motsätter sig storskalig vindkraft till havs.

Nyhetsbild

Drygt en miljon i underskott i Kaskö – extra styrelsemöte för bokslut och sparplan

Kaskös bokslut för 2020 visar ett underskott på drygt en miljon euro – sämre än väntat, trots coronastödet från staten. Lånesumman per invånare är nu 4 382 euro. Så det finns att hugga tag i för nya ekonomidirektören som tillträder tjänsten tidigare än planerat.

Nyhetsbild

Padelhall med tre banor byggs på Lappfjärdsvägens industriområde – "Förhoppningsvis klar för spel före årsskiftet"

Företaget Propadel har hittat en ny tomt för en hall med tre banor, på Lappfjärdsvägens industriområde. Förhoppningen är att banorna ska vara spelbara före årsskiftet.

Nyhetsbild

Skifteslag mot vindkraft till havs – "Sänker fastigheternas värde och stör flyttfåglarna"

Sideby skifteslag motsätter sig Finlands Havsvinds planer på vindkraft utanför kusten. Det är samfällighetens hälsning till planläggningssektionen – som inte behandlar ärendet på sitt aprilmöte, utan eventuellt i maj.

Nyhetsbild

Bäckvägens serviceenhet får enhetsledare

För två år sedan fick ansvariga vårdare titeln enhetsledare på alla boendeenheter i Närpes, utom på Bäckvägens serviceenhet. Nu har det rättats till.

Nyhetsbild

Förlängda kandidatnomineringen har hittills gett två namn i Närpes

Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet i Närpes har kompletterat sina kandidatlistor med ett namn var sedan nomineringstiden förlängdes.

Nyhetsbild

Närpes sålde tomtmark i Finby och Kåtnäs

Tre tomtaffärer har godkänts av stadsstyrelsen. Det ger sammanlagt drygt 112 000 euro i försäljningsinkomst.

Nyhetsbild

Två radhus kan bli aktuella på nytt bostadsområde i Pjelax – "Alla lägenheter i byn är uthyrda"

Den jordbruksmark som staden köpt intill skolan i Pjelax planeras för två radhus. Det blir inga egnahemshustomter.

Nyhetsbild

Bästa bokslutet någonsin i Närpes – resultatet över 5 miljoner euro

Bokslutet 2020 är det bästa i Närpes stads historia. Det blir så mycket pengar över att staden kan reservera 4 miljoner till högstadiebygget för att hålla skuldbördan nere.

Nyhetsbild

Kristinestad behöver personalchef på heltid – och förstärker löneräkning

Ett år efter omorganiseringen av arbetsuppgifterna för ledande tjänstemän blir det en nyanställning till centralförvaltningen i Kristinestad. Nu behövs en personalchef. Även ICT-avdelningen och lönekontoret ska få nya ordinarie anställda.

Nyhetsbild

240 000 euro i potten – de här föreningarna får bidrag

Fritidsnämnden i Närpes har fördelat 239 500 euro i bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Här är de som får bidrag.

Nyhetsbild

Nya personalchefen: Därför är det så viktigt att se till att alla trivs på jobbet

Ska man ha roligt på jobbet? Inte nödvändigtvis, enligt Närpes stads nya personalchef Marjo Österdahl. Däremot är det viktigt att trivas.

Nyhetsbild

Underskott på 250 000 euro för Korsnäs i fjol

Det blev ett underskott för Korsnäs kommun i fjol. Underskottet är ändå mindre än väntat.

Nyhetsbild

Befarat underskott slutade med plus i Kristinestad

Det befarade underskottet i Kristinestad på 220 000 euro vändes till ett överskott på 83 000 – tack vare Finlands regering, som strödde "coronapengar" över kommunerna.

Nyhetsbild

Migri skär ner i Kristinestad – "Redan tomma platser som sägs upp"

Inkvarteringsplatserna för asylsökande kommer att minskas med sammanlagt 700. Migrationsverket lägger ner två förläggningar och vid enheten i Kristinestad minskar platsantalet från och med juli – den andra nedskärningen inom mindre än ett år.

Nyhetsbild

Kasköfullmäktige röstade om ny avskrivningsplan

Med rösterna 9–8 bestämde fullmäktige att Kaskös nya avskrivningsplan ska gälla från början av detta år.

Nyhetsbild

Inloggning krävdes för att läsa stadens offentliga protokoll – leverantörens fel

Uppdaterad. I flera repriser har inloggning krävts för att läsa protokoll från nämndmöten i Kristinestad. Orsaken är ett gammalt system, som kommer att förnyas i höst.

Nyhetsbild

Bakläxa för sparpaket i Kaskö – "Ingen idé att gå ut med något som vi inte tror på"

Fler preciseringar och beräkningar behövs innan stadsstyrelsen i Kaskö tar ställning till sparprogrammet. Med rösterna 4–3 skickas det tillbaka till ledningsgruppen. Det var meningen att det skulle behandlas i fullmäktige på måndag men så blir det inte.

Nyhetsbild

Kaskö får ekonomidirektör uppvuxen i Lappfjärd

Kaskö får en ny ekonomidirektör. Tjänsten har varit obesatt sedan våren 2019. Den valda är en av de tre som intervjuats.

Nyhetsbild

Nicole är yngsta kandidaten i Sydösterbotten

Artonåriga Nicole Sten i Pörtom, är den yngsta kandidaten i Sydösterbotten. Hon är glad att valet blev framflyttat så att hon får koncentrera sig på studentskrivningarna.

Nyhetsbild

Närpes har den yngsta kandidatbuketten – Kaskö den högsta medelåldern

Medelåldern på kandidaterna i kommunalvalet varierar i kommunerna. Kandidaterna i Närpes har den klart lägsta medelåldern. Det äldsta kandidatgänget hittar man i Kaskö. Där är medelåldern tio år högre än i grannstaden.

Nyhetsbild

För nära berg och bosättning – CPC:s planer för Åback möter motstånd

CPC:s planerade vindkraftspark benämnd Åback är ett allt för stort ingrepp på de värdefulla omgivningarna kring Bötombergen. Bland annat det här anser invånare om det planerade projektet.

Behandling av Åback vindkraftspark flyttades fram – språkversioner saknades

Beslutet om att lägga fram utkastet till delgeneralplan för Åback vindkraftsspark till påseende togs bort från listan.

Nyhetsbild

Grönt ljus för padelplan – och för infoställe nära strandpromenaden

Nu är vägen öppen för padel vid badstranden och en mobil infopunkt/kiosk nedanför Packhustorget.

Nyhetsbild

Husbyggaren blir arbetsledare på tekniska i Kristinestad

Samhällsbyggnadsnämnden valde ny arbetsledare efter Rainer Frönäs som går i pension efter sommaren.

Nyhetsbild

Nu är stolparna borta i Korsbäck – ytterligare 26 tas bort i Perus

De tio kreosotdränkta stolparna längs CPC Finlands ledningsgata i Korsbäck har grävts upp och ersatts. Nu fortsätter jobbet. Stolpar ska väck från Storåsens grundvattenområde varifrån Perusborna får sitt dricksvatten.

Nyhetsbild

Politiker fick anonymt brev – "Du har 30 dagar på dig att avsäga dig dina uppdrag"

Olustigt och ett hot mot demokratin. Så säger Kristinestads fullmäktigeordförande Henrik Antfolk (SFP) om ett anonymt brev han för en tid sedan fick i postlådan. Antfolk betecknar det som ett hotbrev och brottsanmälde.

Nyhetsbild

Fjärrvärmen blev eldfängd fråga i Närpes – "Har inte varit med om liknande"

Frågan om Närpes borgen för fjärrvärmebolaget blev laddad inför måndagens beslut. Politikerna fick mer information en timme innan mötet.

Nyhetsbild

Ingen flytt av gästhamn – väl en servicebyggnad nedanför Packhustorget planeras

Kristinestad gör nytt försök med en servicebyggnad nedanför Packhustorget. Förra gången tog det tre år innan besvären var avhandlade. Redan i sommar ska en mobil servicepunkt finnas i anslutning till strandpromenaden.

Närpes köper strandområde med tre byggrätter

Närpes stad köper en strandfastighet i Nämpnäs. Fastigheten har tre byggrätter som staden ska använda som bytesobjekt vid strategiska markköp.

Nyhetsbild

Mosedals idrottsområde får ny detaljplan som öppnar för padel

Snart blir det möjligt att bygga en padelhall i Mosedals idrottsområde.

Korsnäs köper tomtmark i Bjurbäck

Korsnäs satsar på att köpa in lämplig tomtmark i kommunens olika byar. Nu köps ett markområde i Bjurbäck.

Undantagslov för tre byggprojekt

Tre byggprojekt som avviker från gällande planebestämmelser har fått undantagslov av stadsstyrelsen i Närpes.

Nya tider för förhandsröstningen

Eftersom kommunalvalet har flyttats fram måste kommunerna fatta nya beslut om var och när förhandsröstningen ska ske.

Nyhetsbild

I sommar spelas padel i Kristinestad – företag vill arrendera mark nära badstranden

Redan till sommaren landstiger den populära racketsporten padel i Kristinestad. Företaget Suomen ulkopadel vill arrendera mark i närheten av Sandbankens badstrand, söder om campingen.

Nyhetsbild

Närpes stärker satsning på integration – Hoppas få föreningar med

Mera låneböcker på olika språk, evenemang med fokus på mångkultur, skolmat från olika kulturer, mera insatser från föreningarna. Det är några konkreta åtgärder i Närpes nya integrationsplan.