Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kaskö ställer tuffa sparmål – 10 procent ska skäras bort

I Kaskö har man ett tufft sparmål framför sig. Alla stadens avdelningar åläggs att spara in 10 procent på nästa års budget jämfört med årets.

Nyhetsbild

Korsnäs fick inga pengar för att utveckla näringslivet – hoppas på en ny pott att söka pengar från

Det här året har man företagandet som skilt temaår i Korsnäs. Kommunen har sökt projektpengar för att kunna satsa på området, men det blev avslag.

Nyhetsbild

Österbottens förbund efterlyser mera handling i vargfrågan

Mycket snack och lite verkstad. Så kan man summera Österbottens förbunds åsikt om förvaltningsplanen för vargstammen.

Enda sökande intervjuas för överläkartjänst

Rekryteringen av ansvarig överläkare vid Kristinestads hälsocentral går vidare med att den enda sökande intervjus och lämplighetstestas.

Nyhetsbild

Kristinestad införde skärpta rutiner – hårdskivorna pulvriseras och lösenorden byts

1

Nya skärpta rutiner leder till att känslig information inte läcker som i fallet med den så kallade loppisdatorn. Men att köparen skulle kunnat skriva ut recept stämmer inte, enligt stadens datachef Jari Turunen.

"Marknaden styr bostadsbyggandet"

Närpes stad kan endast tillhandahålla ett varierat utbud av tomter. Det är marknaden och efterfrågan som slutligen styr vilken typ av bostäder som byggs på ett område.

Fem söker sekreterarjobb i Kristinestad

Fem personer är intresserade av att jobba som byråsekreterare inom skolväsendet i Kristinestad. En sjätte sökande fanns men hen drog bort sin ansökan.

Nyhetsbild

Svalt intresse för fusionsprat i Närpes jämfört med i Kaskö

Intresset för att diskutera fusionen mellan Närpes och Kaskö är betydligt större i den mindre staden. När städerna ordnade informationsträffar i augusti lockade sex olika träffar i Närpes totalt 150 deltagare, medan 170 mötte upp för att ventilera fusionsfrågan på två möten i Kaskö.

Nyhetsbild

Fusionsutredaren Göran Honga: Kaskö kan inte spara sig ur problemet

Fusionsutredaren Göran Honga blev inte inbjuden till informationstillfällena i Kaskö och Närpes. I Kaskö var det en hel del som önskat få höra hans åsikter om stadens ekonomi och vad som händer om man röstar nej till fusion.

Nyhetsbild

Politiker i motion: Nu bör rådhuset få hiss

Hiss i rådhuset, handikappvänliga bostäder och handikapplatser runt Salutorget. Kristinestad bör bli handikappvänligare, tycker veteranpolitikern Hans Ingvesgård (SFP) i en motion.

Nyhetsbild

Kaskö hävdar rätt till projektpengar – 130 000 euro i potten

Det är förvaltningsdomstolen som beslutar om Kaskö stad har rätt till statliga pengar för ett bioenergiprojekt. Staden förskotterade 135 000 euro, men NTM-centralen ströp utbetalningen av projektstödet.

Nyhetsbild

Delade reaktioner efter beslutet: "Kristinestad kunde inte tacka nej"

Stig Rosengren i Dagsmark är glad åt beskedet att Kristinestad förordar havsvindsparken utanför Sideby-Skaftung. Han aktiverade sig i debatten för planerna. Kristinestad har två representanter i landskapsfullmäktige. Den ena är för, den andra är emot planerna.

Kristinestad söker direktör för ny ICT-enhet

Kristinestad får en skild för informations- och kommunikationsteknologi från årsskiftet. Staden söker en ny ICT-direktör som ska få ansvaret bland annat för att information från datorer som tas ur bruk inte hamnar i fel händer.

Nyhetsbild

En stadsdirektör får visst ha partibok, säger Kommunförbundet

Att säga upp sitt medlemskap i en förening eller organisation är inget en kommun kan besluta om, konstaterar Kommunförbundet. Det här som svar på den motion som kräver att stadsdirektören i Kristinestad avsäger sig sin partibok i SFP – om hon nu har en sådan.

Förlängt för sekreterare i Kristinestad

Förvaltningssekretare Kajsa Snickars i Kristinestad får sitt anställningsförhållande förlängt med tre månader. Hon är nu anställd på viss tid och till årets utgång.

Nyhetsbild

Nu blåser politisk medvind för havsvinden utanför Sideby

Stadsstyrelsen skred till omröstning om förslaget till landskapsplan. Och med rösterna 5-3 beslöt man att hålla kvar reserveringen för havsvindkraft utanför Sideby och Skaftung. Men ett annat område föreslås strykas.

Nyhetsbild

Närpes gör egen handlingsplan för integration

1

Arbetskraftsinvandrare saknar i stort sett de skyddsnät och den status som kvotflyktingarna har. Nu ska Närpes stad utarbeta en plan för att stödja invandrarna men även dem som tar emot människor utifrån.

Nyhetsbild

Språkinstitutet tog Norrgåsin på allvar

Att Institutet för de inhemska språken skulle engagera sig så helhjärtat i jakten på önamnet Norrgåsins ursprung i Sideby var en positiv överraskning för de inblandade. Det blev snabba ryck med namnfrågan.

Nyhetsbild

Närpesbor om fusionsplanerna: "Mycket krävs för att vända skutan i Kaskö"

Mycket positiva men även en del negativa tongångar hördes då det var södra Närpes tur att diskutera en eventuell fusion med Kaskö. Tommy Sigg hörde till de mer tveksamma med tanke på Kaskö stads stora underskott i fjol.

Nyhetsbild

Kasköborna möttes om fusion med Närpes: "Känslan säger nej och förnuftet ja"

Kritiska röster hördes mest när allmänheten fick fråga om en fusion med Närpes. Allra mest hördes de som själva är politiker.

Närpes stad säljer ärvd mark på två ställen

I januari fick Närpes stad ta emot ett arv. De fastigheter som ingick i arvet ska nu säljas. Stadsstyrelsen har nu hittat två nya ägare.

Nyhetsbild

Kaskö stad visar intresse för verkstadsbyggnader

Byggnaderna på Tähkä-området säljs nu på auktion. Tillgångarna realiseras efter att Tähkä försatts i konkurs i oktober 2018 och Kaskö stad vill vara med på ett hörn.

Nyhetsbild

Förslag i Kristinestad: Stryk två vindkraftsomåden ur planen

Ingen vindkraftspark i havet utanför Sideby-Skaftung, och inte heller mer vindkraft i området Lappfjärd-Dagsmark, tycker samhällsbyggnadsnämnden i Kristinestad om förslaget till landskapsplan.

Nyhetsbild

Förnyade inte avtal om arrendetomt – 15 ville köpa tomten

UPPDATERAD. Strandtomten i Långgrundsviken i Kristinestad såldes via nätauktion, vilket resulterade i 55 anbud där det högsta landade på 35 500 euro – 13 000 under minimipris. Stadsdirektör Mila Segervall föreslår att anbudet förkastas.

Nyhetsbild

Närpesborna får svara på kort enkät i fusionsfrågan – "Ger ett mervärde"

Processen kring en eventuell fusion mellan Närpes och Kaskö går vidare. Följande steg är att invånarna i Närpes nu ska höras via en enkät.

Nyhetsbild

Synd om gamla namn försvinner från kartan, säger geografisk konsult

Att en del platser inte är utmärkta med namn på kartan gör livet lite fattigare. Magnus Storsjö skulle önska att de som ännu minns de gamla namnen kunde se till att de bevaras.

Nyhetsbild

Hur gick det till då Norrgåsin blev Norrgårdens? – "Behöver inte skriva fel för att andra gör det"

1

Varför blev Norrgåsin Norrgårdens, utbrister Leif Gullberg. Varför holmen i Sideby har blivit Norrgårdens på kartan har han ingen aning om. Och att bena ut den saken visar sig inte vara så lätt. Men knappast är det någon gås som gett namn åt skarvholmen.

Nyhetsbild

Närpesnämnd säger på nytt nej till lärares lönekrav

För andra gången avslår nämnden för fri bildning i Närpes lönekraven från en före detta anställd på Söff i Yttermark – men korrigerar lönen.

Nyhetsbild

Ryska staten tvångsinlöste Högklubben 1914 – "Nu sitter finska staten på stöldgods"

1914 tvångsinlöste ryska staten Högklubben av Leonard Appelö som för resten av sitt liv troligen grämde sig över stölden. Senatsfastigheter är i alla fall inte den moraliske ägaren, menar Skaftungbon Peder Sahl.

Nyhetsbild

Forststyrelsen kommer till Kstad för diskussioner om Yttergrund – "Det är synd om ön förfaller"

I slutet av augusti träffar Kristinestad Forststyrelsen för att diskutera situationen på Yttergrund.

Nyhetsbild

Kommunalläkarens gravsten har rustats upp – initiativet kom från bybor

I Lappfjärd har stenhuggare Mike Roddis nyligen avslutat ett projekt. Den tidigare kommunalläkaren Thorolf Dreijers familjegravsten har snyggats till. Arbetet utfördes på Lappfjärdfondens begäran som också har uppdaterat sin minnesfond.

Nyhetsbild

Även Högklubben i Skaftung tillåts förfalla – ägaren kommenterar inte pågående försäljningsprocess

Högklubben i Skaftung är i stadigt förfall. Ägaren, statliga affärsverket Senatsfastigheter har länge försökt sälja lotsholmen men vill inte kommentera pågående försäljningsprocesser. Även staden var tidigare intresserad av ön.

Nyhetsbild

Skötseln av Yttergrund får kritik – "Forststyrelsen bör avsäga sig sådant de inte klarar av"

Sideby skifteslag kräver att Forststyrelsen inlöser tillandningarna på Yttergrund. Alternativet är vräkning. Segelföreningen är fortfarande utan hyresavtal och pontonbryggan ligger på botten.

Nyhetsbild

Kaskö godkände plan för dagis och fick svälja höghus

Kaskö behöver snabbt ett nytt daghem. Men att planen även innehåller två höghus har väckt stark kritik.

Nyhetsbild

Andra gången gillt i fullmäktige: Kasköborna ska folkomrösta om fusion

Behandlingen av hur Kasköbornas åsikter om en fusion med Närpes ska höras fick tas om i stadsfullmäktige. Men resultatet blev i praktiken detsamma.

Ny farled remmas ut i Korsnäs

Korsnäs båtklubb ska remma ut en ny farled mellan Storkorshamn och Lillgrund. De hoppas på ett kommunalt bidrag för arbetet.

Kasköstyrelsen hoppas få en miljon i "fattigstöd"

Summan höjdes till en miljon när stadsstyrelsen i Kaskö beslöt ansöka om kommunalt "fattigstöd".  Det kan beviljas kommuner med ekonomiska svårigheter, som försöker få ekonomin i balans.

Nyhetsbild

Nytt beslut om folkomröstning på måndag i Kaskö

Förslaget att ordna folkomröstning inför en eventuell fusion med Närpes tas på nytt upp i Kasköfullmäktige måndagen den 7 juli. Ett formfel begicks senast och det måste korrigeras.

Åsa Blomstedt leder personalsektion i Kristinestad

KRISTINESTAD Styrelseordförande Åsa Blomstedt (SFP) leder också stadsstyrelsens personalsektion i Kristinestad. Henrik Antfolk (SFP) är vice ordförande och Pauliina Andlin (C) medlem.

Nyhetsbild

Kaskö tvingas ta om beslut om folkomröstning - Fullmäktige sammankallas

Det gick snett när Kasköfullmäktige fattade beslut om att ordna en rådgivande folkomröstning om en fusion med Närpes. Därför kommer fullmäktige att på nytt få ta ställning till frågan.

Nyhetsbild

Migris beslut innefattar också mottagningscentralen i Kristinestad – "Ingen större betydelse"

Migrationsverket (Migri) skär ner på både asylmottagningar och inkvarteringsplatser. I Kristinestad minskas platserna med 50, vilket betyder att antalet sjunker från 300 till 250. Men läget förändras inte märkbart, enligt Annica Riddar, chef för mottagningscentralen i Kristinestad.

Nyhetsbild

Vasa får färre platser för asylsökande

Det finns fler platser för asylsökande än vad som behövs, anser Migrationsverket. I Vasa och Kristinestad dras inkvarteringsplatser in.

Nyhetsbild

Dahlbo i stället för Norrback i sektioner

Daniel Dahlbo har valts till ny ordförande i sektionen för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik i Närpes. Han blev också ny ordförande i den motsvarande finska sektionen.

Nyhetsbild

Omröstningen gick fel till i Kaskö – "Ordförande måste ta ställning"

Att singla slant eller dra lott vid en omröstning om en sakfråga – det duger inte. Därmed gick omröstningen i Kasköfullmäktige på onsdagskvällen inte enligt kommunallagen. Beslutet om att ordna rådgivande folkomröstning skulle upphävas om någon besvärar sig.

Nyhetsbild

Kasköborna ska rösta om kommunfusion – beslut med rösterna 9-8

Nu är det bestämt: Kasköborna ska få säga ja eller nej till Närpes. En rådgivande folkomröstning om en fusion med Närpes kommer att hållas i september. Det beslöt fullmäktige sent på onsdagskvällen – efter en jämn omröstning.