Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Korsnäs ändrar inte inkomstskatten – men höjer fastighetsskatten

KORSNÄS Inför det här året höjde Korsnäs inkomstskatten. Nu låter fullmäktige inkomstskattesatsen vara orörd inför 2020, men justerar den allmänna fastighetsskatten.

Nyhetsbild

Kaskö bromsar samarbetsförhandlingar – väntar på beslut om fusion

Om exakt en vecka rösta Kaskös stadsfullmäktige ja eller nej till fusion med Närpes. Därför vill en majoritet vänta med att starta samarbetsförhandlingar.

Avdelningsskötare missnöjd med styrelsens svar – "För allmänt hållet"

Avdelningsskötare Kirsi Widberg kommenterar nu stadsstyrelsens beslut efter att hon anmälde lokalpolitikern Henrik Antfolk för osakligt beteende.

Minna Nikander: "Jag hade rätt att anmäla avvikande åsikt"

Stadsdirektör Minna Nikander i Kaskö ser inga märkvärdigheter i det att hon som tjänsteman anmälde avvikande åsikt till protokollet när stadsstyrelsen röstade ja till fusion med Närpes.

Ny IT-ansvarig vald i Korsnäs

En befattning som it-ansvarig för Korsnäs kommuns verksamhet lockade sammanlagt tolv sökande efter förlängd ansökningstid. Två personer drog senare tillbaka sin ansökan.

Nyhetsbild

Närpes har inga krav på att Kaskö ska minska personal

I fusionsavtalet har Närpes inga krav på att Kaskö måste krympa kostymen, ändå kan det gå så att Kaskö inleder samarbetsförhandlingar med personalen en vecka innan fusionsfrågan är avgjord.

Nyhetsbild

Forskare: "Kasköfusion ingen känslomässig stark grej för Närpesborna"

Inte bara gnäll och inte bara beröm. Folk var fokuserade på fakta, säger forskaren Kim Sandberg om Närpesbornas öppna kommentarer till invånarenkäten. 12 av cirka 500 svar har återgetts i den offentliga rapporten.

Nyhetsbild

"Mitt uppdrag är omöjligt" – Kaskös vårddirektör står rådlös inför sparkraven

KASKÖ "Jag sitter här och börjar snart gråta", säger grundtrygghetsdirektören Tiia Krooks. Hon måste skära ned Kaskös vårdkostnader med tio procent. Och det går inte.

Nyhetsbild

Mikaela Björklund återvald i landskapsstyrelsen

Mikaela Björklund (SFP) från Närpes fortsätter som första viceordförande i landskapsstyrelsen. Det blev klart på fredagen då Österbottens förbunds fullmäktige valde styrelse för åren 2020–2021.

Nyhetsbild

Fler barn i dagvård – budgeten räcker inte till

Barnomsorgen kostar mera än beräknat i Närpes i år. Tilläggsanslag behövs både för dagvård och barnskydd.

Dessa ska göra upp en handlingsplan för tvåvägsintegration

En nytillsatt arbetsgrupp ska utarbeta en handlingsplan med konkreta åtgärder för tvåvägsintegration i Närpes.

Närpes köper tomt för att utvidga skolparkering

Närpes stad köper en tomt nära Stenbackens skola i Kåtnäs. Skolan har behov av fler parkeringsplatser, därför är köpet motiverat anser stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Ja till fusion i Kaskös styrelse – då gjorde stadsdirektören någonting ovanligt

KASKÖ Det blev ett knappt ja till fusion med Närpes när stadsstyrelsen i Kaskö röstade på torsdagskvällen. Stadsdirektör Minna Nikanders agerande väcker kritik.

Nyhetsbild

Bättre integration med fotbollens hjälp

Kraft fotboll har denna höst startat ett integrationsprojekt. Närpes stad stöder projektet.

Nyhetsbild

Värmeverk och brandstation får mera utrymme i uppdaterad detaljplan

Den ändrade detaljplanen för Högback industriområde i Finby ger Närpes fjärrvärme och brandstationen möjlighet att växa.

Nyhetsbild

Antalet skolor har halverats i Sydösterbotten på knappt 20 år

År 2000 – för 19 år sedan – fanns det 36 grundskolor i Sydösterbotten. I dag är 19 kvar. Antalet har nästan halverats.

Nyhetsbild

Elevprognos: vissa skolor växer, andra krymper

Förändringarna i skolstrukturen under de senaste årtiondena är historia – intressant sådan förvisso – men hur ser det ut framöver? Finns det elever i skolorna? Finns det hot om fler skolindragningar den närmaste tiden? SÖ tog en titt på prognoserna.

Närpesbor betalar samma skatt nästa år

Närpes stad ökar inte skattetrycket för sina invånare nästa år. Nuvarande skattesatser fortsätter att gälla om fullmäktige går på samma linje som stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Därför röstade de nej till Kaskö – "Skulle försämra Närpes ekonomi"

Åsikterna bland invånarna är delade. Och en samgång med Kaskö skulle inverka menligt på Närpes stads ekonomi. Därför valde två av styrelsens nio ledamöter att rösta nej till en fusion.

Nyhetsbild

Närpes sa ja till fusion – med rösterna 9–2

Närpesstyrelsen säger ja till en fusion med grannstaden Kaskö. Men styrelsen var inte enig. Två ledamöter ville förkasta fusionsavtalet.

Nyhetsbild

Politikers språkbruk fördöms – "Nu ska jag tagga ner" säger politikern själv

Stadsstyrelsen i Kristinestad fördömer en ledande förtroendevalds språkbruk. Nu kommer jag att tagga ner och inte ge mig in i alla diskussioner, säger politikern själv.

Nyhetsbild

Korsnäs redo för byggandets och boendets år – nu finns riktlinjer för markköp

Var lönar det sig för kommunen att satsa på bostadstomter? Det ska Korsnäs första markpolitiska program ge svar på.

Nyhetsbild

Nu har Korsholm valt ny kanslichef: "Jag är riktigt glad och stolt"

KORSHOLM Tolv personer sökte tjänsten som kanslichef i Korsholm. Nu har styrelsen valt vem som får jobbet. Det blev en Närpesbo.

Nyhetsbild

Kaskös stadsdirektör föreslår nej till fusion med Närpes

Två städer, två direktörer, två motsatta förslag. Det är utgångspunkten när politikerna i Kaskö och Närpes ska ta ställning till en fusion.

Nyhetsbild

Tvist om lärarlön fortsätter i Närpes

En före detta anställd på Söff i Yttermark nöjer sig inte med korrigerade beslut om bland annat lönen. Det blir en ny omgång i Vasa förvaltningsdomstol kring den arbetsrättsliga tvisten.

Nyhetsbild

Förslag: Korsnäs höjer fastighetsskatten pyttelite

KORSNÄS Inkomstskatten förblir oförändrad nästa år. Men en liten höjning av den allmänna fastighetsskatten kan bli aktuell i Korsnäs.

Nyhetsbild

Fruktar strålning och uppmanar Närpes: Stoppa utbyggnaden av 5G-nätet

Vi vägrar bli försökskaniner säger en grupp som fruktar strålning från 5G-nätet. De kräver att Närpes stad inte tillåter 5G-sändare förrän "oberoende forskning" visat att de är ofarliga.

Nyhetsbild

Tjöckmuddring verkställs troligen i vinter – vägmästaren föremål för utredning

Undantagslovet är fixat, skriftligt löfte om att få använda körvägarna fås i veckan. Brottsanmälan vilar fortfarande över stadens vägmästare  – trots att Forststyrelsen får 1 078 euro för "skövlingen".

Nyhetsbild

Kristinestad rör inte skatterna – vindkraften ger goda inkomster

Såväl inkomst- som fastighetsskatten föreslås lämnas orörd nästa år i Kristinestad. Staden väntar sig goda inkomster från vindkraftverken.

Nyhetsbild

Snart färdigrullat för Korsnäs bokbuss – sektionen hoppas på nytt fordon

Om några år uppnår Korsnäs bokbuss den kritiska åldern 25 år, som beräknas vara den maximala livslängden för en bokbuss. Lagom till dess hoppas man att ett nytt bibliotek på hjul rullar på kommunens vägar.

Förlängd anställning för kanslist i Kaskö

Medborgarinstitutet och bildningsavdelningen i Kaskö har en kanslist på halvtid till utgången av maj nästa år. Kanslistens tidsbundna anställning hade annars gått ut vid årsskiftet.

Nyhetsbild

50 eller 40 när det är vägjobb? – Polisen reder ut de tillfälliga skyltarna

Ska man gasa på när man närmar sig vägarbetet? Det frågar sig de som kör längs Åvägen i Närpes och har observerat den tillfälliga vägskylten. Och hur är det när man sätter upp tillfälliga 50-skyltar vid vägarbeten men låter bli att visa när 80 åter gäller?

Ny sekreterare valdes till skolbyrån i Kristinestad

Fem sökande kallades till intervju för det lediga jobbet som byråsekreterare inom skolväsendet i Kristinestad. Nu har ny sekreterare valts.

Nyhetsbild

Nu är det klart – Kaskö inleder samarbetsförhandlingar

KASKÖ Ekonomin är för dålig och om inga åtgärder tas kan staten tvinga fram en kommunfusion. Det säger Carl-Gustav Mangs (SFP), stadsstyrelsens ordförande. Beslutet om samarbetsförhandlingar fattades på tisdagskvällen.

Domstol underkänner anställning – ett år efter att den upphörde

Det gick fel till när Kristinestad anställde en timlärare till högstadiet 2017 bedömer förvaltningsdomstolen. Anställningen upphörde i juli 2018.

Halvt hus i Näsby får rivas

Ett äldre bostadshus i Näsby får rivas delvis. Sektionen för byggnadstillsyn har beviljat rivningstillstånd.

Nyhetsbild

Östman i Närpes: Regeringens budget en stor risktagning

Redan innan regeringsprogrammet syddes ihop kände man till tre stora utmaningar – där lösningarna fortfarande lyser med sin frånvaro, sade KD:s första viceordförande, riksdagsledamot Peter Östman när han på lördagen talade vid partidistriktets höstmöte i Närpes.

Nyhetsbild

Bristande språkkunskaper stoppar rekrytering för andra gången

Lantmäteriingenjörer är hårdvaluta, krävs dessutom fullständig tvåspråkighet blir det ännu värre. Fråga Kristinestad som misslyckats två gånger och gör ett nytt försök i vår.

Nyhetsbild

Många trappor gör rådhuset svårtillgängligt

Trappor har länge hindrat rullstolsburna och andra som har svårt att röra sig att ta sig in i rådhuset. Nu ska staden granska tillgängligheten och handikappvänligheten i alla sina fastigheter.

Nyhetsbild

Så har tidigare befolkningsprognoser utfallit – kolla din kommun

Hur mycket ska man egentligen tro på Statistikcentralens befolkningsprognoser? Vi har jämfört ett par gamla prognoser med de faktiska befolkningssiffrorna i Närpes, Kristinestad, Kaskö och Korsnäs.

Nyhetsbild

Allt fler hus fogas till Kaskös sälj- och rivlista

De hårda sparkraven gör att tekniska nämnden vill slippa kostnaderna för fastighetsunderhåll. Nu föreligger även ett förslag om att sälja den ståtliga byggnad som Peter Johan Bladh lät uppföra.

Nyhetsbild

Korsnäs Arena-skylt ryms inom de normala ramarna

Den ombyggda centralidrottsplanen i Korsnäs fick, då invigning ordnades i somras, namnet Korsnäs Arena. Nu är det aktuellt att det nya namnet ska synas på en skylt på läktaren.

Nyhetsbild

Museiverket ratar Kristinestad från världsarvslista

Historiska städer inget unikum, tycker Museiverket och därmed vill man inte ha med Kristinestad på den nationella listan över områden som föreslås till världsarv.

Nyhetsbild

Kaskö planerar samarbetsförhandlingar med personalen

Det är aktuellt med att inleda samarbetsförhandlingar i Kaskö. Stadsstyrelsen kommer inom kort att få ta ställning till förslaget.

Byggfirma från Bötom köper tomt i Kåtnäs

En Bötomfirma köper en tomt i Kåtnäs norra bostadsområde av Närpes stad.