Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Två nya tjänster som speciallärare inrättas i Närpes

Från och med nästa läsår kommer antalet speciallärare att öka med två i Närpes. Stadsstyrelsen har inrättat två nya tjänster.

Nyhetsbild

Skolelever i Närpes ska få matkasse varje vecka

Det blir inte varm mat, men någon form av skollunch ska eleverna i Närpes få under tiden de utför sitt skolarbete hemma. De praktiska detaljerna utreds som bäst.

Hyreshöjning för stugtomter på Rönnskär då avtal förnyas

Hyrorna höjs för sex sommarstugetomter på Rönnskär utanför Kaskö då avtalen förnyas. De gamla arrendeavtalen gick ut vid årsskiftet.

Nyhetsbild

Fortsatt goda tider i Närpes – miljonerna ligger på hög

NÄRPES Medan boksluten visar minus och det talas om permitteringar i många kommuner är det tvärtom i Närpes. Miljonerna samlas i kassan.

Nyhetsbild

Kasköpolitikernas besked: Samarbetsförhandlingar bör fortsätta

Samarbetsförhandlingarna i syfte att skära ner utgifterna bör fortsätta, anser stadsstyrelsen i Kaskö med anledning av stadens usla ekonomi. Stadsdirektören ansåg att man skulle ta en paus och anmälde avvikande mening.

Nyhetsbild

Missnöjd med stadens svar på anmälan om osakligt beteende

Avdelningsskötare Kirsi Widberg var inte nöjd med stadens svar på hennes anmälan mot politikern Henrik Antfolk för osakligt beteende. Nu får hon samma svar igen – som hon följaktligen inte heller är nöjd med.

Nyhetsbild

Kaskö ger inte grundtrygghetsdirektör tjänstledigt

Ett enhälligt nej blev svaret då stadsstyrelsen i Kaskö behandlade grundtrygghetsdirektörens ansökan om ett halvt år tjänstledigt.

Översättare fick ordinarie jobb i Kristinestad

Den enda behöriga av fyra sökande har valts till översättare i Kristinestad. Hon har tidigare haft ett tidsbestämt arbetsavtal som översättare.

Nyhetsbild

Bra jobbat näringslivscentralen, tycker stadsstyrelsen

Kristinestads näringslivscentral har uppfyllt målen, anser stadsstyrelsen som svar på Seppo Kuusinens medborgarinitiativ.

Ny sekreterare träder till i Kristinestads rådhus

En ny sekreterare har valts till serviceområdet för livskraft i Kristinestad. Fem personer var intresserade av jobbet.

Nyhetsbild

Pengarna på tippen när Kristinestad gör brakförlust – efter fem år på plus

Fem hektar ska täckas med ett metertjockt lager av massor – som leder till sällan skådat minusresultat i Kristinestad. Även utgiftsökningen oroar ekonomidirektör Maarit Mäkelä, liksom faktumet att antalet invånare minskade med hela 151.

Nyhetsbild

Kristinestad inleder förhandlingar – gäller över 500 anställda

Över 500 personer berörs då samarbetsförhandlingar med hela stadens personal nästa vecka inleds i Kristinestad. Orsaken är coronaepidemin och målet är att sänka kostnaderna.

Nyhetsbild

Ännu inga sökande till stadsdirektörstjänsten

I nästan två veckor har tjänsten som stadsdirektör i Närpes varit ledigförklarad. Tills vidare har inga ansökningar blivit inlämnade.

Nyhetsbild

Kaskö går mot strömmen – kan avbryta samarbetsförhandlingar

Kaskö visar nu ett rejält minus för fjolåret. Samarbetsförhandlingar pågår. Men nu kan de avbrytas.

Nyhetsbild

145 ansökningar till lärarjobb i Närpes – här kan du se namnen på dem som söker

Närpes stad har ledigförklarat 24 lärarjobb inför nästa läsår. Det har droppat in 145 ansökningar till de olika jobben. Samma personer söker flera jobb så antalet sökande är lägre. Här är namnen.

Nyhetsbild

Förslag: Kristinestad inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen

På måndag tar stadsstyrelsen i Kristinestad ställning till samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen. I detta paket ingår möjligheten att kunna permittera eller säga upp anställda. Personal vid enheter som stängs på grund av att hindra spridningen av coronavirus kan även få nya arbetsuppgifter.

Inga nya sökande till jobb som projektkoordinator

Inga nya sökande har anmält sig till jobbet som projektkoordinator i Kristinestad. Ansökningstiden förlängdes då man hoppades locka fler sökande.

Sex sökande till sekreterare för MI och välfärd i Kristinestad

Sex personer vill bli sekreterare vid medborgarinstitutet och serviceområdet för välfärd i Kristinestad.

Nyhetsbild

Förbudet begränsar inte kommunala möten

Kommunala organ kan fortsätta att hålla sammanträden som vanligt. Mötesförbudet gäller inte dem. Publik som vill följa ett fullmäktigesammanträde på plats kan inte stoppas, men nog begränsas.

Nyhetsbild

Inga permitteringar aktuella inom Närpes stad i nuläget

Närpes stad meddelade på fredagen att det inte är aktuellt med permitteringar av kommunalt anställda.

Nyhetsbild

Blomstedt lämnar politiken – Kristinestad ska ha ny ordförande för stadsstyrelsen

Som om det inte vore nog med allt som pågår kring coronaviruset ska Kristinestad nu också ha ny ordförande för stadsstyrelsen efter Åsa Blomstedt (SFP). Och vem tar över klubban?

Nyhetsbild

Kristinestad slopar dagisavgifterna – fakturerar endast för de timmar barnen är i vård

På fredagen var endast vart femte av de inskrivna barnen på plats i dagvården i Kristinestad. Enheter har inte slagits ihop, för att undvika smittspridning.

Fyra intervjuas för vikariat som K5-direktör

Fyra behöriga sökande intervjuas för vikariatet som direktör för K5. Det är vårdsamkommunens fullmäktige som slutligen väljer den tillförordnade direktören efter en lång process.

Nyhetsbild

Kristinestad tar i bruk videomöten: "Nu är som sagt nya och andra tider"

För att begränsa den fysiska kontakten tvingas nu även det offentliga ställa om. I Kristinestad fattas besluten snart på distans. Utbildningsnämnderna tog genast i bruk systemet.

Nyhetsbild

Nu ska intresserade av stadsdirektörstjänsten ge sig till känna

Nu har tjänsten som stadsdirektör i Närpes ledigförklarats. Därmed väntar man på att ansökningar ska droppa in.

Nyhetsbild

Stadsdirektör jobbar hemifrån efter skidsemester i tomma backar

Stadsdirektör Mila Segervall hör till dem som på grund av utlandsresa är i karantän och nu distansjobbar. Hon är därför inte fysiskt på plats då centrala ledningsgruppen samlas på måndagen för att diskutera åtgärder med anledning av coronaviruset.

Nyhetsbild

Blomqvist-Liljeblad lämnar fullmäktige – Lappfjärdsbo träder in

Stadsfullmäktige i Kristinestad får en ny ordinarie ledamot när Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad slutar.

Nyhetsbild

Segelföreningen vill att staden förhandlar om köp av Högklubben – men ägaren avvisar invit

Ägaren har satt försäljningen av Högklubben på halt – Kristinestads segelförening vill att staden köper den gamla lotsholmen i Skaftung.

Fyra vill översätta i Kristinestad

Fyra personer är intresserade av den lediga befattningen som översättare i Kristinestad.

Nyhetsbild

Åsa Blomstedt föreslås bli Österbottens kulturchef

PERSONVAL Österbotten får en ny kulturchef på måndag. Förslaget är att Åsa Blomstedt blir chef för Kultur Österbotten.

Nyhetsbild

Klart för flervåningshus vid stranden – Korsnäs fullmäktige godkände planen

FULLMÄKTIGE Nu är det möjligt att bygga två fyravåningshus på Starören i Korsnäs. Fullmäktige sade också än en gång nej till att planera om skolnätet.

Två söker jobb som projektkoordinator i Kristinestad

Två personer är intresserade av att hålla reda på projekt och ansöka om pengar i Kristinestad. Jobbet är nytt och den som väljs anställs för två år.

Nyhetsbild

Bostadsbristen har lättat i Korsnäs centrum

Byggandet av fler bostäder anses för närvarande inte vara så akut i Korsnäs centrum. Nu finns flera lediga lägenheter även i kyrkbyn.

Nyhetsbild

Förvaltningen går en trappa upp – tar över gamla patientrum på bädden

Hälsocentralens före detta bäddavdelning i Kristinestad blir kansli. Förvaltningen flyttar in i patientrum. Målet är att alla rum ska användas och därför flyttar vi nu, förklarar tf tekniska chefen.

Domstolen upphävde beslut på grund av jäv

Det blev bakläxa på ett beslut om arrendeavtal i Skatan, Kristinestad. Vasa förvaltningsdomstol konstaterar att jäv förelåg och därför upphävs beslutet. Nu ska arrendeavtalet tas upp till ny behandling i samhällsbyggnadsnämnden.

Fem söker jobb som sekreterare i Kristinestad

Fem personer vill bli sekreterare i Kristinestad. Sekreteraren jobbar bland annat med administration och förvaltning i rådhuset.

Nyhetsbild

Landskapsförbundet beaktar inte anmärkningar mot havsvindkraftsparker

De som hade väntat sig ett besked om vindkraft till havs nu blir besvikna. Landskapsstyrelsen tar ingen notis om de tjugo anmärkningar som lämnats in mot havsvindkraftsparker nu.

Nyhetsbild

Korsnäs avlönar själv en ledare för att utveckla kommunen

Korsnäs vill locka nya företagare och marknadsföra kommunen. Nu avlönar kommunen själv den projektanställda som ska rekryteras för jobbet.

Nyhetsbild

Två söker tjänsten som familjeomsorgschef

Närpes ska få en ny familjeomsorgschef när Yvonne Lindén slutar. Två personer har sökt den ledigförklarade tjänsten.

Med aktier kan Kaskö köpa tjänster utan upphandling

Kaskö skaffar sig aktier i det bolag staden köper förvaltningstjänster av. Då kan tjänsterna köpas direkt utan upphandling.

Nyhetsbild

Tre nya motioner att bita i – en föreslår att Kristinestad får välfärdsinstruktör

Den arbetsföra befolkningen rör på sig för lite, menar lokalpolitikern Tommy Englund (SFP) som vill råda bot på det genom en kommunalt anställd välfärdsinstruktör. Hans motion är en av tre som lämnades in till fullmäktige senast.

Nyhetsbild

18 anmärkningar mot havsvind utanför Sideby och Skaftung – två om Korsnäs-Närpes

Det finns ett stort lokalt motstånd mot en havsvindpark utanför Sideby och Skaftung. Däremot är det endast en person som yrkar på att havsvinden utanför Korsnäs och Töjby ska strykas ur landskapsplanen.

Kanslist i Kaskö får börja jobba halvtid

En kanslist i Kaskö börjar jobba halvtid från början av mars, en annan får utökad arbetstid.

Nyhetsbild

Lång väg till tufft mål i Kaskö – "Jag vet inte var vi ska ta bort något"

Samarbetsförhandlingar med personalen pågår i Kaskö. Hittills saknas konkreta alternativ för att nå sparmålet, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Nyhetsbild

Stadsdirektören i Kaskö söker jobb i Tavastland

Stadsdirektör Minna Nikander i Kaskö söker nytt jobb igen.