Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Kristinestad svarar JO om finskspråkig läkarservice

Kristinestadsbon Seppo Kuusinen sände i april en klagan till JO om bristande språkkunskaper vid vårdföretaget Bottenhavets hälsa. Nu har stadsstyrelsen gett sitt utlåtande till JO.

Nyhetsbild

Närpes blir värd för landsbygdsförvaltningen – all personal överförs

Eftersom vårdsamkommunen K5 upphör vid årsskiftet behövs nya arrangemang för hur landsbygdsförvaltningen ska ordnas. Lösningen blir att Närpes stad tar över rollen som värdkommun från nästa år. Själva verksamheten fortsätter som förr.

Nyhetsbild

Kaskö godkände bokslut med miljonunderskott – "Nu måste vi alla ta vårt ansvar"

Esa Högnäsbacka tillträdde som ny ekonomidirektör i Kaskö för två månader sedan. På onsdagen fick han presentera stadens bokslut för 2020 för de folkvalda. Ingen munter läsning – resultatet visar ett minus på en miljon euro.

Nyhetsbild

Södra Kristinestad är starkt i nya fullmäktige – "Röstläckaget" är minst i stadskärnan

Lappfjärd fick den sämsta och Perus den bästa utdelningen när man ser på antalet mandat i relation till röstberättigade. I förhållande till folkmängden är den södra regionen stark i nya Kristinestadsfullmäktige.

Nyhetsbild

Tio röstningsområden blir sju i Kristinestad – "Valnämnder förordar sammanslagning"

Tre röstningsområdena försvinner i Kristinestad. I kommunalvalet fanns tio röstningsområden, men tre byar går miste om sin vallokal om fullmäktige instämmer i stadssstyrelsens förslag.

Nyhetsbild

Rösten går ofta till kandidat i egen by – i Pörtom över 80 procent av rösterna

Många av dem som ställde upp i kommunalvalet i Närpes fick en stor andel av sina röster i eget röstningsområde. Det är ett utslag av att väljarna är måna om att den egna byn har representation i fullmäktige. I Pörtom gick 84 procent av alla röster till byns egna kandidater.

Ny sekreterare valdes till Krs Gatu

Två personer var intresserade av ett tidsbundet jobb som sekreterare inom tekniska sektorn i Kristinestad. Nu är det bestämt vem som får det.

Nyhetsbild

Kristinestad förlorade i domstol – Hävning av anställning var olaglig

Kristinestad tvingas betala höga rättegångskostnader och ersättning för förlorad inkomst till en tidigare anställd. Orsak: Hävningen av tjänsteförhållandet var lagstridigt.

Nyhetsbild

Ekonomin fortsatt utmaning för Kristinestad – extra statsstöd gav blygsamt överskott

Diskussionen kretsade kring den ekonomiska framtiden när fullmäktige i Kristinestad samlades. Knepiga ekvationer och tuffa utmaningar väntar nya fullmäktige.

Nyhetsbild

SFP i Närpes har valt ny gruppordförande – representerar Svensk ungdom

En ny ordförande har valts för Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Närpes. Ganska snart torde det också klarna vem som ska leda stadsstyrelse och fullmäktige.

Nyhetsbild

Hans-Erik Lindqvist redo att ta ansvar – "Beredd tacka ja till de poster som erbjuds"

Kommunalval. Röstmagneten Hans-Erik Lindqvist i Finby vill inte gå händelserna i förväg och redan nu uttala sig om eventuella poster för egen del. Samtidigt är han medveten om att det höga röstetalet förpliktigar.

Nyhetsbild

SDP:s Peter Sjökvist: "Våra kandidater var nästan för jämna"

Kommunalval. Peter Sjökvist säger att SDP i Närpes den här gången inte hade marginalerna på sin sida. För att behålla sina tre mandat hade partiet behövt ytterligare ett 40-tal röster. Han säger att partiet diskuterar med SFP, men inte är intresserat av platser som saknar betydelse.

Nyhetsbild

SFP tappade i Korsholm – Carola Lithén krönt till röstdrottning: "Hjärtknipande"

KORSHOLM Finlands största fullmäktigegrupp förlorade ett mandat. En nykomling som kämpat för ett självständigt Korsholm tog plats med en riktig skräll. Och MSK fick det de jobbat för: en starkare, större grupp.

Nyhetsbild

Två sökande räcker inte – Kan bli nya nämnden som väljer ungdomssekreterarens efterträdare

Två sökande anses vara för få. Därför är förslaget nu att man förlänger ansökningstiden för att få fler sökande till tjänsten som verksamhetsledare för ungdomsarbetet i Kristinestad.

Nyhetsbild

Föreningar i Korsnäs delar på 32 000 euro – idrotten får mest

Föreningar i Korsnäs har fått verksamhets- och driftsbidrag av kommunen. I år är bidragssumman 32 000 euro. Den största potten går till idrottsföreningar. Här är de som får bidrag.

Nyhetsbild

Naturresurssektion skjuts fram i Kristinestad – "Måste ha tjänsteman som föredragande"

Det blir ingen ny naturresurssektion i Kristinestad. Behövs inte i detta skede, ansåg stadsstyrelsen när den granskade den nya förvaltningsstadgan.

Nyhetsbild

Får slant för att ordna gratis hobbyverksamhet för barn – 115 000 euro till Sydösterbotten

Regionförvaltningsverken har beviljat 235 kommuner totalt 17 miljoner euro för att genomföra den så kallade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. De sydösterbottniska kommunerna finns med på listan över mottagare.

Nyhetsbild

Fem söker nytt jobb som personalchef i Kristinestad

Fem personer vill bli personalchef i Kristinestad. Befattningen inrättades i april, ett år efter att förändringar skett inom centralorganisationen. En av de sökande innehar en chefstjänst i Kaskö.

Nyhetsbild

Bilder på kandidater upprörde utomstående – "Vad som pågår under själva röstningen är avgörande"

Boende på Alvinahemmet i Övermark bad att få se bilder på SFP:s kandidater då förhandsröstning skulle hållas där. Det är förbjudet att ha valreklam i ett rum som fungerar som vallokal. Bilderna togs dock bort innan röstningen inleddes och centralvalnämndens ordförande säger att inget som strider mot vallagen har inträffat.

Nyhetsbild

Nej till att jämka faktura i Kaskö – "Ägarens ansvar att vattenrör inte fryser"

Med rösterna 6–1 sade tekniska nämnden i Kaskö nej till jämkning av vattenfaktura. Avslaget motiveras med att fastighetsägaren har ansvar över att rörsystemet inte fryser.

Nyhetsbild

Nytt nej till skarvbekämpning utanför Sideby – "Har inte påvisat allvarlig skada för fisket"

Vasa förvaltningsdomstol avslår besväret om undantagslov för skarvbekämpning utanför Sideby: Ansökan grundar sig på knapphändiga utredningar, svarar domstolen.

Sex sökte kanslistjobb i Kaskö

Sex personer sökte ett jobb som kanslist i Kaskö. Nu har ny kanslist valts.

Staden säljer bostadstomt i Kåtnäs

Närpes stad säljer en tomt på Kåtnäs norra bostadsområde. Kvadratmeterpriset är 7,50 euro.

Nyhetsbild

Närpes sponsrar Kraft friidrott – SFI-mästerskapen förväntas ge synlighet

Närpes Kraft friidrottsförening och staden samarbetar kring marknadsföring. Staden får synlighet bland annat vid tävlingar. Nu har summan slagits fast.

Nyhetsbild

Nästan alla kandidater vill främja integrationen – "Det är mycket prat, men lite gjort"

Bland kandidaterna i Närpes är 91 procent positiva till mer insatser som främjar integrationen. Väljare som svarat på kandidattestet är inte lika övertygade. Det är mycket prat, men lite gjort, säger en kandidat som själv har invandrarbakgrund.

Nyhetsbild

Vägmästare åtalas för "skövlingen" vid Tjöck å – "Processen lämnar bitter eftersmak"

Snart faller dom i den härvan där Kristinestads vägmästare olovandes lät hugga upp körvägarna till muddringsplatserna i Tjöck å.

Nyhetsbild

Valkompass: Larsmo mest skeptiskt och Jakobstad mest positivt till kommunfusioner efter vårdreformen

Kommunfusioner kommer diskuteras efter att vårdreformen rotts i hamn, säger Karri Vainio på Kommunförbundet. Vår valkompass visar att en majoritet av kandidaterna i kommunalvalet och nästan hälften av väljarna inte tror vi behöver färre kommuner.

Nyhetsbild

Begärde omprövning och fick rätt – nämnden ändrade sitt beslut

Valet av en timlärare till Stenbackens skola fick tas om då en sökande begärde omprövning. Personen fick rätt och blev vald. Uppdaterad.

Nyhetsbild

Närpes söker ny rektor till högstadieskolan – och hoppas på tillträde i augusti

Bildningsnämnden ledigförklarar rektorstjänsten vid Närpes högstadieskola. Alternativet hade varit att besätta interimistiskt nästa läsår.

Nyhetsbild

Mats Brandt lämnar Nykarleby – nya fullmäktige väljer ny stadsdirektör

Mats Brandt ansöker som väntat om avsked från sin tjänst som stadsdirektör i Nykarleby. På måndag kommer styrelsen att behandla Brandts ansökan.

Nyhetsbild

Ida-Helena och Eino sänker medelåldern bland kandidaterna i Kristinestad

De yngsta kandidaterna i Kristinestad vill se fler unga förebilder inom politiken. En bättre dialog med unga kunde öka intresset, tror de.

Nyhetsbild

Så tycker kandidaterna om förmånliga bostäder i byarna

En satsning på förmånliga bostäder i byarna säger nästan alla Närpeskandidater ja till, men motiveringarna varierar.

Nyhetsbild

Besvär mot aktieköp i Molpe Strömmen är ogrundat, anser kommunstyrelsen

Besväret mot Korsnäs kommunfullmäktiges beslut om inköp av aktier i fastighetsbolaget Molpe Strömmen ska i sin helhet förkastas som ogrundat. Det anser kommunstyrelsen i sitt utlåtande över ett besvär inlämnat av Bengt Back.

 

Nyhetsbild

Förhandsröstningen har inletts – Gustav var en av de första som tog tillfället i akt

På onsdagen inleddes förhandsröstningen i kommunalvalet. Gustav Uppgård var en av de första som tog tillfället i akt i Närpes stadshus.

Nyhetsbild

Ny rondell, kläder och laddning av elbilar – politikerna i Närpes lämnade in önskemål

Närpes gjorde ett rekordår i fjol. Om pengar blir över till politikernas önskemål återstår att se. Hela sex motioner lämnades in på måndagens fullmäktigemöte.

Nyhetsbild

Majoritet vill köpa Björnö hamn – "Staden borde vara aktieägare med så stor del som möjligt"

En majoritet av Kristinestadskandidaterna är positiva till ett köp av Björnö hamn – gärna som delägare i ett hamnbolag.

Nyhetsbild

Anna-Maja Henriksson träffade väljare – "Starkt kandidatfält framför allt i Närpes"

På grund av corona är det över ett år sedan Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson har kunnat besöka olika orter. Nu, då läget lättat och det på nytt är möjligt att röra sig bland folk, var Närpes en av de första platser hon besökte inför kommunalvalet. På måndagen mötte hon väljare vid valstugan på torget i centrum.

Städfirma vald till stadens lokaler i norra Närpes

Tekniska nämnden har valt städfirma till fem lokaler i de norra delarna av Närpes.

Nyhetsbild

Besvär mot aktieköp i Molpe Strömmen – jäv anses föreligga

Besvär har lämnats in mot Korsnäs kommunfullmäktiges beslut om inköp av aktier i fastighetsbolaget Molpe Strömmen. I besväret yrkas på att beslutet ska upphävas på grund av att fullmäktigeledamöter anses ha varit jäviga att delta i ärendets behandling.

Entreprenör vald för mattransporter i Närpes

Tekniska nämnden har valt vem som sköter mattransporterna från Närpes servicecenter, Västra Närpes skola och Mosebacke skolcentrum.

Nyhetsbild

Tjänst som teknisk direktör ledigförklaras inte – även styrelsen vill ha Niskala

Tf tekniske direktören Markku Niskala kan sitta kvar på sin post i ytterligare 1,5 år, tycker stadsstyrelsen i Kristinestad, som är nöjd med hur han skött sitt jobb.

Nyhetsbild

Bottenhavets hälsa bemöter kritiken: "Vi ska förbättra språkservicen"

Nu ska tvåspråkigheten vid rekrytering poängteras allt mer av det privata vårdbolaget Bottenhavets hälsa i Kristinestad. En av de enspråkigt svenska läkarna har lämnat bolaget.

Kanslistjobb i Kaskö lockade fem – styrelsen förlängde tiden och hoppas få fler sökande

Fem personer anmälde inom utsatt tid intresse för att bli kanslist i Kaskö. Stadsstyrelsen hoppas att fler nappar på och har därför förlängt ansökningstiden.

Nyhetsbild

Nu ska kommunalpolitiken blir mer lättillgänglig – tack vare ny app

I torsdags lanserades Pocket Democracy – appen som låter kommunpolitiken flytta in i mobilen. Korsnäs och Närpes är redan med och Kristinestad ansluter i sommar.

Nyhetsbild

Tillfällig teknisk chef kan få förlängning med 1,5 år

Kristinestad söker ingen ordinarie teknisk direktör, utan Markku Niskala föreslås få basa över sektorn i ytterligare ett och ett halvt år.

Läs Sydin digitalt i fyra månader för 25 €

Normalpris 47,60 €

Hämta erbjudande