Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

SDP i Närpes har nu sju kandidater

Fem kandidater i kommunalvalet 2017, åtminstone sju i valet 2021. SDP i Närpes kan nu presentera en ny kandidat.

Nyhetsbild

Närpes väljer ny personalchef bland sex sökande – Ledande politiker en av dem

Valet av ny personalchef i Närpes står mellan sex sökande. De kommer från Närpes och Malax. Bland de sökande finns en ledande politiker i Närpes. Här är namnen.

Nyhetsbild

Nu chefar han över tekniska sektorn – i sommar kan mc:n bli tjänstefordon

Kristinestad fick ny teknisk direktör vid årsskiftet - uttjänta byggnader, inre hamnen och byggande vid stränderna är heta frågor Markku Niskala tar ansvaret över.

Två vill bli sekreterare i Kristinestad

En sekreterare söks till serviceområdet för välfärd och medborgarinstitutet i Kristinestad. Två personer är intresserade.

Nyhetsbild

Verksamhetsbidrag delas ut i Korsnäs

I årets budget i Korsnäs finns anslag för verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer. Nu har bidragen fördelats.

Kaskö gör nytt försök sälja hyreshus

Kaskö stad gör ett nytt försök att bli av med ett hyresbostadshus med tomt. Det finns på den lista över byggnader som staden ska göra sig av med.

Nyhetsbild

SDP i Närpes har första gruppen kandidater klar – Årets ungdom kandiderar

I förra kommunalvalet hade socialdemokraterna fem kandidater i Närpes, varav tre blev invalda. Inför kommande val kan partiet presentera fler namn. Med på listan finns Årets ungdom.

Närpes söker ny personalchef

Närpes får en ny personalchef. Nu inleds processen.

Nyhetsbild

Förhandsröstning ordnas i bokbussen – kör runt till olika byar

Närpes tar till ett nytt grepp då det gäller förhandsröstningen i vårens kommunalval. Det ordnas ambulerande förhandsröstning med bokbussen som förhandsröstningsställe. Det blir tio stopp på vägen.

Translator i pension i Kaskö

Kaskö får en translator på halvtid då nuvarande translator går i pension.

Kaskö har näringsombud genom köptjänst

I snart två års tid har Kaskö haft sitt näringsombud via köptjänst. Det fortsätter staden med.

Nyhetsbild

Kristina Medi fick ny betalningsplan för gamla hyror

Kristina Medi beviljades ny betalningsplan för utestående hyror – har tid på sig till sista december 2025.

Nyhetsbild

Kristinestad vill höja byggrätten och möjliggöra fast boende längst stränderna

Genom att höja byggrätten och möjliggöra för fast boende längs stränderna hoppas Kristinestad på mer inflyttning och en vitamininjektion. Men en revidering av strandgeneralplanen är inget som sker över en natt.

Nyhetsbild

Önskar se mer action på Bötombergen – efterlyser utvecklingskommitté

Nu är det dags att återuppväcka Bötombergen i Lappfjärd och reda ut ägoförhållandena, anser fyra SFP-politiker i en fullmäktigemotion. I en annan efterlyses trafikhinder, även vid campingområdet.

Nyhetsbild

Inga ändringar när Kristinestadsfullmäktige klubbade genom budget som visar svagt plus – åtminstone än så länge

På måndagskvällen godkände stadsfullmäktige i Kristinestad nästa års budget utan ändringar – men 2021 präglas av stor osäkerhet.

Nyhetsbild

Närpes godkände rekordbudget – nu önskas ett nytt daghem

NÄRPES Investeringar i rekordstorlek godkändes i Närpes. Och när budgeten var spikad kom önskemål om ett nybyggt daghem.

Nyhetsbild

Bygglov för 16 vindkraftverk i sydöstra Kristinestad beviljades

Nu är vägen öppen för det så kallade Mikonkeidas-projektet i sydöstra Kristinestad – 16 bygglov beviljades på onsdagskvällen.

Nyhetsbild

Spänd stämning i Kaskö – politiker röstade om hela budgeten

Stämningen var närmast bitter när Kaskös fullmäktige behandlade nästa års budget. En budget som bara gäller i några månader.

Nyhetsbild

Sista delen av arvet i Tjöck såldes – pengarna till Kristinahemmet

Arvet som tillföll Kristinestad efter Berit Butts är sålt – de boende på Kristinahemmet får totalt 40 000 euro att använda till att öka trivseln. Två unga par föreslås få köpa de fastigheter som nu varit till salu.

Nyhetsbild

Ungdomsföreningar får 7 000 euro i fastighetsbidrag

Bidrag för ungdomsföreningarnas fastighetsunderhåll har fördelats i Närpes. Nio föreningar får dela på 7 000 euro.

Nyhetsbild

Får extra bidrag av staden – 5 500 fördelas mellan femton föreningar

Då fritidsbyrån i Närpes inte kunnat arrangera sommar- eller höstlovsprogram delas pengarna i stället ut som ett extra bidrag till föreningar.

Nyhetsbild

Kaskös budgetförslag: Satsning på Mariehemmet – renovering eller nybygge

Kaskös budgetförslag landar djupt på minus, som väntat. Men personalen får en positiv signal: Inga permitteringar nästa år. Och under 2021 ska det klarna om Mariehemmet renoveras – eller det blir ett nybygge.

Nyhetsbild

K5 går i graven då ny vårdjätte tar över – Närpes kan bli värd för lantbruksfrågor

Landsbygdsförvaltningen och integrationsarbetet faller mellan stolarna då samkommunen K5 går i graven. En värdkommun kan ta över  – och det kan bli Närpes.

Nyhetsbild

RFV fick bråttom efter THL:s senaste rapport – "Det fanns inte tid för någon förvarning"

Trots ett relativt bra coronaläge är Österbotten en del av helhetsbedömningen. Och att RFV:s begränsning drabbar kultur och sport beror på att de inte har makt över något annat.

Nyhetsbild

Alla tiders investeringsbudget i Närpes – som lånar 14 miljoner

Med tidernas största investeringsbudget, 18,8 miljoner, och en skuldbörda som växer med 14 miljoner på ett år tar Närpes sikte på 2021. Investeringarna är strategiska och försvarbara säger styrelsebasen Olav Sjögård.

Nyhetsbild

Jubilerande ungdomsfullmäktige fick nationell utmärkelse – firar med pizzakväll

I år firar ungdomsfullmäktige i Kristinestad jämna 20 år – och vad är då inte bättre än att även uppmärksammas nationellt.

Nyhetsbild

NTM-centralen lyssnade inte på Kristinestad – ingen MKB behövs för Åback

Oron för grundvattnet är obefogad, anser NTM-centralen och kräver ingen ny miljökonsekvensbedömning för ett planerat vindkraftsprojekt i Tjöck-Lappfjärd.

Nyhetsbild

Tycker att man ska göra försök få Ulrika Eleonora på Unescos världsarvslista

Att få med Kristinestad på världsarvslistan har bromsats av Museiverket i tvenne repriser – nu hoppas lokalpolitiker att i alla fall Ulrika Eleonora-kyrkan ska duga.

Nyhetsbild

Specialsjukvården blir dyrare än beräknat för Kristinestad

Underskottet ökar till drygt 224 700 euro i år efter de senaste budgetändringar som är aktuella i Kristinestad. Mera pengar behövs speciellt för specialsjukvården. På inkomstsidan ökar statsandelarna.

Nyhetsbild

Nya byggnadsingenjören trivs i Kaskö – "Husen ska användas effektivare"

Niko Kujala hade besökt Kaskö endast en gång innan han sökte tjänsten som stadens byggnadsingenjör. Efter en månad på nya jobbet trivs han bra. Snart ska han göra upp en plan för stadens fastighetsinnehav, hur husen ska användas effektivare och kostnaderna ska fås ner.

K5 vill ta del av dokument som rör Bäckvägens boende

Vårdsamkommunen K5 begär en redogörelse av Närpes stad över personaldimensioneringen vid Bäckvägens boende.

Kristinestad får ny tjänsteläkare – Skriver avtal med samkommun

Kristinestad har vänt sig till samkommunen K5 för att få en tjänsteläkare. Och det ordnade sig – efter en omröstning.

Alfa Oil begärs i konkurs – "Beror på en tvist med entreprenör"

Alfa Oil som äger bergrummet under Björnön har sökts i konkurs av den entreprenör som tömde det underjordiska lagret på vatten.

Nyhetsbild

Olika åsikter om motionstrappan i Kaskö – Initiativtagaren gillar inte nya förslaget

Det råder delade meningar i Kaskö om var en motionstrappa kunde byggas. Fritidssektionen har föreslagit ett område vid Kvarnviken – men mothuggen lät inte vänta på sig.

Nej till tomtköp i Kaskö då prislista saknas

Det blev back på en ansökan om att få köpa arrendetomt i Kaskö då den behandlades i stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Mikko Ollikainen ny ordförande för FSI – väntar på MHL-säsongen

Den idrottsintresserade riksdagsledamoten Mikko Ollikainen (SFP) är ny styrelseordförande för Finlands svenska idrott – en organisation som generellt mår bra.

Nyhetsbild

Efterlängtad utbyggnad av Åldersro startar nästa år

Tillbyggnaden av Åldersro servicecenter ger synergifördelar – och ett tomt radhus.

30 000 till krävs för utredningar om hur Kaskö ska spara

De utredningar för att effektivera verksamheten som gjorts i Kaskö blir betydligt dyrare än beräknat. Nu behövs 30 000 euro till för tjänster som köpts av sakkunniga.

Nyhetsbild

En vill bli ledande psykolog på K5:s psykosociala enhet

Det kan bli en som redan jobbar i huset som blir ny ledande psykolog vid K5:s psykosociala enhet i Närpes. En ur de egna leden sökte tjänsten.

Nyhetsbild

Ingen automatik i förlängning av delägarlån till Kristina Medi längre – anhållan bordlades för mer utredningar

Kristinestads delägarlån till Kristina Medi beviljades redan 2012 – och har inte återbetalts. Bolagets önskan om förlängd återbetalningstid, för tredje gången, beviljades inte.

Två tidigare Kasködirektörer söker chefstjänst i Malax

När Malax sökte ny teknisk direktör anmälde fyra sitt intresse. Två av dem har tidigare jobbat i Kaskö.

Nyhetsbild

Kristinestads budget visar litet plus – "Coronastödet" bidrog till höjda ramar

Det blev inte så nattsvart som man trodde i våras. Pandemin höjde statsandelarna och Kristinestad kunde höja ramarna för nästa år som budgeteras sluta med ett plus på drygt 5 000 euro.

Nyhetsbild

Kristinestad yrkar på att hallbesvär förkastas – motiverar 75 000 som omkostnader

Det nya besväret om de så kallade Dagsfood-hallarna ska förkastas, anser Kristinestad. Staden förklarar skillnaden på 75 000 euro med företagets omkostnader.

Nyhetsbild

Stadsdirektören fick påökt med tio procent – "Dedikerad och engagerad sin uppgift"

Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall har fått ett lönepåslag på 664 euro. Hennes totallön börjar på en annan siffra än grannstadens direktörer.

Nyhetsbild

Fullmäktigemöten är undantagna från restriktionerna – därför kan de också ordnas

Varför kan fullmäktige ordna möten som normalt trots stränga restriktioner? Och varför bjöds utomstående in till måndagens möte? Sydin reder ut.