Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Åsa Blomstedt leder personalsektion i Kristinestad

KRISTINESTAD Styrelseordförande Åsa Blomstedt (SFP) leder också stadsstyrelsens personalsektion i Kristinestad. Henrik Antfolk (SFP) är vice ordförande och Pauliina Andlin (C) medlem.

Nyhetsbild

Kaskö tvingas ta om beslut om folkomröstning - Fullmäktige sammankallas

Det gick snett när Kasköfullmäktige fattade beslut om att ordna en rådgivande folkomröstning om en fusion med Närpes. Därför kommer fullmäktige att på nytt få ta ställning till frågan.

Nyhetsbild

Migris beslut innefattar också mottagningscentralen i Kristinestad – "Ingen större betydelse"

Migrationsverket (Migri) skär ner på både asylmottagningar och inkvarteringsplatser. I Kristinestad minskas platserna med 50, vilket betyder att antalet sjunker från 300 till 250. Men läget förändras inte märkbart, enligt Annica Riddar, chef för mottagningscentralen i Kristinestad.

Nyhetsbild

Vasa får färre platser för asylsökande

Det finns fler platser för asylsökande än vad som behövs, anser Migrationsverket. I Vasa och Kristinestad dras inkvarteringsplatser in.

Nyhetsbild

Dahlbo i stället för Norrback i sektioner

Daniel Dahlbo har valts till ny ordförande i sektionen för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik i Närpes. Han blev också ny ordförande i den motsvarande finska sektionen.

Nyhetsbild

Omröstningen gick fel till i Kaskö – "Ordförande måste ta ställning"

Att singla slant eller dra lott vid en omröstning om en sakfråga – det duger inte. Därmed gick omröstningen i Kasköfullmäktige på onsdagskvällen inte enligt kommunallagen. Beslutet om att ordna rådgivande folkomröstning skulle upphävas om någon besvärar sig.

Nyhetsbild

Kasköborna ska rösta om kommunfusion – beslut med rösterna 9-8

Nu är det bestämt: Kasköborna ska få säga ja eller nej till Närpes. En rådgivande folkomröstning om en fusion med Närpes kommer att hållas i september. Det beslöt fullmäktige sent på onsdagskvällen – efter en jämn omröstning.

Nyhetsbild

Närpes ska höra folket genom enkät

Det blir som väntat genom en enkät invånarna i Närpes får säga sitt om en samgång med Kaskö. Stadsfullmäktige var helt inne på den linjen för att ge kommuninvånarna möjlighet att delta och påverka i frågan.

Nyhetsbild

Problem också med finska skolans tak i Kstad

Finska skolan i Kristinestad har inte bara rumsbrist. Också yttertaket kräver brådskande åtgärder. Det framkom då stadsfullmäktige före sitt möte bekantade sig med skolan.

Nyhetsbild

Alla i äldrerådet omvaldes i Korsnäs

Det blev omval över hela linjen då äldre- och handikappråd valdes i Korsnäs. Även ett ungdomsråd har utsetts. Här är medlemmarna.

Nyhetsbild

Farhåga för att byarna i Närpes åsidosätts

I Närpes finns en rädsla för att byarna får blöda om Kaskö blir en del av staden. Man befarar att en fusion med Kaskö sker på byarnas bekostnad.

Nyhetsbild

Barn kan få rätt till skolskjuts från två hem – "växelvist boende mångas verklighet"

Växelvist boende blir ett allt vanligare boendearrangemang för barn. Den nya regeringen vill göra situationen för separerade föräldrar mer jämlik – vilket möjligen även kan ge deras barn rätt till gratis skolskjuts från två olika adresser, något som kommunen inte är skyldig att ordna i dag.

Nyhetsbild

Nya bostadstomter på Bovägen i Korsnäs

Korsnäs börjar nu bjuda ut tomter på det förstorade bostadsområdet på Bovägen.

Nyhetsbild

Forsman, Gullström och Wegelius leder varsitt råd

Äldreråd, råd för funktionshindrade och ungdomsfullmäktige har valts av stadsstyrelsen i Närpes. Det gäller för de två kommande åren. Här är de nya medlemmarna.

Nyhetsbild

Nordmaling fick tips för samspel mellan skola och företagsliv

Nordmaling i svenska Västerbotten kan hämta idéer för samarbete mellan skola och företagsliv i Kristinestad. Det anser kommunalrådet Madelaine Jakobsson, som besökt Kristinestad.

Nyhetsbild

Närpesborna får tycka till om fusion med Kaskö i invånarenkät

Förslaget i Kaskö är att en rådgivande folkomröstning ska ordnas om en eventuell fusion med grannen. Invånarna i Närpes kommer att höras genom en enkät. Stadsstyrelsen i Närpes är i alla fall av den åsikten. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Nyhetsbild

SFP i Kaskö: Skattebetalarna har allt att vinna på en fusion

Någon möjlighet till välfärd för ett självständigt Kaskö finns inte. 1 250 personer varav cirka 1 000 skattebetalare kan inte finansiera en förvaltning med den serviceproduktion, som i dag är ett måste.  Det säger styrelsen för SFP i Kaskö som tar ställning för en fusion med Närpes i en insändare  i tisdagens Sydin och som även kan läsas här.

Nyhetsbild

Korsnäs bokslut uppfyllde budgeten – "Vi gick in för att vi har råd med ett minusår"

Ett negativt resultat i bokslutet 2018 väcker ingen oro i Korsnäs. Det här var vad man hade budgeterat för – och det finns ett kumulerat överskott i kommunen.

Nyhetsbild

Närpes sa ja till borgen för nya hyresbostäder i centrum

Staden går i borgen för 2,3 miljoner euro som Närpes bostäder lånar för att bygga ett nytt radhus. Fullmäktige fattade beslutet utan att yttra ett ord.

Nyhetsbild

Ja till folkomröstning om fusion – efter omröstning

Det blev som väntat en jämn omröstning om förslaget till folkomröstning när stadsstyrelsen i Kaskö fick ärendet på sitt bord på måndagen.

Grannar tycker växthus kommer för nära

Landskapsbilden förändras och likaså gårdens värde med ett blockväxthus nära inpå. Så resonerar de grannar som anmärkt på planerna på ett blockväxthus i Pörtom.

Nyhetsbild

Markus Norrback förslås bli förvaltningsdirektör i Malax

MALAX I mer än ett halvt år har Markus Norrback vikarierat som förvaltningsdirektör i Malax. Kommunstyrelsen förslår att han väljs till tjänsten.

Nyhetsbild

Mangs kommer att föreslå enkät i fusionsfrågan

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) i Kaskö kommer att föreslå att invånarnas åsikt i fusionsfrågan ska höras genom en enkät. Fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) vill ha folkomröstning.

Nyhetsbild

Bildningsdirektören om arbetskraftsinvandringen: Att vi har resurser är A och O

Det här är frågor som vi bollar med dagligen, säger bildningsdirektör Åsa Snickars om den nya vågen av arbetskraftsinvandring som av allt att döma är att vänta i Närpes.

Nyhetsbild

Barnomsorgschefen: Vi står inför en enorm utmaning

Situationen skulle underlättas om arbetsgivarna i ännu högre grad än i dag skulle föra dialog med staden så snart de vet vem som flyttar hit och när. Det anser barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom.

Nyhetsbild

Uttermossa blev en del av Härkmeri – fick samma postnummer

Att man ska ta sig till Uttermossa för att leverera ett brev som har adressen "64460 Härkmeri" är kanske inte helt uppenbart.

Nyhetsbild

Initiativ: Gamla skolan kunde bli Kristinestadsbornas vardagsrum

Sälj inte gamla finska skolan. Den skulle vara ett ypperligt vardagsrum för invånarna och centrum för medborgarinstitut och välfärd i Kristinestad. Så sägs i ett initiativ från Medborgarforum.

Nyhetsbild

Kstadsfullmäktige godkände ramar som leder till plus

KRISTINESTAD Kristinestad strävar efter ett plusresultat på 68 000 euro nästa år. Bostadsarrendena ska bli mer rättvisa och basera sig på tomtens värde.

Nyhetsbild

Häggblom och Mangs fortsätter leda Kaskö

Ordförandeklubborna i Kaskö hålls i stadigt grepp av Kari Häggblom (SDP) och Carl-Gustav Mangs. Nytt presidium och ny stadsstyrelse valdes i måndags. Här är namnen.

Nyhetsbild

Invånarnas åsikt kommer att beaktas

Ännu har inga beslut fattats om hur invånarna i Närpes och Kaskö ska höras i fusionsfrågan. I Kaskö lutar det mot en rådgivande folkomröstning och i Närpes mot en enkät.

Närpesnämnd får ta upp lärares lönekrav till ny behandling

En tidigare anställd vid Söff i Yttermark yrkar på en retroaktiv korrigering av sin lön. Nämnden sade nej och gav felaktigt besvärsanvisning till förvaltningsdomstolen – som nu skickar ärendet i retur till Närpes.

Nyhetsbild

"Tvåspråkigheten fick för liten plats" tycker Kasköpolitiker om fusionsavtal

Förslaget till fusionsavtal mellan Kaskö och Närpes delar åsikterna i Kaskö. Sydin har talat med fyra fullmäktigeledamöter som ger sin syn på avtalet. Tvåspråkigheten får för liten plats i avtalet, lyder en åsikt.

Nyhetsbild

Bygge av Korsnäs kommungård intresserar utomstående finansiär

Ett Vasaföretag, som är verksamt inom byggbranschen, har visat intresse för att bygga en ny kommungård i Korsnäs. Också bostäder skulle inrymmas där.

Nyhetsbild

Femårigt uppsägningsskydd för anställda – men direktörerna stiger åt sidan

FUSIONSAVTALET. Den tillsvidareanställda personalen i båda städerna garanteras ett femårigt uppsägningsskydd vid en fusion Närpes-Kaskö.  Men arbetsuppgifterna kan ändras. De båda stadsdirektörerna stiger åt sidan, den ena blir pensionär, den andra erbjuds avgångsvederlag.

Nyhetsbild

Ny direktör söks till nya staden

Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist har inte bestämt sig för när han ska gå i pension. Det enda som är klart är att han inte är med om Närpes och Kaskö går samman från den 1 januari 2021.

Nyhetsbild

Bostadsbristen bedöms som akut – billiga bostäder planeras

Arbetskraftsinvandrare är redan nu i behov av bostäder som inte finns, säger integrationskoordinatorn Lilian Ivars. Nu planeras billigare husrum åt de som flyttar hit för jobb då växthusarealerna växer. Det råder nämligen brist på hyresbostäder i Närpes.

Nyhetsbild

Detta skulle en fusion med Närpes innebära för Kaskö

Förslaget till avtal om fusion mellan Kaskö och Närpes är klart. Och det är utformat så att Kaskö ska ha så lite som möjligt att förlora på det.

Nyhetsbild

Utredaren Göran Honga: Kasköborna bör även få veta vad nej till fusion innebär

Redan till sommaren ska invånarna få reda på vad en fusion mellan Kaskö och Närpes innebär. Men kanske också vad en utebliven fusion innebär.

Nyhetsbild

Efterlyser aggressivare marknadsföring – inte bara för turister

I dag marknadsförs Kristinestad främst för turister, inte för barnfamiljer och företag som kunde flytta hit, samtidigt som befolkningen minskar, konstaterade Agneta Teir. Petri Pihlajaniemi vill öppna Grannasudden för bostadsbyggande.

Nyhetsbild

Närpes lägger ännu ett positivt bokslut bakom sig – "Ett mycket bättre år än vi kunde tro"

Med fjolårets resultat i ryggen kan Närpes med gott mod fortsätta investera som planerat. Det säger styrelseordförande om bokslutet.

Nyhetsbild

Service och anställda blir kvar vid en fusion mellan Kaskö och Närpes

Skolor och hälsostation hör till de serviceformer som blir kvar i Kaskö även efter en fusion med Närpes. Det framgår i utredningarna som börjar vara klara.

Nyhetsbild

Närpes köpte bageriets fastigheter för 70.000 euro

Staden gav anbud, säljaren accepterade och på måndagskvällen godkändes affären utan ett ord av fullmäktige. Närpes stad köper Närpes bröds fastigheter.

Störningar i telefonerna vid Närpes hvc

NÄRPES En förstörd fiberkabel orsakade avbrott och störningar i telekommunikationerna på Närpes hälsovårdscentral på fredagsmorgonen.

Nyhetsbild

Ragnäs fortsätter svinga ordförandeklubban i Kristinestad

Återvalde fullmäktigeordförande i Kristinestad, Patrick Ragnäs (SFP) tackade stadens personal för föredömligt jobb i samband med Esperi Care-skandalen. Och efterlyste folkvett bland ledamöterna i fullmäktige.

Nyhetsbild

Ingen omprövning av retroaktiv lön för Kasködirektör

KASKÖ Grundtrygghetsdirektören Tiia Krooks fick ett retroaktivt lönepåslag om 260 euro. För lite anser hon, men stadsstyrelsen står fast.