Lokalt

Förvaltning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Ekonomikonsult inledde arbetet – målet är att få Kaskö på rätt köl

Konsulten som ska försöka hjälpa Kaskö att få ordning på ekonomin har inlett sitt arbete. Nu har också en politisk styrgrupp utsetts.

Anhållan om befrielse bör motiveras i Kristinestad

Ordenliga motiveringar krävs innan en anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag behandlas i Kristinestad.

Fritidshus i Norrnäs får ändras till fast bostad

Ägarna till en fritidsfastighet på Skarpudden i Norrnäs får undantagslov för att ändra sommarstugan till fast boende.

Nyhetsbild

Närpes utreder möjligheten att skapa områden för havsnära boende

Det borde vara lättare att bosätta sig permanent i sommarstugan, anser två fullmäktigeledamöter. Lösningen kan vara att planera enhetliga områden för havsnära boende, svarar stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Rälsbussar på Kaskö–Seinäjokibanan kan testas i projekt

Klimatsmarta rälsbussar skulle kunna vara ett trafikkoncept för järnvägen mellan Kaskö och Seinäjoki, anser företaget Proxion som vill ha med banan i ett pilotprojekt. Närpes deltar i finansieringen.

Nyhetsbild

Kristinestad möblerar om: Lafo under nytt paraply – nya sektioner inrättas

Kristinestad möblerar om i organisationen. En ny sektion för småbarnsfostran kan inrättas, och äldrerådet och rådet för funktionshindrade slås samman. Lappfjärds folkhögskola kan lyda under svenska utbildningsnämnden i stället för välfärdsnämnden.

Nyhetsbild

Upphandlingen av livsmedel ses över i Närpes

Närpes stad ska uppdatera upphandlingsanvisningarna för livsmedel, vilket fullmäktigeledamot Linda Pellfolk (SFP) har efterlyst i en motion.

Nyhetsbild

Delar av fastighetschefsjobbet blir köptjänst från Vasa

Svårigheterna med att få tjänsten som fastighetschef besatt i Kristinestad får en lösning –åtminstone tillfälligt – genom köptjänst från Vasa. Företaget får 104 euro i timmen.

Nyhetsbild

Staden köpte mark som blir väg till nytt bostadsområde

Den sista pusselbiten är satt i det som ska bli Närpes stads nya bostadsområde i Pjelax. Staden har köpt ett markområde som ska bli väg till området.

Staden säljer tomt i Kåtnäs

Byggnationen i Kåtnäs norra bostadsområde fortsätter. Staden har sålt ytterligare en bostadstomt.

Nyhetsbild

Förtroendet för stadsdirektören prövas – "Vi vet redan hur det kommer att gå"

En del politiker i Kaskö anser att stadsdirektören inte är opartisk nog och stadsstyrelsen beslöt efter omröstning att låta fullmäktige mäta förtroendet. Men vi vet på förhand hur det kommer att gå, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Kristinestadsbo får överta arrenderätt och lösa in fritidstomt – om han river rucklet

En Kristinestadsbo får köpa en fritidstomt vid Skatavägen i Kristinestad för 20 000 euro om han först avlägsnar den gamla byggnaden.

Nyhetsbild

Regionen hoppas på del av massivt EU-stödpaket– över 20 miljoner för bland annat biogasanläggning

Sydösterbotten vill ha över 20 miljoner ur EU:s återhämntningsfond. Biogas och fördjupning av farleden till Kaskö finns på önskelista.

Nyhetsbild

Så här långt har Korsnäs klarat budgeten – "Vi får återkomma till det här under hösten"

KORSNÄS En kommuns mellanbokslut och prognoser blir fort gamla just nu. Det rör på sig ekonomiskt i höst med ändringar i skatter och statsandelar.

Nyhetsbild

Korsnäs ger sig in i tomtkampen – kör i gång kampanj inför nästa år

KORSNÄS Beslutsfattarna i Korsnäs har inte rört tomtpriserna på sex år. Nu gör de en kraftig ändring inför nästa år.

Nyhetsbild

Fyra vill bli teknisk direktör i Kristinestad

Klockan 16 på måndagen gick ansökningstiden ut för tjänsten som teknisk direktör i Kristinestad ut. Fyra personer sökte jobbet och en av dem tackade nyligen nej till en annan tjänst. Här är namnen på de sökande.

Kristinestad sålde fler strandtomter

Samhällsbyggnadsnämnden gjorde flera tomtaffärer. Staden Kristinestad får 145 000 för strandtomt vid Gäddstigen.

Kristinestad valde skogshuggare

Befattningen som skogshuggare/yrkesman i Kristinestad söktes av nio personer.

Jakten på ny teknisk direktör på slutrakan – nyvalde fastighetschefen tar inte emot sin tjänst

Enligt stadsdirektören har hon diskuterat med flera potentiella kandidater för tjänsten som ny teknisk direktör i Kristinestad. Men även en ny fastighetschef behövs, eftersom den som valts inte tar emot tjänsten.

Val av finsk rektor omprövas inte i Kristinestad

En begäran om att ett val av tf. rektor omprövas föranleder inga åtgärder i Kristinestad.  Begäran hade lämnats in av en annan sökande till tjänsten.

Nyhetsbild

Statens coronastöd manna för Kristinestad – ekonomidirektör varnar för hösten och 2021

Kristinestad får 1,3 miljoner extra i statsandelar. Skatteinkomsterna minskar mindre än väntat, så första halvåret blev en bra affär för Kristinestad. Värre blir det 2021, tror ekonomidirektören.

Nyhetsbild

Kristinestad satsar på digital växelverkan med invånarna

Kristinestad går med i ett nytt digitalt projekt. Tanken med en invånarportal är att förbättra kommunikationen med invånarna och göra förvaltningen öppnare.

Nyhetsbild

En sjunde veterinär behövs, anser Västkustens miljöenhet

Det finns behov av en ambulerande veterinär för att få verksamheten att fungera. Tillsynsnämnden vid Västkustens miljöenhet föreslår att en sjunde veterinärtjänst besätts.

Nyhetsbild

Närpes går fortsatt bra – men marginalen krymper

Få kan klaga på ekonomin i Närpes. Men de senaste årens stora överskott byts ut till en nolla till nästa år.

Nyhetsbild

Kaskö stads anställda uppmuntras bli första hjälpare – "Viktigt med en grupp som kan rycka ut före ambulansen kommit"

I höst kan en kurs för första delvårdare bli verklighet i Kaskö. Staden uppmuntrar sina anställda att delta.

Nyhetsbild

Nytt hamnavtal skulle ge Kaskö rejält mindre i hyresinkomster

Hamnbolaget i Kaskö anser att den hyra man betalar till staden är så hög att den hindrar dem att göra investeringar som krävs i hamnen. Nu diskuteras en justering, som för staden betyder minskade hyresintäkter.

Kökspermitteringar riskerade äventyra måltidsservice i Kaskö

Kökspersonalen i Kaskö permitteras inte i år. Ett ökat behov av måltidsservice och att servicen är sårbar är motiveringar till att återkalla ett tidigare beslut om permittering.

Kasköbesvär om högre lön för chef förkastades

Ett besvär beslut att ge lönepåslag åt en ledande tjänsteman i Kaskö har förkastats. Förvaltningsdomstolen säger att stadsstyrelsen kunde fatta beslut och att det skedde i rätt ordning.

Miljö- och hälsoinspektör söks till Närpes

Eftersom miljö- och hälsoinspektör Tommy Stenlund i Närpes har valts till chef för Västkustens miljöenhet behöver en ny inspektör anställas till avdelningen i Närpes.

Ny miljö- och hälsoinspektör placeras delvis i Kristinestad

Livsmedelstillsyn blir den huvudsakliga arbetsuppgiften för den nyvalda miljö- och hälsoinspektören som ska jobba 60 procent av tiden i Kristinestad.

Nyhetsbild

Så här tycker kommunerna om reformen – efterlyser självstyre och landskapsskatt

Kommunerna får nu säga sin åsikt om vårdreformen. Synpunkter finns, men frågan är vilken tyngd de har.

Nyhetsbild

Vårdreformen ska minska skillnaderna i social- och hälsovård mellan landets kommuner

Då 300 kommuner ordnar social- och hälsovård blir det brokigt. Genom att flytta över ansvaret till 21 vårdområden ska skillnaderna jämnas ut och tillgången på service fördelas jämlikt och rättvist mellan finländarna.

Närpes godkände uppdatering av Kårkullas grundavtal

En uppdatering av Kårkulla samkommuns grundavtal är aktuell. Närpes är en av de kommuner som gett sitt godkännande, men avtalet kan kräva en uppdatering snart igen.

Nyhetsbild

Nya ansikten på ledande poster i Kristinestad – som nöjer sig med 1 miljon euro för Dagsfood-fastighet

Kristinestad nöjer sig med 1 miljon euro för Dagsfood-hallarna i Dagsmark. Men tre fullmäktigeledamöter ville ha fler utredningar.

Nyhetsbild

Vindkraften sätter snurr på kommunalekonomin i Närpes

Närpes stad kan räkna med ett rejält uppsving i intäkter från fastighetsskatten nästa år och året därpå då nya vindkraftverk påverkar inflödet.

Nyhetsbild

Slut på dagvårdplatser igen – nu övervägs baracker

Alla daghem är fulla. Elva barn är i kö plus att 20 invandrarfamiljer är på väg. Dagvården i Närpes behöver minst två avdelningar till. Baracker är ett alternativ.

Nyhetsbild

Kraft hockey får sponsorpengar av staden

Precis som tidigare säsonger kan Kraft Hockey räkna med ett marknadsföringssamarbete med Närpes stad.

Nyhetsbild

Nu har Närpes nya upphandlingschef börjat: "Jag var redo att komma hem till Österbotten igen"

Efter en tid ute i stora världen – i Washington DC och Bryssel – ansåg Anna Sjöström att det var dags att komma hem till Finland och Österbotten igen. Nu har hon påbörjat ett nytt äventyr, som upphandlingschef på Närpes stad.

Undantagslov för parhus i Kåtnäs får grönt ljus

Byggaren av ett planerat parhus i Kåtnäs norra bostadsområde vill avvika från detaljplanen i fråga om placeringen på tomten.

Kultur i Korsnäs delar på 3 500 euro

Bidrag för kulturverksamhet har fördelats i Korsnäs.

Nyhetsbild

Lappfjärds daghem föreslås byggas ut med 415 kvadratmeter

Nu är skissritningarna för utbyggnaden av Lappfjärds daghem med ytterligare 415 kvadratmeter för drygt en miljon euro.  Själva utbyggnaden ska stå klar i slutet av 2022.

Raasakka valdes till fastighetschef för andra gången

Valet av fastighetschef i Kristinestad gick inte rätt till. Valet gjordes om och Heini Raasakka valdes till fastighetschef igen.

Började bygga garage utan lov – staden avbröt arbetet

En fastighetsägare i Näsby, som hade inlett ett svartbygge, blev påkommen och tvungen att avbryta arbetet.

Nyhetsbild

Kristinestad nöjer sig med en miljon för Dagsfood-fastighet

Kristinestad backar och nöjer sig med en miljon euro för Dagsfood-fastigheten i Dagsmark.

Kristinestad fortsätter söka teknisk direktör

Kristinestad ledigförklarar tjänsten som teknisk direktör för andra gången.