Lokalt

Forskning & utbildning

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Vikarier för lärare i Stenbackens skola har valts

I Stenbackens skola i Kåtnäs behövs ett par vikarierande lärare. I Yttermark skola har en timlärare anställts för språkklassen.

Nyhetsbild

Lyssna på avsnitt 1 av podden "Världens bästa skola" – stjärnkocken berättar om sina superkrafter

I första avsnittet av poddserien "Världens bästa skola" medverkar kocken Micke Björklund och forskaren Maria Rönn-Liljenfeldt. Podden lanseras av Centret för livslångt lärande på Åbo Akademi i samarbete med HSS Media.

Nyhetsbild

Ny podd visar upp dagens skolvärld – "Vi hoppas föräldrarna lyssnar"

I dag lanseras en helt ny podd: Världens bästa skola. Den ska föra skolvärlden och föräldrarna närmare varandra. Och förhoppningsvis skapa diskussion.

Nyhetsbild

Svagt intresse för rektorstjänst i Kristinestad – en sökande

Endast en person är intresserad av att bli rektor för finska högstadiet och gymnasiet i Kristinestad.

Nyhetsbild

Här är de som fått examen på Yrkesakademin i höst

Här är namnen på de som utexaminerats från Yrkesakademin hösten 2020. Sydin publicerar de som tagit examen på enheten i Närpes och de med hemort i Sydösterbotten från de övriga enheterna.

Nyhetsbild

Finsk rektor söks i Kristinestad

Ordinarie rektor söks för finska gymnasiet och högstadiet i Kristinestad. Tjänsten sköts nu med tillfälligt arrangemang.

Nyhetsbild

Fler klasser i skolorna i Närpes – och då behövs nya lärartjänster

Det behövs fler tjänsteinnehavare till skolorna i Närpes. Det beror på att klassernas antal utökas.

Nyhetsbild

Tre dagar höstlov nästa år i Närpes – och skolstarten blir lite senare än vanligt

Nästa läsår inleds något senare än vanligt i skolorna i Närpes. Bildningsnämnden har godkänt arbetsordningen.

Digital utveckling inom skolan belönas

Den digitala utvecklingen inom skolvärlden uppmärksammas då ett stipendium delas ut ur Gunvor Skogmans stipendiefond i Närpes.

Nyhetsbild

Hon hjälper gymnasiestuderande att fylla luckor och hinna ikapp

Tack vare coronastödet har Närpes gymnasium kunnat anställa blivande specialläraren Felicia Lytz på halvtid detta läsår.

Korsnässkolorna har två dagars höstlov nästa läsår

Förslaget till läs- och lovtider för nästa läsår har godkänts i Korsnäs.

42 får Silverbergs stipendium, bara en kommunens stipendium

42 stipendier delas i höst ut ur Silverbergs stipendiefond i Korsnäs. Däremot finns endast en stipendietagare då det gäller kommunens egen fond. Här är namnen.

Nyhetsbild

Nej till att flytta folkhögskola och få ny sektion i Kristinestad

Nuvarande modell där Lappfjärds folkhögskola hör till välfärdsområdet är den bästa möjliga. Det påpekar svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad. Den säger också nej till en skild sektion för småbarnspedagogik.

Nyhetsbild

Här är höstens studenter från Närpes gymnasium

Fyra blir studenter från Närpes gymnasium i höst. Här är namnen.

Nyhetsbild

Legato fick ta till distansundervisning i Närpes – "Det har varit ganska annorlunda"

Musikinstitutet Legatos elever i Närpes har fått undervisning på distans de senaste veckorna. En nödlösning, säger rektorn Ronnie Jaakkola, som nu är glad åt att kunna återgå till vanlig undervisning.

Nyhetsbild

Musikinstitutet Legato godkände budgetförslag på 634 000 – helt okej, anser rektorn

Musikinstitutet Legato har godkänt budgetförslaget och ekonomiplanen för nästa år. Närpes är värdkommun för musikinstitutet som omfattar fem kommuner.

Nyhetsbild

Eleverna återvänder till gymnasiet och Söff – "Men vi är förstås observanta på det fortsatta läget i kommunen"

Efter två veckors distansundervisning återgår gymnasiet i Närpes och Söff i Yttermark nu till närundervisning igen.

Nyhetsbild

Distansstudier inte aktuellt i Kristinestad – "Skolorna vill ha närundervisning"

I Kristinestad finns nu inga planer på distansundervisning i högstadier och gymnasier. Läget i staden är ganska stabilt och bildningsdirektören har fått klara signaler att närundervisning önskas.

Nyhetsbild

Simhallssalen blev temporär matsal – nu är det paus på idrottandet där

Då halva simhallssalen i Närpes förvandlats till en tillfällig skolmatsal på grund av coronasituationen är det paus på idrottsverksamheten där. Åtminstone inne i veckorna.

Nyhetsbild

Föräldraenkät: "Det är lätt och smidigt att kommunicera med lärarna"

En stor del av föräldrarna upplever att samarbetet mellan skola och hem fungerar bra. Och steget att ta kontakt med den egna läraren är låg.

Nyhetsbild

Tveksamma till en förlängning av läroplikten – "Resurserna borde läggas på dem som faktiskt behöver hjälp"

Nja till en förlängning av läroplikten. Det är Finlands Svenska Skolungdomförbunds inställning till regeringens proposition. Ordförande Alexandra Wegelius tycker att reformen är förhastad.

Nyhetsbild

Föräldrar listar det som oroar barn i skolan: "Låt åtminstone alla ha en kamrat i gruppen"

Höga krav på sig själv, mycket ljud i klassen, mobbning och avsaknad av vänner. Det här stressar och oroar barn i skolan enligt föräldrarna.

Nyhetsbild

Visar på gemenskapens betydelse för hälsan – och på nyttan med hälsoundersökningar och Botnia-projektet

Deltagare i den hälsogranskning som erbjuds vid 50 års ålder samt i Botnia-projektet upplever att undersökningarna är till nytta. Det har Anna-Greta Olsio-Tuisku i Närpes kommit fram till i sin doktorsavhandling.

Nyhetsbild

Nu har femteklassarna egen dator – och de får även ta hem den

Femteklassare i Mosebacke skola tar fram varsin dator ur pulpeten. Numera har alla elever i årskurs 5 fått en egen dator som de även får ta hem. Det nya systemet testas under det här läsåret och om det utfaller väl kan det bli så att alla lågstadieskolor i Närpes följer exemplet.

Nyhetsbild

Också YA i Närpes övergår till distansstudier

Eftersom elever och personal varit oroliga har Yrkesakademin i Österbotten beslutat att också enheten i Närpes övergår till att distansstudera de närmaste veckorna.

Nyhetsbild

Hennes doktorsavhandling visar: Spelproblem kopplat till ensamhetskänslor och andra psykosociala upplevelser

Det finns ett samband mellan psykosociala faktorer och spelproblem, men det är lite som med hönan och ägget – man vet inte vad som kom först.

Nyhetsbild

Toppenvecka, tycker elever om praoveckan i Närpes

Butik, skola, bondgård och byggarbetsplats. Där är några av arbetsplatserna som niondeklassare i Närpes bekantade sig med under sin praovecka.

Nyhetsbild

Staden tar inte emot några praoelever i höst – "Vi måste hastigt hitta ersättande platser"

Den här veckan är niorna i Närpes högstadieskola ut på prao. De har som vanligt fått praoplatser hos olika företag medan staden inte tar emot några praoelever. Inte en enda niondeklassare får prova på att jobba i skolor, daghem eller på vårdinrättningar.

Nyhetsbild

Redan för trångt i nya dagiset i Kaskö – förskolan får rum i skolan

Väggarna kommer redan emot i nya daghemmet Ankaret i Kaskö. Det är fullbelagt, där finns för stora grupper och dessutom står barn i kö. Därför flyttas en del barn nu över till skolan.

Nyhetsbild

Finskspråkiga i Kristinestad och Närpes blir alltmer missnöjda

Relationerna mellan språkgrupperna har försämrats i alla fyra sydösterbottniska kommuner, visar Språkbarometern. De finskspråkiga i Kristinestad hör till de mest missnöjda i landet.

Nyhetsbild

Nya förbundsordföranden Alexandra Wegelius: "Stödundervisning får inte bli utpekande"

Alexandra Wegelius vill att alla ska känna sig välkomna i skolan och bli rättvist behandlade. På söndagen valdes hon till ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund.

Nyhetsbild

Snart kan de hälsa välkommen till nytt MI-kansli i Kristinestad

På medborgarinstitutet i Kristinestad ser man fram emot att kunna flytta kansliet till ett hus intill kursgården i stadskärnan i höst. Där växer också en trädgård fram.

Nyhetsbild

Närpes vill behålla elevvården i kommunal regi – "Fungerar bättre lokalt än i stor organisation"

Skolkuratorerna och skolpsykologen bör fortsätta att verka i kommunal regi. Deras verksamhet ska inte överföras till landskapet. Det anser bildningsnämnden i Närpes.

Nyhetsbild

Undervisningen kan snabbt ändras – bildningsdirektören fattar beslutet

För att förhindra spridningen eller lindra effekterna av coronaviruset i skolorna kan det krävas snabba beslut kring hur undervisningen ska ordnas. I Närpes har beslutsrätten i de här frågorna delegerats till bildningsdirektören.

Nya i jobb på daghem och förskola i Kaskö

Mera personal behövs då fler barn är inskrivna på daghemmet Ankaret och förskolan i Kaskö.

Nyhetsbild

Vuxeninstitutet inför kursstarten: "Hoppas att folk vågar komma på kurs"

I september drar Närpes vuxeninstitut igång höstens kurser som vanligt. Eller nja, riktigt som vanligt är det inte.

Två delar på lärarvikariat i gymnasiet

Två olika vikarier kommer det här läsåret att sköta en lärartjänst i biologi och geografi vid Närpes gymnasium.

Nyhetsbild

Lätt att hålla distans i metallverkstaden – studerandena på YA är tillbaka på skolbänken

Yrkesakademins enhet i Närpes är återigen fylld av studerande. Nu när närundervisningen påbörjas igen fokuserar man på att hålla avstånd till varandra och att ta igen det man missat under våren.

Noll sökande i Kristinestad - "Tvåspråkighet en utmaning"

Noll sökande dök upp då ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogiken söktes  i Kristinestad. Avsikten var att tjänsten skulle besättas från 1 september till utgången av juli 2021.

Nyhetsbild

Nu är det skolstart – Matti från Tjöck börjar i första klass

Pennskrin, pennor, pennvässare och skolväska – allt är förberett. På onsdag börjar Matti Hellman skolan för första gången. 6-åringen är laddad för undervisning och kompislek efter skolan.

Nyhetsbild

Nya rektorn för Närpes högstadieskola: "Vill skapa en skola där alla ska trivas"

På onsdag möts 279 högstadielever av ett helt nytt ansikte. Den nya rektorn Monica Mattbäck har nu installerat sig på sin nya arbetsplats, Närpes högstadieskola.

Nyhetsbild

Kristinestads högstadieskola med i treårig skrivsatsning – "Det är ett omfattande projekt"

Bland tjugo intresserade valdes Kristinestads högstadieskola som en av åtta finlandssvenska skolor till att få medverka i det treåriga projektet Skrivande skola.

Nyhetsbild

Undersöker vita flygare i växthus: "Stor mängd kan leda till stora ekonomiska förluster"

Millimeterstora insekter som suger växtsaft ur tomat- och gurkplantorna kan bli en dyr historia för växthusodlarna. Forskaren Sandra Blomqvist arbetar nu på att få fram effektivare bekämpningsstrategier för vita flygare.

Nyhetsbild

Sofia från Kristinestad är en av tjugo lyckliga – får studera drömutbildningen psykologi

KRISTINESTAD Det var med spänd förväntan som Sofia Finnström från Kristinestad kollade resultaten från antagningen till Åbo Akademi. Hon blev så glad att hon skrek rakt ut. – Jag är helt i chock.

Tretton sökte rektorstjänst i Kristinestad – Helsingforsbo valdes

Intresset för rektorstjänsten vid Kristinestads finska gymnasium/högstadieskola var stort. Tretton sökte – nio kallades till intervju och nu har ny rektor valts.