Lokalt

Forskning & utbildning

Nyhetsbild

Ökat behov av extra stöd i Kristinestad – småklass behövs nu också i svensk skola

Allt fler elever behöver varje år extra stöd i Kristinestad och det handlar då om personliga assistenter. Samtidigt blir det hela tiden svårare att få personal till skolorna. Nästa år planeras en ny så kallad småklass, som blir den första på svenskt håll.

Nyhetsbild

Närpes gymnasium fick vikarierande mattelärare

En vikarierande ämneslärare i matematik och fysik har anställts vid Närpes gymnasium.

Nyhetsbild

Det här läsåret basar Nina Hagback för högstadiet – och väntar på nytt hus och en vardag utan corona

Pandemin märks inte längre lika tydligt i skolvardagen vid Närpes högstadieskola. Tf rektor Nina Hagback ser fram emot att småningom få inta den nya skolan som växer fram på gården. Men ännu är de ett läsår ifrån.

Nyhetsbild

Coronastöd till gymnasierna – Kristinestad och Närpes får nätt summa var

Utbildningsstyrelsen har beviljat gymnasier runt om i Finland statsunderstöd för att jämna ut coronapandemins följder för utbildningen. Både Kristinestad och Närpes får bidrag.

Nyhetsbild

Föreningshus kan bli ett problem efter pandemin – "Skaffa inte fler fastigheter än ni redan har"

Risken att all kraft går åt till att på talko skrapa och måla föreningshusen för att hålla dem i skick, varnar Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund – som uppmanar föreningarna att se över sitt fastighetsinnehav. SÖU:s verksamhetsledare Jonas Rönnqvist säger att fastighetsinnehavet kan vålla problem.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Redan trångt i Myllybacken – fler på dagis då barnfamiljer flyttat till Kristinestad

Det är redan trångt på Kristinestads nya daghem Myllybacken. En orsak är att flera barnfamiljer flyttat till stan. Även en del barn till asylsökande har beviljats plats. Därmed har staden 10 procent fler i småbarnspedagogiken än för ett år sedan.

Nyhetsbild

Fler klasser med förberedande undervisning behövs – Pörtom får en liten grupp

Det droppar hela tiden in elever med utländsk bakgrund i Närpes. I höst startar en liten klass med förberedande undervisning i Pörtom skola och även i centrumområdet behövs en klass till. Där är problemet att ingen skola har lediga rum.

Nyhetsbild

Eleverna får välja och vraka bland hobbyer – så här anammar kommunerna Finlandsmodellen

Nu får de sydösterbottniska skoleleverna chansen att pröva på nya hobbyer. Eller vad sägs om cirkus, parkour, modeskapande och arkitektur? I den nya Finlandsmodellen har kommunerna fått stöd för att erbjuda gratis hobbyverksamhet för sina skolelever.

Nyhetsbild

I Kaskö vill barnen pröva på parkour – "Den som ramlar ner får börja om"

Nu kör nya hobbyverksamheter igång i våra kommuner, med pengar från staten. Kasköbarnen är ivriga på att lära sig parkour.

Nyhetsbild

Tillfällig vicerektor utsedd för högstadiet

Närpes högstadieskola får en tillfällig vicerektor det här läsåret. Nu har en innehavare förordnats.

Nyhetsbild

Sebastian från Närpes ska bli fordonsmekaniker: "Mitt största intresse blir mitt yrke"

Närpes Sebastian Stenfors visste exakt vad han ville göra efter grundskolan. Han har så gott som alltid älskat att skruva med bilar, så valet av utbildning kändes självklart.

Nyhetsbild

LYSSNA: Hoppfullhet och osäkerhet präglar studiestarten för tusentals studerande – "Många behöver det här nu"

PODCAST Ett och halvt år av pandemi har satt sina spår hos studerande i Österbotten. Kurserna drar igång och nu håller man tummarna för ett normalt studieår med närstudier och evenemang.

Inga sökande till speciallärare

Närpes har sökt en speciallärare inom småbarnspedagogiken, men ingen anmälde intresse.

Nyhetsbild

Många kurser ordnas i nya lokalen – körerna sjunger på Söff

På torsdag dyker Närpes vuxeninstituts kursprogram för höstterminen upp i postlådorna. Institutet håller i höst många av sina kurser i de nya lokaliteterna i centrum, men inte heller byarna glöms bort. Nu hoppas lärarna att coronaläget ska lätta så att verksamheten kan återgå till mera normala former.

Nyhetsbild

Hampus från Vasa och Tiia från Österhankmo blir både studenter och merkonomer: "Vi får det bästa av två världar"

Att ta ett beslut efter nian kan vara svårt. Därför valde Hampus Enlund och Tiia Risku att satsa på kombistudier. Om allt går enligt planerna kan de titulera sig student och merkonom i vår.

Nyhetsbild

Nu rör sig grönklädda fältaren Guy i korridorerna – "Med mig får vem som helst komma och prata"

Guy Rosenholm är ny fältare på Mosebacke. Han tillbringar tre dagar i veckan i högstadieskolan och gymnasiet, och fungerar som ett vuxenstöd för elever och studerande. Med små medel hoppas han kunna öka trivseln i skolorna.

Nyhetsbild

Yttermark skola hoppas på utbyggnad – behöver två klassrum till

Yttermark skola sällar sig till de skolor i Närpes som är trångbodda. Två klassrum till skulle behövas. Förslag till ritningar finns redan för en utbyggnad men inget budgetanslag.

Nyhetsbild

Köket i Söff står tomt – "Det är ändå inte helt stängt för all framtid"

För tillfället är det inget skrammel av grytor och kastruller i köket på Söff i Yttermark. Tillredningen av mat upphörde i våras då vuxeninstitutet flyttade bort. Nu är kökets framtid öppen.

Nyhetsbild

Vikarie utsedd för bildkonstlärare

Det här läsåret behövs en vikarie för läraren i bildkonst i högstadiet och gymnasiet i Närpes. Nu är vikarien utsedd.

Nyhetsbild

Studerande hoppas på närstudier i höst – "Viktigt för studiemotivation och trivsel"

Coronaläget för med sig osäkerheter kring höstens studier. Emma Nyholm hoppas de nya studerande beaktas och att det ordnas närundervisning.

Nyhetsbild

Rektorn redo låta Pjelaxeleverna inta barackerna: "Skönt att inte vara trångbodda kommande läsår"

Barackerna som nu står på Pjelax skolas skolgård är efterlängtade efter ett läsår kantat av trångboddhet. Men rektor Mona-Lisa Göthelid tror inte lösningen kommer att hålla i det långa loppet.

Nyhetsbild

Fler lärare valda i Närpes

Fler lärare har anställts i skolor i Närpes. Anställningarna gäller för nästa läsår.

Nyhetsbild

Vill på nytt att skolnätet ses över – arbetskraftsutvandring leder till få elever

Två gånger tidigare har Roger Bergström lämnat in motioner om att skolnätet i Korsnäs ska ses över. Nu gör han som avgående fullmäktigeledamot ett tredje försök.

 

Nyhetsbild

Föräldrar välkomnar förslag om finsk skola i Härkmeri – "Skolresan skulle avsevärt förkortas"

Ett bra förslag, tycker föräldern Milla Mattila i Härkmeri om att finskspråkiga barn skulle kunna gå i skola i Härkmeri. Nu ska motionen utredas av både den svenska och den finska utbildningsnämnden. Även skolpolitiker välkomnar förslaget.

Nyhetsbild

Simskolan är i full gång – "Ser fram emot att lära mig något nytt"

Pörtom Att umgås med kompisar, lära sig nya saker och ta fler simmärken. När Folkhälsan i Pörtom ordnar simskola är deltagarna ivriga av förväntan.

Nyhetsbild

Stort intresse för simskolorna i år – "Platserna fylldes på femton minuter"

Sommar betyder simskola för många barn. I Sydösterbotten har intresset för simskolorna varit extra stort i år, framgår när Sydin ringde runt till simombuden.

Hem och skola får bidrag

Föreningen Hem och skola i Närpes får ett verksamhetsbidrag. Pengarna ska sätta en guldkant på elevernas skolvardag.

Nyhetsbild

Ny fältis vid Närpes högstadieskola och gymnasium

Närpes Nu har det blivit klart vem som blir ny "fältis" i Närpes högstadieskola och gymnasium.

Medietekniska hjälpmedel köps för 100 000 euro till Mosebacke

I samband med utbyggnaden av Mosebacke skola skaffas också nya medietekniska hjälpmedel. Nu har leverantör valts.

Nu bestämt vem som tar över som högstadierektor i Närpes

I tisdags beslöt bildningsnämnden avsluta rekryteringen av en ny rektor till Närpes högstadieskola. Nu har en tf rektor valts för nästa läsår.

Nyhetsbild

Töjby daghem utvidgas – ny avdelning öppnas i augusti

Det är fortfarande tryck på fler dagvårdsplatser i Närpes. För att möta behovet ska enligt planerna daghemmet i Töjby utvidgas i höst. Hyresavtal ingås med en privat fastighetsägare.

Nyhetsbild

Rekryteringen avbryts – Närpes högstadieskola får tf. rektor

Närpes högstadieskola kommer att få en tf. rektor nästa läsår. Rekryteringen av en ny rektor avbryts, beslöt bildningsnämnden.

Lärare slutar i Närpes

Två lärare har sagt upp sig i Närpes. Tjänsterna besätts interimistiskt nästa läsår.

Ny lärare till Kristinestads skola – och skolgångsbiträden anställdes

En lärartjänst vid Kristinestads skola besätts genom en förflyttning inom skolväsendet.

Nyhetsbild

Motion: Finsk skola i Härkmeri skulle ge kortare skoldag

Finskspråkiga barn borde erbjudas möjlighet att gå i skola i Härkmeri. Nu finns finsk skola bara i Kristinestads stadskärna. Det ger en orimligt lång skolväg och lång arbetsdag, påpekas i en motion med Agneta Teir (SFP) som första undertecknare.

Nyhetsbild

Här är 28 som valdes till lärarjobb under nästa läsår i Närpes

Bildningsdirektören har nu utsett 28 personer till tidsbundna anställningar och vikariat i skolorna i Närpes under nästa läsår. Här är listan på de valda lärarna.

Nyhetsbild

LISTA: Antagna till Yrkesakademin i Österbotten våren 2021

Dessa personer antogs till enheterna i Jakobstad, Vasa, Pedersöre och Närpes. I listan finns namnen på de som gett tillstånd att deras namn publiceras i medier.

Lärarval omprövas inte i Kristinestad

Ett val av lektor inom finskspråkiga skolväsendet i Kristinestad har lett till ett rättelseyrkande. Utbildningsnämnden anser inte att yrkandet ger anledning till ändra tidigare beslut.

Nyhetsbild

Byte på rektorspost vid Kantakaupungin koulu

Vicerektorn tar över som rektor vid Kantakaupungin koulu i Kristinestad nästa läsår. Nuvarande rektorn fortsätter som klasslärare.

Nyhetsbild

Omröstning i nämnden om ny lärare till Härkmeri skola

Nu är det bestämt vem som blir ny klasslärare i Härkmeri skola. Svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad valde lärare efter omröstning. Rösterna föll 4-2.

Korsnäs ger stipendium till två studerande

Två studerande beviljas stipendium ur Korsnäs kommuns stipendiefond. Det gäller för vårterminen.

Ingen vill bli speciallärare i Kristinestad

Ingen har anmält intresse för att vara speciallärare i Kristinestad, visade det sig då ansökningstiden gick ut.

Nyhetsbild

En vill bli rektor i Närpes högstadieskola

Tjänsten som rektor vid Närpes högstadieskola har lockat en sökande. Bildningsnämnden får nu avgöra om en ny ansökningsomgång genomförs.

Nyhetsbild

Nu får barn i Österbotten chansen till en gratis hobby efter skoldagen – "Föräldrarna önskar det här"

ÖSTERBOTTEN Trött på att ditt barn bara spelar på datorn efter skolan? Nu införs gratis klubbar i österbottniska skolor, också för treor och äldre.

Nyhetsbild

Frida får lära sig programmering – "En bransch som bara växer"

Under sommarlovets tre första dagar får sju unga mellan 11 och 13 år lära sig programmering. Med en växande it-bransch är kursens syfte att väcka intresse hos de unga.

Nyhetsbild

STT:s rankning: Landskapets bästa gymnasium finns i Kristinestad

Finska gymnasiet i Kristinestad är bäst i Österbotten i STT:s jämförelse.

Nyhetsbild

Bildningsdirektören om läropliktsreformen: Staten borde bidra med mer

Studierna på andra stadiet blir kostnadsfria för eleverna – och de mesta av pengarna tas ur utbildningsanordnarnas egen plånbok. Den statliga tilläggsfinansieringen räcker inte alls till, konstaterar Närpes stads bildningsdirektör.

Nyhetsbild

Sommartider – och hej, hej till gymnasiet – Närpesstudenter avslutade med studentflak

Det blev ingen traditionell penkis i år – men det blev studentflak i stället. Till takterna av "Sommartider" tog studenterna farväl av Närpes gymnasium.

Nyhetsbild

Elvira och Tilde gjorde sin prao vid HVC – "Här får vi prova på allt"

Omväxlande och intressant. Så summerar Elvira Mattans och Tilde Snickars sin vecka vid Närpes hälsovårdscentral där de fått testa på arbetslivet.

Nyhetsbild

Nu har de examensbetyget i handen – "Det känns väldigt bra!"

Klasskamraterna Philip Nordgren, Isac Groos, Nicolas Berg och Anton Bäckström fick sina betyg på fredagens dimission vid Yrkesakademin i Närpes. Härnäst väntar jobb, studier och militären.