Lokalt

Fiske

Nyhetsbild

Kaskö stad vill sälja fiskehamnens hallar – användarna hoppas att de förblir i lokala aktörers ägo

Kaskö stad säljer med kort varsel två hallbyggnader på dryga 300 kvadrat, plus ett mindre magasin i Kaskö fiskehamn. Tillvägagångssättet får kritik av användarna, även om en av dem lagt ett bud.

Nyhetsbild

Nytt projekt kring säl tar avstamp i Närpes – "ett värdefullt vilt" heter projektet

 ”Sälen – ett värdefullt vilt” är namnet på ett nytt tvåårigt projekt som Österbottens Fiskarförbund med samarbetspartners kört igång i år. Syftet med projektet är att förmedla kunskap om hantering av sälen, från skott till tillvaratagande. Avgiftsfria kurser i säljakt ingår.

Nyhetsbild

NTM beviljar undantag för skarvbestånd i Malax – "Otroligt positivt efter förkastad ansökan"

MALAX Fem år efter att ansökan om att få minska på skarvbeståndet i Malax, Korsnäs och Bergö fiskeområden kom slutligen ett jakande beslut in. 500 skarvar får skjutas och äggen kan oljas – i viss utsträckning.

Nyhetsbild

Nästa år hoppas Nordic Trout vara igång med sin havsbaserade fiskodling – kan ge jobb åt tio

En av landets största fiskodlingar kan komma igång utanför Kaskö nästa vår. Under högsäsong kan den ge arbete åt 10–15 personer.

Nyhetsbild

Fisket begränsas i Lappfjärds å efter uppmaning från myndigheter – "Så här säkrar vi stammen"

På uppmaning av NTM-centralen och Luke begränsas fisket i Lappfjärds å – och blir dyrare. Fiskelagets ordförande tror de flesta förstår hur värdefull öringsstammen är och vikten av att värna den.

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Över 100 pimplare deltog i tävlingar på Kaskö-isen – "Det är fint med färsk fisk"

Distriktsmästerskap i pimpelfiske lockade nästan 120 deltagare till Kaskö under lördagen. I pimpelfisket – i folkmun pilkfiske – var tävlingsfångsten abborre. Sådana fanns det gott om och även vädret samarbetade med arrangörerna.

Nyhetsbild

Nytt ordförandeuppdrag för Anders Norrback – tar sig an fiskefrågor

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) tackade nej till kandidatur i välfärdsområdesvalet, med tanke på de många uppdrag han redan. Och på måndagen fogades ett nytt ordförandeuppdrag till listan.

Nyhetsbild

Fabrikschefen: Sök pengar från miljöprogram för ny fisktrappa

Slussen vid Hundholmen är ett problem för passerande fiskar men kunskap saknas om hur stort problemet är. Det vill NTM-centralen utreda innan det blir aktuellt med åtgärder. Men vem betalar?

Nyhetsbild

Fiskodlingsföretag fick rätt i domstolen – behöver inte göra miljöbedömning i Kaskö

Vasa förvaltningsdomstol har slagit fast att Nordic Trout inte behöver göra en miljökonsekvensbedömning för en fiskodling till havs utanför Kaskö. Därmed går domstolen på bolagets linje.

Nyhetsbild

Brist på näring gör att större strömmingar är magra – påverkar fångsterna

Det finns ganska gott om strömming i Bottenhavet men de större fiskarna är väldigt magra. Forskare försöker hitta orsaken.

Nyhetsbild

Fiskeentusiasterna trotsade blåsten – " Alla vill fånga en tio kilos gädda"

Att det var höstens kanske blåsigaste dag hindrade inte de ivrigaste fiskeentusiasterna från att åka ut för att försöka fånga gammelgäddan. Är det mästerskapstävling så är det.

Nyhetsbild

Lappfjärdsöringen blir rikskändis – höstens vandring sänds direkt

Nu finns chansen att följa med öringens vandring i Lappfjärds å i realtid.

Nyhetsbild

Fiskodlingen till havs utanför Kaskö stampar på stället – domstolen avgör om MKB behövs

KASKÖ I över ett år har besväret mot att den planerade fiskodlingen utanför Kaskö behöver en miljökonsekvensbedömning legat hos förvaltningsdomstolen. Under tiden händer inte mycket med planerna på en stor odling. Men bolaget vill fortfarande satsa i Kaskö.

Nyhetsbild

7 500 ålar simmar i Västerfjärden i Närpes å – "Hoppas beståndet stärks"

Den utrotningshotade ålen har planterats ut i Västerfjärden i Närpes å. Det står inte bra till med ålbeståndet i våra vatten, säger Marina Nyqvist vid Österbottens fiskarförbund.

Nyhetsbild

Mera inhemsk fisk men inga lättnader mot säl och skarv – "Motstridigt", säger fiskarförbund

Finländare ska äta mera inhemsk fisk år 2027, enligt regeringsprogrammet. Men paradoxalt nog finns inte samma målsättningar att åtgärda problemen ovan och under vattenytan.

Nyhetsbild

Korsnäs vill bevara Storkorshamn som fiskehamn – ingen badstrand ska byggas där

Taklaxbon Leif Holmblad vill se en badstrand i Storkorshamn i Korsnäs, men kommunstyrelsen anser att en eventuell badstrand i kyrkbyn bör placeras på ett annat ställe. Fiskehamnen bör bevaras som den är.

Nyhetsbild

Ann-Sofi ville lära sig konsten att fiska under isen – och fick snabblektion av en av Molpes fyra yrkesfiskare

Hur svårt kan vinterfiske vara, egentligen? Ann-Sofi Backgren i Molpe tycker att det inte vore så tokigt att få färsk fisk även när isen har lagt sig. Men ja, hur gör man?

Nyhetsbild

Esa byter byggdamm mot saltstänk: "Det var nu eller aldrig", säger den färskaste fiskförädlaren

TEMA: Företagsamma Sydösterbotten. Många när drömmen om att kliva av och göra något helt annat. Esa Itälaakso tog steget och ger sig in i fiskbranschen. I maj fylls kassarna utanför Långgrundssundet av regnbåge och sik.

Nyhetsbild

Konsumtionen av fisk ökar – så även den inhemska odlingen

TEMA: Företagsamma Sydösterbotten. I fjol odlades 15,3 miljoner kilo fisk i Finland – men fortfarande är endast 19 procent av fisken vi stoppar i oss inhemsk.

Nyhetsbild

Fin start med många napp men så svängde fiskelyckan

Först nappade det bra när Fiskeklubben Salars ungdomar prövade sin fiskelycka i Kristinestad. I eftermiddagens tävling blev fångsten mindre.

Nyhetsbild

Korsnäs fiskargille handhar skötseln av hamnen

Det är Korsnäs fiskargille som handhar skötseln av Storkors hamn. Ordförande Karl-Gustav Holmblad framhåller att man hela tiden försöker hålla efter området.

Nyhetsbild

Öskata fiskehamn lockar inte: "Öppen fråga hur vi ska göra i framtiden"

I Nämpnäs finns det endast två lokala fiskare kvar. Öskata fiskehamn blir allt mer öde, och det gäller också för fiskhallen där Polar Filé tidigare var. Ingen ny hyresgäst har hittats.

Nyhetsbild

Närpes vill minska områden för vindkraft till havs

En havsplan som tar sikte på 2030 utarbetas som bäst. Där beaktas bland annat områden för havsbaserad vindkraft. Stadsstyrelsen i Närpes anser att det vindkraftsområde som placerats utanför Närpes ska minskas.

Nyhetsbild

Tony drog upp en baddare till gädda – men några gäddbullar blev det inte

Finbybon Tony Lund hade fiskelyckan med sig i lördags. Han drog upp en riktig baddare till gädda ur Närpes å. Men den släpptes fri – så att den kan mumsa i sig ännu fler mörtar.

Nyhetsbild

Miljöbedömning krävs för fiskodling till havs – kan fördröja projektet ett år

NTM-centralen har nu fattat sitt beslut: Det krävs en miljökonsekvensbedömning av den planerade stora fiskodlingen ute på öppet hav utanför Kaskö. Det betyder att projektet försenas.

Uppfödning av fiskyngel på land utreds i Kaskö

Möjligheterna att i Kaskö föda upp fiskyngel på land med ny teknik ska utredas. Det kostar 30 000 euro och arbetet görs av Gaia Consulting.

Nyhetsbild

Elfiske ska ge svar på fiskarnas tillstånd i Närpes å – och vilka de är

I år kommer forskare att utföra provfiske i några forsar i Närpes å. Det gör man med metoden elfiske.

Nyhetsbild

Öringshonan Erika är död – men restaurering underlättade havsöringsvandringen

Fem kilo tunga Erika gick en allt för tidig död till mötes. Signalen blev stationär en kilometer uppströms från där hon släpptes. I övrigt visade radiopejlingen att restaureringen av sista hindret i Villamo bar frukt.

Nyhetsbild

Nu gäller inte det gamla beslutet längre – men staten rör inte dammen

Snart hundra år efter att landshövdingen gav lov till en damm vid vattenkraftverket i Storfors, Dagsmark, har tillståndet upphävts. Men dammkonstruktionerna får bli kvar.

Nyhetsbild

Norrback: Yrkesfiskarna måste få hjälp mot skarv och säl

I klimatdebatten är alla eniga om att vi borde äta mer fisk – och inhemsk fisk, säger riksdagsledamot Anders Norrback (SFP). Men det låter sig inte göras om man inte vågar ta itu med säl och skarv, menar han.

Stora gäddor fångades i Kristinestad

Fisketävlingen Salar pike open samlade sjutton båtlag och det blev lokala vinnare.

Nyhetsbild

Strömmingskvoten kan sjunka med 26 procent nästa år – "Vår smärtgräns är redan nådd"

Redan nästa månad räknar Anders Granfors att hans företag Sonnfish har utnyttjat årets strömmingskvot. Trots att man har haft ett tre månader långt sommaruppehåll. Nästa år kan kvoten bli ännu mindre.

Nyhetsbild

Gäddfabriken i Björnö sund ökar produktionen – får 15 000 för restaurering av fiskled

I samhällsbyggnadsnämndens färska budgetförslag ryms ett anslag på 15 000 för restaurering av den igenväxande fiskleden i Björnö sund. Målet är att sjön igen ska bli barnkammare för gädd- och abborryngel.

Kaskö vill utreda om det går att föda upp yngel med ny teknik

I Kaskö vill man utreda om det är möjligt att föda upp fiskyngel med så kallad vattencirkulationsteknik. Avsikten är att i så fall hitta en intresserad aktör som ska driva anläggningen.

Nyhetsbild

Uppdrag: Trygga det kustnära fiskets framtid

Skarv och säl plågar det kustnära fisket. Att jobba för kustfiskets framtid hör nu till Marina Nyqvist, ny verksamhetsledare för Österbottens fiskarförbund.

Nyhetsbild

Uttern ett av hoten mot kräftorna i Lillån

I år har det gått 20 år sedan samarbetet för Närpes å föddes. Det har också hunnit gå 13 år sedan forsar i åns biflöde Lillån i Övermark restaurerades och fiskar och kräftor planterades ut. Det har visat sig att uttern beskattar kräftbeståndet.

Nyhetsbild

Ny fiskled ska trygga havsöringen i Lappfjärd – större havsområde fredas från nätfiske

Fiskleden i Lappfjärds å plockades bort, i gengäld fredas en större del av havsområdena från nät- och ryssjefiske för att säkerställa havsöringens fortplantning.

Nyhetsbild

Nu ska österbottningarna lära sig äta fisk från Kaskö

Om finansieringen beviljas kör ett projekt igång som ska ge fiskeriföretagen gemensamma maskiner och få lokal fisk på regionens restaurangmenyer.

Nyhetsbild

I höst är pulpeterna utbytta mot fiskdisk

Förvandlingen av skolbyggnaden i Nämpnäs till fiskförädlingshall har inletts. Huset töms nu på återstående lösöre och ytmaterial har börjat rivas ut. Målet är att ombyggnaden ska vara klar så att man kan flytta in på senhösten.

Nyhetsbild

Fiskförädlare kan få köpa Nämpnäs skola

Ett företag inom fiskförädling kan bli ny ägare till före detta Nämpnäs skola.

Fiskare drar sig ur Storkorshamn

KORSNÄS Harrström fiskargille har sagt upp skötselavtalet för Storkorshamns servicehus.

Nyhetsbild

Fiskare misstänks för olaglig laxfångst

KASKÖ När en patrull från Björneborgs sjöbevakningsstation granskade ett finländskt fiskefartyg i Kaskö hamn hittade man olagligt fångad lax och förbjudna drivgarn.