Lokalt

Fiske

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Miljöbedömning krävs för fiskodling till havs – kan fördröja projektet ett år

NTM-centralen har nu fattat sitt beslut: Det krävs en miljökonsekvensbedömning av den planerade stora fiskodlingen ute på öppet hav utanför Kaskö. Det betyder att projektet försenas.

Uppfödning av fiskyngel på land utreds i Kaskö

Möjligheterna att i Kaskö föda upp fiskyngel på land med ny teknik ska utredas. Det kostar 30 000 euro och arbetet görs av Gaia Consulting.

Nyhetsbild

Elfiske ska ge svar på fiskarnas tillstånd i Närpes å – och vilka de är

I år kommer forskare att utföra provfiske i några forsar i Närpes å. Det gör man med metoden elfiske.

Nyhetsbild

Öringshonan Erika är död – men restaurering underlättade havsöringsvandringen

Fem kilo tunga Erika gick en allt för tidig död till mötes. Signalen blev stationär en kilometer uppströms från där hon släpptes. I övrigt visade radiopejlingen att restaureringen av sista hindret i Villamo bar frukt.

Nyhetsbild

Nu gäller inte det gamla beslutet längre – men staten rör inte dammen

Snart hundra år efter att landshövdingen gav lov till en damm vid vattenkraftverket i Storfors, Dagsmark, har tillståndet upphävts. Men dammkonstruktionerna får bli kvar.

Nyhetsbild

Norrback: Yrkesfiskarna måste få hjälp mot skarv och säl

I klimatdebatten är alla eniga om att vi borde äta mer fisk – och inhemsk fisk, säger riksdagsledamot Anders Norrback (SFP). Men det låter sig inte göras om man inte vågar ta itu med säl och skarv, menar han.

Stora gäddor fångades i Kristinestad

Fisketävlingen Salar pike open samlade sjutton båtlag och det blev lokala vinnare.

Nyhetsbild

Strömmingskvoten kan sjunka med 26 procent nästa år – "Vår smärtgräns är redan nådd"

Redan nästa månad räknar Anders Granfors att hans företag Sonnfish har utnyttjat årets strömmingskvot. Trots att man har haft ett tre månader långt sommaruppehåll. Nästa år kan kvoten bli ännu mindre.

Nyhetsbild

Gäddfabriken i Björnö sund ökar produktionen – får 15 000 för restaurering av fiskled

I samhällsbyggnadsnämndens färska budgetförslag ryms ett anslag på 15 000 för restaurering av den igenväxande fiskleden i Björnö sund. Målet är att sjön igen ska bli barnkammare för gädd- och abborryngel.

Kaskö vill utreda om det går att föda upp yngel med ny teknik

I Kaskö vill man utreda om det är möjligt att föda upp fiskyngel med så kallad vattencirkulationsteknik. Avsikten är att i så fall hitta en intresserad aktör som ska driva anläggningen.

Nyhetsbild

Uppdrag: Trygga det kustnära fiskets framtid

Skarv och säl plågar det kustnära fisket. Att jobba för kustfiskets framtid hör nu till Marina Nyqvist, ny verksamhetsledare för Österbottens fiskarförbund.

Nyhetsbild

Uttern ett av hoten mot kräftorna i Lillån

I år har det gått 20 år sedan samarbetet för Närpes å föddes. Det har också hunnit gå 13 år sedan forsar i åns biflöde Lillån i Övermark restaurerades och fiskar och kräftor planterades ut. Det har visat sig att uttern beskattar kräftbeståndet.

Nyhetsbild

Ny fiskled ska trygga havsöringen i Lappfjärd – större havsområde fredas från nätfiske

Fiskleden i Lappfjärds å plockades bort, i gengäld fredas en större del av havsområdena från nät- och ryssjefiske för att säkerställa havsöringens fortplantning.

Nyhetsbild

Nu ska österbottningarna lära sig äta fisk från Kaskö

Om finansieringen beviljas kör ett projekt igång som ska ge fiskeriföretagen gemensamma maskiner och få lokal fisk på regionens restaurangmenyer.

Nyhetsbild

I höst är pulpeterna utbytta mot fiskdisk

Förvandlingen av skolbyggnaden i Nämpnäs till fiskförädlingshall har inletts. Huset töms nu på återstående lösöre och ytmaterial har börjat rivas ut. Målet är att ombyggnaden ska vara klar så att man kan flytta in på senhösten.

Nyhetsbild

Fiskförädlare kan få köpa Nämpnäs skola

Ett företag inom fiskförädling kan bli ny ägare till före detta Nämpnäs skola.

Fiskare drar sig ur Storkorshamn

KORSNÄS Harrström fiskargille har sagt upp skötselavtalet för Storkorshamns servicehus.

Nyhetsbild

Fiskare misstänks för olaglig laxfångst

KASKÖ När en patrull från Björneborgs sjöbevakningsstation granskade ett finländskt fiskefartyg i Kaskö hamn hittade man olagligt fångad lax och förbjudna drivgarn.