Lokalt

Byggen & renoveringar

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Nu växer servicecentralen fram i Kaskö – i augusti ska daghem, storkök och vårdcentral finnas i samma byggnad

Det är snabba ryck som gäller när långtradare efter långtradare rullar in med moduler till den nya servicecentralen i Kaskö. Bygget ska stå klart i augusti.

Nyhetsbild

Snart står fritidshuset där det ska – Carina och Sören bygger ny stockstuga

Än så länge har det mest bara varit arbete för Carina och Sören Jansson. Men så småningom har de en plats att smita till för lugn och ro. De är (snart) nyblivna ägare av en sommarstuga i Härkmeri.

Nyhetsbild

Nya Lärknäs börjar byggas i höst – kurscentret kan bli tillfälligt boende

Byggandet av nya Lärknäs i Korsnäs är så långt hunnet att ritningarna och planerna är färdiga. Projektet är ut på upphandling nu. Byggstarten ska enligt planerna kunna ske i september.

Nyhetsbild

Problemen med Söffhuset kommer underifrån – "Någonting måste vi ju fundera ut"

Vuxeninstitutet flyttar ut från Söff på grund av dålig inomhusluft. Vi kan inte renovera någonting när vi inte vet vad vi ska ha där, förklarar tekniska direktören Edd Grahn dilemmat med Söff-fastigheten.

Nyhetsbild

Intresse finns för fjorton nya radhuslägenheter – klart för inflyttning i augusti

Snart står fjorton nya radhuslägenheter för 55-plussare klara i Närpes centrum. Närpes bostäders vd Tommy Nickull hoppas och tror att de splitternya bostäderna ska ha åtgång.

Nyhetsbild

Vuxeninstitutet flyr dålig inomhusluft på Söff – flyttlassen går in till Närpes centrum

Inomhusluften på Söff utgör ett gissel bland personal på vuxeninstitutet och nu jobbar staben utspridd på tre olika adresser. En lösning är nära förestående: en flytt in till en hyrd lokal i Närpes centrum.

Nyhetsbild

Fyravåningshus får byggas i Näsby – Grönviks hus får en våning till

Ett hus i fyra våningar får byggas på en tomt invid Andersrovägen i Näsby. Byggföretaget Kas-Yhtiöt från Kaskö står bakom byggplanerna. Ett befintligt hus i centrum får i sin tur byggas till med en tredje våning.

Nyhetsbild

Padelhall kan få plats i Mosedal

På Mosedals idrottsområde i Finby kan en padelhall få plats. Före det krävs en ändring av detaljplanen.

Nyhetsbild

Rivningen av Pohjolan Voimas kolkraftverk på Björnön inleds nästa vecka

Om ett år ska kraftverken på Björnön i Kristinestad vara jämnade med marken. Rivningsarbetena inleds nästa vecka.

Nyhetsbild

Vid skolstarten kan hälsovårdare, kuratorer och tandläkare ta emot i nya hälsohuset

Det första i raden av nya byggnader på skolområdet i Finby står så gott som klart. Vid skolstarten i höst ska skolhälsovårdare, tandläkare, kuratorer och psykologer kunna ta emot de första eleverna i splitternya mottagningsrum.

Nyhetsbild

Entreprenör vald för markarbeten för nya högstadiet

I juni inleds enligt planerna markbyggnadsarbetena för den nya högstadieskolan som ska byggas i Närpes. Nu har entreprenör för markarbetet valts.

Nyhetsbild

Mosebacke skola har växt ur sitt hus – parallellklasser snart hela vägen

Mosebacke skola har vuxit rejält och börjar närma sig 200 elever. Trångboddheten gör att skolan byggs ut.

Nyhetsbild

Nya högstadiet börjar snart byggas – så här ska mångmiljonbygget se ut

Byggandet av den nya högstadieskolan i Närpes är i startgroparna. Så fort de gamla lärarbostäderna är rivna inleds markarbetena för det nya skolhuset på Mosebacke, som har blivit en riktig byggarbetsplats. Här kan du se hur nybygget börjar se ut.

Nyhetsbild

Stugparlamentet fixade fint i gästhamnen – "Nu har vi tankar på en småbåtsbrygga"

Nu har kiosken vid gästhamnen i Kaskö fått en stor och fin terrass. Den byggdes på talko och förverkligades med hjälp av pengar som stugparlamentet fick in av fjolårets försäljning av vimplar.

Nyhetsbild

Pedersöreföretag river lärarbostäderna på Mosebacke

Nu får en äldre byggnad ge vika för ett nybygge på Mosebacke i Finby. De före detta lärarbostäderna rivs för att delvis ge plats åt den nya högstadieskola som ska byggas. Entreprenör har valts.

Förordar plan för fler radhus i Klaresund

Ett antal nya radhus ska enligt planerna byggas i Klaresund. En ändring av detaljplanen för att möjliggöra bygget har förordats.

Nyhetsbild

Missnöje med upphandling för gårdsrenovering i Kaskö

En företagare som lämnat in anbud för renovering av Bladhska gården i Kaskö är missnöjd med valet av entreprenör. Företagaren krävde att beslutet rättas.

Nya rinken i Pörtom får underlag för närmare 100 000

Underlaget till ishockeyrinken i Pörtom, som numera finns vid skolan, kostar drygt 97 000 euro.

Nyhetsbild

Reservister och scouter samarbetar: ”Stugan i Alesundet viktig lokal historia”

Den ena föreningen har ett hus som inte används och den andra saknar egen mötesplats. Ett samarbete för att bevara en historisk stuga har inletts i Kristinestad.

Nyhetsbild

Nu renoveras Nisses bygge från 1972 – fiskarna försvann och ersattes av badgästerna

Fiskarna har försvunnit och ersatts av badgästerna som också behöver brygga. Nils Ahlstrand byggde Alesundsbryggan 1972 på uppdrag av Vasa väg- och vattenbyggnadsdistrikt.

Nyhetsbild

Allaktivitetshall får kalla handen i Korsnäs – inga fler utredningar görs av kommunen

Alla nödvändiga utredningar har gjorts kring en allaktivitetshall i Korsnäs. Det anser kommunstyrelsen, som framhåller att föreningar och privata aktörer naturligtvis får göra egna kartläggningar.

Nyhetsbild

Hopptornet vid Sandbanken fixas inför sommaren – "Saltvattnet har ätit skruvarna"

Hopptornet vid Sandbanken i Kristinestad fixas i ordning inför sommaren. Delar av hopptornets botten har farit illa av tidens tand. Stommen ska förnyas, liksom locket.

Nyhetsbild

Inte rekord, men nästan – bygglov för 9,4 hektar växthus i fjol

Fjolåret går till historien som ett av de livligaste byggåren inom växthusnäringen i Närpes. Det var andra året på raken med mycket ny areal.

Nyhetsbild

Pengar till skolutbyggnad räcker inte – ytterligare 100 000 behövs

Utbyggnaden av Kantakaupungin koulu i Kristinestad behöver mer pengar. Anslaget på 750 000 euro räcker inte.

Nyhetsbild

Fick undantagslov för nytt bostads- affärshus i Kristinestad

Företaget Tare beviljades undantagslov för 359 kvadratmeter bostads- och affärsbyggnad på Östra sidan i Kristinestad.

Nyhetsbild

Bäst är att man kan göra trick, tycker Elian om sitt nya daghem Myllybacken

Tidtabellen höll, likaså kostnadskalkylen – och blivande förskoleelever trivs på sin nya arbetsplats. Kristinestads nya daghem Myllybacken är så gott som klart.

Nyhetsbild

Kristinestad vill skynda på planläggningen för nya bostadstomter – ifjol såldes två tomter

Lediga bostadstomter finns – det är efterfrågan som sackar. Inte ens halva priset biter. Ändå borde planläggningen av nya områden framskrida i rask takt, tycker fullmäktige.

Nyhetsbild

Rusk anhåller om arrendetomt – Mosedal och Kristinaplan kan erbjudas för padel

Rusk Ab heter bolaget som nu vill arrendera mark för att bygga hallar för racketsporten padel på flera ställen i Österbotten – också i Kristinestad och Närpes. Där funderar man nu på lämpliga tomter.

Nyhetsbild

Nya daghemmet har fått sitt namn – och snart kan barnen flytta in hos Zebra och Panda

Nya daghemmet i Kristinestad är i det närmaste klart. Det är ett daghem där man uppmuntrar barnen till rörelse – och småbarnspedagogikens chef tvekar inte att testa redskapen . Se bilder från daghemmet här.

Nyhetsbild

Närpes anställer projektingenjör för alla byggprojekt

Tekniska avdelningen behöver förstärkning på grund av de många byggprojekten som är aktuella. Därför söker man nu en projektingenjör.

Nyhetsbild

Kurscentrets matsalsbyggnad får system för avfuktning

Matsalsbyggnaden vid före detta Korsnäs kurscenter står fortfarande tom. Nu ska krypgrunden åtgärdas där.

Nyhetsbild

Daghem får nytt tak och skola ny fasad

Tekniska nämnden har valt entreprenör för två byggprojekt. Finby daghem ska få nytt yttertak och Övermark skola ska få ny fasad.

Nyhetsbild

Husbesiktning avgör om skola kan bli daghem

Före sommaren ska rapporten om före detta Töjby skolas skick vara klar och då kan staden ta ställning till om byggnaden är lämplig som daghem.

Nyhetsbild

Åtgärdsplan på gång för Pörtom skola – dåliga inomhusluften ska åtgärdas

Provtagningen för att lokalisera problemen i Pörtom skola, där inomhusluften är så dålig att personal och elever får symptom, är nu färdig. Ett klassrum, där mögel upptäckts, har varit i användning det här läsåret.

Nyhetsbild

Pengar till församlingshemmet i Lappfjärd och prästgårdsmuseet i Korsnäs

Två församlingar i Närpes prosteri får del av byggnadsunderstöd ur Kyrkans centralfond. Kristinestads svenska församling får pengar för Lappfjärds församlingshem och Korsnäs församling för prästgårdsmuseet.

Nyhetsbild

Privat projekt blir övningsbygge för YA-studerande

För att ha arbete och undervisning under ett tak för byggstuderandena på Yrkesakademins enhet i Närpes drar deras lärare i gång ett privat projekt. De ska bygga ett radhus med tre lägenheter i Kåtnäs.

Nyhetsbild

Ny plan tillåter högre hus i Näsby – ger möjlighet till fler bostäder

Ägarna till ett par tomter i Näsby vill kunna bygga högre flervåningshus än vad gällande plan nu tillåter. Ett utökat våningsantal betyder att ytterligare bostäder ryms i de centrala delarna av Närpes.

Electroteam behöver mera utrymme

Elfirman Electroteam Närpes, som verkar på Högback industriområde i Finby, behöver mera rum för verksamheten. I framtiden kommer de att finnas på två platser på industriområdet.

YA bygger parhus i Kåtnäs

Yrkesakademins enhet i Närpes kommer som elevarbete att uppföra ett parhus i Kåtnäs. Tomten ligger i direkt anslutning till centrum.

Nyhetsbild

Flera nya radhus planeras i Klaresund

Det kommunalägda fastighetsbolaget Närpes bostäder planerar flera nya radhus i Klaresund. Det är enligt stadsstyrelsen ett svar på den stora efterfrågan på bostäder som finns i centrumområdet.

Nyhetsbild

Närpes får högstadieskola i tre våningar – ska vara klar till hösten 2022

Den nya högstadieskolan i Närpes byggs i tre våningar och i trä. Den uppförs i en sluttning på fastigheten Mosebacke i Finby.

Nyhetsbild

Byggrätter flyttas i Pjelax – delgeneralplan ändras

Det finns en efterfrågan på tomtmark i Pjelax centrum. Bland annat ett radhusbygge är på gång där.

Nyhetsbild

Tillgängligheten förbättras i Tjöcklokalen – Kantilena dräneras

Statliga renoveringspengar gör nytta: tillgängligheten förbättras i ungdomslokalen i Tjöck när en handikappanpassad toalett ska byggas. Lappfjärds manskör går in för dränering vid Kantilena, där också ytterdörrarna snyggas upp.

Nyhetsbild

Norrnäs uf rustar upp lokalfönstren och Töjby paviljong får rinnande vatten

Norrnäs ungdomsförening ska restaurera alla fönster i lokalen. I Töjby ska ungdomsföreningen dra vattenledning till paviljongen. Båda föreningarna får statliga renoveringspengar för sitt föreningshus.

Nyhetsbild

Plåt, bräder och vass täcker museibyggnadernas tak – nu ska de sättas i skick

Plåttaket på prästgårdsmuseet i Korsnäs är rostigt. Kyrkstallarna behöver nya takbräder och rians och ladans vasstak har gjort sitt. Föreningen bakom museet sökte – och fick – 50 000 euro i bidrag för sitt projekt med att sätta taken i skick.