Lokalt

Byggen & renoveringar

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Fondmedel används för utbyggnaden av äldreboenden i Närpes

Ända sedan 2017 har arbetet med att bygga och renovera serviceboenden pågått på hälsocentralområdet i Närpes. Projekten slukar pengar och nu tas fondmedel till hjälp.

Nyhetsbild

Byggfirma fortsätter arrendera mejeritomten – husprojektet är fortfarande aktuellt

Byggandet av ett flervåningshus på en del av den så kallade mejeritomten i Finby har inte påbörjats inom den tid arrendeavtalet gäller. Därför görs nu ett nytt arrendeavtal.

Nyhetsbild

Nya radhus byggs i Klaresund

En del av radhusen som Närpes bostäder äger i Klaresund börjar vara i dåligt skick. Nu har det kommunalägda fastighetsbolaget planer på att bygga nya radhus.

Nyhetsbild

Konditionsgranskning ska göras i Töjby skola

En konditionsgranskning av före detta skolbyggnaden i Töjby skola ska utföras under nästa år. Då granskningen är klar görs en utredning av olika användningsmöjligheter för byggnaden.

Nyhetsbild

Beslut att sälja hyreshus i Kaskö överklagas – politiker och företag missnöjda

Två rättelseyrkanden har inkommit mot stadens försäljning av hyreshuset Kaskö Hus. Kasköstyrelsen tar på måndag ställning till kravet att fastighetsaffären ska rivas upp.

Nyhetsbild

Kristinestad köpte resten av radhus på Östra sidan

Tre radhus med totalt 20 lägenheter på Östra sidan i Kristinestad införlivas med det kommunalägda bolaget Kristinestads bostäder.

Nyhetsbild

Kristinestad köper, säljer och rabatterar tomtmark

Det har inte gått speciellt bra att fylla det nya bostadsområdet på Östra sidan med nytt liv – nu testar staden att sänka priserna med hälften.

Nyhetsbild

Kristinestad köper mark i Lappfjärd – "Kan ge flera industritomter"

Staden Kristinestad köper ett markområde lämpligt för industri på Åsändan i Lappfjärd. Säljare är Sydbottens andelsbank.

Nyhetsbild

Ger sig inte: "Strandtomten i Långgrundsviken är värd 35 000"

Det går inte att få mer än det bud på 35 500 euro som inlämnats för en strandtomt i Långgrundsviken i Kristinestad, menar samhällsbyggnadsnämnden – igen.

Nyhetsbild

Nytt intresse för tomt på Östra sidan – "Skulle bli en vitamininjektion för stan"

Många rykten har omgärdat Esa Itälaaksos tomt på Östra sidan genom åren. Nu har putsningen av tomten inletts och ägaren uppger att han för förhandlingar med tre aktörer om en etablering.

Nyhetsbild

Djupgående båtar kan ta i land vid Naturstation Gåshällan

Under hösten har andelslaget Solrutten byggt en ny brygga vid naturstationen på Gåshällan i Rangsby. Nu kan också segelbåtar lägga till vid bryggan.

Nyhetsbild

Inget nytt servicehus – paviljong kan tas över av bollspelare

Något varmt servicehus vid Östra sidans idrottsplan kommer inte på fråga, väl kunde den gamla danspaviljongen renoveras och ekotoaletter installeras åt nödiga fotbollsspelare.

Nyhetsbild

Lärknäsbygge väntas komma igång nästa höst

KORSNÄS Byggandet av Lärknäs är den största investeringen i Korsnäs under de närmaste åren. Nya Lärknäs och Annahemmet beräknas kosta 5,8 miljoner euro.

Nyhetsbild

Närpesstyrelsen vill se ny skola i tre våningar i trä – men två röster mot

Skissritningarna för en ny högstadieskola i Närpes har godkänts. Och den ska byggas i trä. Men två av styrelsens ledamöter hade annan åsikt.

Nyhetsbild

Litar inte på NTM-centralen – vill ha diskussion om stadsbron

I två repriser har broingenjör Jukka Ylimäki intygat att stadsbron i Kristinestad är stabil. Det biter inte, utan nu vill stadsstyrelsen diskutera med NTM-centralen om "förskjutningen som riskerar öka".

Nyhetsbild

Nu är det orangea ingången som gäller vid Närpes servicecenter

En av de viktigaste pusselbitarna har fallit på plats i Närpes vård- och servicecenter – huvudentrén. Nu ska alla besökare slussas genom samma ingång. Se bilder här. 

Nyhetsbild

Nu är namnet klart på matserveringen i Närpes servicecenter

Det blev en jämn omröstning i namntävlingen om vad den nya matserveringen i Närpes servicecenter ska heta. Ulrica Ivars gav det vinnande förslaget.

Nyhetsbild

Töjby skolas skick ska granskas – sedan tar man ställning till framtiden

En konditionsgranskning av före detta Töjby skola borde först utföras. Först därefter kan staden ta beslut om vad som ska göras med fastigheten. Rivning, utförsäljning eller renovering och tillbyggnad är alternativen.

Nyhetsbild

Vill även få fram kostnader för enklare tak: "Vi måste försöka få så förmånliga lösningar som möjligt"

Som taket nu ser ut på den nya högstadieskolan som ska byggas i Närpes blir det många girar. Michaela Esch skulle gärna se vad kostnaderna kunde bli för ett enklare alternativ. Hon är även inne på det billigare förslaget att bygga huset i betong.

Nyhetsbild

Högstadiet får egen musiksal och stort auditorium – "Vi bara väntar"

Nu får högstadiet i Närpes en egen musiksal, som även ska kunna användas av vuxeninstitutet. Dessutom får den nya byggnaden ett stort auditorium, som också ska betjäna allmänheten.

Nyhetsbild

Pörtehemmet får vänta på renovering

Pörtehemmet i Pörtom är i behov av renovering. Det anser fyra fullmäktigeledamöter i en motion, men de får inga utfästelser om snabba åtgärder.

Nyhetsbild

Närpes gör som Malax – bygger ny skola helt i trä

Den nya högstadieskolan i Närpes byggs i trä. Det föreslår tekniska nämnden, men fullmäktige avgör. Det blir enligt beräkningarna 300 000 euro dyrare att bygga i trä än att bygga i betong och stål.

Nyhetsbild

Färggrant när läktaren vid Mosedal får nya stolar

Nu börjar stolarna på Mosedals läktare vara på plats. Då allt är klart får supportrarna sitta på stolar i Krafts egna färger, gult och blått när de ska heja fram sina idrottare.

Nyhetsbild

Kvartett köper fastighet med tomt i Kaskö

Ännu en fastighet som varit till salu i Kaskö byter ägare. Huset med tomt vid Bladhska vägen säljs till fyra personer.

Nyhetsbild

Förlorar stort på bristfälliga register– vissa husägare får betala mer i skatt

Upp till 10 000 byggnader saknas i fastighetsregistret för Kristinestads del, vilket leder till utebliven fastighetsskatt om 270 000 – 370 000 euro årligen. Nu ska byggnaderna kartläggas och ägarna betala skatt.

Dyrare att söka bygglov i Närpes

De som bygger hus och andra byggnader i Närpes får punga ut med mera pengar i olika avgifter till staden.

Nyhetsbild

Efter branden: Livsmedelsbutik har nyöppnat i större lokal

Renoveringen av affärsfastigheten Haga gård i Närpes är så gott som klar. Byggnaden skadades i en brand i februari i år.

Onödigt med genomgångshall för företag i Kristinestad

Behovet att utreda byggplatser och utrymmen för genomgångshall är uppenbart onödigt i nuläget. Det är samhällsbyggnadsnämndens åsikt.

Valde entreprenör för brobygge i Tjöck – "Sista större bron som förnyas"

Destia valdes till entreprenör för ett brobygge i Tjöck. Efter den bron är samtliga överfarter fixade – för åtminstone 100 år framåt.

Nyhetsbild

Wasa Teater satsar på tillgänglighet och högklassig underhållning

Ett lapptäcke av olika tidsepoker. Så beskriver teaterchefen Åsa Salvesen Wasa Teaters byggnader. Den stora renoveringen har kommit till sitt slut och nu kan Österbottens regionteater välkomna alla.

Nyhetsbild

Skyddat hus i Kristinestad får rivas i nytt planeutkast

Rivning av ett nu skyddat hus blir möjligt enligt ett utkast till planeändring i Kristinestads absoluta stadskärna. Skyddsstämpeln slopas och höjd byggrätt föreslås. Men rivningsplanerna möter även protester.

Nyhetsbild

De här ska planera nya Lärknäs – byggstart nästa år

Planeringen av nya Lärknäs och Annahemmet i Korsnäs kör igång nu. Själva byggarbetet inleds enligt planerna nästa år. Nu har planerare valts.

Nyhetsbild

Vrak kan fördröja utbyggnad av gästhamn

Museiverket kräver att vraket i Stadsfjärden undersöks innan ingrepp i vattenmiljön utförs. Troligen är det en rysk galär som vilar strax utanför småbåtsbryggan.

Nyhetsbild

Så här skulle det förstorade Sjöfartsmuseet se ut

Hela Kristinestads sjöhistoria under ett och samma tak kan bli verklighet inom två år – under förutsättning att sjöhistoriska föreningen får pengar att bygga ut magasinet i Badhusparken. Här kan du se skisser som visar hur nybygget skulle se ut.

Nyhetsbild

Tekniska chefen startade eget inom byggnadsövervakning

Tekniska direktören Ari-Johan Myllyniemi i Kristinestad har nu grundat eget företag i byggnadsbranschen.

Nyhetsbild

Ångbastun i Närpes simhall kräver mera reparationer

Ibland är den avstängd och ibland är den på. Det har varit lite knyckigt med ångbastun i Närpes simhall de senaste dagarna.

Nyhetsbild

Hon väljer trä framför betong: "Bygger man för framtiden ska man bygga i ett miljövänligt material"

Är trä framtidens byggmaterial? Att betong och stål helt skulle ersättas av trä tror knappast någon men trenden visar på att vi kommer att se flera stora husbyggen i trä i framtiden – troligtvis också i Österbotten.

Nyhetsbild

Kyrkstall rymmer många brandsprutor

Ett kyrkstall invid Närpes kyrka rymmer numera ett stycke historia kring brandsprutor. Där finns ett tiotal handdrivna sprutor från hela Närpes.

Nyhetsbild

Spruthuset i Rangsby fick fyra nya stockvarv

I Rangsby har det illa åtgångna spruthuset restaurerats och flyttats i höst. Nu står det stadigt och torrskott uppe på en bergknalle.

Nyhetsbild

Spruthuset på Nässkatan rustas upp

Spruthusen, som har funnits i byarna för att uppbevara byns brandspruta, hålls i en del fall i skick. På Nässkatan i Norrnäs har spruthuset nyligen fått sig en omgång rödfärg.

Nyhetsbild

Kaskö stad säljer och köper fastigheter

Tre av Kaskö stads fastigheter har varit till salu. Anbudsprocessen för en måste tas om medan en kan säljas nu. Ingen var intresserad av den tredje. Ett fastighetsköp framskrider också.

Nyhetsbild

Näsby får ett lyft med nya lyktstolpar – "Vi får lite snyggare stadsbild"

Snart kommer man att se Närpes centrum i nytt ljus. Gatubelysningen förnyas längs hela centrumgatan. Det blir moderna energisnåla led-lampor i nya armaturer och nya stolpar. Här ser du hur de nya skiljer sig åt från de gamla.

Nyhetsbild

Bråttom hitta nya aktörer till Björnön – annars rivs rubbet

Försöken att hitta nya aktörer till PVO Lämpövoimas anläggningar har inte burit frukt. Bolaget har inget intresse av att vänta och risken är överhängande att samtliga byggnader rivs i vår.

Nyhetsbild

I vinter raderas kraftverken från Björnön – delar sparas för eventuell ny verksamhet

Snart sjuder det åter av aktivitet vid PVO Lämpövoimas stenkols- och oljekraftverk på Björnön. Efter att kraftverket i Tahkoluoto är borta sätter grävskoporna tänderna i Kristinestad.

Nyhetsbild

Församlingscenter i Närpes centrum en möjlighet

Frågan är var Närpes församling ska ha sitt kansli och sin barnverksamhet framöver. I detta nu bollar församlingen med 3–4 alternativ för ett nytt församlingscenter i Närpes.