Lokalt

Byggen & renoveringar

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

100 parkeringsplatser, 5 000 kvadratmeter butiksyta – nu förhandlar han med nationell aktör

Esa Itälaaksos tomt på Östra sidan i Kristinestad är putsad och klar att bebyggas. Förhandlingar förs med två aktörer och de ska förhoppningsvisledas i mål i början av sommaren.

Nyhetsbild

Kartläggning av Sidebyfastigheter drar till hösten – största delen av blanketterna fortfarande på vift

Av 600 blanketter till fastighetsägarna i Sideby fick Kristinestad tillbaka 150 inom utsatt tid. Nu förlängs svarstiden.

Nyhetsbild

Bockholmens camping uppgraderas – och söker nya företagare

Kristinestad satsar allt mer på campingområdet – och snart inleds jakten på ny företagare, eftersom paret som ansvarar för verksamheten tackar för sig efter i år.

Nyhetsbild

Köken förbättras i internatet på Söff – och på Mosebacke

Det är tänkt att arbetskraftsinvandrare ska kunna inkvarteras på Söff. Därför ska nu köken i internatet rustas upp.

Alvinastugan har rum för 60 personer

Det servicehus som uppförts vid Edsviksjön i Korsnäs är nu färdigt att börja användas.

Nyhetsbild

Servicehus i Övermark i tur att rustas upp

För ett par år sedan renoverades servicehuset vid idrottsplanen i Töjby. Nu genomgår servicehuset vid idrottsplanen i Övermark en liknande upprustning.

Nyhetsbild

Golvmattor måste rivas ut – Alina i bruk först in på nya året

Nyrenoverade och inflyttningsklara lokaliteter i Närpes vård- och servicecenter måste renoveras på nytt. Nya mattor ska läggas och målningsarbeten utföras på grund av vattenläckage.

Nyhetsbild

Utredningarna fortsätter i Pörtom skola – ytterligare prover ska tas

Det är viktigt att alla elever och personalen har en bra arbetsmiljö. Ytterligare utredningar ska därför göras i Pörtom skola i vinter och vid behov vidtas åtgärder, är bildningsnämndens åsikt.

Fondmedel används för att bygga ut äldreboenden

Det har varit osedvanligt stora investeringar inom äldrevården i Närpes under de senaste åren. Nu tas totalt 300 000 euro ur fonder för att finansiera en del av utbyggnaden.

Nyhetsbild

Fastighetsprojekt fortsätter som planerat – Men nu får husägarna hjälp

Kristinestad har uppdaterat webblanketten där man kan be om hjälp. I övrigt fortsätter kartläggningsprojektet med oförminskad styrka.

Nyhetsbild

Flera har känningar av dålig inomhusluft i Pörtom skola

Ett flertal bland både elever och personal i Pörtom skola upplever att de får problem av inomhusluften. Trots att vissa åtgärder vidtagits fortsätter bekymren. Nu ska ännu fler prover tas.

Kristinestad mognade – sålde strandtomten i Långgrundsviken

Efter flera vändor säljer nu staden Kristinestad strandtomten i Långgrundsviken.

Nyhetsbild

Nykarleby valde annan väg än Kstad – lägger inte ansvaret på fastighetsägarna

Syftet är att få tillförlitliga uppgifter i registren – det får man inte genom att låta fastighetsägarna mäta och räkna menar byggnadsinspektören i Nykarleby där staden ansvarar för projektet.

Nyhetsbild

Närpes satsar på att konditionsgranska stadshuset och före detta byskolor

Under nästa år satsar Närpes stad totalt 60 000 euro på konditionsgranskning av byggnader. Det gäller det 40-åriga stadshuset och två tidigare skolhus i västra Närpes.

Nyhetsbild

Utbyggnaden av Kantakaupungin koulu föreslås sparka i gång i vår

Den efterlängtade utbyggnaden av finska skolan i Kristinestad med fyra klassrum kan starta i vår.

Närpesfirma levererar skyltar till hvc-området

Staden satsar på tydlig skyltning i Närpes vård- och servicecenter. En lokal firma levererar skyltarna.

Nyhetsbild

Endast fönsterbrädena finns kvar av den gamla bäddavdelningen

Ut med den gamla bäddavdelningen och in med ett nytt, modernt hvc-sjukhus som är anpassat för den moderna människan. Patientrummen är försedda med trådlöst nätverk och extra många eluttag för apparater som ska laddas. Och nu gäller det för besökaren att hitta rätt bland alla ingångar.

Nyhetsbild

Sprinkler sprang läck – flyttning till nyrenoverade Alina fördröjs

Nyinstallerade sprinkler har sprungit läck på två ställen i Närpes vård- och servicecenter. Vattenläckaget leder till att flyttningen till nyrenoverade och inflyttningsklara lokaliteter måste skjutas fram.

Nyhetsbild

Företag planerar bostäder vid stranden – åtta lägenheter kan stå klara nästa år

Ett företag får starta planeringen för bostäder vid stranden på Östra sidan i Kristinestad. Två radhus med åtta lägenheter kan stå klara, i bästa fall, senhösten 2020.

Nyhetsbild

Fondmedel används för utbyggnaden av äldreboenden i Närpes

Ända sedan 2017 har arbetet med att bygga och renovera serviceboenden pågått på hälsocentralområdet i Närpes. Projekten slukar pengar och nu tas fondmedel till hjälp.

Nyhetsbild

Byggfirma fortsätter arrendera mejeritomten – husprojektet är fortfarande aktuellt

Byggandet av ett flervåningshus på en del av den så kallade mejeritomten i Finby har inte påbörjats inom den tid arrendeavtalet gäller. Därför görs nu ett nytt arrendeavtal.

Nyhetsbild

Nya radhus byggs i Klaresund

En del av radhusen som Närpes bostäder äger i Klaresund börjar vara i dåligt skick. Nu har det kommunalägda fastighetsbolaget planer på att bygga nya radhus.

Nyhetsbild

Konditionsgranskning ska göras i Töjby skola

En konditionsgranskning av före detta skolbyggnaden i Töjby skola ska utföras under nästa år. Då granskningen är klar görs en utredning av olika användningsmöjligheter för byggnaden.

Nyhetsbild

Beslut att sälja hyreshus i Kaskö överklagas – politiker och företag missnöjda

Två rättelseyrkanden har inkommit mot stadens försäljning av hyreshuset Kaskö Hus. Kasköstyrelsen tar på måndag ställning till kravet att fastighetsaffären ska rivas upp.

Nyhetsbild

Kristinestad köpte resten av radhus på Östra sidan

Tre radhus med totalt 20 lägenheter på Östra sidan i Kristinestad införlivas med det kommunalägda bolaget Kristinestads bostäder.

Nyhetsbild

Kristinestad köper, säljer och rabatterar tomtmark

Det har inte gått speciellt bra att fylla det nya bostadsområdet på Östra sidan med nytt liv – nu testar staden att sänka priserna med hälften.

Nyhetsbild

Kristinestad köper mark i Lappfjärd – "Kan ge flera industritomter"

Staden Kristinestad köper ett markområde lämpligt för industri på Åsändan i Lappfjärd. Säljare är Sydbottens andelsbank.

Nyhetsbild

Ger sig inte: "Strandtomten i Långgrundsviken är värd 35 000"

Det går inte att få mer än det bud på 35 500 euro som inlämnats för en strandtomt i Långgrundsviken i Kristinestad, menar samhällsbyggnadsnämnden – igen.

Nyhetsbild

Nytt intresse för tomt på Östra sidan – "Skulle bli en vitamininjektion för stan"

Många rykten har omgärdat Esa Itälaaksos tomt på Östra sidan genom åren. Nu har putsningen av tomten inletts och ägaren uppger att han för förhandlingar med tre aktörer om en etablering.

Nyhetsbild

Djupgående båtar kan ta i land vid Naturstation Gåshällan

Under hösten har andelslaget Solrutten byggt en ny brygga vid naturstationen på Gåshällan i Rangsby. Nu kan också segelbåtar lägga till vid bryggan.

Nyhetsbild

Inget nytt servicehus – paviljong kan tas över av bollspelare

Något varmt servicehus vid Östra sidans idrottsplan kommer inte på fråga, väl kunde den gamla danspaviljongen renoveras och ekotoaletter installeras åt nödiga fotbollsspelare.

Nyhetsbild

Lärknäsbygge väntas komma igång nästa höst

KORSNÄS Byggandet av Lärknäs är den största investeringen i Korsnäs under de närmaste åren. Nya Lärknäs och Annahemmet beräknas kosta 5,8 miljoner euro.

Nyhetsbild

Närpesstyrelsen vill se ny skola i tre våningar i trä – men två röster mot

Skissritningarna för en ny högstadieskola i Närpes har godkänts. Och den ska byggas i trä. Men två av styrelsens ledamöter hade annan åsikt.

Nyhetsbild

Litar inte på NTM-centralen – vill ha diskussion om stadsbron

I två repriser har broingenjör Jukka Ylimäki intygat att stadsbron i Kristinestad är stabil. Det biter inte, utan nu vill stadsstyrelsen diskutera med NTM-centralen om "förskjutningen som riskerar öka".

Nyhetsbild

Nu är det orangea ingången som gäller vid Närpes servicecenter

En av de viktigaste pusselbitarna har fallit på plats i Närpes vård- och servicecenter – huvudentrén. Nu ska alla besökare slussas genom samma ingång. Se bilder här. 

Nyhetsbild

Nu är namnet klart på matserveringen i Närpes servicecenter

Det blev en jämn omröstning i namntävlingen om vad den nya matserveringen i Närpes servicecenter ska heta. Ulrica Ivars gav det vinnande förslaget.

Nyhetsbild

Töjby skolas skick ska granskas – sedan tar man ställning till framtiden

En konditionsgranskning av före detta Töjby skola borde först utföras. Först därefter kan staden ta beslut om vad som ska göras med fastigheten. Rivning, utförsäljning eller renovering och tillbyggnad är alternativen.

Nyhetsbild

Vill även få fram kostnader för enklare tak: "Vi måste försöka få så förmånliga lösningar som möjligt"

Som taket nu ser ut på den nya högstadieskolan som ska byggas i Närpes blir det många girar. Michaela Esch skulle gärna se vad kostnaderna kunde bli för ett enklare alternativ. Hon är även inne på det billigare förslaget att bygga huset i betong.

Nyhetsbild

Högstadiet får egen musiksal och stort auditorium – "Vi bara väntar"

Nu får högstadiet i Närpes en egen musiksal, som även ska kunna användas av vuxeninstitutet. Dessutom får den nya byggnaden ett stort auditorium, som också ska betjäna allmänheten.

Nyhetsbild

Pörtehemmet får vänta på renovering

Pörtehemmet i Pörtom är i behov av renovering. Det anser fyra fullmäktigeledamöter i en motion, men de får inga utfästelser om snabba åtgärder.

Nyhetsbild

Närpes gör som Malax – bygger ny skola helt i trä

Den nya högstadieskolan i Närpes byggs i trä. Det föreslår tekniska nämnden, men fullmäktige avgör. Det blir enligt beräkningarna 300 000 euro dyrare att bygga i trä än att bygga i betong och stål.

Nyhetsbild

Färggrant när läktaren vid Mosedal får nya stolar

Nu börjar stolarna på Mosedals läktare vara på plats. Då allt är klart får supportrarna sitta på stolar i Krafts egna färger, gult och blått när de ska heja fram sina idrottare.

Nyhetsbild

Kvartett köper fastighet med tomt i Kaskö

Ännu en fastighet som varit till salu i Kaskö byter ägare. Huset med tomt vid Bladhska vägen säljs till fyra personer.

Nyhetsbild

Förlorar stort på bristfälliga register– vissa husägare får betala mer i skatt

Upp till 10 000 byggnader saknas i fastighetsregistret för Kristinestads del, vilket leder till utebliven fastighetsskatt om 270 000 – 370 000 euro årligen. Nu ska byggnaderna kartläggas och ägarna betala skatt.

Dyrare att söka bygglov i Närpes

De som bygger hus och andra byggnader i Närpes får punga ut med mera pengar i olika avgifter till staden.