Lokalt

Jord- & skogsbruk

Mest läst senaste veckan

Lokalt

Nyhetsbild

Bärodlare i Pörtom lyckades få arbetskraft från Ukraina – men det är ännu delvis osäkert med sommargruppen 

Bärodlarna Anders och Niklas Lång i Pörtom behöver utländsk arbetskraft. Den kommer oftast från Ukraina. På grund av kriget i landet befarade de att rekryteringen skulle bli svår i år, men nu är trots allt arbetare på plats ute på jordgubbsfälten.

Nyhetsbild

Tre mjölkgårdar i Kristinestad fick pris – "Vi har levererat mjölk av bästa klass 9125 dagar"

Tre mjölkgårdar i Kristinestad har premierats för att under 25 år ha levererat mjölk av toppklass. 126 gårdar var representerade på  mjölkfesten i Helsingfors.

Nyhetsbild

Vårbruket ser ut att kunna börja i normal tid – "Förr sade man att det är bra om det är i gång till mors dag"

Tema: Trädgård och lantbruk. Efter en lång och snörik vinter börjar jordbrukarna tänka på vårbruket. Starten väntas inte bli så sen trots att snön ligger kvar på sina ställen. Däremot väntas världsläget få en del bönder att gasa medan andra bromsar.

Nyhetsbild

På jobbet i Söderlunds trädgård i Övermark kan Alona le – tänker hon på hemlandet varje stund blir det svårt

Tema: Trädgård och lantbruk. I Söderlunds trädgård i Övermark diskuteras ofta senaste nytt från Ukraina. Inte enbart det som ses i nyheterna, utan det hur mamma, moster eller brorsan mår. Här jobbar dussinet ukrainare i ett hav av blommor.

Nyhetsbild

GRAFIK: Så självförsörjande är Finland på livsmedel

Maten kommer att bli dyrare men någon matkris är inte förestående. Samtidigt som det finns gott om mat är vi beroende av import för att kunna producera den.

Nyhetsbild

Spannmålsproducent hoppas närodlat börjar värdesättas mer: "Vi kan vara utan mycket men inte mat"

Lantbruket behöver hjälp för att klara sig ur den lönsamhetskris man nu upplever. Men för en långsiktig förändring krävs ett ändrat konsumentbeteende säger Kalle Svedjebäck.

Nyhetsbild

Efterfrågan på finländska korianderfrön väntas öka – Caraway Finland söker fler kontraktsodlare

Ryssland och Ukraina har varit stora odlare av korianderfrö, men i och med kriget och tillhörande sanktioner har marknaden börjat fråga efter koriander även på annat håll. Därför söker företaget Caraway Finland i Finby som bäst fler som vill odla den här örtväxten.

Nyhetsbild

Grönsakspackeri fortsätter i nationell stödtopp – i år har de klättrat en placering

Fjolårets lantbruksstöd offentliggjordes på tisdagen. Packeriet Närpes grönsaker ligger också denna gång i den nationella stödtoppen.

Nyhetsbild

Kriget i Ukraina får dyr konstgödsel att bli ännu dyrare – "Det är en mycket allvarlig situation"

Det redan höga priset på konstgödsel ser ut att bli ännu högre till följd av kriget i Ukraina. Gödseltillverkare har slutat ta emot beställningar på grund av all osäkerhet.

Nyhetsbild

Jordbrukare tycker handeln och industrin borde ta en del av kostnaderna: "Varför ska vi ta hela risken?"

Jordbruket är redan hårt trängt och det blir bara värre om konstgödsel blir både rekorddyr och svår att få tag på.

Nyhetsbild

I ockerhärvans spår: Myndigheter bildar grupp för Sydösterbotten

Myndigheterna ska nu sammanställa information om vilka tjänster de i Närpes bosatta vietnameserna kan vända sig till för att få krishjälp. Det här är ett av besluten då en myndighetsgrupp, näringslivsfolk och primärproducenter möttes på fredagen.

Nyhetsbild

Utbildning ska stöda landsbygdssektorn till hållbar rekrytering

Misstankarna om ocker inom trädgårdssektorn i Sydösterbotten har fått producentorganisationerna att agera. Producentorganisationerna ordnar nu utbildning i hållbar rekrytering för landsbygdssektorns arbetsgivare.

Nyhetsbild

Trädgårdssektorn bildar front mot missbruk av arbetskraft – "Ska nå ut med ny app"

"Arbetsförmedlare" som tar saftigt betalt för att fixa jobb i Finland är inget nytt fenomen. Landsbygdens arbetsgivarförbund har länge varnat företagen. Nu vill trädgårdssektorn bilda en gemensam front mot lurendrejarna. Alla ska upplysas om att det är förbjudet att ta betalt av arbetstagarna.

Nyhetsbild

Trädgårdssektorn ser över rekryteringen – "Vi måste täppa till bristerna"

Aktörer inom trädgårdssektorn ser allvarligt på misstankarna om ocker i Närpes. Nu ska de hitta sätt att tryggt och hållbart rekrytera arbetskraft.

Nyhetsbild

Lagren med matpotatis avsevärt mindre än tidigare år – och minskningen kommer att fortsätta, tror sakkunnig

Om lagren fortsätter att minska i samma takt räcker matpotatisen i tre månader. Torkan och minskade odlingsarealen förklarar lagersituationen.

Gulin och Lillandt i ÖSP-styrelsen

Personvalen förlöpte planenligt när Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) på måndagen samlades till höstmöte.

Nyhetsbild

Lillandt invald i nya SLC-styrelsen

Anders Lillandt har under hösten vikarierat som styrelsemedlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC. Nu tar han plats i den nya styrelsen.

Nyhetsbild

Hon gillar att vara bollplank åt jordbruksföretagare

Anne Sigg är ny sektoransvarig för den ekonomiska rådgivningen inom Österbottens svenska lantbrukssällskap.

Nyhetsbild

Han hjälper jordbrukare att väcka inaktiva dikningssammanslutningar

Vattenhushållning och avrinning är högaktuella frågor för jordbrukare. Mattis Nysand på Lantbrukssällskapet hjälper jordbrukare med dikningsfrågor.

Nyhetsbild

Lantbruket går mot en grönare inriktning – "Jordbrukarna ska vara stolta över sin miljögärning"

Klimatförändringarna är en utmaning för jordbruket. Tvära kast i temperatur och nederbörd gör det svårare att odla.

Nyhetsbild

Packeriet fick internationell certifiering – har jobbat för det i över ett år

Växthusodlare i Närpes har nu kvitto på att deras grödor uppfyller internationella krav för bland annat livsmedelssäkerhet. Det var ett krav från en av deras största kunder.

Nyhetsbild

Minsta spannmålsskörden under 2000-talet – "Jordbrukarna har svårt att få ekonomin gå ihop"

År 2021 blev året med den sämsta spannmålsskörden under hela 2000-talet. Ja, man måste gå så långt tillbaka som till 1992 för att hitta en sämre skörd.

Nyhetsbild

Ny silo både lagrar och torkar spannmål – "Vi sparar varje år in på både arbetstid och torkningskostnader"

En ny, stor torksilo står hos JMK-Milkhouse i Pjelax som Jussi Murto-Koivisto och Linda Pellfolk äger. I den torkande silon kan höstens spannmålsskörd både blandas, torkas och lagras. Den nya satsningen ska spara såväl tid som pengar.

Nyhetsbild

Peter och Peter ser till att potatisbranschen har prima redskap – både närproducerat och importerat

TEMA: Företagsamma Sydösterbotten. Båda har vuxit upp i var sitt potatisland, båda heter Peter, båda sysslar med potatismaskiner. Den ena har närproducerade maskiner tillverkade i Härkmeri. Den andra importerar från Belgien. De kompletterar varandra och utvidgar nu sitt samarbete.

Nyhetsbild

Otsos konkursbo sitter på markägares pengar i Närpes - EPV:s val att låta krisbolaget sköta affärerna förvånar

NÄRPES Otso skötte samförsäljning av virke när ledningsgatan från EPV:s vindpark i Närpes höggs upp. Nu är bolaget försatt i konkurs.

Nyhetsbild

Koskällan har tystnat i skärgården – nu finns minnen samlade mellan pärmar

Skären är inte sig lik, var ett uttryck som Anders Wester i Norrnäs ofta fick höra i sin barn och ungdom.  Nu, sextio år senare, är han med och ger ut en bok som handlar om folk, fä och fäbodliv i Norrnäs skärgård. Och en sak är säker, dagens skären skiljer sig en hel del från gårdagens.

Nyhetsbild

Dålig skörd på annat håll, men inte här – "Hård konkurrens om kornet bland uppköparna"

TEMA: Från eget land. Skördeutfallet varierar stort, men i ett nationellt perspektiv klarade sig Sydösterbotten bättre än många andra områden.

Nyhetsbild

Potatisodlaren Jens Träskvik har bevattnat flitigt i år: "Torraste sommaren på länge"

Den torra sommaren har krävt extra åtgärder för att hålla potatisåkrarna med vatten. Skillnaden är stor mellan de åkrar som bevattnats och de som bara fått förlita sig på nederbörd, säger potatisodlaren Jens Träskvik.

Nyhetsbild

Fårfarmare höll rovdjursvaka i Pjelax – kräver en rimligare vargpolitik

Fårfarmare tände en eld i Pjelax på fredagskvällen i en stilla manifestation mot rovdjurspolitiken. De vill se stamvårdande jakt och bättre ersättningar.

Nyhetsbild

Miljö- och klimatfrågor ständigt aktuella inom växthusnäringen – "Det finns alltid saker att utveckla"

Växthusnäringen har minskat sina koldioxidutsläpp med 56 procent mellan åren 2004 och 2017. Men det finns mer att göra, säger vikarierande trädgårdsombudsmannen David Pettersson.

Nyhetsbild

Årets sortförsök gav mindre skörd – "Syns att vi har en torr och varm sommar bakom oss"

Blasttillväxten har varit sparsam jämfört med ifjol och skördemängderna avsevärt lägre, visar resultat från årets potatissortförsök i Perus.

Nyhetsbild

Värmen påverkade skörden – "Det har varit ett konstigt år", säger landsbygdschefen

Jordbrukarna får nöja sig med en medelmåttig skörd i år. Värmen har gett brådmogen havre. Dessutom har gödselkostnaderna stigit.

Nyhetsbild

Snart odlar han höstvete på sin nya åker: "Det har blivit väldigt stora förbättringar för många i Övermark"

Snart är det dags för Kristian Bengts att börja odla på sin nya åker i Övermark. Åkern vid Ersbackvägen är en av de åkrar som han fick genom skiftesregleringen i Övermark.

Nyhetsbild

Potatisodlarna fick ta till extra konstbevattning i torkan – årets skörd blir troligtvis både mindre och sämre

Torkan har ställt till det för potatisodlarna och skörden ser ut att bli sämre än normalt. Med skördetiden runt hörnet hoppas Kaj Hemberg ändå att han ska få lön för mödan.

Nyhetsbild

Djurbonden Mats fick foderförrådet fyllt till vintern – redan efter första vallskörden

Den första vallskörden var så bra att djurbönderna fick sina foderförråd fyllda till bredden. Mats Storgård driver en kalvstation och hans kalvar äter ännu av fjolårets skörd.

Nyhetsbild

Potatisen prövas av torkan – nu efterlyser odlarna stilla regn i större mängder

Några rekordskördar är inte att vänta på grund av torkan. Och nu ber odlarna om stilla regn för att rädda det som räddas kan.

Nyhetsbild

Nu görs försök att odla bönor i växthus – "Växthusodlingen går mycket ut på gurkor och tomater i dag"

Inom växthusbranschen gäller det att ständigt utveckla sig och prova odla nya grödor. Detta är något som Christer Lillandt tagit fasta på när han nu provar odla bönor och till sin hjälp har han bland annat sina anställda.

Nyhetsbild

Åkrarna suktar efter nederbörd i värmen – "Det finns åkrar i Närpes som kommer att få en jättebra skörd i år"

Värmen som intog Finland har satt sin prägel även på odlingarna i Sydösterbotten. Det är inte lika illa som i fjol men ändå knepigt läge, säger växtodlingskonsulenten Magnus Långskog i Närpes.

Nyhetsbild

Full fart på vårbruket – Kim prövar gärna olika grödor

Det är bråda tider för jordbrukarna nu. En av dem som har bråttom med vårsådden är Kim Wik på Törvesåsen. Vid middagstid på fredagen hade han redan klarat av ett skifte och skulle precis börja på ett nytt.

Nyhetsbild

Framtiden oviss för odlings- och strötorven – "Jag har inte sett hur regeringen tänkt lösa den här problematiken"

Går det att fasa ut en sorts torv utan att de andra påverkas? Knappast säger SLC:s ordförande Mats Nylund, som inte sett hur regeringen tänkt lösa det problemet.

Nyhetsbild

Plantuppdrivare drabbas när energitorven ska bort: "Inget kan ersätta torven"

Växttorvens egenskaper är oersättliga. De som driver upp skogsplantor ser med oro på planerna på att fasa ut bränntorven.

Nyhetsbild

Johanna Smith blir vikarierande verksamhetsledare för ÖSP

Det blir nya arbetsuppgifter för Johanna Smith från och med juni. Då hoppar hon in som vikarierande verksamhetsledare för ÖSP.

Nyhetsbild

Mjölkbonden Benneth märker hur kollegorna försvinner: "Men mjölk ska vi nog alltid ha"

TEMA: Trädgård och lantbruk. Mjölkbönderna i landet blir färre. Men Benneth Teir i Yttermark tror på näringen. Från hans gård rullar omkring 2 000 liter mjölk ut varannan dag.

Nyhetsbild

Nötköttsbonden Kim går i pappas fotspår: "Ju längre jag håller på, desto roligare blir det"

TEMA: Trädgård och lantbruk. Kim Antfolk över jordbruket efter sin pappa och farbror i december 2018. En nötköttsproducent blir aldrig fullärd – och ju längre tiden går, desto roligare blir arbetet, säger han.

Nyhetsbild

Processvatten från fiskförädlingen ökade skörden med 500 kilo per hektar

TEMA: Trädgård och lantbruk. Försöket att underbevattna en åker i Nämpnäs med processvatten från fiskförädlingsföretaget Polar Filé har gett goda resultat. Jordbrukaren Ralf Wilson såg skillnad i växtligheten med blotta ögat.