Österbottens museum

Vasa > Utställningar > Konst

måndag 01.01.0001 kl. 00:00

Människobilder, bland annat gripande barnporträtt och en omfattande serie självporträtt, hör till de centrala motiven i Nelimarkkas tidiga verk. Vasa 400 år, Terranova, Hedmans samlingar Öppet: tisdag–söndag 10–17

Plats: Museigatan 3, Vasa