Ekonomi

Vindkraft

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

Kristinestad vill se högst nio turbiner på Åback – nytt förslag efterlyses

Planläggningssektionen återremitterade förslaget för Åback vindkraftspark med uppmaningen att göra ett nytt – med betydligt färre turbiner.

Nyhetsbild

CPC stryker ytterligare fyra vindkraftverk i Åback – nu hoppas vd:n det räcker

Nu gäller 23 vindkraftverk på Åback, mellan Lappfjärd och Tjöck. CPC har strukit ytterligare fyra och vd:n Erik Trast hoppas det räcker så.

Nyhetsbild

Två turbiner repareras i Hedets vindkraftspark – lager måste bytas ut

Det är problem med två av de arton vindkraftverken i Hedets vindkraftspark i Övermark. Lager måste bytas ut. Som bäst pågår arbetet med en av turbinerna.

Nyhetsbild

Församlingen arrenderar ut mark för vindkraft – en ledamot av annan mening

Närpes församling arrenderar ut mark för vindkraft i projektområdet Brändskogen i Pörtom-Övermark. Församlingen kan räkna med en premie på 30 euro per hektar för snabbt agerande i frågan. En ledamot motsatte sig arrendet.

Nyhetsbild

SE LISTA: Så här mycket fastighetsskatt fick din kommun från vindkraften – Närpes sjua i landet i fjol

Fem kommuner i Finland drog in miljoner i fastighetsskatt från vindkraftverk i fjol. Vi har listat skatteintäkterna för kommunerna i Österbotten.

Nyhetsbild

Driftsstopp vid vindkraftspark efter att två ledningsstolpar brakat i marken – handlar troligen om materialfel

Två ledningsstolpar längs kraftledningen från vindkraftsparken Lakiakangas 3 kraschade i marken. Produktionen är utslagen i väntan på reparation.

Nyhetsbild

Tyskt bolag levererar turbiner till Fortums nya projekt

Det står nu klart vem som levererar de 56 turbinerna till Fortums storprojekt öster om riksåttan i södra Närpes och norra Kristinestad.

Nyhetsbild

Finlands havsvind planerar vidare – flyttar ut 1,5 kilometer och krymper antalet vindkraftverk som istället kan bli högre

Nu går bolaget Finlands havsvind vidare. Bolaget planerar för maximalt 40 turbiner med högre totalhöjd, strax utanför området som Österbottens förbund plockade bort.

Nyhetsbild

Fortum har redan en del markarrendekontrakt i Brändskogen – "Tiden får utvisa fortsättningen"

Fortum var den aktör som först visade intresse för en eventuell vindkraftspark i Brändskogen-området i Övermark-Pörtom. Senare har andra bolag blivit intresserade av samma område.

 

Nyhetsbild

Markägare i Övermark-Pörtom valde vindkraftsbolag – "Det var inget lätt beslut"

Nu har markägargruppen valt vilket av de tre intresserade vindkraftsbolagen som ska få planera Brändskogens vindkraftspark i Övermark-Pörtom.

Nyhetsbild

Tre vindkraftsbolag intresserade av Brändskogen – markägarna har valt grupp som jämför alternativen

Det är konkurrens om att få etablera sig i Brändskogen i Övermark och Pörtom. Åtminstone tre vindkraftsbolag har visat intresse för området, som kan tas med i nästa landskapsplan.

Nyhetsbild

Bygglov förlängdes för vindkraftverk i Yttermark – gäller i två år till

Byggandet av sju vindkraftverk i Björklidens vindkraftspark i Yttermark blir inte av i detta skede. Byggloven har förlängts med två år.

   
 

Nyhetsbild

Vindkraftsplaner i Pörtom-Övermark berör över hundra markägare – församlingen en av dem

Över hundra markägare berörs av Fortums planer på en eventuell vindkraftspark i området Övermark-Pörtom. Bland markägarna finns Närpes församling.

Nyhetsbild

Fortum planerar för ytterligare vindkraft i Närpes – möte med markägarna på måndag

NÄRPES På måndag kväll blir det markägarmöte i Pörtom. Fortum vill skriva avtal på ett drygt 4 000 hektar stort område för en ny vindkraftspark.

Nyhetsbild

Snart gjuts det första fundamentet i Norrskogens vindkraftspark – nästa år rullar delarna via Rangsby

Byggarbetena i Norrskogens vindkraftspark avancerar. Det första fundamentet är armerat och inom kort börjar betong rinna ner i gjutformen. Byggarbetet leds av en Kristinestadsbo.

Nyhetsbild

Förlängt bygglov för vindkraftverk i Böle – gäller i två år framåt

Byggandet av 23 vindkraftverk i Böle förverkligas inte i detta skede. Byggloven har förlängts med två år.

Nyhetsbild

Anders Norrback: Markägarna har för lite att säga till om då kraftledningar dras

Elöverföringen borde ingå när en vindkraftspark planeras anser riksdagsledamot Anders Norrback (SFP). Han tycker att för mycket skog skövlas för ledningsgator.

Nyhetsbild

Statsrådet har sista ordet om elbolag och markägare inte kommer överens om kraftledning

Markägaren har möjlighet att ge utlåtanden och besvära sig men har små möjligheter att helt stoppa dragningen av en kraftledning på sin mark.

Nyhetsbild

CPC inledde markarbetena för 31 turbiner i Lappfjärd – "Kristinestad kan även bli stor på fossilfri vätgasproduktion"

CPC Finland startade bygget av andra vindkraftsparken i Kristinestad och planerar för vad som kommer: Fossilfri vätgasproduktion. Där kunde Kristinestad bli en naturlig plats.

Nyhetsbild

Björkliden vindpark på gång – siktar på byggstart om två, tre år

För drygt ett år sedan togs vindkraftsparken Hedet i Övermark officiellt i bruk. Nu börjar det också hända kring "lillebror" Björkliden vindpark, som ligger bredvid Hedet. Enligt planen kan sju kraftverk börja resas på Björkliden-området om två, tre år.

Nyhetsbild

Nytt företag med Närpes som bas servar vindkraftverk – anställer flera montörer

I takt med att antalet vindkraftsparker ökar i Finland ökar också behovet av service och underhåll av turbinerna. Med Närpes som bas kommer ett nytt företag under tyskägda Prokon att satsa på tjänster som svarar mot den ökade efterfrågan. En lokal projektchef finns redan och montörer ska anställas.

Nyhetsbild

Nya områden för vindkraft utreds – Granskar havet från Molpe till Sideby

Många vindkraftsparker har rest sig eller är under byggnad eller planering – och nu söker landskapet nya områden för vindkraft. Flera potentiella områden till havs och på land ska undersökas närmare i Sydösterbotten, bland annat i Sideby, Övermark och Pörtom.

Nyhetsbild

CPC söker lov för högre kraftverk i Lappfjärd – "Markägare får dela på minst 700 000 per år"

CPC Finland söker nya bygglov för att kunna bygga vindkraftverk med 10 meter högre totalhöjd i Lappfjärd. Bolaget uppger att markägarna inom projektområdet får dela på minst 700 000 - 750 000 euro i arrendeinkomster per år.

Nyhetsbild

Investeringsbeslut: 31 vindkraftverk byggs i Lappfjärd – ska ge pensionsfonder avkastning

Det tyskägda vindkraftsbolaget CPC Finland bygger sin hittills största vindkraftspark i Finland. Investeringsbeslutet värt 200 miljoner euro för 31 vindkraftverk i Lappfjärd är nu fattat.  En kapitalförvaltare blir ägare till parken, som ska ge europeiska pensionsfonder god avkastning.

Nyhetsbild

Havsvindkraftspark utanför Korsnäs går vidare – fågelbeståndet och strömmingens lek granskas

Undersökningar med tanke på den planerade vindkraftsparken med 70-100 turbiner utanför Korsnäs har kört igång. Först görs fågelutredningar och inventering av strömmingens lek. Nu är planen att en del av vindkraftverken placeras längre ut tills havs.

Nyhetsbild

Markägare är nöjd: "Vi har väntat länge på det här"

Robert Kuuttinen från Bäckby är en av markägarna i den planerade vindkraftsparken i Norrskogen. Det blir en glad nyhet för honom då han får höra att projektet nu kommit så långt att investeringsbeslutet är fattat. Det har varit många turer i långdansen.

Nyhetsbild

EPV Vindkrafts vd: Norrskogen ska producera el ännu på 2050-talet

De turbiner som nu ska byggas i Närpes blir på 6 megawatt – vilket kan jämföras med dryga 3 megawatt i Lillkyro och Ömossa. Det har varit en hisnande teknologisk utveckling, säger EPV Vindkrafts vd Frans Liski – som förväntar sig att Närpesprojektet producerar el ända in på 2050-talet.

Nyhetsbild

Nu är det bestämt: EPV bygger vindkraftspark i Närpes – för över 100 miljoner euro

Närpes får sin fjärde vindkraftspark. EPV Vindkraft har fattat investeringsbeslut om Norrskogen-projektet, som betyder 17 nya vindkraftverk. Investeringen landar på ett niosiffrigt belopp.

Nyhetsbild

Elbolag köpte planerad vindkraftspark i Ömossa – nästa år är det tänkt att nio kraftverk ska resa sig

Elbolaget Ilmatar har köpt projektet Västervik vindkraftspark i södra Kristinestad och presenterar nu en tidtabell för när de nio vindkraftverken ska byggas.

Nyhetsbild

Ny landskapsplan kan placera turbiner längre ut till havs i Sideby – "Men stora avvikelser inte möjliga"

Vindkraftsområdet utanför Sideby-Skaftung kan möjligen flyttas längre ut i ny landskapsplan.

Nyhetsbild

Nu är det klart vem som river Öjvind – men betongfundamentet ser ut att bli kvar

Samma företag som river Pohjolan Voimas kraftverk i Kristinestad kommer att riva Öjvind i Nämpnäs.

Nyhetsbild

Finlands Havsvind träffade politiker och tjänstemän – Gavs i uppdrag se över möjligheten flytta turbiner längre ut

UPPDATERAD. Skulle en flytt av turbinerna längre ut till havs stilla motståndet? Finlands havsvind diskuterade möjligheten med politiker- och tjänstemän i Kristinestad.

Nyhetsbild

Ny planering igång för åtta vindkraftverk i Korsnäs

För andra gången har planläggningen av Poikel vindkraftspark i Korsnäs inletts. Processen tas om på grund av jäv under beslutsgången i den första omgången. Också nu planeras för åtta vindkraftverk.

Nyhetsbild

Havsvindbolag utan avtal med Forststyrelsen – "Brukar vara förutsättning för planläggning"

Finlands havsvinds reservationsavtal för statens vattenområden utanför Sideby och Skaftung har löpt ut. Just nu har bolaget inga avtal i kraft med Forststyrelsen.

Nyhetsbild

Frågar sig var utredningarna om havsvindparken dröjer

I februari beslöt planläggningssektionen återremittera Finlands Havsvind Ab:s ansökan om att starta upp planläggningen av vindkraft utanför Sideby-Skaftung. Fler utredningar behövdes. Två och en halv månad senare säger vd:n att han inte ännu kontaktats av staden.

Nyhetsbild

Köparen drog sig ur Öjvind-affär – nu siktar bolaget på att riva kraftverket

I höstas var en försäljning av det uttjänta vindkraftverket i Nämpnäs aktuell. Affären blev inte av, så nu planerar Öskata vind att riva Öjvind i egen regi.

Nyhetsbild

Fortum fick bygglov för 20 vindkraftverk i Tjöck – "Nu går vi in in nästa fas"

Fortum har fått sina bygglov för projekt Kristinestad norr med 20 vindkraftverk. Därmed kan nästa steg mot ett förverkligande tas.

Nyhetsbild

De som monterar vindkraftverk måste testas för coronavirus

Regionförvaltningsverket tar till smittskyddslagen och kräver obligatoriska coronavirustest av dem som monterar vindkraftverk i Kurikka, Teuva och Kauhajoki.

Nyhetsbild

Markägare hoppas på Åback – skulle få dela på en miljon euro i arrendeinkomster

Kristinestads svenska församling är stor markägare och välkomnar vindkraft på det så kallade Åback-området i Lappfjärd och Tjöck. CPC Finland utlovar omkring en halv miljon euro i fastighetsskatt om de får bygga 27 vindkraftverk.

Nyhetsbild

Nämnd vill att havsvindpark flyttas längre ut – ordförande mot hela projektet

En ny placering är aktuell för den havsvindpark Forststyrelsen har planer på utanför Korsnäs. Tekniska nämnden anser att avståndet till land bör bli längre än planerat. Nämndordföranden motsätter sig hela projektet.

Nyhetsbild

Investeringsbeslut väntas för 61 turbiner i Närpes och Kristinestad

Fortums vindkraftsprojekt i södra Närpes och norra Kristinestad avancerar – investeringsbeslut väntas för totalt 61 turbiner.

Nyhetsbild

Närpes trea i Finland med sina vindkraftverk – Österbotten producerar nästmest vindenergi i hela landet

Förra året byggdes 33 vindkraftverk i Österbotten. 21 av dem finns i Närpes. Det här gör att både Närpes och Österbotten finns högt uppe i statistiken för 2020.

Nyhetsbild

Invånare vill krympa Bredåsens vindkraftspark – oro för buller och hur Vargberget påverkas

Ta bort två, sju eller alla… Bredåsens vindkraftspark kommer för nära bebyggelsen och kommer att förstöra boendetrivseln och den fina miljön kring Vargbergets fritidsområde. Så kan man summera åsikterna som invånare lämnat in.

Nyhetsbild

Myndigheter tar upp allt från vilt till tv-signaler

Vindkraftsparken kan påverka viltet, störa tv-, mobil- och radiosystem samt orsaka olägenhet för människor i området, framkommer i myndighetsutlåtandena.

Nyhetsbild

Mätningar visar: Ljudnivån från Hedets vindkraftspark under gränsvärdet

De bullermätningar som gjorts i Hedets vindkraftspark i Övermark är klara. Två olika mätningar har gjorts och de visar båda att ljudnivån håller sig under gränsvärdet, uppger ägaren. Däremot har det varit problem med vissa maskiner där.