Ekonomi

Vindkraft

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

EPV Vindkraft fick bygglov för vindkraftverk i Norrskogen

Nu har EPV Vindkraft åter giltigt bygglov för Norrskogens vindkraftspark i Näsby. Sektionen för byggnadstillsyn godkände ansökan i torsdags.

Nyhetsbild

CPC tar över OX2:s vindkraftsprojekt i Kristinestad – Planerar byggstart i Lappfjärd våren 2021

CPC har köpt OX2:s planerade vindkraftprojekt i Lappfjärd-Dagsmark – och planerar byggstart i de östra delarna av Kristinestad i vår. Storprojektet Lappfjärd får vänta till våren 2021.

Nyhetsbild

EPV gör ny ansökan om bygglov i Närpes – en anmärkning

EPV Vindkraft beviljades bygglov för sjutton vindkraftverk i Norrskogen i Närpes redan 2015. En gång har loven förlängts, men eftersom inget hänt på området krävs nu nya bygglov. En person anmärker mot planerna.

Nyhetsbild

Återuppväcker planer på havsvind i Sideby – Vill bygga färre men högre kraftverk

Bolaget Finlands havsvind vill att staden Kristinestad startar upp planläggningen av en stor vindkraftspark i havet utanför Skaftung och Sideby igen. Jämfört med tidigare krymper antalet turbiner från 80 till 60. I gengäld blir de större. Investeringen räknas i 700-miljonersklassen.

Nyhetsbild

Nu startar planeringen av vindkraft öster om Vargberget

Mer än 70 procent av markägarna har ingått arrendeavtal. Nu startar planeringen av en vindkraftspark på det så kallade Bredåsen-området i Närpes.

Nyhetsbild

Plan för vindkraftverk i Västervik fick tummen upp av stadsstyrelsen

En planläggningsprocess som inleddes redan 2012 är nära  målgång. Stadsstyrelsen i Kristinestad godkände enhälligt delgeneralplanen för nio turbiner i projektområdet Västervik.

Nyhetsbild

Nu ska vindkraften utanför Sideby bort igen – Planläggningsdirektören: "Jag är förvånad"

Först med. Sedan inte med. Samma organ – två olika beslut inom fem månader. Nu ska vindkraften till havs i Sideby bort igen. Planläggningsdirektören vid förbundet har aldrig varit med om dess like.

Nyhetsbild

Övriga projekt i Sydösterbotten berörs inte av Fortums affär

Fortum sålde nyligen 80 procent av vindkraftsprojektet i Kalax till ett schweiziskt bolag. De tre andra projekten i Sydösterbotten berörs inte av affären.

Nyhetsbild

Fortum säljer ut – utländsk huvudägare till Kalax vindkraftspark

Bara en femtedel av den vindkraftspark som nu byggs i Kalax i Närpes blir kvar i finländsk ägo. Fortum "breddar ägandet" för att få pengar till nya satsningar.

Nyhetsbild

EPV satsar stort på vindkraft – först i Teuva sedan i Norrskogen

EPV vindkraft ska bygga en vindkraftspark i Teuva med turbiner på hela 5,6 megawatt. Och därefter står sannolikt grannkommunen Närpes på tur för en mångmiljoninvestering.

Nyhetsbild

Kalax vindkraftspark tar form – över 70 personer jobbar med bygget

Det råder febril aktivitet i Kalaxskogarna. Här kör dumprar, grusbilar, betongbilar och grävmaskiner av och an och formar det som ska bli Fortums första vindkraftspark.

Nyhetsbild

Jordkabel dras till Nixback – en av de första i landet

Fortum börjar snart bygga kraftledningen från Kalax vindkraftspark, men i stället för en 46 meter bred ledningsgata genom terrängen blir det en jordkabel som inte syns när den väl är nedgrävd.

Nyhetsbild

Neste köper del av el från vindkraftsparken i Kalax

Neste kommer att köpa 70 procent av den el som produceras av Fortums vindkraftspark i Kalax i Närpes. Bidrar till att minska kolavtryck, säger Nestes vd.

Nyhetsbild

Vindkraftskontor i Närpes sysselsätter fler – ny park i startgroparna

Med ett vindkraftsprojekt i byggstadiet och ett i planeringsstadiet finns det en hel del att göra på Fortums kontor i Närpes, som nu har fått förstärkning.

Nyhetsbild

Församlingen förväntar sig en ny inkomstkälla: vindkraft på Bredåsen

Tidigare har Närpes församling haft arrendeavtal med bolaget Tuuliwatti för vindkraftverk på Bredåsen. Nu är kyrkan beredd att skriva avtal med en ny aktör. Församlingen hoppas på en nätt summa i arrendeinkomst.

Nyhetsbild

Nöjd markägare i Pörtom: "Hoppas det blir byggt så fort som möjligt"

Leif Björkqvist är nöjd då vindkraftsparken i Pörtom fått grönt ljus och hoppas nu på att projektet ska förverkligas så fort som möjligt. Det är snart tio år sedan förhandlingar med vindkraftsbolag inleddes.

Nyhetsbild

Bygglov för vindkraft i Västervik kan sökas nästa år

Nästa år hoppas bolaget Västervik vind kunna söka bygglov för nio vindkraftverk i Ömossaområdet.

Nyhetsbild

Korsnäs motsätter sig inte havsbaserad vindkraft

Korsnäs kommunstyrelse har bara ett enda påpekande om det stora havsområdet som är inritat för vindkraft i kommunen.

Nyhetsbild

Skogsägare förordar Fortum för planerad vindkraftspark – "Nu är det upp till var och en att bestämma"

Fortum erbjuder det fördelaktigaste arrendeavtalet. Av den åsikten är den styrgrupp som markägarna på Bredåsen i Närpes har tillsatt för att jämföra arrendeavtalen för vindkraft.

Nyhetsbild

Markägare på Bredåsen försöker enas om vindkraftsbolag

Fortum eller Prokon – vilket alternativ är bäst? Markägarna på Bredåsen i Närpes har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att jämföra arrendeavtalen för vindkraft.

Nyhetsbild

Sju av 18 vindkraftverk har rest sig – i vår googlar man med el från Övermark

Sju vindkraftverk har monterats på plats i Övermark. Med en effekt på 4,5 megawatt per styck är turbinerna de största i sitt slag i Finland. Och i början av nästa år ska produktionen vara i full gång av el från Hedet till Googles servercentral i Fredrikshamn.

Nyhetsbild

Inga reaktioner mot havsvind i Korsnäs och Närpes – trots sju gånger så stort område som i Sideby

Medan diskussionerna går heta i Kristinestad är det tyst i Korsnäs och Närpes – trots att det anvisade området för vindkraft till havs är sju gånger så stort som i Sideby-Skaftung. Havsområdet utanför Korsnäs och Närpes är utmärkt för en storskalig vindkraftspark, anser Österbottens förbund i förslaget till landskapsplan.

Nyhetsbild

WPD Finland: Havsvinden växer och Korsnäs är fortfarande intressant

Korsnäs är fortfarande ett tänkbart för havsbaserad vindkraft, säger WPD Finlands vd Heikki Peltomaa om offshoreplanerna utanför Närpes/Korsnäs. En stor havsvindpark var högaktuell 2007–2008. Planerna lades i malpåse, men har inte begravts.

Nyhetsbild

CPC får lov bygga högre vindkraftverk i Lappfjärd

Bolaget CPC Finland bygger färre men högre i Lappfjärd. Kristinestad godkände bygglovsansökan för 29 turbiner på ett område där bolaget haft för avsikt att bygga fler. Här kan du se en karta som visar var kraftverken ska byggas.

Nyhetsbild

Nu är två bolag intresserade av att bygga vindkraft på Bredåsen

Två bolag är intresserade av att bygga vindkraftverk på området Bredåsen i Närpes. Därmed uppstår en konkurrenssituation där markägarna får ta ställning till vilket bolag som erbjuder de bästa arrendevillkoren.

Nyhetsbild

CPC vill bygga högre – söker 37 nya bygglov

CPC Finland vill öka höjden på vindkraftverken i Lappfjärd och Lakiakangas och söker nya bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ansökningarna på måndag.

Nyhetsbild

Fortum utreder ny vindkraftspark i Närpes

NÄRPES Markägare har bjudits in till möte om ett nytt vindkraftsprojekt i Närpes.

Nyhetsbild

Vägar och grunder ska vara klara i år – nästa sommar reser sig vindkraftverken i Kalax

Innan årets slut ska man ha anlagt alla vägar och byggt grunderna för vindkraftverkens fundament i Fortums nya vindkraftspark i Kalax.

Nyhetsbild

Planerna på rekordhöga vindkraftverk går vidare – men effekterna på Lappfjärds å måste granskas

På gränsen mellan Bötom och Storå planeras en vindkraftspark som får regionens övriga att blekna. Men än så länge är planerna i ett tidigt skede.

Nyhetsbild

Markägare välkomnar vindkraften till Tjöck: "Klart skogsägarna ska ta vara på möjligheten"

Projektområdet där Fortum projekterar för 26 vindkraftverk ägs till stora delar av Leo Mård, som välkomnar satsningen. Så länge de inte reser någon turbin på trappan till jaktstugan.

Nyhetsbild

Regeringen vill sänka fastighetsskatt på havsvind – kan ge nytt bränsle åt planerna utanför Sideby

I det färska regeringsprogrammet ingår en skrivelse om sänkt fastighetsskatt på turbiner på havet. Det kan ytterligare spä på diskussionerna om havsvinden utanför Sideby-Skaftung.

Nyhetsbild

Fortum köpte Kristinestad-Tjöck vindpark med planerade 26 kraftverk

Kristinestad-Tjöck vindpark ägs nu av Fortum. I och med köpet äger Fortum projekt med totalt 67 planerade turbiner i södra Närpes och norra Kristinestad.

Nyhetsbild

Fortum fattade investeringsbeslut – börjar bygga i Kalax i sommar

Nu är det definitivt klart att en ny stor vindkraftspark ska byggas i Kalax, Närpes. Fortum har fattat investeringsbeslutet – en satsning på 90 miljoner euro.

Nyhetsbild

CPC Finland bekräftar att Google köper el från vindkraft i Storå

CPC Finland har undertecknat ett långvarigt elleveransavtal med teknologiföretaget Google. Avtalet gäller de vindkraftverk som ska byggas i Storå i Södra Österbotten. Byggnadsarbetena inleddes i juli 2018 och planen är att kraftverken tas i bruk hösten 2019.

Nyhetsbild

Havsvinden i Sideby gjorde comeback i landskapsplanen

I fjol beslöt landskapets fullmäktige att stryka havsvindparken utanför Sideby ur kommande landskapsplanen. Nu har styrelsen tagit in den igen.

Nyhetsbild

Vindkraftspark planeras i Storå – bygget inleds redan i sommar

CPC Finland har skrivit under ett långvarigt elleveransavtal för en vindkraftspark på 50 megawatt i Storå i Södra Österbotten. Bygget inleds den här månaden.

Nyhetsbild

Tävling om stöd till vindkraft hålls i höst – betalas 2020

I november och december ska anbuden lämnas in till det nya stödsystemet för förnybar elproduktion. Det mesta väntas gå till vindkraft.

Nyhetsbild

Huikku tuulivoima får förlängt arrende till 2045

Finansiärerna önskade 25 års drifttid och Kristinestad förlänger arrendetiden för vindkraftverket på Björnön till 2045.

Fortum köper Vindins planerade vindparker

Sex vindkraftsparker under planering i Österbotten får Fortum som ägare. Det handlar om de projekt som tillhör svenska Vindin.