Ekonomi

Vindkraft

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

Kaskö hamn börjar samarbeta med vindkraftsbolaget OX2 – ska tillsammans planera för havsvindkraft

Området utanför Kaskö och Närpes är 480 kvadratkilometer stort. Där planerar bolaget OX2 omkring 100 vindkraftverk.

Nyhetsbild

Öjvinds saga är all – sista bolagsstämman hålls för Nämpnäspionjären i vindkraft

Sommaren 2022 revs vindkraftverket Öjvind i Nämpnäs efter att ha producerat el i 20 år. Nästa vecka hålls bolagsstämman som också likviderar bolaget bakom en vindkraftspionjär, bolaget Öskata Vind Närpes.

Nyhetsbild

Grafik: Planerad vindkraftspark i Pörtom kan få nio kraftverk – eller 45

Nu är det möjligt att säga sin åsikt om alternativen för Brändskogens vindkraftspark.

Nyhetsbild

Kristinestad tvärvände – öppnar upp för dubbelt så mycket vindkraft i Västervik

På basen av ny information ändrar sig Kristinestad och tillåter att Västervik vindkraftspark växer med det dubbla.

Nyhetsbild

Harrström kan få nya vindkraftverk – men då måste arrendekontrakten ändras

KORSNÄS I fem år stod två vindkraftverk i Harrström. I ett år har de varit borta, men det finns planer på att bygga nytt. Bygglov har redan varit uppe till behandling.

Nyhetsbild

Liten vindkraftspark planeras nära Valsberg – 2,2 kilometer från närmaste bostadshus i Närpes

Tre vindkraftverk kan resa sig öster om Övermark i de finska grannkommunerna Teuva och Kurikka, men nära kommungränsen till Närpes.

Nyhetsbild

Resningen av Björklidens vindkraftspark har inletts – ''Arbetet med den första turbinen tar alltid längst''

Två turbiner är klara i Björklidens vindkraftspark. Planen att ha alla sju turbiner klara i september, men det finns några hinder längs vägen.

Nyhetsbild

Geologer lodar vattenområde för vindkraftpark utanför Närpes – men vädret skapar avbrott i jobbet

Forststyrelsen har anlitat geologiska forskningscentralen för att utföra lodningar och kartlägga havsbottnen utanför Närpes. Lodningsarbetet är dock väldigt väderkänsligt och denna veckas prognos ser ut att skjuta på arbetet.

Nyhetsbild

Forststyrelsen planerar havsvindkraft för fullt – anbudsprocessen närmast i tid i Närpes, senare i Kristinestad

Forststyrelsens projektutvecklingschef Ville Koskimäki kommenterar ramarna för pågående och kommande vindkraftsprojekt. I Sydösterbotten kan vi vänta oss havsvindkraftparker först i Närpes och sedan Kristinestad, säger han.

Nyhetsbild

Från Kristinestad i söder till Jakobstad i norr förbereder sig hamnarna på att lösa havsvindkraftens logistik

Byggandet av havsbaserade vindkraftverk är ett logistiskt stort projekt. Nu utreder Österbottens förbund hur regionens hamnar tillsammans kan erbjuda vindkraftsbyggare goda servicelösningar.

Nyhetsbild

Nämpnäs skifteslag ville att beslutet om havsvindkraft omprövas – men stadsstyrelsen håller fast vid sitt beslut

För en månad sedan beslöt stadsstyrelsen att en delgeneralplan får göras upp för havsvindkraft i Närpes. Delägarlaget Nämpnäs skifteslag har lämnat in en begäran om omprövning av beslutet. Stadsstyrelsen omprövade sitt beslut – men fattade sedan ett nytt likadant, så det blir ingen ändring.

Nyhetsbild

Alfred och Ralf har samlat över 1700 namn mot havsvindkraft – "Folk förstår inte omfattningen av vad som planeras"

På drygt fyra månader har ett upprop mot havsvindkraftparker samlat över 1 700 namn. På måndagen överräcktes det till Österbottens förbund.

Nyhetsbild

GRAFIK: Det här är stegen från landskapsplan till färdiga vindkraftverk – "Det handlar om flera år"

Inga invändningar från stadsstyrelsen mot fler områden för vindkraft i landskapsplanen och grönt ljus för en delgeneralplan för havsvindkraft utanför Närpes. Men processen innan ett bygge kan inledas är ännu lång – vi tipsar om hur du kan påverka.

Nyhetsbild

Finland byggde näst mest vindkraft i Europa i fjol – och nu får det blåsa; världens vinddag firas på torsdag

I hela Europa blev Finland endast slaget av ett annat nordiskt land ifjol, när det gäller utbyggnaden av vindkraft på landbacken.

Nyhetsbild

Vindkraften rör upp känslor i Närpes – "Vi politiker borde kanske ha diskuterat mera öppet"

Aktuella vindkraftsfrågor väcker känslor och leder till starka åsikter hos invånare i Närpes. Det har ledamöter i stadsstyrelsen och -fullmäktige fått erfara. Lokalpolitikerna tycker inte frågorna är enkla, även om de verkar eniga utåt.

Nyhetsbild

Om all planerad vindkraft blir av skulle den förse fem Finland med el – över hälften av planerna finns i Österbotten

Planerna på ny vindkraft har tagit rejäl fart det senaste halvåret. Om alla förverkligas skulle elproduktionen stiga till 450 terawattimmar per år, ungefär fem gånger så mycket som hela landets årsförbrukning i dag.

Nyhetsbild

Kristinestad vill krympa havsområde för vindkraft med hälften – ingen större tröst, tycker motståndarna

Kristinestad sväljer inte reserveringen i utkastet till landskapsplan, utan vill krympa området för havsvindkraft med hälften. Enligt styrelsens ordförande betyder beslutet inte nej till planerna.

Nyhetsbild

Planeringen av vindkraft i Pörtom fick grönt ljus – Brändskogen kan få upp till nio kraftverk

Nu inleds planeringen av en vindkraftspark på det så kallade Brändskogen-området i Pörtom. Över 75 procent av markägarna där har ingått arrendeavtal med Prokon. Enligt preliminära planer omfattar projektet sju till nio vindkraftverk.

Nyhetsbild

GRAFIK: Den nya landskapsplanen godkänner ännu fler vindkraftsområden i Sydösterbotten– de flesta ute till havs

Utbyggnaden av vindkraften i Sydösterbotten ser ut att kunna fortsätta om den nya landskapsplanen godkänns.

Nyhetsbild

Nu drar Forststyrelsen igång anbudsprocessen för vindkraft till havs – bland annat utanför Närpes

Forststyrelsens planer på en vindkraft till havs utanför Närpes är en del av deras satsning som ska ge landet tre gigawatt ny vindkraft. Nästa steg är att se vem som är intresserad av att bygga.

Nyhetsbild

Svenska företaget OX2 hoppas få investera 3 miljarder utanför Närpes – och överväger lokal vätgasproduktion

De första utredningarna av miljöeffekterna görs nu för en havsvindkraftspark som kunde producera lika mycket el som halva Olkiluoto 3.

Nyhetsbild

Närpes inför ny decibelgräns för ljud från vindkraft – efter kompromissförslag

Närpes går ett steg längre än lagen och inför nya decibelgränser för vindkraftsparker. Stadsstyrelsen var enig i sitt förslag – som blev en kompromiss.

Nyhetsbild

Även Töjby skifteslag är mot vindkraft till havs – "Är det värt att offra havsmiljön för 25 års tid?"

Precis som Nämpnäs skifteslag motsätter sig Töjby skifteslag vindkraftverk till havs. Skifteslagets ordförande Erik Ulfvens samt sommarstugeägarna Tor-Erik Malmén och Lisbeth Lindfors vill blicka ut över en obruten horisont.

Nyhetsbild

Lokala företag om havsbaserad vindkraft: "Om man inte försöker kan man inte heller vänta sig att få vara med"

Den havsvindkraftspark som planeras utanför Korsnäs är ett massivt projekt. De stora insatserna väntas komma utifrån då vindkraftsparken byggs upp, men lokalt tror man också på möjligheter för små, lokala företag att haka på.

Nyhetsbild

Vindkraften föreslås få strängare bullergräns i Närpes – det är förslaget när stadsstyrelsen möts nästa vecka

Bullergränsen för vindkraftsparker är nu 40 decibel dagtid, vilket också motsvarar statsrådets förordning nattetid. Men kommunerna kan också besluta om strängare gränser, vilket Närpes föreslås göra.

Nyhetsbild

Finlands vindkraftsförening har valt ny styrelse – och ser potential i havsvindkraften

Heikki Peltomaa fortsätter som ordförande.

Nyhetsbild

Samlar namn mot havsvindkraft – "Vi vill åtminstone bevara den obrutna horisonten"

Karl-Henrik Langels startade en namninsamling för att stoppa vindkraftsplanerna till havs utanför Närpes.

Nyhetsbild

Ikea vill vara med och bygga vindkraftspark i havet utanför Korsnäs – med möjlig byggstart 2026

Den svenska möbeljätten vill bli en aktör också när det gäller vindkraft till havs. Nu satsar de 30 miljoner i projekt bland annat utanför Korsnäs.

Nyhetsbild

Nu får allmänheten se nya landskapsplanen – utkastet presenteras digitalt

Denna vecka hålls det första informationsmötet av tre där utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 presenteras. I planen anges bland annat var det är lämpligt att bygga vindkraftsparker.

Nyhetsbild

Uppdaterad: Kristinestad vill att besvär behandlas snabbt – "Vore viktigt att få Åback klart samtidigt som vätgasanläggningen"

Den genomsnittliga handläggningstiden på 13,8 månader avskräcker. Kristinestad vill att domstol behandlar Åback-besvär snabbare. CPC Finlands vd Erik Trast betonar också vikten av en snabb behandling.

Nyhetsbild

Stamnätets kapacitet räcker inte för all ny vindkraftsel – Fingrid moderniserar elsystemet

Allt fler vindkraftverk byggs i i de västra delarna av Finland och stamnätet har allt svårare att föra elen vidare till kunderna som ofta finns i andra delar av landet.

Nyhetsbild

Vindkraftverk i Övermark utan vingar då huvudlager byts ut – "Ovanligt, men en del av underhållet"

Tre kraftverk i Hedets vindkraftspark behöver nya lager.

Nyhetsbild

Forststyrelsen lämnade in planeringsinitiativ för fem nya vindkraftsparker till havs – också utanför Kristinestad och Närpes

Statliga Forststyrelsen lämnade in planeringsinitiativ för vindkraft på sex havsområden, däribland utanför Kristinestad och Närpes.

Nyhetsbild

"Beslutet betydde ja till havsvind" – men varken förespråkarna eller motståndarna i Kristinestad är helt nöjda

Det beslut som fullmäktige tog på måndag kväll innebar egentligen att staden ställde sig positiv till havsvind, anser stadsstyrelsens ordförande.

Nyhetsbild

Lång diskussion om havsvindkraft utanför Sideby-Skaftung – ärendet krävde två omröstningar i fullmäktige

Det blev något av en kompromisslösning när fullmäktige tog ställning till havsvindkraft utanför Kristinestads kust.

Nyhetsbild

Nästa sommar ska de 56 kraftverken i landets tredje största vindkraftspark stå klara – efter 728 transporter

Arbetet vid Finlands tredje största vindkraftpark går framåt. När huvudkranarna är monterade börjar vindkraftverken växa ovanför trädtopparna.

Nyhetsbild

Bullergränser för vindkraft är het fråga för politiker i Närpes – "Vi vill veta mer innan beslut fattas"

Både markägare med vindkraftsintressen och de som önskar strängare bullergränser för vindkraft kontaktar politiker i Närpes. Fullmäktigeordförande Johanna Borg: "Man kan vara för vindkraft men villig sänka gränsen".

Nyhetsbild

Namninsamling samlar röster mot vindkraft på Bredåsen – vill visa att det finns ett motstånd och få stopp på tystnadskulturen

På ett dygn samlade Sofie Bergs namninsamling mot vindkraft på Bredåsen över 200 underskrifter.

Nyhetsbild

Sofie och Mattias kan få ett vindkraftverk 1,7 kilometer från sitt hus – nu hoppas de att bullergränsen sänks

Sofie Berg och Mattias Sandström hoppas att förslaget om sänkt bullergräns från vindkraftverk ska gå igenom. De känner en stor oro för att få närmaste vindkraftverk på cirka 1,7 kilometers avstånd från sitt hem.

Nyhetsbild

Närpes kan skärpa gränserna för bullret från vindkraftsparker – och gå miste om miljoner i skatteintäkter, enligt projektchef

Närpes stadsstyrelse vill sänka maxvärdet för ljudnivån av vindkraft från 40 till 35 decibel. Utvecklingschefen för Fortum och landschefen för Prokon undrar om styrelsen och fullmäktige förstår vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle innebära.

Nyhetsbild

Jenny ser vindkraftverk i flera riktningar när hon vistas på havet – nu tycker hon det är dags att prioritera invånarna

Kan människans trivsel mätas i pengar, frågar sig Skaftungbon Jenny Lindberg. Hon vill freda havet från vindkraftverk.

Nyhetsbild

I början av april säger Kristinestad sitt om havsvindkraft utanför Skaftung/Sideby – fullmäktigeordförande är kluven

En kust som är guld värd kontra sju miljoner i fastighetsskatt. Snart ska Kristinestadspolitikerna säga sitt om havsvindkraft utanför Sideby och Skaftung.

Nyhetsbild

Närpes vill minska buller från vindkraftverk – gäller för permanenta bostäder

Bullret bör minskas. Gränsvärdet för ljud från vindkraftverk ska justeras nedåt. Det anser stadsstyrelsen i Närpes.

Nyhetsbild

Havsvindkraft utanför Kristinestad delade stadsstyrelsen – nu får fullmäktige ta ställning till för eller emot

Kristinestad låter fullmäktige ta ställning till vindkraft på havet utanför Sideby och Skaftung. I stadsstyrelsen blev det omröstning där två ville ta halt.

Nyhetsbild

Tyskt vindkraftsbolag bygger sin största vindkraftspark i Finland – i början av 2025 ska 16 turbiner stå klara i Kristinestad

Sexton turbiner i sydöstra Kristinestad ska stå driftsklara senast i början av 2025.