Ekonomi

Vindkraft

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

CPC inledde markarbetena för 31 turbiner i Lappfjärd – "Kristinestad kan även bli stor på fossilfri vätgasproduktion"

CPC Finland startade bygget av andra vindkraftsparken i Kristinestad och planerar för vad som kommer: Fossilfri vätgasproduktion. Där kunde Kristinestad bli en naturlig plats.

Nyhetsbild

Björkliden vindpark på gång – siktar på byggstart om två, tre år

För drygt ett år sedan togs vindkraftsparken Hedet i Övermark officiellt i bruk. Nu börjar det också hända kring "lillebror" Björkliden vindpark, som ligger bredvid Hedet. Enligt planen kan sju kraftverk börja resas på Björkliden-området om två, tre år.

Nyhetsbild

Nytt företag med Närpes som bas servar vindkraftverk – anställer flera montörer

I takt med att antalet vindkraftsparker ökar i Finland ökar också behovet av service och underhåll av turbinerna. Med Närpes som bas kommer ett nytt företag under tyskägda Prokon att satsa på tjänster som svarar mot den ökade efterfrågan. En lokal projektchef finns redan och montörer ska anställas.

Nyhetsbild

Nya områden för vindkraft utreds – Granskar havet från Molpe till Sideby

Många vindkraftsparker har rest sig eller är under byggnad eller planering – och nu söker landskapet nya områden för vindkraft. Flera potentiella områden till havs och på land ska undersökas närmare i Sydösterbotten, bland annat i Sideby, Övermark och Pörtom.

Nyhetsbild

CPC söker lov för högre kraftverk i Lappfjärd – "Markägare får dela på minst 700 000 per år"

CPC Finland söker nya bygglov för att kunna bygga vindkraftverk med 10 meter högre totalhöjd i Lappfjärd. Bolaget uppger att markägarna inom projektområdet får dela på minst 700 000 - 750 000 euro i arrendeinkomster per år.

Nyhetsbild

Investeringsbeslut: 31 vindkraftverk byggs i Lappfjärd – ska ge pensionsfonder avkastning

Det tyskägda vindkraftsbolaget CPC Finland bygger sin hittills största vindkraftspark i Finland. Investeringsbeslutet värt 200 miljoner euro för 31 vindkraftverk i Lappfjärd är nu fattat.  En kapitalförvaltare blir ägare till parken, som ska ge europeiska pensionsfonder god avkastning.

Nyhetsbild

Havsvindkraftspark utanför Korsnäs går vidare – fågelbeståndet och strömmingens lek granskas

Undersökningar med tanke på den planerade vindkraftsparken med 70-100 turbiner utanför Korsnäs har kört igång. Först görs fågelutredningar och inventering av strömmingens lek. Nu är planen att en del av vindkraftverken placeras längre ut tills havs.

Nyhetsbild

Markägare är nöjd: "Vi har väntat länge på det här"

Robert Kuuttinen från Bäckby är en av markägarna i den planerade vindkraftsparken i Norrskogen. Det blir en glad nyhet för honom då han får höra att projektet nu kommit så långt att investeringsbeslutet är fattat. Det har varit många turer i långdansen.

Nyhetsbild

EPV Vindkrafts vd: Norrskogen ska producera el ännu på 2050-talet

De turbiner som nu ska byggas i Närpes blir på 6 megawatt – vilket kan jämföras med dryga 3 megawatt i Lillkyro och Ömossa. Det har varit en hisnande teknologisk utveckling, säger EPV Vindkrafts vd Frans Liski – som förväntar sig att Närpesprojektet producerar el ända in på 2050-talet.

Nyhetsbild

Nu är det bestämt: EPV bygger vindkraftspark i Närpes – för över 100 miljoner euro

Närpes får sin fjärde vindkraftspark. EPV Vindkraft har fattat investeringsbeslut om Norrskogen-projektet, som betyder 17 nya vindkraftverk. Investeringen landar på ett niosiffrigt belopp.

Nyhetsbild

Elbolag köpte planerad vindkraftspark i Ömossa – nästa år är det tänkt att nio kraftverk ska resa sig

Elbolaget Ilmatar har köpt projektet Västervik vindkraftspark i södra Kristinestad och presenterar nu en tidtabell för när de nio vindkraftverken ska byggas.

Nyhetsbild

Ny landskapsplan kan placera turbiner längre ut till havs i Sideby – "Men stora avvikelser inte möjliga"

Vindkraftsområdet utanför Sideby-Skaftung kan möjligen flyttas längre ut i ny landskapsplan.

Nyhetsbild

Nu är det klart vem som river Öjvind – men betongfundamentet ser ut att bli kvar

Samma företag som river Pohjolan Voimas kraftverk i Kristinestad kommer att riva Öjvind i Nämpnäs.

Nyhetsbild

Finlands Havsvind träffade politiker och tjänstemän – Gavs i uppdrag se över möjligheten flytta turbiner längre ut

UPPDATERAD. Skulle en flytt av turbinerna längre ut till havs stilla motståndet? Finlands havsvind diskuterade möjligheten med politiker- och tjänstemän i Kristinestad.

Nyhetsbild

Ny planering igång för åtta vindkraftverk i Korsnäs

För andra gången har planläggningen av Poikel vindkraftspark i Korsnäs inletts. Processen tas om på grund av jäv under beslutsgången i den första omgången. Också nu planeras för åtta vindkraftverk.

Nyhetsbild

Havsvindbolag utan avtal med Forststyrelsen – "Brukar vara förutsättning för planläggning"

Finlands havsvinds reservationsavtal för statens vattenområden utanför Sideby och Skaftung har löpt ut. Just nu har bolaget inga avtal i kraft med Forststyrelsen.

Nyhetsbild

Frågar sig var utredningarna om havsvindparken dröjer

I februari beslöt planläggningssektionen återremittera Finlands Havsvind Ab:s ansökan om att starta upp planläggningen av vindkraft utanför Sideby-Skaftung. Fler utredningar behövdes. Två och en halv månad senare säger vd:n att han inte ännu kontaktats av staden.

Nyhetsbild

Köparen drog sig ur Öjvind-affär – nu siktar bolaget på att riva kraftverket

I höstas var en försäljning av det uttjänta vindkraftverket i Nämpnäs aktuell. Affären blev inte av, så nu planerar Öskata vind att riva Öjvind i egen regi.

Nyhetsbild

Fortum fick bygglov för 20 vindkraftverk i Tjöck – "Nu går vi in in nästa fas"

Fortum har fått sina bygglov för projekt Kristinestad norr med 20 vindkraftverk. Därmed kan nästa steg mot ett förverkligande tas.

Nyhetsbild

De som monterar vindkraftverk måste testas för coronavirus

Regionförvaltningsverket tar till smittskyddslagen och kräver obligatoriska coronavirustest av dem som monterar vindkraftverk i Kurikka, Teuva och Kauhajoki.

Nyhetsbild

Markägare hoppas på Åback – skulle få dela på en miljon euro i arrendeinkomster

Kristinestads svenska församling är stor markägare och välkomnar vindkraft på det så kallade Åback-området i Lappfjärd och Tjöck. CPC Finland utlovar omkring en halv miljon euro i fastighetsskatt om de får bygga 27 vindkraftverk.

Nyhetsbild

Nämnd vill att havsvindpark flyttas längre ut – ordförande mot hela projektet

En ny placering är aktuell för den havsvindpark Forststyrelsen har planer på utanför Korsnäs. Tekniska nämnden anser att avståndet till land bör bli längre än planerat. Nämndordföranden motsätter sig hela projektet.

Nyhetsbild

Investeringsbeslut väntas för 61 turbiner i Närpes och Kristinestad

Fortums vindkraftsprojekt i södra Närpes och norra Kristinestad avancerar – investeringsbeslut väntas för totalt 61 turbiner.

Nyhetsbild

Närpes trea i Finland med sina vindkraftverk – Österbotten producerar nästmest vindenergi i hela landet

Förra året byggdes 33 vindkraftverk i Österbotten. 21 av dem finns i Närpes. Det här gör att både Närpes och Österbotten finns högt uppe i statistiken för 2020.

Nyhetsbild

Invånare vill krympa Bredåsens vindkraftspark – oro för buller och hur Vargberget påverkas

Ta bort två, sju eller alla… Bredåsens vindkraftspark kommer för nära bebyggelsen och kommer att förstöra boendetrivseln och den fina miljön kring Vargbergets fritidsområde. Så kan man summera åsikterna som invånare lämnat in.

Nyhetsbild

Myndigheter tar upp allt från vilt till tv-signaler

Vindkraftsparken kan påverka viltet, störa tv-, mobil- och radiosystem samt orsaka olägenhet för människor i området, framkommer i myndighetsutlåtandena.

Nyhetsbild

Mätningar visar: Ljudnivån från Hedets vindkraftspark under gränsvärdet

De bullermätningar som gjorts i Hedets vindkraftspark i Övermark är klara. Två olika mätningar har gjorts och de visar båda att ljudnivån håller sig under gränsvärdet, uppger ägaren. Däremot har det varit problem med vissa maskiner där.

Nyhetsbild

Ännu högre vindkraftverk på gång – kan bli upp till 290 meter höga på Bredåsen

Totalt 43 eller 44 vindkraftverk med en totalhöjd på 270 eller 290 meter. Det planeras för Bredåsens vindkraftspark öster om Svartbäcken. Om planerna förverkligas blir det här den hittills största – och högsta – vindkraftsparken i Närpes.

Nyhetsbild

Korsnäs kan få miljoner i skatteinkomster från havsvindpark

Nu drar planeringsprocessen igång för en vindkraftspark till havs utanför Korsnäs. Kommunstyrelsen i Korsnäs har gett klartecken. En vindkraftspark skulle kunna bidra med årliga miljonbelopp till kommunens kassa.

Ja till att planera vindkraft till havs i Korsnäs

Det blev grönt ljus i tekniska nämnden i onsdags för att inleda planläggning av en havsbaserad vindkraftspark utanför Korsnäs. Nu går frågan vidare till kommunstyrelsen.

Nyhetsbild

Kristinestad oroar sig för grundvattnet – och vill ha ny miljökonsekvensbedömning för planerad vindkraftspark

Uppdaterad. Kristinestad ömmar fortfarande över grundvattnet vid Bötombergen – trots att CPC Dagsmark redan placerat om vindkraftverken som planeras där.

Nyhetsbild

Forststyrelsen börjar planera vindkraft till havs – "Turbiner kan snurra utanför Korsnäs redan 2025"

De allmänna vattenområdena som förvaltas av staten måste aktiveras för att bli kvitt beroendet av fossila bränslen. Och så tjänar förstår Forststyrelsen en rejäl hacka på arrendeinkomster.

Nyhetsbild

Nu har det byggts klart i Kalax – "På köpet fick byn ett väldigt fint vägnät"

Det enda som återstår är en sista testrunda. Därefter är vindkraftsparken i Kalax helt färdigställd. Och produktionen är i redan i full gång.

Nyhetsbild

Vindkraftspark utanför Sideby orsakade diskussion: "Landskapsförbundet borde göra om, göra rätt"

ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund sade ja till ny havsplan, trots vindkraftsprotester från Kristinestad: "Vi har redan tillräckligt med möllor."

Nyhetsbild

Nederländare intresserade av att riva Öjvind – möllan kan vara borta till våren

Dagarna börjar vara räknade för Öjvind i Nämpnäs. Vindkraftverket som har drygt tjugo år på nacken ska monteras ner. En nederländsk firma har visat intresse för demonteringen. Och man är överens om priset.

Nyhetsbild

Tyskägt bolag söker bygglov för 16 turbiner i Kristinestad – planerar för totalt 176 i Finland

Tyska företaget Energiequelle planerar för 176 vindkraftverk i Finland – däribland 16 i sydöstra Kristinestad som bolaget Mikonkeitaan Tuulivoima nu söker bygglov för.

Delgeneralplanen för Bredåsens vindkraftspark kan vara färdig om ett år

I oktober nästa år kan delgeneralplanen för Bredåsens vindkraftspark öster om riksåttan i Yttermark–Finby vara färdig, om allt går enligt planerna.

Nyhetsbild

Fortum planerar för 44 vindkraftverk på Bredåsen

Den planerade vindkraftsparken öster om riksåttan i Yttermark och i Finby har nu avancerat så långt att det första skedet av planläggningen presenteras för stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Vindkraft tar ny fart i Korsnäs – två områden kan planeras på nytt

Planläggningen av tre vindkraftsparker i Korsnäs avslutas, men det betyder inte att planerna skulle ha skrinlagts. Nu är förslaget i stället att planeringen för betydligt större vindkraftverk på samma områden i kyrkbyn respektive Molpe inleds.

Inga lodräta bergväggar tillåts i marktäkt i Rangsby

EPV Vindkraft får idka täktverksamhet i Rangsby. Däremot tillåter inte tillståndet brytning av berg så att nästan lodräta bergsväggar uppstår.

Nyhetsbild

EPV förbereder för vindkraftverk i Norrskogen – planerar egen marktäkt i området

EPV Vindkraft gör nu förberedelser för sin kommande storinvestering i Norrskogen i Närpes. Bolaget vill krossa berg i Rangsby för att få material då vindkraftsparken byggs.

Nyhetsbild

Öskata vind går in för rivning – snart kan Öjvind vara ett minne blott

Det finns inga andra realistiska alternativ än att demontera Öjvind i Nämpnäs. Aktieägarna går nu in för rivning av det uttjänta vindkraftverket – 21 år efter att det började snurra.

Nyhetsbild

Öjvind har gjort sitt – Närpes första vindkraftverk monteras troligen ner

Från den 1 september 1999 – lagom till höststormarna – kördes produktionen i gång för Närpes första vindkraftverk. Nu, tjugoett år senare, har Öjvind i Nämpnäs tjänat ut och möllan ser ut att gå en nedmontering till mötes.

Nyhetsbild

Motion gjorde att Öjvind började snurra

Övermarkbon Trygve Erikson hade en avgörande roll då Närpes fick sitt första vindkraftverk. Den motion han lämnade in i fullmäktige ledde till att Nämpnäs fick ett vindkraftverk i fiskehamnen.

Nyhetsbild

Mäktiga specialtransporter är numera vardagsmat – vindkraftsparken i Kalax reser sig

Monteringen av vindkraftsparken i Kalax framskrider i rask takt. Familjen Backman-Gutic är en av grannarna till parken och de ser inte kraftverken som ett problem. Mer oroade är de för vägen.