Ekonomi

Vindkraft

Mest läst senaste veckan

Ekonomi

Nyhetsbild

Mätningar visar: Ljudnivån från Hedets vindkraftspark under gränsvärdet

De bullermätningar som gjorts i Hedets vindkraftspark i Övermark är klara. Två olika mätningar har gjorts och de visar båda att ljudnivån håller sig under gränsvärdet, uppger ägaren. Däremot har det varit problem med vissa maskiner där.

Nyhetsbild

Ännu högre vindkraftverk på gång – kan bli upp till 290 meter höga på Bredåsen

Totalt 43 eller 44 vindkraftverk med en totalhöjd på 270 eller 290 meter. Det planeras för Bredåsens vindkraftspark öster om Svartbäcken. Om planerna förverkligas blir det här den hittills största – och högsta – vindkraftsparken i Närpes.

Nyhetsbild

Korsnäs kan få miljoner i skatteinkomster från havsvindpark

Nu drar planeringsprocessen igång för en vindkraftspark till havs utanför Korsnäs. Kommunstyrelsen i Korsnäs har gett klartecken. En vindkraftspark skulle kunna bidra med årliga miljonbelopp till kommunens kassa.

Ja till att planera vindkraft till havs i Korsnäs

Det blev grönt ljus i tekniska nämnden i onsdags för att inleda planläggning av en havsbaserad vindkraftspark utanför Korsnäs. Nu går frågan vidare till kommunstyrelsen.

Nyhetsbild

Kristinestad oroar sig för grundvattnet – och vill ha ny miljökonsekvensbedömning för planerad vindkraftspark

Uppdaterad. Kristinestad ömmar fortfarande över grundvattnet vid Bötombergen – trots att CPC Dagsmark redan placerat om vindkraftverken som planeras där.

Nyhetsbild

Forststyrelsen börjar planera vindkraft till havs – "Turbiner kan snurra utanför Korsnäs redan 2025"

De allmänna vattenområdena som förvaltas av staten måste aktiveras för att bli kvitt beroendet av fossila bränslen. Och så tjänar förstår Forststyrelsen en rejäl hacka på arrendeinkomster.

Nyhetsbild

Nu har det byggts klart i Kalax – "På köpet fick byn ett väldigt fint vägnät"

Det enda som återstår är en sista testrunda. Därefter är vindkraftsparken i Kalax helt färdigställd. Och produktionen är i redan i full gång.

Nyhetsbild

Vindkraftspark utanför Sideby orsakade diskussion: "Landskapsförbundet borde göra om, göra rätt"

ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund sade ja till ny havsplan, trots vindkraftsprotester från Kristinestad: "Vi har redan tillräckligt med möllor."

Nyhetsbild

Nederländare intresserade av att riva Öjvind – möllan kan vara borta till våren

Dagarna börjar vara räknade för Öjvind i Nämpnäs. Vindkraftverket som har drygt tjugo år på nacken ska monteras ner. En nederländsk firma har visat intresse för demonteringen. Och man är överens om priset.

Nyhetsbild

Tyskägt bolag söker bygglov för 16 turbiner i Kristinestad – planerar för totalt 176 i Finland

Tyska företaget Energiequelle planerar för 176 vindkraftverk i Finland – däribland 16 i sydöstra Kristinestad som bolaget Mikonkeitaan Tuulivoima nu söker bygglov för.

Delgeneralplanen för Bredåsens vindkraftspark kan vara färdig om ett år

I oktober nästa år kan delgeneralplanen för Bredåsens vindkraftspark öster om riksåttan i Yttermark–Finby vara färdig, om allt går enligt planerna.

Nyhetsbild

Fortum planerar för 44 vindkraftverk på Bredåsen

Den planerade vindkraftsparken öster om riksåttan i Yttermark och i Finby har nu avancerat så långt att det första skedet av planläggningen presenteras för stadsstyrelsen.

Nyhetsbild

Vindkraft tar ny fart i Korsnäs – två områden kan planeras på nytt

Planläggningen av tre vindkraftsparker i Korsnäs avslutas, men det betyder inte att planerna skulle ha skrinlagts. Nu är förslaget i stället att planeringen för betydligt större vindkraftverk på samma områden i kyrkbyn respektive Molpe inleds.

Inga lodräta bergväggar tillåts i marktäkt i Rangsby

EPV Vindkraft får idka täktverksamhet i Rangsby. Däremot tillåter inte tillståndet brytning av berg så att nästan lodräta bergsväggar uppstår.

Nyhetsbild

EPV förbereder för vindkraftverk i Norrskogen – planerar egen marktäkt i området

EPV Vindkraft gör nu förberedelser för sin kommande storinvestering i Norrskogen i Närpes. Bolaget vill krossa berg i Rangsby för att få material då vindkraftsparken byggs.

Nyhetsbild

Öskata vind går in för rivning – snart kan Öjvind vara ett minne blott

Det finns inga andra realistiska alternativ än att demontera Öjvind i Nämpnäs. Aktieägarna går nu in för rivning av det uttjänta vindkraftverket – 21 år efter att det började snurra.

Nyhetsbild

Öjvind har gjort sitt – Närpes första vindkraftverk monteras troligen ner

Från den 1 september 1999 – lagom till höststormarna – kördes produktionen i gång för Närpes första vindkraftverk. Nu, tjugoett år senare, har Öjvind i Nämpnäs tjänat ut och möllan ser ut att gå en nedmontering till mötes.

Nyhetsbild

Motion gjorde att Öjvind började snurra

Övermarkbon Trygve Erikson hade en avgörande roll då Närpes fick sitt första vindkraftverk. Den motion han lämnade in i fullmäktige ledde till att Nämpnäs fick ett vindkraftverk i fiskehamnen.

Nyhetsbild

Mäktiga specialtransporter är numera vardagsmat – vindkraftsparken i Kalax reser sig

Monteringen av vindkraftsparken i Kalax framskrider i rask takt. Familjen Backman-Gutic är en av grannarna till parken och de ser inte kraftverken som ett problem. Mer oroade är de för vägen.

Nyhetsbild

Fritt fram för vindkraft i Västervik – flera projekt på landbacken nyaktuella

Kristinestad anser att havet ska vara fritt från vindkraft och utbyggnaden styras till landbacken. Västervik har nu vägen fri och projektören hoppas turbinerna finns på plats 2022. CPC inleder markarbetena redan i juli.

Nyhetsbild

Vindkraftsplaner i Tjöck fick grönt ljus i nämnden

Fortums planer på vindkraft i Tjöck tog ett kliv framåt när samhällsbyggnadsnämnden godkände förslaget till delgeneralplan.

Nyhetsbild

EPV Vindkraft fick bygglov för vindkraftverk i Norrskogen

Nu har EPV Vindkraft åter giltigt bygglov för Norrskogens vindkraftspark i Näsby. Sektionen för byggnadstillsyn godkände ansökan i torsdags.

Nyhetsbild

CPC tar över OX2:s vindkraftsprojekt i Kristinestad – Planerar byggstart i Lappfjärd våren 2021

CPC har köpt OX2:s planerade vindkraftprojekt i Lappfjärd-Dagsmark – och planerar byggstart i de östra delarna av Kristinestad i vår. Storprojektet Lappfjärd får vänta till våren 2021.

Nyhetsbild

EPV gör ny ansökan om bygglov i Närpes – en anmärkning

EPV Vindkraft beviljades bygglov för sjutton vindkraftverk i Norrskogen i Närpes redan 2015. En gång har loven förlängts, men eftersom inget hänt på området krävs nu nya bygglov. En person anmärker mot planerna.

Nyhetsbild

Återuppväcker planer på havsvind i Sideby – Vill bygga färre men högre kraftverk

Bolaget Finlands havsvind vill att staden Kristinestad startar upp planläggningen av en stor vindkraftspark i havet utanför Skaftung och Sideby igen. Jämfört med tidigare krymper antalet turbiner från 80 till 60. I gengäld blir de större. Investeringen räknas i 700-miljonersklassen.

Nyhetsbild

Nu startar planeringen av vindkraft öster om Vargberget

Mer än 70 procent av markägarna har ingått arrendeavtal. Nu startar planeringen av en vindkraftspark på det så kallade Bredåsen-området i Närpes.

Nyhetsbild

Plan för vindkraftverk i Västervik fick tummen upp av stadsstyrelsen

En planläggningsprocess som inleddes redan 2012 är nära  målgång. Stadsstyrelsen i Kristinestad godkände enhälligt delgeneralplanen för nio turbiner i projektområdet Västervik.

Nyhetsbild

Nu ska vindkraften utanför Sideby bort igen – Planläggningsdirektören: "Jag är förvånad"

Först med. Sedan inte med. Samma organ – två olika beslut inom fem månader. Nu ska vindkraften till havs i Sideby bort igen. Planläggningsdirektören vid förbundet har aldrig varit med om dess like.

Nyhetsbild

Övriga projekt i Sydösterbotten berörs inte av Fortums affär

Fortum sålde nyligen 80 procent av vindkraftsprojektet i Kalax till ett schweiziskt bolag. De tre andra projekten i Sydösterbotten berörs inte av affären.

Nyhetsbild

Fortum säljer ut – utländsk huvudägare till Kalax vindkraftspark

Bara en femtedel av den vindkraftspark som nu byggs i Kalax i Närpes blir kvar i finländsk ägo. Fortum "breddar ägandet" för att få pengar till nya satsningar.

Nyhetsbild

EPV satsar stort på vindkraft – först i Teuva sedan i Norrskogen

EPV vindkraft ska bygga en vindkraftspark i Teuva med turbiner på hela 5,6 megawatt. Och därefter står sannolikt grannkommunen Närpes på tur för en mångmiljoninvestering.

Nyhetsbild

Kalax vindkraftspark tar form – över 70 personer jobbar med bygget

Det råder febril aktivitet i Kalaxskogarna. Här kör dumprar, grusbilar, betongbilar och grävmaskiner av och an och formar det som ska bli Fortums första vindkraftspark.

Nyhetsbild

Jordkabel dras till Nixback – en av de första i landet

Fortum börjar snart bygga kraftledningen från Kalax vindkraftspark, men i stället för en 46 meter bred ledningsgata genom terrängen blir det en jordkabel som inte syns när den väl är nedgrävd.

Nyhetsbild

Neste köper del av el från vindkraftsparken i Kalax

Neste kommer att köpa 70 procent av den el som produceras av Fortums vindkraftspark i Kalax i Närpes. Bidrar till att minska kolavtryck, säger Nestes vd.

Nyhetsbild

Vindkraftskontor i Närpes sysselsätter fler – ny park i startgroparna

Med ett vindkraftsprojekt i byggstadiet och ett i planeringsstadiet finns det en hel del att göra på Fortums kontor i Närpes, som nu har fått förstärkning.

Nyhetsbild

Församlingen förväntar sig en ny inkomstkälla: vindkraft på Bredåsen

Tidigare har Närpes församling haft arrendeavtal med bolaget Tuuliwatti för vindkraftverk på Bredåsen. Nu är kyrkan beredd att skriva avtal med en ny aktör. Församlingen hoppas på en nätt summa i arrendeinkomst.

Nyhetsbild

Nöjd markägare i Pörtom: "Hoppas det blir byggt så fort som möjligt"

Leif Björkqvist är nöjd då vindkraftsparken i Pörtom fått grönt ljus och hoppas nu på att projektet ska förverkligas så fort som möjligt. Det är snart tio år sedan förhandlingar med vindkraftsbolag inleddes.

Nyhetsbild

Bygglov för vindkraft i Västervik kan sökas nästa år

Nästa år hoppas bolaget Västervik vind kunna söka bygglov för nio vindkraftverk i Ömossaområdet.

Nyhetsbild

Korsnäs motsätter sig inte havsbaserad vindkraft

Korsnäs kommunstyrelse har bara ett enda påpekande om det stora havsområdet som är inritat för vindkraft i kommunen.

Nyhetsbild

Skogsägare förordar Fortum för planerad vindkraftspark – "Nu är det upp till var och en att bestämma"

Fortum erbjuder det fördelaktigaste arrendeavtalet. Av den åsikten är den styrgrupp som markägarna på Bredåsen i Närpes har tillsatt för att jämföra arrendeavtalen för vindkraft.

Nyhetsbild

Markägare på Bredåsen försöker enas om vindkraftsbolag

Fortum eller Prokon – vilket alternativ är bäst? Markägarna på Bredåsen i Närpes har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att jämföra arrendeavtalen för vindkraft.

Nyhetsbild

Sju av 18 vindkraftverk har rest sig – i vår googlar man med el från Övermark

Sju vindkraftverk har monterats på plats i Övermark. Med en effekt på 4,5 megawatt per styck är turbinerna de största i sitt slag i Finland. Och i början av nästa år ska produktionen vara i full gång av el från Hedet till Googles servercentral i Fredrikshamn.

Nyhetsbild

Inga reaktioner mot havsvind i Korsnäs och Närpes – trots sju gånger så stort område som i Sideby

Medan diskussionerna går heta i Kristinestad är det tyst i Korsnäs och Närpes – trots att det anvisade området för vindkraft till havs är sju gånger så stort som i Sideby-Skaftung. Havsområdet utanför Korsnäs och Närpes är utmärkt för en storskalig vindkraftspark, anser Österbottens förbund i förslaget till landskapsplan.

Nyhetsbild

WPD Finland: Havsvinden växer och Korsnäs är fortfarande intressant

Korsnäs är fortfarande ett tänkbart för havsbaserad vindkraft, säger WPD Finlands vd Heikki Peltomaa om offshoreplanerna utanför Närpes/Korsnäs. En stor havsvindpark var högaktuell 2007–2008. Planerna lades i malpåse, men har inte begravts.

Nyhetsbild

CPC får lov bygga högre vindkraftverk i Lappfjärd

Bolaget CPC Finland bygger färre men högre i Lappfjärd. Kristinestad godkände bygglovsansökan för 29 turbiner på ett område där bolaget haft för avsikt att bygga fler. Här kan du se en karta som visar var kraftverken ska byggas.