Visst fanns det tvivel också, när entreprenören Peter Vesterbacka inledde samarbete med Kristinestads gymnasium i höstas och lockade skolan att medverka i sin senaste skapelse – Finest Future vars mål är att locka internationella studerande till gymnasierna.

Dels mot företagsidén, men dels kring om några elever överhuvudtaget skulle välja Kristinestad.

Svaret kom förra veckan – av totalt 17 antagna är majoriteten, 10, internationella studerande. Det var också så många det fanns beslut om att ta emot. Totalt 15 internationella studerande sökte studieplats i svenska gymnasiet.

Eftersom eleverna inledde studier i svenska språket först i februari kommer det givetvis att innebära utmaningar. Å andra sidan kan vi anta att studerande som byter världsdel har en inneboende studiemotivation som smidigt tar dem ikapp sina kamrater från Kristinestad.

Finest Future debiterar deltagande skolor 2 500 euro per år för att få vara del i marknadsföringen. Skolorna får statsandelar för de studerande, som själva betalar sitt uppehälle. Merparten kommer att bo på Willa Viktor på Östra sidan.


Det långsiktiga målet är även försöka förmå de studerande att stanna och i förlängningen avhjälpa bristen på arbetande händer som redan nu lamslår näringar. Eller som Vesterbacka konstaterat: för att råda bot på kommande arbetskraftsbrist måste vi titta utåt för att säkerställa välfärden.

Forskning visar dessutom att ju tidigare man etablerar sig i nytt land desto större chans att man blir kvar. Och tanken är att de studerande ska gå vidare till universitetsutbildning och andra läroinrättningar för att i förlängningen sätta bo i sitt nya hemland.

Och i samklang med samhällsomvandlingen det pratas om där potentiella företagsetableringar ska skapa ett stort antal nya arbetsplatser är det utåt blickarna ska riktas.

"'Gymnasieborgen' är ingen stängd institution utan ska ligga i framkant av utvecklingen."

Enligt färska regeringsprogrammet förutspås svårigheter att få permanent uppehållstillstånd, vilket om det förverkligas, kan leda till svårigheter att även locka utländsk expertis.

Överlag är det spännande tider för gymnasieutbildningen i Kristinestad där också nya specialinriktningar lanserats; flerspråkighet och internationalism samt ekonomi och entreprenörskap/företagsamhetsfostran, för att ta lyra på den strukturomvandling som pågår.


En ytterligare idé som gror är att ge elever möjlighet att läsa distanskurser inom tredje stadiets utbildning och samarbeta med företag som leder in dem i yrken som kommer att efterfrågas i och med den gröna omställningen.

Eller helt i enlighet med den nya läroplanen som betonar kontakter mellan skola och arbetsliv.

På så sätt skapas möjligheter att redan under gymnasietiden kunna välja inriktningar som ger möjlighet att stanna på orten.

Nu ska den möjligheten förstärkas i Kristinestad, för ”gymnasieborgen” är ingen stängd institution utan ska ligga i framkant av utvecklingen.