Mobbning kan vara traumatiskt för den som blir utsatt och i dag sker allt mer mobbning anonymt och svåråtkomligt på internet. Vi vill lyfta det här ämnet i en enkät.

Har du själv någon gång utsatts för nätmobbning, eller är du förälder till ett barn som utsätts? Vi vill höra din egen eller ditt barns upplevelser kring detta. Berätta hur mobbningen har påverkat ditt eller ditt barns mående. Vidtog ni några åtgärder, som att exempelvis blockera eller polisanmäla mobbaren? Vi vill gärna höra om åtgärderna ledde någon vart.

Under försommaren utmynnar enkäten i artiklar om ämnet nätmobbning. Du får svara anonymt på frågorna.

Du hittar frågorna här.

Enkäten är stängd och tar inte längre emot svar.