|

Stor skillnad i kostnader för skolmaten

Vi kan känna stolthet över att vi kan erbjuda gratis skolmat.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Skolmaten i de finländska grundskolorna kostade i snitt 2,80 euro per elev och dag, enligt Utbildningsstyrelsens senaste statistik som är från 2013. Statistiken bygger på uppgifter från kommunerna. I denna summa ingår förutom råvaror kostnader för personal, köksutrustning och -apparater och logistik. Däremot har man inte räknat med fastighetskostnaderna. Korsnäs hör till de kommuner som har den dyraste skolmaten, 7,05 euro per grundskolelev och dag. I Kristinestad är motsvarande summa 5,37 euro, i Närpes 3,61 euro, enligt statistiken som presenterades av FNB i går. Det är svårt att få en rättvis jämförelse av kostnaderna för själva skolmaten. I en kommun med stora skolor och få skolkök uppnås en stordriftsfördel då det gäller tillredning och personalkostnader. Man kan tolka statistik av detta slag på olika sätt. Har de kommuner som har den dyraste skolmaten också den bästa och godaste skolmaten, satsar de mera på råvaror och tillredning? Eller går en oproportionerligt stor del till lönekostnader, pengar som i stället kunde användas till högklassigare råvaror? Man kan alltså knappast automatiskt dra likhetstecken mellan kostnader och kvalitet. Det finns otaliga förklaringar till skillnaderna mellan kommunerna (och därtill finns skillnader mellan skolorna inom en kommun) och för att kunna dra bestämda slutsatser borde man förstås gräva djupare i statistikunderlaget. Siffrorna visar i varje fall att man kan tillreda god och näringsrik husmanskost till konkurrenskraftiga priser. Det är få länder som erbjuder skolelever gratis lunch i skolan. De finländska eleverna har erbjudits den förmånen sedan 1948. Det är en tradition värd att hålla fast vid. Skolmat gratis för eleverna är en viktig del av välfärdssamhället, den ger alla barn möjlighet att äta sig mätta minst en gång per skoldag, oavsett familjens ekonomiska ställning. Varje dag får nästan 800 000 barn och ungdomar ta del av denna förmån. En annan sak är att skolmaten inte alltid får den uppskattning den förtjänar. Samtidigt är det välkommet med en granskning av skolmaten, inte bara vad den kostar utan också hur den smakar, hur den tillreds och transporteras och vad kunderna – elever och personal – tycker om slutresultatet. – Största delen av skolorna meddelar att de använder sig av Statens näringsdelegations rekommendationer för skolmat. Vår lagstiftning är ändå mycket liberal vad gäller skolmaten. Den anger bara att maten ska vara gratis, fullvärdig, ändamålsenligt ordnad och övervakad, säger undervisningsrådet Marjaana Manninen till FNB. Meningen är att rekommendationerna för skolmaten ska uppdateras under detta år. Ett mål med skolbespisningen är också att lära ut vett och etikett och matkultur, som en del av skolans fostringsuppdrag. Skolmat som är gratis för eleverna är något som vi kan känna stolthet över i Finland.

Kommentarer
|

Hus i trä på frammarsch

Nyhetsbild
Huvudplanerare Johan Ångerman med en 28 centimeter träbit som visar tjockleken på ytterväggen i Petalax gymnasium. Till höger teknisk direktör Lars Lundegård och bildningsdirektör Agneta Martin. Foto: Arkiv/Mikael Nybacka
Närpes bör ge massivträ en ärlig chans när ny skola ska byggas.
Bästa läsare
För att fortsätta läsa behöver du ha en prenumeration och vara inloggad.
1 månad för 1€
Lokala nyheter när du vill, var du vill.
Ja tack!

Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Lokalt

Biskopen i samtal med Kristinestadspräster: Förtroendet måste återskapas

Det som hänt har berört hela arbetslaget, sade biskop Björn Vikström efter samtal med församlingsanställda i Kristinestad. Biskopsbesöket aktualiserades av prästernas uttalanden om homosexualitet. Kaplan Markus Engström sade efteråt att han "fortsättningsvis ska hålla sig till skriften".

Nyhetsbild
Lokalt

Göran Honga räknar med att vårdreformen faller

Kaskö och Närpes får sluta vänta på vårdreformen i sina fusionsutredningar. Det ser inte ut att bli någon reform säger utredaren Göran Honga.

Nyhetsbild
Lokalt

EPV fick femte bygglovet i Uttermossa – Ömossaparken kan svälla

EPV:s planer på att förstora vindkraftparken i Ömossa tog ett kliv närmare förverkligande på onsdagen, när Kristinestad beviljade bolaget sitt femte bygglov.

Nyhetsbild
Lokalt

Närvårdaren som slog larm om Ulrika talar ut

Situationen på vårdhemmet Ulrika var tröstlös, närmast kaotisk. Det säger den närvårdare som slog larm om missförhållandena på Esperi Cares boende i Kristinestad. Tarja Parkatti talar ut i närvårdarfacket Supers webbtidning.

Nyhetsbild
Lokalt

Överväger räcke för att dela upp trafiken längs Nybrovägen

De flesta stolpar som har delat upp Nybrovägen i Finby i en separat gång- och cykelbana och en separat körbana för bilar är försvunna. Enligt dagens planer ska i fortsättningen endast den norra sidan bli kvar som gång- och cykelbana med ett räcke som avgränsning till körbanan.

Mest läst senaste veckan