Är du beredd att acceptera fasta militärbaser i Finland om det är ett krav för att bli Natomedlem?
Och är Natofrågan verkligen något som berör män mer än kvinnor? Hittills är majoriteten av de som svarat på enkäten, 64 procent, män.

Vad tycker du? 

Enkäten är avslutad och det går inte att svara på den mer.