Stöd för examensarbeten om tvåspråkighet i Kstad

Två examensarbeten om två språk i småbarnsfostran stöds av staden Kristinestad. Det ena arbetet är på svenska och det andra på finska.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Isabelle Back och Miia Jukarainen får båda 500 euro i stöd för sina kandidatarbeten inom småbarnsfostran. Båda är från Kristinestad. Stadsstyrelsen har beviljat stöden.

Ett daghem med två språk - en kvalitativ studie om tvåspråkig verksamhet i daghemmen heter Isabelle Backs kandidatarbete. Hon utbildar sig till lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

Miia Jukarainen studerar småbarnspedagogik vid universitet i Jyväskylä. Hon tar upp tvåspråkighet som rikedom, som fostrarna upplever det. Hennes arbete har rubriken Kaksikielisyys on rikkaus - Kaksikielinen varhaiskasvatus kasvattajien kokemana.

Kommentarer

Vuxeninstitutet fortsätter integrera invandrare genom språkundervisning på arbetsplatsen

Inom Närpes vuxeninstitut är det aktuellt med ett integrationsprojekt. Fokus ligger på undervisning i svenska för invandrare.

Mest läst senaste veckan