|

Närpes upp i sysselsättningstopp – färre arbetslösa och fler lediga jobb

NyhetsbildZoom
För svetsare är sysselsättningsläget fortsättningsvis gott, och speciellt bland metallföretagen i Närpes är efterfrågan stor. Foto: Ann-Sofie Långvik
Antalet arbetslösa fortsätter att minska medan de lediga jobben blir fler. Det är kontentan av sysselsättningsöversikten för augusti månad.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Nu är det Närpes som tillsammans med Pedersöre visar upp de bästa sysselsättningssiffrorna inom området för NTM-centralen i Österbotten. I augusti fanns det 117 arbetslösa arbetssökande i Närpes (2,7 procent), jämfört med 184 arbetslösa månaden innan. Minskningen sedan samma period i fjol är 40 procent.

I de övriga sydösterbottniska kommunerna är trenden den samma. I Korsnäs var 4,4 procent arbetssökande, i Kristinestad 4,6 och i Kaskö 7,2 procent.


I hela landskapet är det Vasa som uppvisar de högsta arbetslöshetssiffrorna, där var 8,4 procent arbetssökande i augusti. I hela landskapet är 7.403 personer (6,4 procent) arbetslösa, det är en minskning med ­2.155 personer sedan ett år tillbaka.

En närmare titt på siffrorna visar att långtidsarbetslösheten (det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år) minskar. Arbetslösheten minskar också i alla åldersgrupper, på alla utbildningsnivåer och andelen män av alla arbetssökande blir mindre.

Arbetslösheten minskade också i nästan alla yrkeskategorier, enda yrkesgruppen som uppvisar en liten ökning är militärer.

Arbetslösa i Sydösterbotten augusti 2018 (2017 inom parentes)

  • Kaskö: 7,2 procent – 37 personer (10,1 procent – 55 personer)
  • Korsnäs: 4,4 procent – 45 personer (6,4 procent – 66 personer)
  • Kristinestad: 4,6 procent – 131 personer (5,6 procent – 163 personer)
  • Närpes: 2,7 procent – 117 personer (4,4 procent – 195 personer)
  • Österbotten: 6,4 procent – 7.403 personer (8,1 procent – 9.558 personer)

Kommentarer