|

Åtminstone får vi mera information

NyhetsbildZoom
Närpesfullmäktige har godkänt en utredning med Vasaregionen, liksom Kristinestad. Men Kaskös signal att stå utanför innebär att man låter staten fatta beslutet Foto: Mats Ekman Foto: Mats Ekman
Säg kommunreform. Vilken blir reaktionen? Tja, antagligen resignation eller ointresse hos de flesta, i värsta fall en kräkreflex. Många är vid det här laget så utleda på kommunreformen att de suckar blott ordet nämns.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Kommer kommunreformen att gå vidare i önskad takt?

Regeringens storstilade kommunreform, som alla slöt upp bakom i regeringsprogrammet för snart tre år sedan, har avancerat långsamt. Men upplägget var inte heller genomtänkt. Förankringen i verkligheten var för svag, argumentationen dåligt underbyggd. Det problematiska är att kommunreformen från början gått i otakt med social- och hälsovårdsreformen, där man också har svårt att veta hur man vill ha det. Att mentalt ta avstånd från reformerna har sina risker. Det är inte bra om medborgarna fjärmar sig från processen, som går in i en ny fas. Nu ska utredningar om en eventuell ny kommunindelning göras. Den kan få konsekvenser bland annat för hur servicen ordnas. Det berör kommuninvånarna i allra högsta grad, och då är det bra att hänga med i svängarna. Kristinestad och Närpes har upprepat sin tidigare ståndpunkt, att de utreder med kommunerna i Vasaregionen, där trestadsmodellen utgör en separat del. Två alternativ att ta ställning till med andra ord. Den tredje staden, Kaskö, vill inte delta i utredningen. När stadsstyrelsen tog sig an Finansministeriets förfrågan (SÖ 22.2) blev resultatet efter omröstning att staden håller fast vid en utredning med tre städer plus Bötom och Teuva. Problemet är att ingen kommer att göra en sådan femkommunsutredning. Men alla kommuner omfattas av ministeriets utredningstvång och det betyder att Kaskö mot sin vilja gör grannstäderna sällskap till Vasa. Man kan se Kaskös ståndpunkt som en markering för självständighet och/eller en orientering mot det finska Sydösterbotten, kanske också som en protest mot den statliga styrningen. Protesten får knappast avsedd effekt. Kaskö har ingen stark förhandlingsposition, och det har sina risker att passivt överlåta initiativet till staten och demonstrativt ta avstånd från Vasaregionen. En utredning är en utredning, en annan sak om den leder till något konkret. En utredning ger åtminstone ny information, alternativ och konsekvensbedömningar att ta ställning till, i bästa fall nya tankar kring serviceproduktion och samarbete – sådant som är till nytta oavsett var kommungränsen går.

Kommentarer
|

Nu har de fått examen och jobb – Adam som närvårdare och Asha som lokalvårdare

Nyhetsbild
Inas Adam försöker lära sig cykla och får benäget bistånd av Salah Adam, som själv siktar på en mopedbil. Föräldrarna Adam Ibrahim Ali Zakaria och Asha Mohamed Eisse Ahmel hejar på dem. Foto: Mona Söderman
2014 kom makarna Adam Ibrahim Ali Zakaria och Asha Mohamed Eisse Ahmel som kvotflyktingar från Sudan till Närpes. Då satte de som mål att kunna leva ett självständigt liv i sitt nya hemland. Och de är på god väg att lyckas.

Mest läst senaste veckan