|

Borgmästare lockar inte i Kristinestad

Beslutsfattare i Kristinestad vill fortsätta med stadsdirektör.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Kristinestad leds också i fortsättningen av en stadsdirektör, om fullmäktige godkänner stadsstyrelsens enhälliga förslag. Enligt det anställs en stadsdirektör då nuvarande stadsdirektören Riitta El-Nemr går i pension i höst. Borgmästarmodellen är ett alternativ till stadsdirektör som i olika sammanhang lyfts fram i Kristinestad. Första gången borgmästare föreslogs var i ett medborgarinitiativ 2007. Nästa initiativ kom från SFP:s lokalavdelning hösten 2010. Båda gångerna har stadsstyrelsen hållit fast vid nuvarande modell med stadsdirektör.

Det är rätt ovanligt med borgmästare i Finland. Hittills har fem kommuner, bland annat Helsingfors och Tammerfors, valt borgmästarmodellen. Enligt kommunallagen är borgmästaren förtroendevald i kommunen och ordförande för kommunstyrelsen. En borgmästare kan väljas högst för fullmäktiges mandattid och mandattiden fortgår tills en ny borgmästare eller kommundirektör har blivit vald.

Fördelen med borgmästarmodellen är att den stärker den politiska ledningen och att budskapet är tydligare än om man har en mer eller mindre tydligt partipolitiskt vald kommundirektör, säger forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. (SÖ 3.2) Hon anser också att direktörsmodellen är kostnadseffektiv för en kommun av Kristinestads storlek, eftersom samma person ansvarar för ledningen både inåt och utåt.

Skiftet på den ledande posten sker i en tid då stora förändringar är på gång. En del av de frågetecken som ännu finns kring vård- och landskapsreformerna rätas förhoppningsvis ut under våren. Enligt nuvarande planer tar landskapen över social- och hälsovården från kommunerna i början av 2020.

I det nya landskapet blir Kristinestad en liten kugge och då är det viktigt med en kvalificerad tjänsteman som stadsdirektör. Det är krävande tider och de förändringar de för med sig ställer många krav på dem som ska vara med och genomföra dem. God ledarförmåga, att ta ansvar, flexibilitet och förmåga att samarbeta åt olika håll är bara några av de egenskaper som krävs av den som träder till.

Att i det här skedet börja ”experimentera” med en borgmästare ter sig inte vidare klokt. Kristinestad kan ju inte jämföras med de betydligt större städer som valt borgmästare och risken är att staden genom en borgmästarmodell bara skulle ut­öka byråkratin.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan