;
|

Vårt land bör förvaltas väl

Det är viktigt att ta hand om Finland som byggts upp med hårt arbete.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Det Finland vars 100-årsfirande kulminerar nu på självständighetsdagen är på många sätt ett bra land att leva i. Då styrkor diskuteras lyfts ofta jämlikhet och demokrati fram. Finländarna är kända för uthållighet och mod, den ”sisu” som många gånger bland annat resulterat i idrottsliga framgångar. Finländsk musik, konst och andra former av kreativitet är också vida kända i världen.

Finlands utveckling från ryskt storfurstendöme till självständig stat var inte smärtfri. Ofärdstider och förryskningssträvanden förmörkade många år innan Finland blev en självständig stat den 6 december 1917. Kort därpå utbröt ett inbördeskrig, som krävde många offer och splittrade folket i två läger. Brist på mat, ekonomiska problem och politisk instabilitet hörde också till under det självständiga landets första decennier.

I samband med andra världskriget var Finland involverat i tre krig. De första var Vinterkriget 1939–1940 och Fortsättningskriget 1941–1944, båda mot stormakten Sovjetunionen, och därpå följde Lapplandskriget vintern 1944–1945 mot Tyskland. Fredsvillkoren med Sovjetunionen var hårda, med betydande landavträdelser. Över en tiondedel av befolkningen, i huvudsak karelare, evakuerades.

Stora krigsskadestånd betalades och landet byggdes upp igen, samtidigt som samhället förändrades. Utvecklingen gick från många småbruk mot ett modernt industriland. Medborgare flyttade till större städer i hemlandet men många emigrerade också till Sverige. För landsbygden innebar det avfolkning och den märks också här i Sydösterbotten.

Det har krävts mycket hårt arbete för att bygga upp det samhälle vi har. Därför är det viktigt att både nuvarande och kommande generationer förvaltar arvet väl och förhoppningsvis också tar lärdom av det som skett under Finlands första sekel. Ibland är vi bara en liten kugge i ett större händelseförlopp men det finns också skeenden som vi både kan och bör påverka.

Många har det bra, speciellt om man jämför med tidigare generationer. Nu finns sociala skyddsnät för dem som inte är så lyckligt lottade men de kan tyvärr inte fånga upp alla som skulle behöva hjälp.

Till de negativa tendenserna hör också återkommande utspel av intolerans, både i språkliga frågor och mot invandrare och flyktingar. Det är viktigt för Finlands framtida utveckling att vi alla har ett gemensamt mål, att arbeta för att ett bra land kan bli ännu bättre.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan