;
|

Torget i fokus i stadskärnan

NyhetsbildZoom
Diskussion om en ansiktslyftning för Salutorget har startat i Kristinestad. Nu används det i huvudsak som parkering. Foto: Lotta Sjöblad
Ledare. Ett trivsamt torg kan ge synergieffekter för företagare runt det.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Åsikterna är många om hur Salutorget i Kristinestad ska se ut. Beroende på vem som framför dem kan de också gå kraftigt i sär. Både torgmiljön och hur trafiken bäst ska löpa debatteras med jämna mellanrum.Nu är det aktuellt igen. Ett trivsammare och trafiksäkrare torg önskas i en fullmäktigemotion. Det finns också ett förslag att en grupp nästa år ska komma med visioner för hur torgmiljön kan utvecklas. De önskemål olika grupper, som till exempel företagare vid torget, invånare och turister, har ska beaktas i arbetet.

Torgdiskussioner återkommer också på större orter. Där finns oro för hur det ska gå med centrum då många företag väljer att flytta till de nya köpcentra som växer fram utanför stadskärnorna.

Mera liv på torget i Kristinestad skulle säkert också gynna företagarna. Utan de företag som nu finns runt torget skulle det vara verkligt dystert i centrum. Företagen har minskat i antal, samtidigt som både deras struktur och kundernas beteende förändrats. Merparten av kunderna är bilburna och vill helst parkera så nära det ställe de ska besöka som möjligt.

Det är viktigt att beakta då man funderar på var parkeringsplatserna ska finnas. Man får inte försämra företagens verksamhetsförutsättningar.

Dagens trafikarrangemang har vissa flaskhalsar. En är genomfarten mellan övre och nedre parkeringen på torgets södra sida, där fotgängare, cyklister och bilister tar sig fram. Här finns också kontantautomaten och många som besöker den kommer med bil. En annan besvärlig plats är den nedre utfarten mot torget, där trafiken tidvis är livlig och sikten dålig.

Torget används nu i huvudsak som parkering. Många önskar sig en mera levande miljö, och tänker då på gamla fotografier, där torglivet sjuder. Drömmen är ett torg, där folk trivs och under varmare årstider också kan umgås. För att flanörer ska trivas önskas det trivsamma platser, där man kan sitta och språka.

Det finns i staden ett gott exempel på hur man kan skapa en sådan plats. Strandpromenaden vid Stadsfjärden var under sommaren mycket populär. Lite av den stämningen vill man nu också skapa vid torget.De flesta torde därför kunna vara överens om att torget kan göras mera lockande. När konkreta förslag ska diskuteras och förändringar planeras blir det besvärligare. Det kan vara knepigt att hitta en lösning som uppfyller de flestas önskemål. Lyckas det kunde torget i Kristinestad bli ett gott exempel på hur man skapar en trivsam stadskärna och träffpunkt.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan