NyhetsbildZoom
EPV Vindkraft bygger 34 vindkraftverk i Ömossa-Uttermossatrakten i Kristinestad. Om regeringen driver igenom förslaget om hårdare beskattning av vindkraftverk kan det ge en trefaldig ökning av fastighetsskatteinkomsterna från vindkraftsparken. Foto: Mats Ekman

Skatten från vindkraften kan trefaldigas

Anders Bergvik/Mats Ekman -
Regeringens förslag att vindkraften ska beskattas som kraftverk kan i bästa fall ge ett miljonregn över Kristinestad. Det är möjligt att de 34 vindkraftverken i Ömossa inbringar sammanlagt cirka 15 miljoner euro i fastighetsskatt under de 20-25 år de är i drift – såvida inte staten kapar åt sig av kakan.

Det är nu på remissrunda, regeringens förslag om förändrad beskattning av vindkraft. Och kommuner med vindkraft på sitt område håller tummarna för att förslaget blir av. Det kan nämligen trefaldiga fastighetsskatteinkomsterna från vindkraftverken.

I dag betalar operatörerna fastighetsskatt enligt kommunens allmänna fastighetsskattesats per vindkraftverk. Den allmänna fastighetsskatten är för närvarande 0,93 procent i Kristinestad.

Nu vill regeringen utreda om en vindkraftspark ska betraktas som ett enda kraftverk, och beskattas enlig­t fastighetsskattesatsen för kraftverk.

Och den skattesatsen är betydligt högr­e, i Kristinestad 3,10 procent, vilket är maximalt man kan ta ut.

I Ömossa installerar EPV Vindkraft 34 turbiner på 3,45 megawatt. Om man utgår från Vindkraftsföreningens beräkningar skulle EPV under 20-25 års tid betala sammanlagt omkring 4,5 - 5 miljoner i fastighetsskatt, men med den högre skattesatsen 3,1 skulle den sammanlagda summan stiga till 14-15 miljoner euro. Dessutom finns ett förslag om att kommunen ska få höja den maximala skattesatsen för kraftverk till 3,5 procent vilket ytterligare höjer den slutliga summan.

Det handlar i det här skedet endast om antaganden och grova beräkningar, eftersom lagförslaget inte är godkänt och beskattningsvärdet på de nya vindkraftverken inte ännu är fastställt.

Kristinestads ekonomichef Rikard Haldin misstänker dock att den eventuella skatteändringen inte tillfaller kommunen till fullo.

– Det kommer säker att ske någon form av systemförändring som gör att kommunen inte får det maximala beloppet. I så fall skulle situationen mellan kommuner i landet bli olik, beroende på om kommunen har vindkraft eller inte. Sannolikt kommer staten att ta hand om en del, funderar Haldin.

Läs mera i lördagens SÖ (9.9)

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan