NyhetsbildZoom
Gång- och cykelvägar är viktiga för att främja andra fortskaffningsmedel än bil. Foto: Linus Lindholm

Vem ska betala säkrare cykling?

Daniel Nissén -
Ledare tisdag 5 september. Det är problematiskt om kommunen måste ta statens nota.

I lördagens SÖ (2.9) kunde man läsa om barnen som gläder sig över att nu kunna cykla på den nybyggda gång- och cykelbanan längs Gamla Strandvägen från Kalax till Kåtnäs. Nybygget gör cyklingen längs den krokiga vägen betydligt säkrare. Det är positivt att nätet av gång- och cykelbanor byggs ut. Det ökar trafiksäkerheten och främjar användandet av andra fortskaffningsmedel än bil – något som bör uppmuntras. På landsbygden är avstånden långa och bil ofta en nödvändighet men med väl utbyggda gång- och cykelbanor ökar möjligheterna att färdas på annat sätt.

Det har också satsats en del på gång- och cykelbanor i Närpes de senaste åren och det lyfts ständigt fram nya vägsträckor som också behöver förbättringar för fotgängare och cyklister. I augusti behandlade tekniska nämnden en fullmäktigemotion om en gång- och cykelbana i Yttermark, för att ta ett exempel.

I samband med det ärendet fördes också en principiellt viktig diskussion, nämligen den om vem som ska betala för dylika infrastruktursatsningar. Närpes la ned bra över en halv miljon euro på att bygga gång- och cykelbanan från centrum via Kåtnäs till Kalax. Men det handlar om en statlig väg vilket betyder att det med rätta borde vara staten som står för finansieringen. Som bekant är det dock ebb i den statliga vägkassan.

Kommuner som Närpes står därmed inför ett besvärligt val: öppna börsen själv och betala för något som någon annan borde stå för eller låt bli med konsekvensen att bygget antagligen inte blir av och kommuninvånarna är de som förlorar. För invånarna kan det verka egalt vem som betalar så länge man får sina efterlängtade infrastruktursatsningar. Om kommunen tvingas lägga pengar på gång- och cykelbanor längs statliga vägar betyder det ändå att det är pengar bort från någon annan kommunal satsning.

Närpes har valt att satsa på infrastruktur som är viktig för stadens invånare, och bra så. Man har ändå inte möjlighet att bygga ut allt som det finns behov av och inte heller är det hållbart i längden att kommuner ska behöva rusta upp statliga vägar.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan