Risk då vård koncentreras

Lotta Sjöblad -
Då få stora producerar vård- och hälsotjänster har de trumf på hand.

Nyheterna om företag som producerar tjänster inom social- och hälsovård har duggat tätt de senaste åren. Flera förändringar har skett och ytterligare är att vänta. De är led i förberedelserna för den stora vårdreformen, som i nuläget planeras träda i kraft 1 januari 2020.

Trenden är den att stora företag i allt snabbare takt köper upp mindre som erbjuder tjänster inom vårdsektorn. I täten går en kvartett och de fyra har vuxit i rask takt. Jättarna är Mehiläinen, Attendo, Terveystalo och Pihlajalinna, i denna ordning då de jämförs enligt omsättningen i fjol. Sammanlagt omsatte de då drygt 1 900 miljoner euro.

En delförklaring till expansionen är företagens ägarstruktur. Attendo och Pihlajalinna är börsbolag och storägarna i de båda andra är kapitalplacerare.

Den diskussion som utvecklingen lett handlar om både fördelar och risker. På plussidan noteras att stora aktörer kan erbjuda breda utbud av tjänster, ofta kompletterat med serviceformer som inte hör till gängse utbud inom sektorn.

Till nackdelarna måste man räkna de farhågor om att branschen koncentreras som framförts. Få stora aktörer som sköter tjänster inom social- och hälsovård kan ge jättarna oönskad trumf på hand.

Det handlar om tjänster som behövs och många gånger saknas alternativ där man kan erbjuda dem. Rapporter om att köptjänsterna inte är sådana som man avtalat om kommer redan med jämna mellanrum. De kan handla om allt från för lite personal som inte hinner ta hand om seniorer som bor på servicehem till bristande städning.

Systemet med kundsedlar, där man kan köpa tjänster av godkända producenter, ger användarna en viss valfrihet. Det förutsätter dock att valmöjligheter verkligen finns, så att behövande har olika alternativ att överväga. Kostnaderna för servicen bör även vara rimliga. Annars är det bara de som också kan betala mellanskillnaden som har de verkliga valmöjligheterna.

Verksamhet kan naturligtvis inte gå med förlust.

Då det gäller vård och omsorg känns det dock inte bra om brister finns för att ägarna ska få ut största möjliga ekonomiska vinst av verksamheten.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan