Pressat läge för inhemska grönsaker

Lotta Sjöblad -
Sommarens låga priser för gurkor och tomater är nya bottennapp.

Producentpriserna på både tomat och gurka har i sommar varit rekordlåga och medfört en extra press för odlare som redan har snäva marginaler. Det hör till bilden att priserna sjunker då utbudet ökar men i år har nya bottennapp noterats. Då priserna nu varit som lägst har odlarna fått 10 cent per kilo både för gurkor och för tomater.

Situationen är ohållbar, och det är inte möjligt för odlarna att få extra stöd då producentpriserna rasar. En del odlare måste sätta lapp på luckan efter den här säsongen, befarade trädgårdsombudsman Johanna Smith vid Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) då hon kommenterade prisnivån.

Tyvärr är farhågorna troligen sanna. Att producenter slutar är en del av den pågående omstruktureringen inom branschen. Den är inget nytt och den har redan inneburit stora förändringar för växthusnäringen, bland annat då det gäller anläggningarnas storlek och produktion. Hur processen slutar är svårt att förutspå.

Överproduktion är en orsak till att priserna rasar och ligger på låg nivå. Utbudet är tidvis större än efterfrågan. Situationen försvåras av att det utöver inhemska produkter också säljs importerade, som oftast är billigare. Då är det viktigt att konsumenterna tänker efter vad de vill ha. En del betalar gärna lite extra för att få inhemska och närproducerade gurkor och tomater. Andra väljer det som för tillfället är förmånligast.

Olika mellanhänder ska också ha sina andelar. Ju fler steg i kedjan, dess mindre blir den andel producenten får av det vi betalar då vi köper våra grönsaker. Det diskuteras med jämna mellanrum om andelarna borde omfördelas. Ett förslag som återkommit är att butikskedjorna kunde minska sina andelar så att producenterna skulle få lite mera. En del producenter har gårdsförsäljning, men utan kedjor kan de flesta inte få sina varor distribuerade.

Ett bra sätt att ge stöd åt inhemska näringar är att välja lokalt producerad mat. Det gynnar både ekonomi, sysselsättning och matkultur. När det handlar om färska produkter är det också viktigt att kedjan från producent till konsument är så kort som möjligt. Många har redan insett det och föredrar därför närproducerat.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan