Nya typer av boenden bör utredas

Malin Bylund -
Alternativa boendeformer för de äldre är nödvändiga.

Den äldre befolkningen ökar – och det snabbt. År 2030 kommer det enligt uppgifter från Miljöministeriet att finnas omkring 1,5 miljoner invånare i Finland som är äldre än 65 år.

Det här ställer förstås olika sorters krav, då bland annat på boendeformerna. I en intervju i dagens SÖ (20 juni) säger äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman att det nuvarande läget med de olika äldreboendena i Närpes är bra, att platserna är många och köerna relativt korta vid jämförelse med andra kommuner. Samtidigt byggs nya äldre- och serviceboenden runt om i Sydösterbotten.

Men ett statligt mål är att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Genom att trygga de äldres boendeförhållanden kan man senarelägga, kanske till och med helt undvika, flytt till serviceboende eller det att man måste tas in för dyr anstaltsvård.

Många vill förstås bo hemma så länge hälsan tillåter, så länge man orkar rå om sig själv och sitt hem. Men det är fel att anta att alla vill det. Att man rent fysiskt mår bra innebär inte per automatik att man vill bo hemma. Kanske kryper sig ensamheten allt oftare på, kanske mår man helt enkelt dåligt.

Är den fysiska hälsan tillräckligt god får man kanske inte plats på de olika former av boende som erbjuds i dag. Alla kan inte garanteras plats där, och lättare lär det inte bli i framtiden.

Det är här man kunde rikta blickarna västerut, till våra nordiska grannar. I bland annat Danmark och Sverige blir det allt mer populärt med kollektivboende för äldre.

Kollektivhusen är uppdelade i lägenheter i vilka bara personer som är över en viss ålder får bo. Här bor de som klarar av att bo hemma men som inte vill det, på grund av exempelvis ensamhet.

Här har de äldre privata rum i sina egna lägenheter, men också gemensamma rum, som kök. Här får de vara ensamma – men måste inte. Boendeformen präglas av gemenskap, tillsammans hjälps man åt med olika typer av vardagssysslor såsom matlagning och städning.

Tack vare kollektivhusen föds social interaktion, stöd, trygghet, rutiner och framför allt gemenskap, alltså mycket av det som alla behöver för att må bra.

Bor man bra, mår man bra. Och det ska man få göra oavsett ålder. Alternativa boendeformer måste utredas för den ökande andelen äldre. Ett fåtal kollektivhus finns i Finland, då i Helsingforstrakten, men kanske kunde kollektivhus vara något att ta modell av i ännu högre grad, och även här?

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan