NyhetsbildZoom
Närpesmodellen är en form av en samarbetsmodell som tagits fram för hemmaboende äldre med ökat servicebehov. Äldreomsorgschef Jenny Björdahl-Öhman har lett piloten inom K5-området. Foto: Malin Bylund

Ska se till att äldre får rätt hjälp

Malin Bylund -
Ökat samarbete ska leda till att de äldre får den hjälp som de verkligen behöver.

En ny "Närpesmodell" har sett dagens ljus. Den tangerar inte integrering av invandrare, utan i stället äldre, hemmaboendes hälsa.

Modellen har sitt ursprung i projektet Bättre vardag vars syfte är att utveckla integreringen av socialvårdens, primärhälsovårdens och specialsjukvårdens verksamhet inom Mellanfinlands område. Målet är att få fram en ändamålsenlig och klientorienterad service.

Inom K5-området har Närpes fungerat som pilot och fokus har legat på en viss målgrupp: de äldre som bor hemma och har ett ökat servicebehov.

Genom den modell som arbetats fram vill man göra det möjligt att på ett målmedvetet sätt planera samt ge vård och rehabilitering till målgruppen.

– De som vi har koncentrerat oss på är de äldre som helt enkelt inte faller in i vårt servicesystem som det är uppbyggt just nu, berättar äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman som lett piloten inom K5-området.

Genom ett ökat samarbete mellan primärhälsovården, social- och specialsjukvården kan man nu komma i kontakt med och vägleda äldre klienter och patienter som trots exempelvis många läkarbesök inte får den hjälp som de egentligen är i behov av.

Ett äldreomsorgsteam som består av de olika samarbetsparterna gör tillsammans med klienten eller patienten upp en vård- och omsorgsplan som sedan följs upp.

– De äldre är hela tiden delaktiga i processen. Vi utgår från deras behov och funderar tillsammans vilket servicebehov de har, säger Björndahl-Öhman.

Läs mer i tisdagens SÖ (20 juni).

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan