Bygga högt i trä ligger i tiden

Anders Bergvik -
Betongen förutspås få ge vika för träbyggande i framtiden.

Arkitekt Per Reigstad (Hbl 10.6): Treet är som symbolen för omstruktureringen av hamnen som i framtiden ska vara ett attraktivt modernt bostadsområde. Hamnfunktioner försvinner och nya bostadshus kommer i stället. Och med dem förstås service som butiker och restauranger.

Det är lätt att förledas tro att citatet tangerar inre hamnen i Kristinestad. Men det handlar om Bergen i Norge och Treet är det högsta trähuset i världen, 51 meter och 14 våningar.

Och framförallt ett exempel på kapplöpningen om vem som bygger högst i trä.

I Finland planeras ett 14 våningars hus av trälimbalkar i Joensuu som exempel på hajpen att bygga våning på våning i trä är högst reell.

Men inte endast högt utan även mer.

Att bygga våningshus i trä blir allt vanligare i övriga Europa, men i Finland är intresset fortsättningsvis lågt, eller som arkitekten Marco Casagrande uttrycker sig i en intervju i Yle: Vi ligger 20 år efter i utvecklingen. Då man i Europa bygger vackra utsirade byggnader i trä fortsätter vi i Finland att bygga som man gjorde i Sovjetunionen.

För förutsättningar finns. Finland har såväl råvaran och tekniken, med växande skog där virkesuttaget understiger tillväxten samt stort byggnadstekniskt kunnande.

Arkitekten Ola Jonsson menar att trä har obestridliga ekologiska egenskaper och förutspår även han att betongen får ge vika för trä i framtiden.

Fördelarna sägs vara många. Klimatpåverkan är avsevärt lägre vid bygge i trä. Boendemiljön sägs även vara tystare och luften renare och inte så torr.

Trähus kan givetvis brinna, men många träkonstruktioner är betydligt mer brandsäkra än material som smälter, typ stålkonstruktioner.

Kommittén för inre hamnen i Kristinestad levererade sin rapport i januari för en ny stadsdel på det tio hektar stora hamnområdet med rum för 300 invånare.

Där ska radhus, egnahemshus samsas med våningshus. Antalet våningar och utseende preciseras i detaljplanen.

Arkitekt Dani Kulonpää, med rötter i Kristinestad anlitades för uppdraget att ta fram planen där utgångspunkten var tanken på ett område som passar in i Kristinestad och dess historia och som samtidigt bidrar med något nytt.

Tekniska sektorn ska inleda detaljplaneringen och går allt vägen är inre hamnen bostadsområde i planen 2019.

Tomterna bjuds ut till byggföretag och andra intresserade som bygger enligt fastställd detaljplan.

För att andas nytt är det förnuftigt att signalera att våningshusen bör byggas i trä, i synnerhet när vi pratar om Kristinestad, symbolen för byggande i trä.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan