Tveksamma till tidtabellen

Daniel Nissén -
Valfriheten i vården ifrågasätts på många punkter.

Utkastet till valfrihetslag är för tillfället ute på remiss och bland andra kommunerna och diverse sakkunniga har på sig till tisdag nästa vecka att ge sina utlåtanden. Närpes stadsstyrelse är ganska så tveksamt i sitt utlåtande om den stora reformen.

– Mycket handlar det om att man dels inte riktigt vet om tidtabellen går att genomföra och dels vet vi inte hur det slår ut i praktiken med möjligheten att välja, säger stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist.

En fara man ser är att valfriheten leder till att helhetsbilden av klienterna blir lidande.

– Det tycker vi slås sönder av valfrihetssystemet. Finns det faktiskt möjligheter för landskapet att följa med hur kunden har det?

Ett annat stort frågetecken är om valfriheten kommer att fungera likadant över hela landet.

– Vi tror ju att det kan vara stora privata bolag som kan komma in med social- och hälsovårdscentraler. Men hur blir det på landsbygden?

Tanken med valfriheten är att folk själva ska få välja var de vill få sina social- och hälsovårdstjänster. Tjänsterna ska produceras av offentliga sektorn (i praktiken landskapet), privata bolag eller föreningar.

Vård- och landskapsreformen är tänkt att träda i kraft 2019 och då överförs ansvaret för social- och hälsovården i sin helhet till landskapen.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan