Köttskandal återverkar på många håll

Lotta Sjöblad -
Den köttskandal som nystas upp i Brasilien slår också mot oskyldiga.

Brasilien hör till världens största köttexportörer och den skandal som nu avslöjats handlar om att skämt och dåligt kött nått marknaden. Polisen misstänker att ett antal köttproducenter mutat hälsoinspektörer så att de inte fäst sig vid ohygieniska förhållanden, ruttet kött, bristfälliga dokument och spår av salmonella i kött.

Den här skandalen skakar tyvärr inte bara Brasilien utan den har återverkningar också hos oss. Nu undersöks om finländska affärer också har sålt av det här brasilianska köttet. En sådan här skandal försvagar också tilltron till köttindustrin och den kan också leda till att vi äter mindre kött. Det drabbar också köttproducenter som sköter sig enligt de lagar och förordningar som finns.

En positiv följd kan vara bättre ursprungsmärkning på livsmedel. Enligt nuvarande lag i Finland är det endast på helköttsprodukter som tillverkarna behöver märka ut varifrån de kommer. Då det gäller halv- och helfabrikat som innehåller kött räcker det att man berättar vilket djur köttet kommer från.

Jord- och skogsbruksministeriet vill få till stånd en ändring på det här. I ett nytt lagförslag ingår krav på att köttets och mjölkens ursprung bör anges på alla livsmedel. Då skulle man också på till exempel ett paket grillkorv kunna se varifrån köttet kommer. På ministeriet räknar man med att den nya lagen kan träda i kraft i början av juni.

Det är bra om det blir svårare att fuska. Köttskandalen kanske också får fler konsumenter att välja lite dyrare inhemskt kött i stället för det billigare utländska. Här går det bättre att följa köttets väg från producent till konsument och de olika skeden det passerar.

Många vill redan nu köpa kött som är närproducerat, inom ett system man litar på. Det märks bland annat på den efterfrågan på dessa produkter som finns inom Reko-ringarna, där konsumenten köper kött direkt av producenterna.

Samtidigt har också konsumtionsvanorna förändrats. Många har redan innan skandalen avslöjades i allt större grad valt vegetariska alternativ i stället för kött.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan