Hårda bud i Kaskö

Mats Ekman -
Kaskö går på minus så det smäller om det. Det kan påverka valet.

Det goda med presentationen av bokslutet för 2016 i Kaskö är att man är ärlig och inte försöker försköna verkligheten. (SÖ berättar om bokslutet på annan plats i dagens tidning).

Resultatet visar ett minus på över en miljon euro.

– Det sämsta resultatet i stadens historia, lyder en kommentar till bokslutet i stadsstyrelsens föredragningslista.

– Stadens ekonomi är i obalans, är ett annat konstaterande.

Därför efterlyser tjänstemännen nu snabba åtgärder för att få skutan på rätt köl. Trenden är oroväckande, det är andra året i rad som staden uppvisar ett underskott i miljonklassen.

Nu pågår samarbetsförhandlingar stadens personal och uppsägningar och permitteringar kommer knappast att kunna undvikas. Utgifterna ökar mer än budgeterat. Men i en liten slimmad organisation som Kaskö stads finns det förstås inga enorma summor att spara på personalkostnaderna, eftersom den lagstadgade servicen inom vård, skola och omsorg oavsett ska skötas och kräver en viss personalresurs.

Nu står Kaskö även inför stora investeringar. I torsdagens SÖ (16.3) framgick att en del föräldrar nu är så oroliga över inomhusluften i det tillfälliga daghemmet i Kaskö att de vägrar föra sina barn dit. Det finns många frågor kring de undersökningar som har gjorts, medan det dröjer med svar och förslag på hur man ska gå vidare. Nu förväntar sig föräldrarna raka svar.

Nu tyder allt på att det krävs en tillbyggnad i anslutning till den före detta finska högstadieskolan som numera är skola för svenska och finska lågstadiebarn, och att det gamla skolhuset med daghem rivs. Då talar man om investeringar för sjusiffriga belopp och med 1 300 invånare blir det stora summor per capita. Samtidigt föreligger ett förslag på att bygga ut stadens äldreboende Mariehemmet, eftersom klientplatser saknas.

Det här mot den här bakgrunden – obalans i ekonomin och tryck på nyinvesteringar – som man ska ställa de diskussioner som nu förs bland vissa politiska grupper om att nu utreda en sammanslagning med Närpes . Allt fler frågar sig om Kaskö klarar sig på egen hand, eller om priset för självständigheten – högre skatter, försämrad service – helt enkelt blir för högt.

Närpes är inte pådrivande i frågan. Men om grannen knackar på kommer Närpes garanterat att öppna dörren. Närpes omringar geografiskt Kaskö och det är i första hand dit Kasköborna åker för jobb och service. Man kan notera att det uttryckligen har talats om fusion Närpes–Kaskö. Trestadsmodellen med Kristinestads som tredje part har tonats ner.

En del Kasköpolitiker riktar blicken mot Teuva genast när ökat samarbete och kommunfusion kommer på tal. Intresset för Teuva torde ha svalnat. Teuva kommer i år att uppfylla kriterierna för kriskommun, vilket betyder att staten tillsätter en utredningsman – som sannolikt kommer att föreslå kommunsammanslagning, med Kauhajoki eller Kurikka.

Officiellt har frågan om en fusionsutredning med Närpes inte behandlats i några organ i Kaskö. Men resultat i kommunalvalet kan få avgörande betydelse för vad Kaskö gör efter valet.

Det som kan förändra situationen är den kommande vårdreformen. Då ansvaret och utgifterna för social-, hälso- och specialsjukvården överförs från kommunerna till landskapen kan det rentav leda till att Kaskös ekonomi ljusnar, då man slipper de tunga utgiftsposterna.

Men hur utfallet blir vet man först om några år. Nu har staden tunga år framför sig. Om ekonomin ytterligare försämras försvagas även förhandlingspositionen.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan