God medvind för byggarna

Lotta Sjöblad -
Det är fart på byggandet och de satsningar som görs fyller behov.

Flera stora byggprojekt är på gång i både Kristinestad och Närpes och planer på ytterligare finns. Det handlar både om konkreta byggprojekt av olika slag och om planering för att kunna erbjuda framtida byggare lämpliga tomter. Gemensamt för städerna är att byggandet koncentreras till centrum. Den här trenden gäller inte bara affärshus utan också bostäder.

I Närpes fortsätter satsningarna på stora nya projekt. Öster om Mitt i stan-huset har arbetena inletts med Folkhälsanhuset, som ska stå klart i höst och bland annat att erbjuda skräddarsydda seniorbostäder. I Torghuset blir det både affärslokaler och bostäder. Bostäder invid ån är attraktiva och planer finns att bygga ett andra våningshus där. Radhuslängor och egnahem uppförs också och flera byggnader tar form på det nya bostadsområdet Kåtnäs norra.

I Kristinestad pågår flera renoveringar och kyrkan, Kristinestads skola och Kristinahemmet i stadskärnan är de största. Fastighetsbolaget Kristinestads bostäder har nu två radhusprojekt på gång på Östra sidan. Byggandet av det ena börjar i vår vid Lokstallsgatan och planeringen av ett nytt radhus vid Tjärhovsvägen har också inletts.

Samtidigt har blickarna redan en tid riktats mot hamnområdet och visionen är att där ska skapas en ny stadsdel med plats för 300 invånare. Det finns olika uppfattningar om de planerna och det som kanske speciellt delar åsikterna är de våningshus som ritats in.

Fler våningshusbostäder finns på önskelistan och en planändring är aktuell för att sådana kunde byggas vid Närpesvägen. Att bo i våningshus är bekvämt och många väljer det alternativet, också då de satsar på en andra bostad.

Andra vill ha fritidshus, som gärna får ha samma standard som bostaden. Försäljningen av fritidshustomter i Kristinestad är i full gång och det kan leda till fler jobb för byggbranschen. Den som har fritidsbostad på egen tomt kanske också vill ge huset en översyn.

Många vill också bo i äldre hus, och de är beredda att satsa både tid och pengar för att renovera dem. I vår temabilaga presenteras bland annat några renoveringsprojekt.

Då det är mycket på gång kan det vara svårt att hitta arbetare. Skickliga hantverkare är viktigt för att ett projekt ska lyckas.

Goda råd behövs också då man ska välja bland alla tips som vi översvämmas av. Många byggrekommendationer går inte ihop med känslig miljö.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan