Rödlistat kött väckte känslor

Daniel Nissén -
Finskt kött är bra men kan bli bättre.

Om man vill äta kött men samtidigt värna om miljön, hur gör man då? Den frågan försöker Världsnaturfonden WWF ge svar på med sin köttguide som man presenterade härom veckan. Budskapet är att man ska begränsa köttkonsumtionen, äta mer vegetabilier och försöka välja ekologiskt eller kött från djur som fått gå på bete ute i naturen de gånger man äter kött. Inget nytt alltså.

Det som fått mest uppmärksamhet är rödlistningen av finländskt svin- och broilerkött. Det här motiverar WWF med att man inom delar av djuruppfödningen använder soja i fodret som inte är hållbart producerad. Den ger upphov till skogsskövling och miljöproblem framförallt i Sydamerika.

Lantbruksorganisationerna har förstås inte varit speciellt nöjda med det här och bland annat Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK har opponerat sig mot att finskt svin- och broilerkött rödlistats. Man framhåller hur mycket man gjort i Finland för att förbättra köttproduktionen jämfört med utlandet.

Och visst har man rätt i att finländsk djuruppfödning är avsevärt mycket bättre än de flesta andra länders. Det betyder ändå inte att allt är bra.

Man ska också minnas att det inte är allt finskt kött som rödlistats – enbart det kött där ohållbart odlad soja använts. Annat finskt kött får bättre omdöme, även om det inte listas lika högt som det ekologiska.

Och enligt SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund) utgörs endast fem procent av djurfodret i Finland av soja. Med tanke på det känns hela uppståndelsen kring rödlistningen något överdriven.

Finländskt kött må höra till det bästa i världen, men även det som är bra kan bli bättre. När konsumenterna blir mer medvetna om effekterna av sin egen konsumtion kan de också ställa högre krav på producenterna. Men konsumenterna bör också vara beredda att betala lite mer för bättre produkter. Bra och billigt går sällan hand i hand.

Huvudbudskapet i köttguiden är ändå att jorden inte klarar av vår växande köttkonsumtion. En ekologiskt hållbar värld kräver en minskad köttkonsumtion där protein i större utsträckning än nu kommer från andra källor och kött är något man unnar sig nu och då.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan