En nolla som väcker förundran

Mats Ekman -
Är problemen små, eller får inte polisen reda på?

När polisen i Österbotten presenterade sin statistik över anmälda brott 2016 valde SÖ att även se på de kommunvisa uppgifterna för Sydösterbottens del.

Det som var iögonenfallande i den statistik som SÖ publicerade i lördags var kolumnen för anmälda narkotikabrott i fjol: 12 i Kristinestad, 2 i Kaskö, 2 i Korsnäs – medan kolumnen för Närpes del ståtar med en nolla.

Det är varken tryckfel eller felaktighet. En dubbelkoll hos Polisinrättningen i Österbotten bekräftade att polisen inte fick kännedom om ett enda narkotikabrott i Närpes under fjolårets 366 dagar.

Om man stirrar sig blind på nollan i kolumnen kunde man förstås applådera och utbrista: Hurra, det drogförebyggande arbetet har burit frukt, inget straffbart bruk av narkotika eller andra narkotikabrott och därmed inget att oroa sig över, tryggt att veta att det här är endast något som drabbar storstäderna – eller de betydligt mindre grannkommunerna i Sydösterbotten...

Så väl ställt är det tyvärr knappast. Kommissarie Mikael Appel vid polisinrättningen säger till SÖ (4.2) att det finns ett mörkertal i statistiken.

– Att Närpes skiljer sig betyder inte att kommunen är fri från narkotika. Man har inte blivit fast.

Hans bedömning att tröskeln för att tipsa om misstänkta narkotikabrott är lägre i Kristinestad än i Närpes, och att polisen därför inte får kännedom om vad som försiggår.

Här handlar det om brottslighet där det också krävs aktiva insatser av polisen. Nollan i statistiken väcker oundvikligen frågor kring hur aktiv och effektiv polisens egen spaningsverksamhet i det här avseendet är i Sydösterbotten och speciellt då i Närpes. Det är skäl också för polisen att analysera det här närmare.

Statistiken över anmälda brott är inte det samma som begångna brott. Det är händelser som anmälts som brottsliga till polisen, en stor del av dessa resulterar aldrig i åtal eller fällande dom. Samtidigt händer det och sker brottsliga saker som aldrig rapporteras till eller avslöjas av polis.

Man registrerar i vilken kommun det misstänkta brottet har begåtts, vilket betyder att gärningsmannen kan vara från annan ort. En Närpesbo som gör sig skyldig till ett brott i Vasa påverkar Vasas brottsstatistik.

Ett bra exempel på där aktivitet och statistik går hand i hand är ju trafikbrotten, ju mer polisen övervakar trafiken, desto fler grips för rattfylleri eller fortkörning. Färre trafikbrott kan bero på att man uppför sig bättre i trafiken – eller på att polisen skurit ner på övervakningen. Man ska därför inte göra för självsäkra tolkningar eller dra för långtgående slutsatser av brottsstatistiken.

Men just när det gäller nollan i kolumnen har den väckt förvåning, inte minst mot bakgrunden att man i Närpes upplevt problem som aktualiserat en ökad satsning på drogförebyggande arbete bland ungdomar. Det är naturligtvis viktigt att man fortsätter med dessa insatser, eftersom droger och alkohol orsakar problem.

Det finns förstås inte heller orsak att överdriva. Noll narkotikabrott kan ju också visa att problemen inte just nu är så stora som man befarar i Närpes. Det intressanta vore att få veta vad som döljer sig bakom ”mörkertalet”.

Kommentarer


Äldre kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan